Janusz korczak – bibliografia podmiotowo-przedmiotowa 1988-2001Pobieranie 349.71 Kb.
Strona4/5
Data06.05.2016
Rozmiar349.71 Kb.
1   2   3   4   5

57.

Biuletyn Polskiego Komitetu Korczakowskiego : W Korczakowskim Kręgu ; Korczakowcy obradują / J[erzy] Zgodziński - red. nacz. . - Nr 36 . - Zielona Góra : Szczep Drużyn harcerskich [!] im. J. Korczaka "Korczakowcy" , 1993

ADNOTACJA: Materiały z dwóch konferencji: "Korczak i dziecko w XX wieku", która odbyła się w Warszawie w październiku 1992 r. (ref. o koncepcji wychowawczej J. Korczaka,

o propozycji zajęć z filozofii dla uczniów szk. podst., o przestrzeganiu praw dziecka w szk.

wg uczniów kl. 2 czterech liceów Poznania) i Międzynarodowego Sympozjum "Korczak

i wychowanie dla życia" w Wiedniu w październiku 1993 r. (ref. m.in. o korczakowskim widzeniu dziecka w świetle współczesnej medycyny humanistycznej, o wymowie ideowej książek Korczaka dla dzieci, o prawach dziecka w poglądach Korczaka, o systemie wychowawczym "Naszego Domu", o korczakowskich metodach pracy na obozach letnich).


58.

Bińczycka J.

Korczak i dziecko w XX w./ Jadwiga Bińczycka / / W: Nowa Szkoła . - 1993, nr 2, s. 122-123


ADNOTACJA: Międzynarodowa Sesja Naukowa "Korczak i dziecko w XX wieku": 13-15 X 1992.

59.

Ciesielska M.

Korczak i dziecko w XX wieku. Międzynarodowa sesja naukowa / Marta Ciesielska / / W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 1993, nr 1, s. 40-41. -

ISSN 0552-2188
Tematyka sesji: "Przesłanie korczakowskie", zagadnienia filozofii dziecka, dziecko w świetle współczesnej medycyny i pedagogiki, los dziecka, wychowanie wychowawców.


60.

Domosławski Z.

Miejsce Janusza Korczaka w kulturze medycznej / Zbigniew Domosławski // W: Polski Tygodnik Lekarski . - 1993, nr 16-17, s. 391-39261.

Falkowska M.

Blaski i cienie współpracy Janusza Korczaka z Polskim Radiem / Maria Falkowska / / W: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego . - 1993, nr 3/4, s. 83 - 96
62.

Lewin A.

Testament pedagogiczny Janusza Korczaka./ Aleksander Lewin / / W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 1993, nr 1, s. 32-36. /ISSN 0552-2188


Zawiera omówienie problematyki ostatnich tekstów Janusza Korczaka.

63.

Lewin A.

Pasje Janusza Korczaka. Przyczynek do genezy jego dzieła / Aleksander Lewin / / W: Myśl Soc.. – 1993 , nr 2-3, s.44-5264.

Lewiński J.

Śmierć Adama Czerniakowa i ostatnia droga Janusza Korczaka / Jerzy Lewiński / / W: Biul. Gł. Komis. Bad. Zbrod . - [T.] 35 . - (1993) s. 157-17965.

Rędziński K.

Wychowanie światopoglądowe w pedagogice Janusza Korczaka. Kazimierz Rędziński / / W: Zeszyty Naukowe WSP Opole. Pedagogika . - 1993, z. 30, s. 53-60. - ISSN 0474-2982


66.

Bednarski M.

Bednarski Marek , salwatorianin : Elementy religijne w wychowaniu Janusza Korczaka (1878-1942) .Wrocław , 1993 , VIII, 125 s. , maszynopis praca magisterska Papieski Fakultet Teologiczny , Wrocław Promotor: Mitek Eugeniusz , ks. doc. dr hab.

67.

Kalicki P.

Kalicki Paweł : Wybrane wartości etyczne wychowawcy proponowane przez Janusza Korczaka. Warszawa, 1993, 61 s., bibliogr. s.5-7, aneks s.54-61 maszynopis Praca magisterska. Wydział Teologiczny, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa. Promotor: Góralczyk Paweł ks.doc.dr hab.68.

Rawska M

Rawska Marzanna : Rola autorytetu w koncepcji wychowawczej Janusza Korczaka. Warszawa, 1993, 89 k., bibliogr. k. 88-89 maszynopis. Praca magisterska. Instytut Studiów nad Rodziną, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa Promotor Placha Józef dr
1994Lewin A.

Na Krochmalnej 92. Ze wspomnień o Januszu Korczaku / Aleksander Lewin / / W: Więź . - 1994, nr 4, s. 103-120

Lewin A.

Śniła mi się synteza dziecka / Aleksander Lewin / / W: Głos Nauczycielski . – 1994 , nr 3, s.8


Lewin A.

O Januszu Korczaku (1) Zagadka narodzin i śmierci / Aleksander Lewin / / W: Słowo Żyd. - 1994, nr 6 , 25 marca, s. 11 i 23


Lewin A.

O Januszu Korczaku (2) Śladami przodków / Aleksander Lewin / / Słowo Żyd. 1994 nr 8,


Lewin A.

O Januszu Korczaku (3) Dobry duch ludzkości / Aleksander Lewin / / Słowo Żyd. . – 1994, nr 10, 20 maja, s. 11


Lewin A.

O Januszu Korczaku (4) Mozaika podróżna / Aleksander Lewin / / Słowo Żyd.- 1994 nr 12 17 czerwca, s. 11

Lewin A.

O Januszu Korczaku (5) Receptura wojen i rewolucji / Aleksander Lewin / / Słowo Żyd. - 1994 , nr 16 12 sierpnia, s.12


Lewin A.

O Januszu Korczaku (6) Chluba Polski / Aleksander Lewin / / Słowo Żyd. - 1994 nr 18, 9 września, s.10-11


Lewin A.

O Januszu Korczaku (7) Publicysta walczący / Aleksander Lewin / / Słowo Żyd. - 1994 nr 20

7 października, s. 11i 22
Lewin A.

O Januszu Korczaku (8) Dlaczego musiał odejść? / Aleksander Lewin / / W: Słowo Żyd. –1994, nr 22 ,4 listopada, s. 11


Lewin A.

O Januszu Korczaku (9) Życie osobiste Janusza Korczaka / Aleksander Lewin / / W: Słowo Żyd. – 1994, nr 24 2 grudnia, s.10


Lewin A.

O Januszu Korczaku (10) Żyd czy Polak? / Aleksander Lewin / / W: Słowo Żyd. - 1994, nr 25-26 30 grudnia, s.21-22


Lewin A.

Janusza Korczaka poszukiwanie religii i Boga / Aleksander Lewin / / W: Res. Hum. – 1994 , nr 2 s. 13-16


Matyjas B.

Znaczenie opieki nad dzieckiem w rodzinie w ujęciu Janusza Korczaka / Bożena Matyjas // W: Kiel. Stud. Pedag T. 9 .- (1994) s. 105-115


Theiss W.

Janusz Korczak: portret polityczny / Wiesław Theiss / / W: Kwartalnik Pedagogiczny . - 1994, nr 3, s. 43-55
Żaromiński B.

Żaromiński Bogdan : Podobieństwa i różnice systemów wychowawczych A. Makarenki i J. Korczaka. Łódź, Warszawa, 1994, 107 s., bibliogr. s. 101-107 maszynopis Praca magisterska. Wydział Teologiczny, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa Promotor: Just Antoni ks.dr


1995Ablewicz K.

Teksty Janusza Korczaka jako przesłanie i inspiracja na przykładzie doświadczenia cierpienia dziecka / Krystyna Ablewicz . - Streszcz. w jęz. niem. / / W: Rocz. Komis. Nauk Pedag .- T. 48 .- (1995) s. 63-73


Błahut H.

Co by na to powiedział Korczak./ Helena Błachut / / W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 1995 nr 1 s.42-43.

Czapska M.

Ze wspomnień o Januszu Korczaku / Maria Czapska / / W: W Drodze . - 1995,

nr 12, s. 60-63
Kirchner H.

Korczak. Część 1. / Hanna Kirchner / / W: Odra . - 1995, nr 6, s. 35-43

Kirchner H.

Korczak. Część 2./ Hanna Kirchner / / W: Odra . - 1995, nr 7/8, s. 80-87

Kotowicka I.

Korczakowskie samotności / Irena Kotowicka / / W: Edukacja i Dialog . - 1995, nr 8, s. 19-22. - ISSN 0866-952X

Lewin A.

Korczak w niełasce? / Aleksander Lewin / / W: Polityka . - 1995, nr 3, 21 I , s. 21


ADNOTACJA: Na temat placówek opiekuńczo - wychowawczych w Warszawie, związanych z działalnością Korczaka.

Lewin A.

Wędrówki idei czy wzoru człowieczeństwa (Osobliwości recepcji spuścizny życiowej Janusza Korczaka / Aleksander Lewin / / W: Kultura i Edukacja. - 1995, nr 2, s. 7-21. - ISSN 1230-266X

Pyrzyk I.

Tolerancja dziecka w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka / Ireneusz Pyrzyk / / W: Wychow. na co Dzień . - 1995, s. 10-12, bibliogr.

Repsch E.

Międzynarodowy festiwal teatralny "Korczak dzisiaj"/ Ewa Repsch / / W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 1995, nr 2, s.26-29. - ISSN 0552-2188

Theiss W.

V Międzynarodowa Konferencja Korczakowska w Jerozolimie./ Wiesław Theiss // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1995 nr 1 s.40-41. - ISSN 0552-2188
1996Jakubowski M.

Janusz Korczak i jego dokonania / Marian Jakubowski ; wstępem poprzedziła Jadwiga Bińczycka ; posłowiem opatrzył Stanisław Podobiński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie . - Częstochowa : Wydaw. WSP , 1996 .-[8], VI, [2], 264, [29 s. : 1 fot. ; 20 cm . – ISBN 83-7098-006-6


Praca przygot. na Międzynarodową Konferencję Korczakowską "Kształcenie nauczycieli a współczesne problemy wychowania", Częstochowa, 15-16 maja 1996

Juszczyk M. red

Reminiscencje myśli Janusza Korczaka wykorzystywane w nowoczesnych modelach kształcenia. /pod red. Marii Juszczyk.- Częstochowa : Wydaw. WSP, 1996. - 496 s. : wykr. ; 21 cm.


Lewin A.

Gdy nadchodził kres ... : ostatnie lata życia Janusza Korczaka / Aleksander Lewin . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1996 . - 182, [2] s., [8] s. tabl. : faks., 1 fot., 2 portr., 1 rys. ; 20 cm . – ISBN . - 83-02-06375-4

Matyjas B.

Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii i praktyce pedagogicznej Janusza Korczaka : aktualność doświadczeń korczakowskich w pracy współczesnych domów dziecka / Bożena Matyjas . - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego , 1996 . - 232 s. ; 21 cm . –ISBN 83-7133-046-4
Badora S. , Marzec D.

Twórcy polskiej pedagogiki opiekuńczej. Wybrani przedstawiciele / Sylwia Badora, Danuta Marzec . - Częstochowa: WSP, 1996 . - 198 s. - Bibliogr. s. 193-198. - ISBN 83-7098-081-0

Lewin A

Kim był Pan Doktor naprawdę? / Aleksander Lewin / / W: Wiad. Kult . - 1996, nr 9, s. 7-8

Lewin A.

Janusz Korczak (biogram) / Aleksander Lewin / / W: Res. Hum. – 1996, nr 2 , s. 24

Lewin A.

10 przestróg dla osób pragnących czerpać z dorobku pedagogicznego Korczaka / Aleksander Lewin / / W: Nasz Animator. – 1996, nr 1 marzec, s. 15-18

Nalaskowski A.

Dziecko jako monarcha czyli dwa największe eksperymenty pedagogiczne XX wieku / Aleksander Nalaskowski / / W: Wychow. na co Dzień . - 1996, nr 12, s. 5-7

Adnotacja "Król Maciuś Pierwszy" Janusza Korczaka i "Mały Książę" Antoine'a de Saint-Exupery'ego
Salecka M.

Nad sierotami wciąż czuwa duch Starego Doktora / Monika Salecka / / W: Życie Warszawy . - 1996, nr 287 dod. Stolica, s. II


ADNOTACJA: 50-lecie Polskiego Komitetu KorczakowskiegoUrbaczewski M.

Poszukiwanie nowej drogi wychowania z inspiracji systemu Janusza Korczaka / Mirosław Urbaczewski / / Opieka Wychow. Ter . - 1996, nr 1, s. 5-11

Urbaczewski M.

Kim był Pan Doktor naprawdę? / Aleksander Lewin / / W: Wiad. Kult . - 1996, nr 9, s. 7-8

Polacy i Żydzi modlili się wspólnie. // W: Gość Niedzielny . - 1996 nr 34 s. 18 ADNOTACJA: Uroczystość z okazji 54. rocznicy męczeństwa J. Korczaka


1997Ciesielska M.

Dom na Krochmalnej na łamach "Małego Przeglądu" / [wybór i oprac. Marta Ciesielska] . - Warszawa : "Ezop" , 1997 . - 127, [1] s. ; 21 cm . –

ISBN 83-900153-3-1
Falkowska, M.

Stefania Wilczyńska (1886-1942) : matka sierot / Maria Falkowska . –Warszawa : [b.w.], 1997. - 29 s. ; 21 cm.

Gąsiorek K.

Od słowa do tekstu : o języku i stylach Janusza Korczaka / Krystyna Gąsiorek . - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP , 1997 .-247 s. : wykr. ; 24 cm . – (Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie , 0239-6025 ; nr 233 ) . – ISBN 83-87513-02-4Kirchner H. (oprac)

Janusz Korczak : pisarz - wychowawca - myśliciel / studia pod red. Hanny Kirchner ; [Inst. Badań Literackich PAN]. - Warszawa : Wydaw. IBL PAN, 1997. - 278, [4] s. ; 24 cm.

Lewin A.

Takim go zapamiętałem. Wspomnienia i refleksje o Januszu Korczaku / Aleksander Lewin . - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona, 1997 . - 75 s.; 21 cm
Bartnicka J.

Janusz Korczak : pisarz - wychowawca - myśliciel .- Warsz. , 1997 . - Rec. Józefa Bartnicka // W: Prz. Hum .- 1999, nr 4, s. 104-110

Beiner F.

Korczak's pedagogy of respect : (some basic concepts) / Friedhelm Beiner // W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 143-150

Beszczyńska Z.

Janusz Korczak : pisarz - wychowawca - myśliciel .-Warsz. , 1997 .-Rec. Zofia Beszczyńska //Nowe Książ .-1997 nr 12 s. 37-38

Bettelheim B.

Janusz Korczak : a tale for our time / Bruno Bettelheim // W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 27-32

Bińczycka J.

Janusz Korczak and children's rights / Jadwiga Bińczycka / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 127-134

Ciesielska M.

Korczakianum - towards the sources / Maria Ciesielska / / W: Dialog. a. Univers . -1997, nr 9/10, s. 189-190

Dauzenroth E.

The fifteenth auxiliary saint / Erich Dauzenroth / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10 s. 171-172

Edlinger V.

Aspects of universal importance of Janusz Korczak's education / Volker Edlinger / / W:Dialog. a. Univers . -1997, nr 9/10, s. 169-170

Eichelberger W.

Nieznany geniusz, nie chciany święty / Wojciech Eichelberger / / W: Gaz. Wybor . - 1997, nr 31, s. 10

Falkowska M.

Rodowód Janusza Korczaka / Maria Falkowska / / W: Biul. Żyd. Inst. Hist . - 1997, nr 1, s. 33-52

Falkowska M.

Calendar of life and work of Janusz Korczak / Maria Falkowska //Dialog. a. Univers .-1997 nr 9/10 s. 181-187


Frost S.

Children of the Bible - Janusz Korczak's Midrash : its history, contents and ideas / Shimon Frost / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 97-102


Gąsiorek K.

Z badań nad strukturą składniową powieści Janusza Korczaka / Krystyna Gąsiorek //Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. Językozn. / WSP Krak . -Z. 9 .-(1997) s. 53-61

Głowiński M.

Janusz Korczak - man of letters / Michał Głowiński ; tł. z pol. Aleksandra Rodzińska / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 75-77


Hartman S.

Janusz Korczak and "The century of the child" / Sven G. Hartman / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 135-142

Hersch J.

Conversation about "King Matt" / Jeanne Hersch, Volker Edlinger ; tł. Mark Bernheim / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 105-109


Kirchner H.

Korczak potrzebny od zaraz / Hanna Kirchner / / W: Rzeczpospolita . - 1997, nr 27, s. 18


Adnotacja Przygotowanie nowej edycji dzieł Janusza KorczakaKonwicki T.

Which way / Tadeusz Konwicki / / W: Dialog. a. Univers .- 1997, nr 9/10, s. 91-94

Kowalczykówna J.

Ukochał dzieci ponad wszystko. Janusz Korczak 1878 - 1942. / Jolanta Kowalczykówna / / W: Biblioteka w Szkole . - 1997, nr 6, s. 11-13 .- ISSN 0867-5600


Bibliografia przedmiotowa; Korczak Janusz
Krawczyńska J.

Janusz Korczak : pisarz - wychowawca - myśliciel .-Warsz. , 1997 .-Rec. Dorota Krawczyńska / / Res Pub. Nowa .-1999 nr 7/8 s. 111-113

Lewin A.

Korczak i Freinet - co ich łączy, a co różni? / Aleksander Lewin //Nowa Szk .-1997 nr 2 s. 16-20


Lewin A.

The wanderings of ideas or a model of humanity? : (the peculiarity of the reception of Janusz Korczak's life's work) / Aleksander Lewin ; tł. z pol. Andrzej Żebrowski / W: / Dialog. a. Univers .- 1997, nr 9/10, s. 11-24

Lewin A.

Tracing the pedagogic thought of Janusz Korczak / Aleksander Lewin / / W: Dialog. a. Univers . - 199, nr 9/10, s. 119-125

Łopatkowa M.

Gdy nadchodził kres... : ostatnie lata życia Janusza Korczaka / Aleksander Lewin . - Warsz. , 1996 . - Rec. Maria Łopatkowa / / W; Nowe Książ . - 1997, nr 12, s. 36-37


Marciniak J.

Sprawa z Korczakiem / Janusz Marciniak / / W: Czas Kult . - 1997, nr 4, s. 50-52


Matyjas B.

Gdy nadchodził kres... : ostatnie lata życia Janusza Korczaka / Aleksander Lewin . - Warsz. , 1996 . - Rec. Bożena Matyjas / / W: Edukacja .- 1997, nr 4, s. 118-120

Mencwel A.

Janusz Korczak's thought: the living solution / Andrzej Mencwel / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10 , s. 43-51


Miłosz Cz.

Personal gratitude to Janusz Korczak / Czesław Miłosz / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 87-89

Raszewska M.

Korczakowska koncepcja wychowania i wychowawcy w domu dziecka./ Maria Raszewska / / W: Opieka Wychowanie Terapia . - 1997, nr 4, s. 27-28 bibliografia. - ISSN 1230-0861


Robe S.

Testimonies of children : (recently discovered archival materials from the Orphans House - from the time of the Ghetto) / Stanley Robe / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 219-226

Rotem Y.

A clinician without a clinic / Yaacov Rotem / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 113-117

Rudnicki M.

The final road : przem. / Marek Rudnicki ; tł. z pol. Rafael F. Scharf / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 227-230


Wspomnienie o wyjściu z warszawskiego getta Janusza Korczaka wraz z dziećmi z Domu Sierot, 6 sierpnia 1942 rokuSendlerowa I.

Ostatnia droga Doktora / Irena Sendlerowa "Jolanta" rozm. przepr. Tomasz Szarota / / W: Polityka . - 1997, nr 21, s. 94


Sierpotowska K., Cieśliński R.

Postawa wychowawcy wobec dziecka w ujęciu Janusza Korczaka / Katarzyna Sierpotowska, Ryszard Cieśliński / / W: Rocz. Nauk. / AWF Warsz. Inst. Wychow. Fiz. Biała Podl . -T. 3 . - (1997) s. 145-147

Sobkowiak U.

Janusz Korczak w harcerskim kręgu / Urszula Sobkowiak / / W: Harcerstwo . - 1997, nr 7/8, s. 25-28


Seminarium w BydgoszczyStarczewska K.

The religious consciousness of Janusz Korczak / Krystyna Starczewska //Dialog. a. Univers . – 1997, nr 9/10, s. 53-71


Świerczyńska J.

Janusz Korczak : pisarz - wychowawca - myśliciel . - Warsz. , 1997 . - Rec. Danuta Świerczyńska-Jelonek // W: Guliwer . - 1998, nr 4, s. 35-36


Theiss W.

Stary Doktor na indeksie : nieznane recenzje dzieł Janusza Korczaka z 1954 roku / Wiesław Theiss .-Streszcz. w jęz. fr. / / W: Prz. Powsz . - 1997, nr 2, s. 218-228

Twardowski J.

Childless father of an uncountable number of other people's childern / Jan Twardowski / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 83-85


Wasista R.

Foreign translations and books about Janusz Korczak / Ryszard Wasita / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 173-177

Wasista R.

Janusz Korczak - człowiek i dzieło : próba opisu recepcji światowej / Ryszard Wasita / / W: Lit. na Świecie . -1997, nr 4/5, s. 364-368

Wasista R.

Polish writers about Janusz Korczak / Ryszard Wasita / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, , nr 9/10 s. 79-81


Wołoszyn S.

Janusz Korczak among the great moral authorities of mankind / Stefan Wołoszyn ; tł. z pol. Aleksandra Rodzińska // W: Dialog. a. Univers . - 199, nr 9/10, s. 33-39

Zydlik D.

Aktualność idei Janusza Korczaka . - Piotrków Tryb. , 1993 . - Rec. Dorota Zydlik // W: Piotr. Stud.-Pedag T. 4 . - (1997) s. 149-151
1998Pyrzyk I.

Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej : (J.H. Pestalozzi, J. Korczak, A. Makarenko, J. Babicki) / Ireneusz Pyrzyk . - Toruń : Adam Marszałek, 1998 . - 199 s. ; 20 cm.

Bettelheim B.

Janusz Korczak: współczesna opowieść / Bruno Bettelheim ; tł. z ang. Anna Mieszalska // W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 134-139

Bińczycka J.

Trzy zbliżenia / Jan Twardowski ; oprac. Jadwiga Bińczycka / / W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 106-110

Burska L.

Janusz Korczak : pisarz - wychowawca - myśliciel . - Warsz. , 1997 . - Rec. Lidia Burska / / W: Teksty Drugie . - 1998, nr 3, s. 145-149

Ciesielska M.

Uczyć się od Korczaka, to znaczy... / Marta Ciesielska / / W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 173-175

Dauzenroth E.

Piętnasty dodatkowy święty / Erich Dauzenroth ; tł. z ang. Anna Mieszalska / / W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 114-115

Drukier B.

Korczakowskie dramaty / Bolesław Drukier / / W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 124-133


Hersch J.

Rozmowa o królu Maciusiu / Jeanne Hersch ; rozm. przepr. Volker Edlinger ; tł. z ang. Anna Mieszalska / / W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 140-144

Konwicki T.

Którędy / Tadeusz Konwicki / / W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 102-105

Kopczyńska J.

O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie "Domu Sierot" / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska / / Kult. Fiz .-1998 nr 1/2 s. 28-29

Kopczyńska Sikorska J.

O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie "Domu Sierot" / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska / / W: Wychow. w Przedszk . - 1998, nr 2, s. 100-103

Kulawiec E

Sam na sam ze Starym Doktorem - Januszem Korczakiem / Edwin P. Kulawiec / / W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 116-123

Lewin A.

Co nam przekazał Janusz Korczak / oprac. Aleksander Lewin //Ruch Pedag .-1998 [nr] 3/4 s. 158-172

Łobocki M.

Janusz Korczak wzorem osobowym altruisty : ref. / Mieczysław Łobocki . - Streszcz. w jęz. ang. / / W: Ann. UMCS, Sect. J .- Vol. 11 . - (1998) s. 151-158

Marciniak J.

Korczak : mija 120. rocznica urodzin Starego Doktora / Janusz Marciniak / / W: Tyg. Powsz .- 1998, nr 30, s. 8-9

Miłosz Cz.

Czesław Miłosz o Januszu Korczaku / tł. z ang. Krystyna Jurasz-Dębska / / W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 111-113

Prorok L.

Czy saga o Królu Maciusiu jest utopią? / Leszek Prorok / / W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 145-157

Prussak M.

Czasem warto poczytać Korczaka / Maria Prussak / / W: Tyg. Powsz . - 1998, nr 13, s. 14


Twardowski J.

Ocalić od zapomnienia Janusza Korczaka. Rozmowa z J. Twardowskim. / Jan Twardowski Rozm. Waldemar Wojdecki / / W: Gość Niedzielny . - 1998, nr 47, s. 16 port.

Zabierowska K.

Od słowa do tekstu : o języku i stylach Janusza Korczaka / Krystyna Gąsiorek .- Kraków , 1997 . - Rec. Krystyna Zabierowska // W: Nowa Polszcz . - 1998, nr 5, s. 62-63Krzyżanowska E.


Krzyżanowska Edyta : Pedagogika miłości w systemie wychowawczym Janusza Korczaka. Warszawa, Płock, 1998, 77 s. Maszynopis Praca magisterska. Wydział Teologiczny, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa. Promotor Mroczkowski Ireneusz ks.prof.dr hab.
Ludwińska J.

Ludwińska Jadwiga : Cele moralne pedagogiki Janusza Korczaka. Warszawa, Płock, 1998, 83 s. Maszynopis.Praca magisterska. Wydział Teologiczny, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa Promotor: Mroczkowski Ireneusz ks.prof.dr hab.1999Bińczycka J. red

Korczakowskie dialogi / red. nauk. Jadwiga Bińczycka . - Warszawa : "Żak" , 1999 . - 240 s. ; 21 cm . - 83-88149-15-6


Mater. z VI Międzynarodowej Konferencji Korczakowskiej w grudniu 1998 r. w Izraelu

Klus-Stańska D. Dagiel M.

Edukacja polonistyczna na rozdrożach : spotkania z językiem polskim w klasach I-III / pod red. Doroty Klus-Stańskiej i Małgorzaty Dagiel . - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , 1999 . - 147 s. ; 24 cm . – ISBN 83-912643-5-1


Lewin A.

Korczak znany i nieznany / Aleksander Lewin . - Warszawa : "Ezop" : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego , 1999 . - 546, [2] s., XXIV s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm . – ISBN 83-900153-4-X (Ezop) , 83-87301-01-9 WSP ZNP
Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia im.Janusza Korczaka: W Korczakowskim Kręgu / [red. nacz. Jerzy Zgodziński] . - Nr 1(39) styczeń.1999 . - Zielona Góra : P.U. PERT Dariusz Szpylma, 1999
Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia im.Janusza Korczaka: W Korczakowskim Kręgu / [red. nacz. Jerzy Zgodziński] . - Nr 2(40) wrzesień 1999 . - Zielona Góra: P.U. PERT Dariusz Szpylma, 1999
Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka: W Korczakowskim Kręgu / [red. nacz. Jerzy Zgodziński] . - Nr 3(41) grudzień 1999. - Zielona Góra:P.U. PERT Dariusz Szpylma, 1999
Badora S.

Możliwości wykorzystywania systemu wychowawczego Janusza Korczaka we współczesnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych / Sylwia Badora / / W: BiuletynPolskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka: W Korczakowskim Kręgu . - 1999, nr2(40) , s.57-67


Bartnicka J.

Korczak znany i nieznany / Aleksander Lewin . - Warsz. , 1999 . - Rec. Józefa Bartnicka //Nowe Książ . -1999, nr 10 ,s. 17-18

Bińczycka J.

Korczakowskie spojrzenie na regres człowieczeństwa / Jadwiga Bińczycka / / W: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka: W Korczakowskim Kręgu . - 1999, nr 1(39) s.66-74

Bińczycka J.

Korczak znany i nieznany / Aleksander Lewin . - Warsz. , 1999 . - Rec. Jadwiga Bińczycka / / W: Probl. Opiek.-Wychow . - 1999

Ciesielska M.

W kręgu Mistrza – Próby pisarskie bursistów Domu Sierot Janusza Korczaka (przegląd źródeł) / Marta Ciesielska / / W: Biuletyn PolskiegoStowarzyszenia im. Janusza Korczaka: W Korczakowskim Kręgu . - 1999, nr2(40), 8-29

Domagała C.

Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak ; reż. Cezary Domagała ; T . Kom., Warsz . - Rec. Liliana Bardijewska / / W: Teatr . - 1999, nr 4, s. 38-39

Gąsiorek K.

Janusz Korczak w badaniach językoznawcy : "Od słowa do tekstu. O języku i stylach Janusza Korczaka" / Krystyna Gąsiorek / / W: Z Dośw. Pedag . - 1999, nr 2, s. 145-165


Koźniewski K.

Korczak znany i nieznany / Aleksander Lewin . - Warszawa , 1999 . - Rec. Kazimierz Koźniewski / / W: Myśl Socjaldemokr . - 1999

Marzec D.

Poglądy Janusza Korczaka na opiekuna –wychowawcę / Danuta Marzec / / W: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka: W Korczakowskim Kręgu . - 1999, nr2 (40), s.48-56

Lewin A.

Placówka mozolnie dźwignięta / Aleksander Lewin / / W: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka: W Korczakowskim Kręgu . – 1999, nr 1(39) s.8 – 27


Śliwierski B.

Prawa dziecka - ucznia w kontekście myśli korczakowskiej i współczesnych mechanizmów demokratyzowania edukacji: Referat wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiego Spotkania Korczakowców, Warszawa, 4 -5 marca 1999 / Bogusław Śliwerski / / W: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka: W Korczakowskim Kręgu . - 1999, nr2(40), s. 69-90


Theiss W.

VI Międzynarodowa Akademicka Konferencja Korczakowska w Izraelu / Wiesław Theiss / / W: Probl. Opiek. - Wychow . - 1999, nr 5, s. 39-40

Wojnowska B.

Korczak - postacią dialogową / Bożena Wojnowska / / W: Res Pub. Nowa . - 1999, nr 7/8, s. 42-47Czystoń A.

Czyszczoń Agata : Miłość do dziecka w ujęciu Janusza Korczaka. Warszawa, 1999, [1],77 s. Maszynopis. Praca magisterska. Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa . Promotor: Góralczyk Paweł ks.prof.dr hab.Dołhań B.

Dołhań Bronisław , ks. :Poglądy Janusza Korczaka na rodzinę i dziecko w świetle źródeł i współczesnej literatury pedagogicznej . Wrocław , 1999 , 120 s. Praca magisterska : Papieski Fakultet Teologiczny , Wrocław Promotor: Mitek Eugeniusz , ks. doc. dr hab.

Nowatkowski P.

Nowatkowski Paweł , ks.: Atrakcyjność pedagogiczna Janusza Korczaka . Wrocław , 1999 , [1], VII, 117 s. Praca magisterska Papieski Fakultet Teologiczny , Wrocław. Promotor Mitek Eugeniusz , ks. prof. dr hab.

Rutkowska A.

Rutkowska Anna : Wybrane wartości etyczne w wychowaniu w pedagogice chrześcijańskiej i w ujęciu Janusza Korczaka: (studium porównawcze). Warszawa, 1999, 77 k. Maszynopis. Praca magisterska. Instytut Studiów nad Rodziną, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa Promotor Skreczko Adam ks.dr

2000Kirchner H. Wojnowska B.

Janusz Korczak : pisarz, wychowawca, myśliciel : katalog wystawy / Hanna Kirchner, Bożena Wojnowska ; Galeria Żydowskiego Instytutu Historycznego .- Warszawa : [b.w., 2000]. - 70 s. : il. ; 24 cm.Wójtowicz N.

Istota ludzka o kryształowym sercu / Norbert Wójtowicz. - Wrocław : [b.w.], 2000. [13] s. ; 21 cm.
Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka: W Korczakowskim Kręgu / [red. nacz. Jerzy Zgodziński] . –Nr 4(42) wrzesień 2000 . - Zielona Góra:P.U. PERT Dariusz Szpylma, 2000
Banet-Fornal Z.

Korczak i esperanto / Zofia Banet-Fornal / / W: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka W Korczakowskim Kręgu . - 2000, nr 42, s. 62-65

Januś M.

Któryś zmyślał baśnie - sam stałeś się legendą / Małgorzata Januś / / W: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka W Korczakowskim Kręgu . - 2000, nr 42, s. 37-44


Lewin A.

Korczak - kilka przypomnień / Aleksander Lewin // W: Myśl Socjaldemokr . - 2000, nr 1, s. 47-52

Wasista R.

Listy i rozmyślania palestyńskie / Janusz Korczak . - Warsz. , 1999 . -Rec. Ryszard Wasita / / W: Więź .-2000, nr 8 , s. 200-203

Wasista R.

Od Japonii po Brazylię : (Janusz Korczak - człowiek i dzieło: próba opisu recepcji światowej) / Ryszard Wasita / / W: Więź . - 2000, nr 4, s. 216-221

Wojnowska B.

Zło jeszcze nie dotarło do nas... : nieznane listy Janusza Korczaka do Józefa Arnona / oprac. Bożena Wojnowska / / W: Więź . - 2000, nr 2, s. 107-126

Wołoszyn S.

Zakorzenienie międzywojennej publicystyki pedagogicznej Janusza Korczaka w rzeczywistości / Stefan Wołoszyn / / W: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka W Korczakowskim Kręgu . - 2000, nr 42, s. 23 - 26

Żebrowski J.

Janusz Korczak i jego świat wartości (refleksje nie tylko rocznicowe) / Jan Żebrowski // W: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka W Korczakowskim Kręgu . - 2000, nr 42, s.27-35
Paczkowska M.

Paczkowska Marta : Koncepcja wychowania według Janusza Korczaka. Warszawa, 2000, 74 k. maszynopis komputerowy. Praca magisterska. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa. Promotor Wroczyński Krzysztof2001


Marciniak J.


Co Żydzi zrobili? / Janusz Marciniak ; posł. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel . – Sejny : "Pogranicze", 2001. - 103, [1] s. : fot. ; 21 cm.
Kirchner H.

Chcę nauczyć rozumieć i kochać, czyli o potrzebie Korczaka / Hanna Kirchner / / W: Gaz. Wybor . - 2001, nr 75, dod. s. 24-27


Młodkowska M.

Gettowe trajektorie : o zapisie osobistego doświadczenia w dziennikach z getta warszawskiego : (Abraham Lewin, Rachela Auerbach, Janusz Korczak) / Marta Młodkowska / / W: Teksty Drugie . - 200, nr 1, s. 135-155


Wilk S.

Zaawansowany technologicznie król z bajki / Sandra Wilk / / W: Życie . - 2001, nr 62, s. 9 fot


ADNOTACJA: Projekt ponownej ekranizacji "Króla Maciusia I" przez K. KrauzegoZapotoczny J.

Sam na sam z Bogiem... /Justyna Zapotoczny / / W: Gość Niedzielny. - 2001, nr 34, s. 15Chlewicka B.

Chlewicka Beata : Przydatność pedagogiki Janusza Korczaka w kształtowaniu charakteru u dzieci i młodzieży w szkolnym wieku . Wrocław , 2001, IX, 139 s. Praca magisterska Papieski Fakultet Teologiczny , Wrocław Promotor Mitek Eugeniusz , ks. prof. dr hab.Kierczyńska O. , Piętkowa A.

Ida Merżan o Januszu Korczaku , wykaz publikacji za lata 1937-1994 / Olga Kierczyńska, Anna Piętkowa . – Maszynopis (110 s.)


Adnot. Bibliogr. podm.-przedm. adnot. Ukł. dział., ok. 270 poz. - Pr. Dostępna w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej - Warszawa, pl. Krasińskich 3/5
Korczak Janusz / Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska. Dział Bibliograficzno-Informacyjny, Toruń . Kartoteka. Piśm. pol., ok. 500 poz. Uzup. bieżąco.

Mater. częśc. opublikowano w publikacji : Janusz Korczzak : poradnik bibliograficzny / Janina Huppenthal. - Warszawa, 1978
Indeks nazwisk
A

Ablewicz K 23

Acherson N 15

Andres M 18

Artykuły pedagogiczne i medyczne (1900-1912)... 8

at szaleńców 7

B

Badora S 24, 32Badora S., 24

Banet-Fornal Z 34

Bankructwo małego Dżeka 7

Barszczewska . L 14

Bartnicka J. 26, 32

Baśnie i legendy polskie 8

Bednarski M. 21

Beiner F 26

Beszczyńska Z 26

Bettelheim B 26, 29

Bińczycka J 20, 26, 30, 31, 32

Błahut H 23

Burska L. 30

C

Chlewicka B. 35Ciesielska M 32

Ciesielska M 20, 25, 26

Ciesielska M. 20, 25

Ciesielska Maria 30

Cieśliński R 28

Czapska M 23

Czystoń A 33

D

Dagiel M 31Dauzenroth E 26, 30

Dedecius K. 14

Dobrosielski M. 14

Dołhań B 33

Domagała C. 32

Domosławski Z. 20

Drukier B 30

Dynkowski M. 1, 19

Dzieci ulicy 6

Dziecko salonu 6

E

Edlinger V 26Eichelberger W 26

F

Falkowska M 13, 14, 20, 26Falkowska M. 13, 14, 20, 26

Falkowska, M 25

Frost S. 26

Furmański W. 19

G

Gąsiorek K. 25, 27Gąsiorek Krystyna 32

Głowiński M 27

Gruza J 14

H

Hartman S 27Hersch J 27, 30

Holland A. 16

J

Jak kochać dziecko 6, 7, 9Jakubowski M. 24

Jakubowski S 13

Januś M 34

Janusz Korczak w getcie\

nowe źródła 6

Józki, Jaśki i Franki 8

Juszczyk M 24

K

Kajtuś czarodziej 7Kajtuś Czarodziej 6, 8

Kiedy znów będę mały 6, 7

Kierczyńska O 36

Kirchner H 16, 23, 25, 27, 34, 35

Klus-Stańska D 31

Konwicki T 27, 30

Kopczyńska J 30

Kopczyńska Sikorska J 30

Kostka M 13

Koszałki opałki. Humoreski i Felietony. (1896-1911)... cz1 9

Koszałki opałki. Humoreski i Felietony. (1896-1911)... cz2 9

Kotowicka I. 23

Kowalczykówna J. 27

Koźniewski K 32

Krawczyńska J 27

Król Maciuś 6, 8, 9, 25, 32

Król Maciuś na wyspie bezludnej 6

Król Maciuś na Wyspie bezludnej 6

Król Maciuś Pierwszy 6, 8, 9, 25, 32

Krzyżanowska E 31

Kulawiec E 30

L

Lewin A 13Lewin A 1, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34

Lewiński J 21

Listy i rozmyślania palestyńskie 9, 34

Ludwińska J. 31

M

Marciniak J 28, 30, 35Marzec D 24, 32

Marzec D. 24

Matyjas B 22, 24

Matyjas Bożena 28

Mencwel A 28

Mikas J 19

Milewicz B. 14

Miłosz Cz 28, 31

Młodkowska M 35

Momenty wychowawcze 7

Mośki, Joski i Srule 8

N

Na mównicy \publicystyka społeczna.[Cz.] 1, 1898-1912 7

Na mównicy. Publicystyka społeczna[ cz.2], (1988-1912) / 7

Nalaskowski A 25

Nowatkowski P. 33

O

Obrazki szpitalne. 8Opowiadania 7

Opowiadania (1918-1939) 8

P

Paczkowska M 35Pamiętnik 8

Pieczywok A 16

Piętkowa A 36

Prawidła życia 6

Prawo dziecka do szacunku 7, 8

Prorok L 31

Proza 7

Prussak M 31Puszkin B 14, 16, 17

Pyrzyk I. 17, 19

Pyrzyk Ireneusz 29

R

Raszewska M 28Rawska M 21

Rędziński K. 21

Repsch E. 24

Robe S 28

Rotem Y 28

Rozmowa z wychowawcami 9

Rudnicki M 13, 28

Rusakowska D 14

Rutkowska A.. 33

S

Salecka M 25Sam na sam z Bogiem 7, 35

Sendlerowa I 28

Sierpotowska K 28

Sława 7


Sobkowiak U 28

Starczewska K 17, 29

Szkoła życia 8

Szlązak A. 18

T

Tarnowski J 15Theiss W 23, 24, 29, 33

Trzeba to zrozumieć 8

Twardowski J 29, 31

U

Uparty 8Urbaczewski M 25

Utwory radiowe 7

W

Wasista R 29, 34Wasita J 13

Wilk S. 35

Wojnowska B. 33, 34

Wójtowicz N. 34

Wołoszyn S 29, 34

Wróblewska T 19

Wróblewski M. 19

Z

Zabierowska K. 31Zapotoczny J. 35

Zydlik D 29

Zyngman I. 15

Ł

Łobocki M 30Łopatkowa M 27

Ś

Śliwierski B 33Świerczyńska 29

Ż

Żebrowski J 34Żółkiewska W 13


III. SPISY POMOCNICZE


Wykaz tytułów czasopism i ich skrótów

A


Acta Uuniversitatis Nicolai Copernici . Pedagogika

Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia - Ann. UMCS, Sect. JB

Biblioteka w Szkole

Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Bad. Zbrod .ięci Narodowej - Biul. Gł. Komis. Bad. Zbrod

Biuletyn Informacyjny PSAPF

Biuletyn Polskiego Komitetu Korczakowskiego. W Korczakowskim Kręgu

Biuletryn Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka W Korczakowskim Kręgu

Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego - Biul. Żyd. Inst. Hist.

1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna