Jezus poprzez swoje życie wypełnił wszelką sprawiedliwość, i jego sprawiedliwość jest poczytana tym którzy wierząPobieranie 38.53 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar38.53 Kb.
Kontynuujemy nasz temat Misji Jezusa. Tydzień temu czytaliśmy o kilku jej celach, które Jezus osiągnął poprzez swoje życie na ziemi, śmierć i zmartwychstanie.

-Jezus poprzez swoje życie wypełnił wszelką sprawiedliwość, i jego sprawiedliwość jest poczytana tym którzy wierzą.

-Jezus przebłagał także Boży gniew wobec grzeszników poprzez zastępstwo. Zastąpił Boże dzieci i wziął naszą karę na siebie, żebyśmy nie musieli sami doświadczyć Bożego gniewu. To są rzeczy które Jezus zrobił, a dzisiaj będziemy studiować jeden z celów Misji Jezusa który On wypełnia w tej chwili. Jednym z działań Jezusa w tej chwili jest to, że

-Jezus przygotowuje narzeczoną na dzień ślubu.

Jest nam objawione, że w przyszłości będzie ślub i wesele. Jezus jest Panem młodym a kościół panną młodą. Czytamy o tym...
Obj. 19:1-10

„Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu, Gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego; osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim, i pomścił na niej krew sług swoich. I rzekli po wtóre: Alleluja! I dym jej unosi się w górę na wieki wieków. I upadło dwudziestu czterech starców, i cztery postacie, i oddały pokłon Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja! A od tronu rozległ się głos mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy jego, którzy się go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon! A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa.”


To będzie najbardziej ekstrawaganckie wesele jakie kiedykolwiek miało miescje. Na tym świecie wesela są radosną, wspaniałą okazją do świętowania. Niektóre wesela są skromne i proste, inne ogromny i fantastyczne. Za każdym razem są obrazem tego, co będzie miało miejsce pewnego dnia w niebie. Każde wesele na tym świecie, obojętnie jak ogromne i fantastyczne, nie może porównywać się z tym, co jest nazwane weselem Baranka. Każdy z nas chce być na nim obecny. Anioł rzekł, „Napisz, Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka.”
Mam nadzieję, że będziemy tam razem. Mam nadzieję, że wszyscy z naszego zboru będą obecni na tej uroczystości.
Chciałbym odpowiedzieć na pytanie, kiedy będzie wesela baranka. Tak jest, wszyscy mogą obudzić się, ponieważ mogę dokładnie powiedzieć kiedy będzie wesela Baranka. Wesele zacznie się wtedy, kiedy oblubienica będzie gotowa. Oblubienica nie jest jedną osobą, lecz milionami, może nawet miliardami ludzi. Ci ludzie których Bóg przeznaczył dla siebie, Bóg daje Jezusowi. Oblubienica jest nagrodą od Boga dla Jezusa. Jezus modlił się,

„Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego... Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.”

Jan. 17

Bóg wciąż czeka z rozpoczęciem wesela, ponieważ narzeczona Jezusa nie jest gotowa. Jest napisane, że będziemy śpiewać Jezusowi. Więc Spurgeon powiedział, „chór nie jest pełny. Śpiewanie nie może się zacząć, dopóki każdy głos nie będzie obecny. Dyrygent czeka, aż każdy będzie na swoim miejscu. Potrzebny jest najbardziej głęboki bas, najbardziej wysoki sopran i każdy głos w środku. Kiedy ostatni członek chóru zajmie swoje miesce, będziemy weselić się i śpiewać na chwałę Jezusowi.”


Przed ucztą należy się przygotować. Nasz ślub i wesele w porównaniu za weselem Baranka, wcale nie były duże. Ale wiem że Sarah przygotowywała się przez wiele godzin, żeby wszystko było idealne. Wybrała piękną muzykę, wybrała sukienkę dla siebie, i sukienki dla druhen. Wybrała ozdoby do sali i sama ją przyozdobiła. Poprosiła swojego ojca i innego pastora, aby poprowadzili ślub. Wysłała zaproszenia, zorganizowała noclegi dla ludzi którzy przyjechali z daleka. Dużo zrobiła, żeby nasze wesele było piękną, radosną, wspaniałą okazją.
Wesela Baranka nie jest obrazem, nie jest symbolem, nie jest metaforą. To jest prawdziwe wesele które będzie miało miejsce. Będzie stół, będzie pyszne jedzenie, będzie picie, będzie śpiewanie i radowanie się. Nie będą tam wszyscy ludzie, ale tylko ci którzy zostaną zaproszeni. Wszystkie Boże dzieci tam będą, ponieważ Boży kościół jest Panną młodą. Tak jak Sarah przed naszem ślubem wszystko przygotowała, tak Jezus teraz stara się teraz żeby wesela Baranka było doskonałe. Nie chodzi mi o to, że Jezus potrzebuje wiele lat aby przygotować jedzenie, ozdoby, czy muzykę. Jezus może stworzyć te wszystkie rzeczy przez swój rozkaz w tym samym momencie. Tak jak Bóg stworzył miliardy gwiazd, planety, i księżyc tylko przez swój rozkaz. Bóg nie używał swoich rąk, aby stworzyć miliardy gwiazd, tylko wypowiedział rozkaz i stał się wszechświat. Ale Bóg uważnie użył swoich rąk, aby stworzyć człowieka. Tak samo wszystkie ozdoby na wesela Baranka zostaną przygotowane w jednym momencie, ale Jezus troskliwie przygotowuje swoją oblubienicę żeby była gotowa.

Jezus działa w tej chwili, aby przygotować swoją narzeczoną na dzień ślubu. Przeczytajmy o tym.


Efez. 5:25-27

„Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany.”


Po pierwsze Chrystus kochał nas, zanim byliśmy atrakcyjni. „Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie,” -Efez. 5:25 musimy zwrócić uwagę na kolejność w tym fragmencie. Chrystus umiłował Kościół, i z tego powodu wydał zań samego siebie. W następnych wersetach czytamy jak Jezus nas oczyszcza i upiększa. Ale musimy zrozumieć, że kochał nas zanim byliśmy atrakcyjny. Więc Jezus nie wybrał żony tak jak wybierają ludzie, czyli nie wybrał najładniejszej, najbardziej inteligentnej. Lecz najpierw wybrał żonę, a potem wydał dla niej siebie aby jej służyć, żeby stała się piękna, mądra i wierna.
Jest napisane, że Jezus działa „Aby sam sobie przysposobić Kościół.” Na naszym ślubie był moment, kiedy pastor zapytał, kto daje tę kobietę temu mężczyźnie? I Ojciec Sary odpowiedział, „jej matka i Ja.” Ta część ceremonii pokazuje, że rodzice mieli odpowiedzialność i przywilej, aby troszczyć się o Sarę od urodzenia do tego momentu, i teraz przekazują mi tą odpowiedzialność i przywilej troszczenia się o nią. I tak jest, Ojcowie mają odpowiedzialność troszczyć się o swoje córki, aż do momentu kiedy przekażą tą odpowiedzialność innemu pobożnemu mężczyźnie, który zasłuży na taki przewilej. Bóg dał mi trzy córki, i mam poważną odpowiedzialność aby troszczyć sie o nie i przygotowywać je na moment, kiedy oddam je w ręce innemu pobożnemu mężczyźnie, który będzie przygotowany aby troszczyć się o nie. Mam odpowiedzialność, aby wyganiać od mojej córki chłopaków którzy nie kochają Jezusa i nie będą się o nią troszczyć.

Więc w tym życiu, ojciec i matka przygotowują i przysposabiają ich córki na moment, kiedy ona opuści ich dom. Ale czytamy w tym fragmencie, że Jezus sam przysposabia sobie Kościół. Jezus działa, aby przygotować nas na dzień ślubu. Jezus działa, żebyśmy byli piękni, doskonali, bez zmazy lub skazy.

To jest mój główny temat na dzisiaj, że Jezus w tej chwili wypełnia misję aby przygotować swoją narzeczoną na wesele Baranka.

Jezus troskliwie działa, żeby jego oblubienica była piękna i nie wstydziła się na weselu Baranka. To piękno jest pięknem charakteru. Ludzie często skupiają się na fizycznym pięknie, czyli pięknych ustach, oczach. Kiedy Jezus patrzy na nas, to tym co jest dla niego atrakcyjne są cierpliwość, pokora, czystość, uczciwość, wierność. Jezus działa w życiu swojej oblubienicy, aby zmienić jej charakter. To jest działanie, które zaczyna się dopiero w momencie nowego narodzenia, i kończy w momencie śmierci.

Boże działanie w twoim życiu nie jest wypełnione w momencie, kiedy narodzisz się na nowo. Obawiam się, że wielu Chrześcijan błędnie myśli że zbawienie od wiecznego potępienia jest naszym najwyższym celem. To jest najwyższy cel, ale Jezusa dla ciebie. Działanie Jezusa w twoim życiu nie kończy się w momencie, kiedy narodzisz się na nowo. W pewnym sensie to jest dopiero początek Jego działania w twoim życiu. Od tego momentu Jezus zaczyna cię upiększać. Od momentu kiedy dostajesz Ducha Świętego, dostajesz moc aby zmienić swój charakter. Od urodzenia byłeś bezsilny i bezradny w staraniach aby podobać się Bogu, ale od momentu nowego narodzenia wszystko się zmieniło i Jezus działa w twoim życiu, żebyś był piękny na dzień ślubu.
Kobiety mają pragnienie aby przygotowywać się na ważne okazje. Mężczyzna zawsze myśli że nieźle wygląda. Patrzy w lustro i chociaż jest brzydki, myśli sobie, „nieźle wyglądam.” Poświęca może całe dwie minuty aby przygotować się, i jest gotowy do wyjścia z domu. A z kobietami jest inaczej. Kobiety potrzebują czasu, aby się przygotować. Im ważniejsza okazja, tym więcej czasu potrzebują. Tak było zawsze, czytamy o tym nawet w starym testamencie. Przeczytam wam historię Estery. Po pierwsze jak piękna była Estera i wrażenie jakie zrobiła na królu i innych.
Ester. 2:15-18

„Gdy więc na Esterę, córkę Abichaila, stryja Mordochaja, który przyjął ją za córkę, przyszła kolej, aby pójść do króla, nie żądała niczego poza tym, co jej doradził Hegaj, eunuch królewski, pilnujący kobiet. i Estera zyskała względy u wszystkich, którzy na nią spojrzeli.

Estera zaś została zabrana do króla Achaszwerosza do pałacu królewskiego w dziesiątym miesiącu, to jest w miesiącu Tebet, w siódmym roku jego panowania.

Król pokochał Esterę bardziej niż wszystkie kobiety i ona znalazła łaskę i zyskała u niego względy ponad wszystkie dziewice. Toteż włożył diadem królewski na jej głowę i uczynił ją królową zamiast Waszti.

Potem król wydał wielką ucztę dla wszystkich swoich książąt i dworzan, ucztę Estery.”
Więc ona zrobiła na królu wrażenie, ale jeżeli myślisz że po prostu obudziła się i poszła do niego bez przygotowania się, to się poważnie mylisz. Ja wiem, że kobiety długo się przygotowują ale słuchajcie...
„została zabrana Estera do pałacu królewskiego pod opiekę Hegaja, pilnującego kobiet. I spodobała mu się ta panna, i zyskała u niego względy, toteż od razu kazał jej dostarczyć należne jej stroje i kosmetyki, i przydziały i dał jej siedem dziewcząt z pałacu królewskiego, i wyznaczył dla niej i dla jej dziewcząt najlepsze pomieszczenia w domu kobiet... po upływie dwunastomiesięcznego okresu pielęgnowania ich urody kobiecej, mianowicie po sześciu miesiącach olejkiem mirrowym, a po sześciu miesiącach balsamem i innymi kosmetykami kobiecymi, Wtedy dopiero panna szła do króla, a dawano jej wszystko, co idąc do króla, chciała wziąć z sobą, z domu kobiet do pałacu królewskiego.”
Siedem kobiet mających najlepsze kremy, oleje, kosmetyki, cały salon kosmetyczny i jedzenie pracowało razem przez cały rok, aby przygotować Esterę na moment, kiedy stała przed królem. I widocznie te siedem kobiety dobrze ją przygotowało, ponieważ była piękna i zrobiła wrazienia.
W ten sposób Jezus przysposobi oblubienicę na wesele Baranka. Na większości z nas Jezus działa ponad rok. Na mnie już ponad 15 lat.
Niektóre rzeczy które dzieją się w salonie kosmetycznym są niewygodne, albo nawet bolesne. Kobiety są gotowe przeżyć tortury, aby się upiększyć. Tysiące ludzi jest nawet gotowych zapłacić za operację, aby się upiększyć.

Na pewno działanie Jezusa w życiu Jego oblubienicy także jest czasami niewygodne i bolesne. Jezus nie tylko zmienia kilka drobnych, zewnętrznych szczegółów. Jezus działa, aby zmienić najbardziej głębokie pragnienia, i cechy charakteru. Jezus ostrożnie używa swojego skalpela, aby wyciąć niepotrzebne rzeczy z twojego życia. Nie jest celem Jezusa, aby ciebie krzywdzić, ale Jego działanie jest czasami bolesne.

Chciałbym pewnego dnia przygotować kilka kazań, aby odpowiedzieć na pytanie, „czemu dobrzy ludzie cierpią?” To jest poważne pytanie i odpowiedź nie jest prosta. Ale jedną z odpowiedzi jest, że może nasze cierpienie powoduje skalpel Jezusa, którego on ostrożnie używa, aby nas przygotować.

Może Boże dzieci, które najbardziej cierpią w tym życiu, będą najpiękniejsze w oczach Boga. Nie nauczam, że powinniśmy pragnąć cierpienia. Ale jeżeli cierpienie powoduje skalpel kochającego Jezusa który nas upiększa, to nie możemy z Nim walczyć. Lecz powinniśmy spokojnie leżeć i pozwolić Mu działać, aby nas zmienić.


Kto jest zaangażowany w proces upiększania oblubienicy Jezusa. Już czytaliśmy, że to jest działanie Jezusa. Ale my także mamy udział w tych przygotowaniach. „Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się;”

To jest działanie Jezusa, ale nie musimy siedzieć obok i tylko na nie patrzeć. Możemy brać udział w tej misji Jezusa. Także Duch Święty bierze udział w tym procesie.

2 Tes. 2:13

„My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę”.

Czytamy także że sam Bóg działa w nas, żebyśmy byli bez nagany na przyjście Pana.

1 Tes. 5:23

„A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”
Jezus sam przysposabia dla siebie żonę, ale dołączy do Jego działania sam Bóg i Duch Święty, a my też powinniśmy się przygotować.
Na końcu chciałbym pokazać wam trzy środki których Jezus używa, aby nas upiększać. Ważne jest żebyśmy rozumieli środki których używa. Albo możemy być bardzo sfrustrowani rozumiejąc cel Jezusa, ale nie wiedząc jak będzie go realizował.
Pierwsza rzecz która nas zmienia to Boże słowo. Jan. 17:17

„Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.”

Efez. 5:26

„Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo,”


Biblia jest wyjątkową księgą. Bóg używa Biblii, aby cię zmienić. Czytaj ją, studiuj, słuchaj nauczania z Biblii, ucz się fragmentów na pamięć, rozważaj ją dniem i nocą. To jest środek którego Jezus używa, żeby zmienić twój charakter, żebyś był piękny.
Drugim środkiem którego Jezus używa, aby przygotować cię na wesele baranka jest wiara. 2 Tes. 2:13

„My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.”

Postaram się wytłumaczyć co to znaczy, że wiara jest środkiem którego Jezus używa aby nas upiększać. Jednym z poważnych błędów którzy popełnili ludzie ze zboru w Galacji, a my nie możemy go powtórzyć dzisiaj jest to, że zaczynali swoje życie Chrześcijańskie od wiary że tylko Jezus może ich zbawić, a potem starali się żyć dzięki swoim własnym siłom. To jest poważny błąd. Musimy rozumieć, że jesteśmy ciągle całkiem zależni od Jezusa. To, że jestem chrześcijaninem nie sprawia że jestem niezależny od mocy Jezusa, i mogę stać się świętym poprzez własny siły, przez własne staranie się.

Bóg oczekuje od swoich dzieci, żeby były owocami świętości i sprawiedliwości w swoim życiu. Ale sami w sobie nie mamy siły, aby stworzyć te owoce. Jezus jest źródłem świętości. Jezus jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami. Będą owoce świętości w twoim życiu, tylko wtedy jeżeli jesteś zależny od Jezusa, który stworzy te owoce przez ciebie.

Więc uwierz, że Jezus będzie zmieniać twój charakter, żebyś był bez zmazy i skazy. Jeżeli jest pewien grzech w twoim życiu którego nie umiesz pokonać, to wiara w moc Jezusa jest środkiem którego Bóg może używać, aby cię upiększyć. Nie ma grzechu tak silnego, że Jezus nie mógłby go pokonać. Może myślisz, „ nie mogę się zmienić.” To jest prawda. Ale uwierz, że Jezus może cię zmienić.

Jezus używa swojego Słowa, Jezus używa wiary, a trzecim środkiem którego Jezus używa aby ciebie zmienić jest Boża chwała. Zmieniamy się kiedy patrzymy na Bożą chwałę.

2 Kor. 3:18

„My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem.”

Jezus jest chwalebny. Jezus jest godzien chwały. Szatan nie chce żeby jego dzieci poznały prawdę o Jezusie. Ponieważ jeżeli człowiek poznaje chwałę Jezusa to, to go zmienia. Biblia często używa wyrazu ciemność, aby opisać królestwo diabła. Ponieważ diabeł działa, aby przeszkodzić ludziom w patrzeniu na Bożą chwałę. Im lepiej możemy zobaczyć Bożą chwałę, tym bardziej staniemy się piękni i do Niego podobni. Patrzenie na Boga zmienia nas. Bóg jest tak wspaniały, że niemożliwe jest patrzenie na Niego bez żadnych konsekwencji. Moim pragnieniem jest, żeby Bóg objawił mi więcej siebie. Mam nadzieję, że każdy z nas wie coś o chwale Bożej, i pragnie poznać więcej. Wierzę, że Biblia pokazuje nam Bożą chwałę, wierzę że pieśni pokazują nam Bożą chwałę. Wierzę, że w stworzeniu możemy rozpoznać Bożą Chwałę. W innych ludziach możemy zobaczyć Bożą chwałę. Człowiek jest stworzony na Boży obraz. Więc w każdym z nas jest obraz Boga, i niektórzy z nas, jak Mojżesz na pustyni, tak się zbliżyli do Boga, że dzięki nim możemy poznać Bożą chwałę która się od nich odbija.
Teraz powiem wam trochę o sobie. Na dzień dzisiejszy jestem pewien, że jestem narzeczoną Jezusa, i jestem pewien że jestem bardzo daleko od doskonałości.

Cytuję Pawła, „Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić,” Chwała Bogu, że Jezus nas wybiera kiedy jesteśmy brzydcy i zaczyna nas zmieniać. Chciałbym być całkowicie poddany Jezusowi. Pragnę lepiej poznać Bożą Chwałę. Chciałbym być blisko Boga, żeby ludzie mogli Go poznawać przeze mnie.


Pragnę, żeby w naszym pokoleniu Bóg wyjątkowo działał w Polsce. Czytamy w historii kościoła jak w różnych krajach, przez pewien czas Bóg działał w sposób wyjątkowy. Ale szczerze mówiąc, nawet jeżeli nie będę miał przywileju być świadkiem wyjątkowego Bożego działania w Polsce, to pragnę żeby Bóg zmieniał mnie, żebym mógł mieć wpływ na moją żonę i moje dzieci.

Pragnę więcej Jezusa i to pragnienie będzie całkiem spełnione, kiedy stanę przed nim na weselu baranka. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto nie pragnie Jezusa to niech Bóg wyzwoli go dzisiaj z tej ciemności.


Amen
Judy 1:24-25

A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.„Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.” Filip. 1:6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna