Joanna Burchard, Adrian Jasiński, Joanna Paczkowska, Leonard BoszkePobieranie 53.55 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar53.55 Kb.

33

Joanna Burchard,

Adrian Jasiński,

Joanna Paczkowska,

Leonard Boszke

Zawartość wybranych ubocznych jonowych produktów dezynfekcji w wodzie basenowej z wybranych obiektów na terenie miasta Bydgoszcz

34

Mirosław Wyszkowski,

Beata Modrzewska

Oddziaływanie różnych substancji na zawartość makroelementów w łubinie żółtym (Lupinus luteus L.) na glebie zanieczyszczonej cynkiem

35

Beata Modrzewska,

Milena Kosiorek,

Mirosław Wyszkowski

Zawartość magnezu oraz wybranych pierwiastków w korze i igłach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), korze i liściach brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) i klonu zwyczajnego (Acer platanoides L.)

36

Elżbieta Rolka

Zawartość magnezu w roślinach uprawianych w warunkach zanieczyszczenia gleby rtęcią i stosowania substancji mineralnych

37

Sławomir Szymczyk,

Ilona Świtajska,

Angela Potasznik

Wpływ uprawy wierzby na cele energetyczne na dynamikę stężeń magnezu, wapnia i sodu w wodach gruntowych

38

Marcin Niemiec,

Natalya Kuzminova,

Maciej Chowaniak

Zawartość Na, Mg, Ca, K i P w larwach ryb z rodzaju Atherina L. pobranych w trzech zatokach w rejonie Sewastopola

39

Małgorzata Cymer, Agnieszka Parzych,

Sławomir Szymczyk

Zawartość wybranych makroskładników w pędach Glyceria maxima oraz osadach dennych rzeki Słupi

40

Maciej Chowaniak,

Marcin Niemiec

Oddziaływanie nachylenia stoku, systemu uprawy i okrywy roslinnej na straty magnezu i wapnia

41

Anna Szeląg-Sikora,

Marcin Niemiec

Ocena zawartości magnezu, potasu, fosforu i wapnia w wodzie i glonach z Morza Czarnego w wybranych zatok okolic Sewastopola

42

Beata Szulc-Musioł,

Barbara Dolińska,

Florian Ryszka

Wykorzystanie drożdży Sacchromyces cerevislae w procesie otrzymywania preparatów zawierających biopleks z selenem

43

Jakub Sikora,

Marcin Niemiec

Ocena zawartości magnezu, potasu, fosforu i wapnia we wsadach i masach po fermentacji metanowej wykonywanych na bazie roslinności

4/4


Załącznik 2 – I sesja porterowa

I sesja posterowa - korytarz Regionalnego Centrum Innowacyjności

19.09.2014 r., 1545 - 1630Przewodnicząca

dr hab. Anna Keutgen, prof. nadzw.

prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska

dr hab. Bożena Barczak, prof. nadzw.

dr Jan Józefczuk

dr Natalia S. Veryho

1

Mikrona Palczewska-Komsa,

Elżbieta Kalisińska, Natalia Łanocha,

Danuta Kosik-Bogacka, Halina Budis,

Sebastian Sokłowski,

Irena Baronowska-Bosiacka

Dariusz Chlubek, Izabela Gutowska

Fluorki w kościach człowieka z północno-zachodniej Polski

2

Teresa Latour, Marcin Siepak

Michał Drobnik, Danuta Sziwa

Naturalne wody humusowe jako nośnik biopierwiastków przydatnych w lecznictwie, profilaktyce rolnictwie

3

Bogna Gryszczyńska, Maria Iskra,

Maria Wałecka,

Magdalena Budzyń-Napierała,

Magdalena Kasprzak

Wspomaganie ceruloplazminy w eliminowaniu jonów Fe(II) przez związki polifenolowe na drodze utleniania oraz kompleksowania

4

Barbara Breza-Boruta

Zbigniew Paluszak

Skuteczność działania promieniowania UV-C w zwalczaniu patogenicznych grzybów pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus)

5

Kalina Maćkowiak, Anna Blacha,

Łucja Czyżewska-Majchrzak,

Maria Pioruńska-Stolzmann

Wpływ stosowanej diety na stężenie jonów wapnia i magnezu we krwi kobiet

6

Anna Kopacz-Bednarska,

Teodora Król, Ewa Trybus,

Wojciech Trybus, Halina Zaporoska

Ocena oddziaływania metawanadanu sodu na żywotność komórek lini CHO K1

7

Tomasz Knapowski,

Ewa Spychaj-Fabisiak, Maria Ralcewicz,

Bożena Barczak, Barbara Murawska,

Wociech Kozera, Edward Majcherczak

Skład chemiczny ziarna pszenicy orkisz w zależności od zastosowanego nawożenia mineralnego

8

Iwona Jaskulska,

Mariusz Piekarczyk,

Dariusz Jaskulski

Zawartość magnezu w liściach pszenicy ozimej ‘Batuta’ w zależności po niektórych właściwości gleby w wieloletnim doświadczeniu nawozowym

9

Beata Kuziemska, Wiesław Wieremiej,

Dawid Jaremko, Joanna Trębicka,

Paulina Klej

Zawartość magnezu oraz frakcje metali ciężkich w wybranych nawozach naturalnych

10

Małgorzata Grembecka,

Piotr Szefer

Analiza porównawcza poziomów wybranych makroelementów w owocach przetworzonych

1/4


11

Bożena Barczak

Zawartość i pobranie makroskładników z plonem jęczmienia jarego w warunkach zróżnicowanego nawożenia siarką

12

Bożena Barczak,

Barbara Murawska

Dynamika zawartości składników pokarmowych w życie ozimym i kukurydzy w zależności od wieloletniego nawożenia azotem i potasem

13

Teresa Bowszyc,

Jadwiga Wierzbowska,

Dorota Pilejczyk

Zawartość oraz wynos magnezu i wapnia z plonem roślin uprawianych na glebie użyźnianej różnymi formami odpadów

14

Anetta Siwik-Ziomek,

Joanna Lemanowicz, Jan Koper,

Magdalena Polkowska

Zawartość siarki i fosforu oraz aktywność wybranych hydroliz w glebie nawożonej makroelementami

15

Barbara Symanowicz,

Stanisław Kalembasa, Dawid Jaremko,

Wojciech Skorupka, Mateusz Niedbała

The influence of different potassium fertilization on fore crop, yield and magnesium content in the spring barley (Hordeum sativum) and soil

16

Barbara Symanowicz,

Stanisław Kalembasa, Dawid Jaremko,

Wojciech Skorupka, Mateusz Niedbała

Changes in Mg and K in pea seeds (Pisum sativum L.) and soil under the influence of different potassium fertilization

17

Krystyna Zarzecka, Marek Gugała,

Honorata Dołęga, Iwona Mystkowska,

Anna Sikorska

Koncentracja miedzi, cynku i manganu w bulwach ziemniaka pod wpływem herbicydów

18

Małgorzata Szczepanek,

Edward Wilczewski, Jarosław Pobereżny,

Elżbieta Wszelaczyńska, Anna Keutgen,

Ireneusz Ochmian

Wpływ biostymulatorów biostymulatorów przechowywania na koncentrację makroskładników w korzeniach spirzowych marchwi

19

Marta Zalewska

Wpływ zróżnicowanego wysycenia kompleksu sorpcyjnego gleby wapniem, magnezem, potasem i wodorem na plonowanie i skład chemiczny życicy wielokwiatowej

20

Katarzyna Gleń,

Robert Witkowicz,

Elżbieta Boligłowa

Wpływ nawozu wapniowo magnezowego na plonowanie i zdrowotność ziarna zbóż jarych

21

Edward Wilczewski,

Małgorzata Szczepanek,

Anna Piotrowska-Długosz

Zawartość magnezu w ziarnie i słomie jęczmienia jarego uprawianego po międzyplonie ścierniskowym

2/422

Monika Mierzwa-Hersztek,

Renata Jarosz,

Krzysztof Gondek

Zmiany zawartości magnezu w czasie kompostowania materiałów z dodatkiem folii otrzymywanych z polietylenu i skrobi kukurydzianej

23

Anna Jadwiga Keutgen,

Elżbieta Wszelaczyńska,

Jarosław Pobereżny

Wpływ odmiany oraz agrotechniki na właściwości antyutleniające marchwi (Daucus carota L.) i ich stabilność podczas procesu mrożenia

24

Elżbieta Rusinek-Prystupa,

Iwona Sembratowicz, Zbigniew Marzec,

Wioletta Samolińska,

Bożena Kiczorowska,

Małgorzata Kwiecień3

Zawartość wybranych składników mineralnych w herbatach YERBA MATE i ROOIBOS

25

Małgorzata Kwiecień,

Anna Winiarska-Mieczan,

Wioletta Samolińska, Bożena Kiczorowska,

Elżbieta Rusinek-Prystupa

Zawartość Mg, Ca, Na i K w mleku modyfikowanym dla niemowląt dostępnym w lubelskich sklepach

26

Barbara Murawska,

Ewa Spychaj-Fabisiak,

Bożena Barczak

Cechy jakościowe i skład chemiczny bulw ziemniaka w zależności od genotypu i długości okresu przechowywania

27

Anna Jadwiga Keutgen,

Wojciechowska J

Wpływ promieniowania UV-C i symulowanych warunków sprzedaży na potencjał antyoksydacyjny owoców maliny odmiany 'POLKA'

28

Joanna Chłopicka,

Henryk Bartoń

Wpływ diet zawierających ziarno i kiełki gryki na zawartość magnezu w osoczu krwi szczurów

29

Hanna Jaworska,

Halina Dąbkowska-Naskręt

Ołów w glebach i korze drzew z obszaru parkowego narażonych na zanieczyszczenia motoryzacyjne

30

Wiesław Orlikowski,

Joanna Paczkowska,

Leonard Boszke

Zmienność zawartości wybranych jonów w wodzie Zatoki Puckiej w trakcie zrzutu solanki z budowanych kawern podziemnych magazynów gazu w Kosakowie

31

Mirosław Kobierski,

Szymon Różański,

Radosław Rumiński

Wpływ sposobu użytkowania na właściwości sorpcyjne i buforowe gleb aluwialnych terasy zalewowej dolnej Wisły

32

Mirosław Kobierski,

Jacek Długosz,

Anna Piotrowska-Długosz

Ocena zawartości pierwiastków śladowych w materiale glebowym brzegu Wisły podlegającego erozji bocznej


3/4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna