Jaworski Jacek Krzysztof dr inż., starszy wykładowca KontaktPobieranie 36.84 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar36.84 Kb.
Jaworski Jacek Krzysztof
dr inż., starszy wykładowca


Kontakt
SGGW w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Tel.: 48 22 59 35109

Ul. Nowoursynowska 159 E-Mail: jacek_jaworski@sggw.pl

02-776 Warszawa


Wykształcenie


 • Doktor nauk technicznych – Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich, 1981

 • Magister inżynier - Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, specjalność: maszyny budowlane, 1974


Doświadczenie dydaktyczne


 • Aktualnie prowadzone zajęcia: Wytrzymałość materiałów, Konstrukcje metalowe, Złożone konstrukcje metalowe

 • Prowadzone zajęcia: Maszyny budowlane i drogowe, Dźwignice i przenośniki, Maszyny do robót ziemnych, Części maszyn, Projektowanie, Analiza i synteza mechanizmów, Dynamika maszyn, Drgania mechaniczne, Mechanika ogólna

 • Promotor 90 prac dyplomowych z zakresu projektowania i badań maszyn oraz stalowych konstrukcji budowlanych

 • Opracowanie 15 ćwiczeń laboratoryjnych w 3 laboratoriach: Maszyn Roboczych Ciężkich, Analizy naprężeń, Dynamiki i drgań


Obszar zainteresowań naukowych i badawczych


 • Projektowanie konstrukcji stalowych, analiza naprężeń, analiza konstrukcji, drgania własne

 • Budowa maszyn, badania maszyn budowlanych i drogowych, mechanika urabiania gruntów, mechanika układu pojazd-teren


Wybrane publikacje naukowe i techniczne


 • Drgania własne słupów w kształcie ściętego stożka (Free Vibration of Truncated-Cone Columns). J. Jaworski. O. Szlachetka. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury / Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture. Tom XXXI, zeszyt 61 (nr 2/2014)

 • Wytrzymałość materiałów w zadaniach. J. Jaworski, M. Wiśniewska. Wydawnictwo SGGW. 2014

 • Porównanie różnych rozwiązań konstrukcyjnych stalowych kopuł (Comparison of Different Designes of Steel Domes). P. Sałapa, J. Jaworski. Acta Scient. Polonorum. Architectura.13 (3) 2014

 • Pierwsza częstość drgań własnych słupów w kształcie wydrążonego ściętego stożka (First Natural Frequency of Columns in Form of Tubes Shaped like a Cone). J. Jaworski. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura. 12 (1) 2013

 • Obliczanie pierwszej częstości drgań własnych słupów stalowych o zmiennym przekroju poprzecznym (Calculation of First Natural Frequency of Steel Columns with Variable Cross-Sections). J. Jaworski, M. Boniecka, M. Nycz. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura. Część I - 8 (1-2) 2009, część II - 8 (3-4) 2009

 • Obliczanie pierwszej częstości drgań własnych wież kratowych o zbieżnych liniowo krawężnikach (Calculation of First Natural Frequency of Lattice Towers with a Constant Sloping Legs). J. Jaworski, M. Zadrożny. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura. 7 (1) 2008

 • Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. M. Wiśniewska, J. Jaworski, M. Wągrowska. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, 2008

 • Proceso de Remoción de Carpetas Asfalticas. M. Fabela Gallegos, J. Jaworski, A. Lozano Guzmán. Instituto Mexicano del Transporte, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Publicación Técnica No. 121. Sanfandila, Qro. 1999

 • Aspectos Ecológicos en el Diseño de Carrocerías para Automóviles Modernos. E. Aguilar A., L.A. Aguilera C., J. Jaworski. Acta Universitaria, Univ. de Guanajuato, Junio de 1997, Vol. 5, No. 2

 • Laboratorio de Dinámica y Vibraciones. J. Jaworski, L.A. Aguilera Cortés, J.J. Cervantes Sánchez. Universidad de Guanajuato, Salamanca, Gto. México, 1997

 • Experimental Research of Rotary Cutting Process of Asphalt Concrete Pavements. M.J. Fabela Gallegos, J. Jaworski. II Intern. Conf. „Durable and Safe Road Pavements”, Kielce 15–16. 05. 1996

 • Forces on the Scraper Bowl Operating with Lineal Variable Cutting Depth. J.J. Cervantes Sánchez, J. Jaworski, M. Poncyliusz. 12th Intern. Conference ISTVS „New Technologies and Theories of Terrain-Vehicle Systems Preparing for 21st Century”, Beijing, China 7-11.10. 1996

 • Nowa konstrukcja maszyny do odwijania drutu. S. Gurrola Castro, J. Jaworski. Przegląd Mechaniczny, nr 1, styczeń 1996

 • Análisis del Comportamiento Dinámico de una Grúa de Laboratorio usando Elemento Finito. E. Aguilar Armendáriz, L.A. Aguilera Cortés, J. Jaworski. I Congreso Annual SOMIM. Querétaro, Qro., México, 30-31. 08. 1995

 • Desarrollo de un Laboratorio de Fotoelasticidad. E. Aguilera Gómez, R. Aguilar Armendáriz, J. Jaworski. Acta Universitaria, Universidad de Guanajuato, Vol. 5, No. 2, Diciembre de 1995

 • Diseño, Construcción y Pruebas de una Grúa para un Tractor Agrícola. J. Jaworski, E. Ledesma Orozco. IV Congreso Nacional, Asociación Mexicana de Ingeniería Agrícola. Cuautitlán, E. de M., 28-30. 09. 1994

 • Wpływ zużycia narzędzia na opór skrawania w warunkach podpowierzchniowego urabiania ośrodka sypkiego. J. Jaworski, A. Selenta, G. Tyro. Górnictwo Odkrywkowe Nr. 2, r. XXXVI, 1994

 • Resistencia al Corte del Hormigón Asfáltico. J. Jaworski. XIX Congreso de la ANI AC, Acapulco, Gro., México, 22-24. 09. 1993

 • Desarrollo de un Laboratorio de Dinámica y Vibraciones. L.A. Aguilera Cortés, J. Jaworski. Acta Universitaria, Universidad de Guanajuato, Vol. 1 No. 2, Vol. 2 No. 1, Junio de 1992

 • Einfluß des Verschleißes des Arbeitsorgans auf die Abtrennung der Erdstoffe. J. Jaworski, A. Selenta, G. Tyro. XIII. Intern. Konferenz „Mechanisierung im Erdbau”, Dresden 6-8. 09. 1988

 • Application of Gamma Rays to Determination of the Medium Density During the Trials in Soil Bins. J. Jaworski. 9th Intern. Conference of the ISTVS, Barcelona 31.08-4.09.1987

 • Einfluß der Form des Löffels eines Hydraulikbaggers auf den Energiebedarf des Grabprozesses. J. Jaworski, K. Tylman, G. Tyro. Wissenschaftliche Zeitschrift der TH „Otto von Guericke” Magdeburg, Heft 2, 1984

 • Influencia de las paredes laterales en el llenado de un cucharón para movimiento de tierra. J. Jaworski VIII Congreso de la ANI AC, Torreón, Coah., México, 22-24. 09. 1982

 • Laboratorium eksploatacji mrc. Współautor skryptu. Politechnika Warszawska, 1981

 • Einfluß der geometrischen Gestaltung des Baggerlöffels auf den Energiebedarf des Grabprozesses. J. Jaworski. Hebezeuge und Fördermittel, Nr. 11, 1980

 • Gąsienica pojazdu gąsienicowego. J. Jaworski, A. Mierzwicki, G. Tyro. UP, Patent # 104237, 1980

 • Wpływ cech geometrycznych elementów skrawających łyżki koparki na opór urabiania gruntu. J. Jaworski, B. Ponder. X Międz. Konf. „Mechanizacja Robót Ziemnych”, Warszawa 4-9. 09. 1978

 • Vergleichsforschungen der Zusammenarbeit der Raupenketten mit dem Boden. J. Jaworski, A. Mierzwicki, G. Tyro. 6th International Conference ISTVS, Wien 22-25. 08. 1978

 • Badania modelowe różnych układów gąsienic ciągnikowych. J. Jaworski, A. Mierzwicki, M. Poncyliusz, G. Tyro. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 201, 1978

Jaworski Jacek Krzysztof
Ph.D.


Contact
Warsaw University of Life Sciences (SGGW)

Faculty of Civil and Environmental Engineering Phone: 48 22 59 35109

Ul. Nowoursynowska 159 E-Mail: jacek_jaworski@sggw.pl

02-776 Warszawa


Education


 • Ph.D. in technical sciences, Warsaw University of Technology, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering, 1981

 • M.Sc. in mechanical engineering, Warsaw University of Technology, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering, field: building machinery, 1974


Teaching experience


 • Current classes: Strength of Materials, Steel Constructions

 • Teaching experience: Building Machinery, Cranes, Earthmoving Machinery, Design of Machine Elements, Mechanical Design, Analysis and Synthesis of Mechanism, Machine Dynamics, Mechanical Vibrations, General Mechanics

 • Supervisor of 90 theses in design and investigation of machinery and steel constructions

 • Design of 15 laboratory exercises and stands in 3 laboratories: Building Machinery, Stress Analysis, Dynamics and Vibrations


Research interests


 • Design of Steel Structures, Stress Analysis, Structural Analysis, Natural Frequency

 • Machine Design, Investigation of Building Machinery, Soil Cutting, Terrain-Vehicle Systems


Selected papers and achievements


 • Drgania własne słupów w kształcie ściętego stożka (Free Vibration of Truncated-Cone Columns). J. Jaworski. O. Szlachetka. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury / Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture. Tom XXXI, zeszyt 61 (nr 2/2014)

 • Wytrzymałość materiałów w zadaniach. J. Jaworski, M. Wiśniewska. Wydawnictwo SGGW. 2014

 • Porównanie różnych rozwiązań konstrukcyjnych stalowych kopuł (Comparison of Different Designes of Steel Domes). P. Sałapa, J. Jaworski. Acta Scient. Polonorum. Architectura.13 (3) 2014

 • Pierwsza częstość drgań własnych słupów w kształcie wydrążonego ściętego stożka (First Natural Frequency of Columns in Form of Tubes Shaped like a Cone). J. Jaworski. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura. 12 (1) 2013

 • Obliczanie pierwszej częstości drgań własnych słupów stalowych o zmiennym przekroju poprzecznym (Calculation of First Natural Frequency of Steel Columns with Variable Cross-Sections). J. Jaworski, M. Boniecka, M. Nycz. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura. Część I - 8 (1-2) 2009, część II - 8 (3-4) 2009

 • Obliczanie pierwszej częstości drgań własnych wież kratowych o zbieżnych liniowo krawężnikach (Calculation of First Natural Frequency of Lattice Towers with a Constant Sloping Legs). J. Jaworski, M. Zadrożny. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura. 7 (1) 2008

 • Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. M. Wiśniewska, J. Jaworski, M. Wągrowska. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, 2008

 • Proceso de Remoción de Carpetas Asfalticas. M. Fabela Gallegos, J. Jaworski, A. Lozano Guzmán. Instituto Mexicano del Transporte, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Publicación Técnica No. 121. Sanfandila, Qro. 1999

 • Aspectos Ecológicos en el Diseño de Carrocerías para Automóviles Modernos. E. Aguilar A., L.A. Aguilera C., J. Jaworski. Acta Universitaria, Univ. de Guanajuato, Junio de 1997, Vol. 5, No. 2

 • Laboratorio de Dinámica y Vibraciones. J. Jaworski, L.A. Aguilera Cortés, J.J. Cervantes Sánchez. Universidad de Guanajuato, Salamanca, Gto. México, 1997

 • Experimental Research of Rotary Cutting Process of Asphalt Concrete Pavements. M.J. Fabela Gallegos, J. Jaworski. II Intern. Conf. „Durable and Safe Road Pavements”, Kielce 15–16. 05. 1996

 • Forces on the Scraper Bowl Operating with Lineal Variable Cutting Depth. J.J. Cervantes Sánchez, J. Jaworski, M. Poncyliusz. 12th Intern. Conference ISTVS „New Technologies and Theories of Terrain-Vehicle Systems Preparing for 21st Century”, Beijing, China 7-11.10. 1996

 • Nowa konstrukcja maszyny do odwijania drutu. S. Gurrola Castro, J. Jaworski. Przegląd Mechaniczny, nr 1, styczeń 1996

 • Análisis del Comportamiento Dinámico de una Grúa de Laboratorio usando Elemento Finito. E. Aguilar Armendáriz, L.A. Aguilera Cortés, J. Jaworski. I Congreso Annual SOMIM. Querétaro, Qro., México, 30-31. 08. 1995

 • Desarrollo de un Laboratorio de Fotoelasticidad. E. Aguilera Gómez, R. Aguilar Armendáriz, J. Jaworski. Acta Universitaria, Universidad de Guanajuato, Vol. 5, No. 2, Diciembre de 1995

 • Diseño, Construcción y Pruebas de una Grúa para un Tractor Agrícola. J. Jaworski, E. Ledesma Orozco. IV Congreso Nacional, Asociación Mexicana de Ingeniería Agrícola. Cuautitlán, E. de M., 28-30. 09. 1994

 • Wpływ zużycia narzędzia na opór skrawania w warunkach podpowierzchniowego urabiania ośrodka sypkiego. J. Jaworski, A. Selenta, G. Tyro. Górnictwo Odkrywkowe Nr. 2, r. XXXVI, 1994

 • Resistencia al Corte del Hormigón Asfáltico. J. Jaworski. XIX Congreso de la ANI AC, Acapulco, Gro., México, 22-24. 09. 1993

 • Desarrollo de un Laboratorio de Dinámica y Vibraciones. L.A. Aguilera Cortés, J. Jaworski. Acta Universitaria, Universidad de Guanajuato, Vol. 1 No. 2, Vol. 2 No. 1, Junio de 1992

 • Einfluß des Verschleißes des Arbeitsorgans auf die Abtrennung der Erdstoffe. J. Jaworski, A. Selenta, G. Tyro. XIII. Intern. Konferenz „Mechanisierung im Erdbau”, Dresden 6-8. 09. 1988

 • Application of Gamma Rays to Determination of the Medium Density During the Trials in Soil Bins. J. Jaworski. 9th Intern. Conference of the ISTVS, Barcelona 31.08-4.09.1987

 • Einfluß der Form des Löffels eines Hydraulikbaggers auf den Energiebedarf des Grabprozesses. J. Jaworski, K. Tylman, G. Tyro. Wissenschaftliche Zeitschrift der TH „Otto von Guericke” Magdeburg, Heft 2, 1984

 • Influencia de las paredes laterales en el llenado de un cucharón para movimiento de tierra. J. Jaworski VIII Congreso de la ANI AC, Torreón, Coah., México, 22-24. 09. 1982

 • Laboratorium eksploatacji mrc. Współautor skryptu. Politechnika Warszawska, 1981

 • Einfluß der geometrischen Gestaltung des Baggerlöffels auf den Energiebedarf des Grabprozesses. J. Jaworski. Hebezeuge und Fördermittel, Nr. 11, 1980

 • Gąsienica pojazdu gąsienicowego. J. Jaworski, A. Mierzwicki, G. Tyro. UP, Patent # 104237, 1980

 • Wpływ cech geometrycznych elementów skrawających łyżki koparki na opór urabiania gruntu. J. Jaworski, B. Ponder. X Międz. Konf. „Mechanizacja Robót Ziemnych”, Warszawa 4-9. 09. 1978

 • Vergleichsforschungen der Zusammenarbeit der Raupenketten mit dem Boden. J. Jaworski, A. Mierzwicki, G. Tyro. 6th International Conference ISTVS, Wien 22-25. 08. 1978

 • Badania modelowe różnych układów gąsienic ciągnikowych. J. Jaworski, A. Mierzwicki, M. Poncyliusz, G. Tyro. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 201, 1978


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna