Jubileusz 70-lecia osadnictwa tatarskiego na Ziemiach Zachodnich ogólnopolska konferencja naukowaPobieranie 30.38 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar30.38 Kb.
Jubileusz 70-lecia osadnictwa tatarskiego na Ziemiach Zachodnich

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

,,TATARZY W POLSCE PO 1945 ROKU

TATARSKA TOŻSAMOŚĆ WOBEC ASYMILACJI”

Gorzów Wielkopolski 6-7 października 2015 r.

POD HONOROWYM PATRONATEM TOMASZA MIŚKIEWICZA


MUFTIEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PRZEWODNICZĄCEGO NAJWYŻSZEGO KOLEGIUM MUZUŁMAŃSKIEGO
MUZUŁMAŃSKIEGO ZWIĄZKU RELIGIJNEGO W RP

Komitet naukowy:

prof. zw. dr hab. Janusz Faryś, prof. zw. dr hab. Wojciech Burszta, prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska, prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak, prof. nadzw. dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. nadzw. dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński, prof. nadzw. dr hab. Przemysław Rotengruber, prof. nadzw. dr hab. Teresa Zaniewska, prof. nadzw. dr hab. Adam Dobroński, prof. nadzw. dr hab. Marian G. Gerlich, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Syrnyk


Komitet organizacyjny:

dr Piotr Krzyżanowski, dr Aleksander Miśkiewicz, mgr Edward Jaworski, mgr Iwona Bartnicka


PROGRAM KONFERENCJI
I Dzień – 06. 10. 2015r.

Miejsce:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim

(Aula im. prof. Stanisława Kirkora, budynek nr 5, ul. Fryderyka Chopina 52)
godz. 16.30 konferencja prasowa z udziałem prof. nadzw. dr. hab. Selima Chazbijewicza,

dr. Aleksandra Miśkiewicza, red. Musy Czachorowskiego

godz. 17.00-19.00 pokaz filmów dokumentujących osadnictwo tatarskie na Ziemiach Zachodnich:

dwa odcinki cyklu ,,Pomerania Ethnica”, Polska 1995

,,Kurban-Bajram”, reż. Robert Stando, Polska 1958

Prowadzenie: Iwona Bartnicka (Kierownik Działu Kultury Filmowej MOS w Gorzowie Wielkopolskim, prezes DKF Megaron)


II Dzień – 07.10.2015 r.

Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Władysława Sikorskiego 107

9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 - 10.00 Uroczyste otwarcie konferencji

10.00 - 11.15 Sesja plenarna. Obradom przewodniczy prof. zw. dr hab. Janusz Faryś

10.00 - 10.15 dr Aleksander Miśkiewicz (emerytowany wykładowca Uniwersytetu w

Białymstoku ’) – Świat kresowy Tatarów

polskich przeniesiony nad Wartę i Odrę
10.15 - 10.30 dr Artur Konopacki (Uniwersytet w Białymstoku) – Trzy fale osadnictwa

Tatarów na ziemiach Rzeczypospolitej. Od Wielkiego Księstwa Litewskiego po Ziemie Odzyskane
10.30 - 10.45 prof. nadzw. dr hab. Selim Chazbijewicz (Uniwersytet Warmińsko Mazurski

w Olsztynie) – Historia muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Gdańsku


10.45 - 11.00 mgr Halina Szahidewicz (Muzułmański Związek Religijny w RP) – Działalność Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku po 1945 r.

11.00 - 11.15 prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu) – Stan i potrzeby badań nad ludnością tatarską Rzeczypospolitej

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa11.30 - 14.00 Obrady paneli tematycznych

Panel A. Tożsamość tatarska. Obradom przewodniczy prof. nadzw. dr hab. Przemysław Rotengruber
11.30 - 11.45 prof. nadzw. dr hab. Teresa Zaniewska (Szkoła Główna Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie) – Motyw drogi i wędrowca w twórczości MusyCzachorowskiego
11.45 - 12.00 prof. nadzw. dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska (Uniwersytet Mikołaja

Kopernika w Toruniu) – Religia jako wyróżnik kulturowy społeczności tatarskiej (na przykładzie literatury rękopiśmiennej)


12.00 - 12.15 red. Musa Czachorowski („Przegląd Tatarski”) – Literatura i czasopiśmiennictwo tatarskie w Polsce po 1945 r.
12.15 - 12.30 dr Magdalena Lewicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) –

Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jako trwały element dziedzictwa kulturowego i nośnik tożsamości społeczności tatarskiej na ziemiach Rzeczpospolitej

12.30 - 12.45 dr Ida Schabieńska ( Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

im. prof. Edwarda Szczepaniaka) – Tożsamość tatarska w małżeństwach mieszanych w Polsce
12.45 - 13.00 mgr Olga Kotynia (Uniwersytet Warszawski) – Źródła etyki Tatarów jako

muzułmanów
13.00 - 13.15 dr Bogna Wach (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z

Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Muzułmanie wobec początku życia i śmierci (aborcja i eutanazja)


13.15 - 13.30 dr Paweł Popieliński (Polska Akademia Nauk w Warszawie) – Cmentarz

tatarski w Warszawie
13.30 – 13.45 prof. nadzw. dr hab. Przemysław Rotengruber (Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu) – Minarety


13.45 - 14.00 Dyskusja
Panel B. Tatarzy poprzez pryzmat historii i polityki. Obradom przewodniczy prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński
11.30 - 11.45 prof. nadzw. dr hab. Adam Dobroński – Tatarzy na Podlasiu po 1945 r.
11.45 - 12.00 dr Arkadiusz Piotrowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) –

Historia muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Poznaniu w latach 1945–1948
12.00 - 12.15 mgr Grażyna Kostkiewicz-Górska (Wojewódzka i Miejska Biblioteka

Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolski) – Działalność Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gorzowie Wielkopolskim po 1945 r.


12.15 - 12.30 prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Elżbieta Włodarczyk

(Muzułmański Związek Religijny w RP) – Historia rodziny tatarskiej
12.30 - 12.45 dr Piotr Krzyżanowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z

Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Tatarów w świetle materiałów źródłowych zgromadzonych w archiwach IPN


12.45 - 13.00 mgr Miłosz Gerlich (Uniwersytet Wrocławski) – Tatarska periodyzacja

historii grupy we Wrocławiu po II wojnie światowej
13.00 - 13.15 dr Michał Łyszczarz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) –

Położenie i status prawny polskich Tatarów po 1945 r.
13.15 - 13.30 prof. zw. dr hab. Swietłana Czerwonnaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w

Toruniu) – Tatarzy krymscy, wymiary solidarności


13.30 – 13.45 prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński – Sytuacja Tatarów Krymskich przed

i po 18 marca 2014 r.

13.45 - 14.00 Dyskusja


14.00 - 14.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

ORGANIZATORZY KONFERENCJIPARTNERZY
PATRONAT MEDIALNY

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna