Jubileuszowa Księga Wspomnień (obchody 50-lecia Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. T. Kościuszki w Rybniku)Pobieranie 407.87 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar407.87 Kb.
  1   2   3Jubileuszowa Księga Wspomnień
(obchody 50-lecia Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im.

T. Kościuszki w Rybniku)


Adam Zagajewski
Wspomnienia
Odwiedzaj swoje wspomnienia.

Uszyj dla nich płócienne pokrowce.

Odsłoń okna i otwórz powietrze.

Bądź dla nich serdeczny i nigdy

Nie daj im poznać po sobie.

To są twoje wspomnienia.Słowo wstępne
Odwiedzaj swoje wspomnienia – zaprasza poeta Adam Zagajewski. Do powrotu w mury Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku skłoniło wielu Nauczycieli i Absolwentów półwiecze istnienia tej szacownej Alma Mater. Z tej okazji 14 września 2002 roku odbyły się jubileuszowe uroczystości.

Tego dnia nie zapomnę do końca życia – mówimy niekiedy z nostalgią i rozrzewnieniem. Niniejsza Jubileuszowa Księga Wspomnień opisuje te niezwykłe chwile spotkania ogromnej rodziny „Mechanika”.

Absolwenci odnawiali swoje więzi ze Szkołą, z której ruszyli w dorosłe życie. Niezależnie od tego, jaką drogę obrali, na zawsze pozostały w ich pamięci lata młodzieńczych nadziei i marzeń. Te beztroskie lata pomagali kreować im ich Nauczyciele. Wspólnie zaś nieustannie tworzyli tradycję Szkoły. Oby przetrwała ona następne 50 lat!

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoimi cennymi uwagami i pomocą przyczynili się do powstania Kroniki, a przede wszystkim: mgr Darii Kamińskiej (przekazane materiały), mgrowi Bogdanowi Bosakowi, mgrowi inż. Dariuszowi Zawadzkiemu (zdjęcia), Pani Apolonii Gawlas, Panu Tadeuszowi Popkowi (opracowanie graficzne).
Marzena Popek

Komitet Honorowy Obchodów 50-lecia ZSM-E w Rybniku
Jerzy Grad – Śląski Kurator Oświaty w Katowicach

Adam Fudali – Prezydent Miasta Rybnika

Tadeusz Szostok – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika

Lech Synoradzki – Długoletni Dyrektor „Mechanika”

Michał Śmigielski – Przewodniczący Rady Miasta

Krystian Kufieta – Były Dyrektor Szkoły

Zenon Mrozek – Dyrektor Elrow-u

Roman Król – Prezes Utex-u

Andrzej Gajos – Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego

Józef Gawliczek – Starszy Cechu w Rybniku


Komitet Organizacyjny Obchodów 50-lecia ZSM-E im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
Przewodniczący – Dyrektor naczelny mgr Jan Delong

Zastępca przewodniczącego – Mgr Adelheida Przyklenk-


mgr Daria Kamińska finanse

C

złonkowie:

Wicedyrektor – mgr inż. Elżbieta Biskup Wicedyrektor – mgr Grażyna Klimek


Wicedyrektor – mgr Józef Kłosok Mgr Jadwiga AbrahamowiczMgr Bogdan Bosak Mgr Daria Fojcik - Rduch

Mgr inż. Aleksander Gomola Mgr Małgorzata Guz
Mgr inż. Lucjan Janik Pani Celestyna Kopiec

Mgr Stefania Krotoska Mgr Dorota Kwitek


Mgr Aleksandra Płaczek Mgr Marzena Popek


Mgr Lucyna Seletyn Mgr Filomena Wyporska - ChociajKalendarium prac Komitetu Organizacyjnego
Czerwiec 2001 – powołanie Komitetu Organizacyjnego oraz wstępne przydzielenie zadań.
15 X 2001

 • Wstępne ustalenie programu imprezy.

 • Wręczenie scenariusza części artystycznej (mgr Daria Kamińska) pt. Belfromachia mgr Małgorzacie Guz oraz mgr Darii Fojcik-Rduch.

 • Zobligowanie mgra Bogdana Bosaka do stworzenia logo ZSM-E.


21 XI 2001

 • Prezentacja logo Szkoły przez mgra B. Bosaka.

 • Mgr Lucyna Seletyn poinformowała, że od połowy listopada dzwoni do potencjalnych sponsorów i absolwentów z prośbą o wsparcie finansowe.

 • Mgr D. Kamińska wyraziła zgodę na ułożenie pism z prośbą o sponsorowanie imprezy, m.in. do Prezydenta Miasta Rybnika

i sponsorów.

 • Mgr Filomena Wyporska-Chociaj zbiera materiały do monografii i w związku z tym przydziela zadania do opracowania: mgr Jadwiga Abrahamowicz i mgr inż. Elżbieta Biskup (osiągnięcia młodzieży), mgr D. Kamińska (wyjazdy zagraniczne młodzieży ZSM-E), mgr mgr Grażyna Klimek i Dorota Kwitek (organizacje młodzieżowe)

i mgr Marzena Popek (baza materialna Szkoły).

 • Mgr Stefania Krotoska była z wizytą u Dyrektora Lecha Synoradzkiego z prośbą o udzielenie wywiadu.


19 XII 2001
 • 3 XII mgr S.Krotoska i dyrektor mgr Jan Delong udali się z wizytą do prezydenta miasta z prośbą o podjęcie Honorowego Patronatu obchodów jubileuszu. Pan prezydent nie tylko wyraził zgodę, ale również udzielił wsparcia finansowego.

 • Na spotkaniu panował jednak pełny rozgardiasz, spowodowany, zapewne zbliżającymi się świętami, ustalono więc termin następnego spotkania.

15 I 2002

 • Mgr A. Przyklenk podała stan konta (mamy zaledwie 1200 zł).

 • Mgr F. Wyporska-Chociaj przedstawiła, co chce umieścić w monografii, poprosiła o materiały i ich uzupełnienia.

 • Mgr L. Seletyn rozmawiała z absolwentami - Adrianem i Cyprianem Antoszami odnośnie prowadzenia uroczystości w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

 • Mgr inż. E. Biskup załatwiła ogłoszenie o zjeździe w Telewizji Kablowej, a także zorientowała się w cenie wydania monografii

i terminie złożenia rękopisu w drukarni.

 • Mgr inż. L. Janik przedstawił pomysł stworzenia komputerowej wersji monografii; zaprezentował tytuł i główne działy.

 • Mgr mgr J. Abrahamowicz, E. Biskup i M. Popek oddały mgr

F. Chociaj część przygotowanych materiałów o szkole.

 • Mgr J. Kłosok podjął się zadania doboru zdjęć do monografii.

 • Mgr M. Guz prosi dyrektora o pomoc innych polonistów do obsadzenia ról w Belfromachii.


22 I 2002

 • Ustalenie wstępnego scenariusza popołudniowej imprezy w Szkole.

 • Zaproponowano, że dekorację Szkoły będą stanowiły: tabla, zdjęcia i pamiątki. Dokonano przydziału obowiązków. Dekoracjami na poszczególnych piętrach zajmą się:

Lata 50. i 60. – parter – mgr inż. L. Janik, A. Gomola, M. Holona,

P. Smusz.

Lata 70. – I piętro – mgr mgr D. Kwitek, H. Juraszczyk, J. Chwieduk, A. Płaczek.

Lata 80. – II piętro – mgr mgr J. Abrahamowicz, D. Kamińska,

M. Popek.

Lata 90. i późniejsze – III piętro – mgr mgr B. Bosak, G. Klimek,J. Bystricky.

 • Rozdzielenie przygotowanych przez mgr B. Bosaka plakatów o zjeździe, aby je rozwiesić w sklepach i zakładach pracy.

 • Mgr inż. A. Gomola otrzymał zadanie, aby przygotować napis na balkon przed głównym wejściem informujący o 50-leciu Szkoły i zjeździe.

 • Wnioski ogólne:

  • Każdy nauczyciel odpowiedzialny za jakieś zadanie włączy swoją klasę w organizację jubileuszu.

  • Dyrektor naczelny wystąpił z propozycją przygotowania nazw odznaczeń, które będzie można wręczyć nauczycielom w dniu 14 IX 2002 roku.


4 III 2002

 • Panie obecne na zebraniu zaproponowały, aby zamieścić anonsy reklamowe w Nowinach oraz Gazecie Wyborczej, w radiu oraz w kościołach w Rybniku i okolicach.

 • Zauważono, że należy się zwrócić do Wydziału Handlu Urzędu Miasta o pozwolenie na obsługę stoisk: z piwem, rożnem oraz napojami.


6 III 2002

 • Ustalono, że należy przygotować treść ogłoszenia o zjeździe

i przekazać do kościołów.

 • Mgr F. Chociaj przedstawia fragmenty monografii i prosi o ewentualne uzupełnienia.

 • Mgr inż. L. Janik przedstawia braki w listach absolwentów z lat 60.

 • Mgr A. Przyklenk przedstawia ponownie stan konta (zaledwie 1200 złotych).

 • Dyrektor naczelny mgr Jan Delong zapoznaje zebranych z nagrodami i odznaczeniami, które będzie mógł zaoferować 14 IX 2002: Zasłużony dla Oświaty Miasta Rybnika (z ZNP), Medal Mikołaja z Rybnika, Medal KEN, Nagroda Kuratora, nagrody Prezydenta Miasta Rybnika.


17 VI 2002

 • Ukazały się ogłoszenia w Nowinach i Gazecie Wyborczej.

 • Przygotowano zaproszenia i zawiadomienia dla zaproszonych gości, nauczycieli i emerytów; absolwenci na podstawie dowodów wpłat będą uczestniczyli w imprezie.

 • Należy jeszcze przejrzeć listy absolwentów ( odpowiedzialny za to jest mgr inż L. Janik).

 • Ustalenie programu obchodów jubileuszu, który będzie zamieszczony m.in. na zaproszeniach.

 • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za program w teatrze – mgr D. Kamińska oraz mgr J. Kłosok.

 • Msza święta z udziałem Księdza Biskupa Stefana Cichego i księży absolwentów (osoba odpowiedzialna – mgr Janusz Tum).

 • Ustalenie na spotkaniu z dyrektorem naczelnym, jakie pamiątki będą sprzedawane przed szkołą (osoby odpowiedzialne – mgr mgr J. Abrahamowicz, M. Popek).

 • Zebranie wyznaczonych osób z dyrektorem w sprawie przyznania nagród w dniu 21 VI 2002 roku.

Goście zaproszeni na obchody 50-lecia
Przedstawiciele władz miasta Rybnika
Adam Fudali – Prezydent Miasta Rybnika

Jerzy Frelich – Wiceprezydent Miasta Rybnika

Józef Cyran – Wiceprezydent Miasta Rybnika

Romuald Niewelt – Wiceprezydent Miasta Rybnika

Michał Śmigielski – Przewodniczący Rady Miasta
Przedstawiciele Kuratorium Oświaty
Jerzy Grad – Śląski Kurator Oświaty w Katowicach

Maria Lipińska – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku

Anna Bielica – Kierownik szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Jan Bochenek – Wizytator Kuratorium Oświaty


Władysław Horabik – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta

Danuta Konsek – Dyrektor Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rybniku

Lucjan Rudnicki – Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Dyrektorzy Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku
Lech Synoradzki – Dyrektor Szkoły

Krystian Kufieta – Dyrektor Szkoły

Tadeusz Szostok – Dyrektor Szkoły oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika

Jan Delong – Dyrektor Szkoły


Andrzej Gajos – Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego

Józef Gawliczek – Starszy Cechu w Rybniku


Urszula Grzonka – Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Rybniku

Kazimierz Piekorz – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Rybniku
Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół
Przedstawiciele zakładów pracy (sponsorów obchodów jubileuszu)
Zenon Mrozek – Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Elektromontażowych ELROW w Rybniku

Roman Król – Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego UTEX w Rybniku


Pozostali sponsorzy
Urząd Miasta w Rybniku

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD w Rybniku

Elektrownia Rybnik

HYDROTECH w Rybniku

Rettig Heating w Rybniku

Zakład Handlu Węglem Rybnickiej Spółki Węglowej

Zakład Informatyki i Telekomunikacji Rybnickiej Spółki Węglowej

Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze”

Korbel Mariusz

PHU Export – Import w Suminie

Produkcja i Sprzedaż Pieczarek (Polok Szczepan)

PPHU „Gomsygnal” w Rybniku

Pytel Bartłomiej

Rek Andrzej

Śląska Kampania Przemysłowo-Handlowa STEF-POL w Rybniku

Usługi Szklarskie (Norbert Tkocz) w Rybniku

Zakład Ślusarski (Andrzej Michałek) w Wodzisławiu Śląskim

Zajazd „U Danusi” w Jankowicach


Przedstawiciele mediów
Radio 90 FM (Pan Jerzy Modlich oraz Pan Paweł Paryl)

Nowiny

Gazeta Rybnicka

Śląska Telewizja Kablowa
Pozostali goście zaproszeni na obchody 50-lecia


Jolanta Adamczyk

Jerzy Biskup

Krystyna Błaszczyk

Teresa Bondza

Halina Bonk

Paweł Bonk

Jadwiga Borek

Andrzej Bulanda

Marian Bywalec

Tadeusz Chrószcz

Zofia Ciosek

Jan Domagała

Zofia Dyrda

Halina Dziendziel

Krystyna Florek

Frank Eckart

Janina Giec

Wiesława Głogowska

Goworowska Hanna

Andrzej Gozdek

Wanda Gruszczyńska

Maria Gruszka

Halina Grycz

Michalina Grzebieniowska

Czesław Grzonka

Renata Gurgul

Gertruda Hanusz

Tomasz Harsze

Ewa Huzarewicz

Cecylia Janota

Urszula Janowska

Halina Jasek

Norbert Jendrysik

Felicja Jędrysik

Eugeniusz Kibil

Mieczysława Kinel

Adrian Kisiela

Roman Kluszczyk

Waleria Kłosek

Małgorzata Kłosok

Danuta Kochan

Felicja Koczwara

Ludwik Koczy

Alojzy Komorek

Bronisława Komorek

Bolesław Kotowicz

Hildegarda Kowacka

Stefania Kowacka

Krystyna Kowalska

Aniela Koźlik

Bernard Krakowczyk

Henryka Kromkiewicz

Stefania Krotoska

Leszek Kuczera

Małgorzata Kuder

Antoni Kukuczka

Piotr Kukuczka

Zygmunt Kula

Teresa Kulawik

Jan Kumor

Maria Kwaśniewska

Monika Leśko

Zofia Liczba

Tadeusz Liwowski

Tadeusz Lorenz

Czesław Łabędzki

Przemysław Malinowski

Monika Malkusz

Anna Małczak

Ryszard Marion

Jan Markowski

Henryk Marszolik

Franciszek Masny

Emil Matloch

Barbara Mężyk

Eugenia Modlich

Gerard Motyka

Maria Mrozek

Krystyna Mura

Gabriela Niemiec

Patrycja Nosiadek

Agnieszka Ochojska

Krystyna Ogrodowska

Paweł Oleś

Walter Oleś

Jerzy Osika

Judyta Otawa

Andrzej Pawłowski

Jerzy Perfeniuk

Maria Pieruszka

Grażyna Piłat

Pelagia Piper

Jan Plaza

Leonard Pojda

Andrzej Powązka

Nikodem Przeliorz

Adelajda Przyklenk

Kazimierz Pytlik

Stanisława Pyzik

Stefan Retek

Renata Rolnik

Elżbieta Rozkwitalska

Krzysztof Ryszka

Zofia Sajewicz

Jadwiga Salamon

Lucyna Seletyn

Zbigniew Seletyn

Lucyna Sikorska

Ryszard Smołka

Tadeusz Smołka

Tadeusz Smusz

Ewa Sobala

Marek Sobala

Janina Sobieska

Stanisław Spyra

Danuta Stabla

Justyna Stadnicka

Tadeusz Stajer

Paweł Suchanek

Jan Surówka

Edward Swoboda

Paweł Syrnik

Barbara Szkatuła (Cudnik)

Edward Szmania

Andrzej Szuła

Gertruda Szutka

Paweł Szutka

Franciszek Szydlik

Teresa Szymik

Monika Szymura

Renata Szymura

Barbara Świaczny

Daniel Tomczak

Ludwik Tytko

Anna Wajda

Bruno Walek

Gertruda Walkowiak

Zofia Wantulok

Ryszard Warchoł

Joanna Wawoczny

Alina Wilkoń

Aniela Wita

Filomena Wyporska-Chociaj

Elżbieta Zielińska

Stanisław Zięba

Antoni Żoczek

Krystian ŻymelaEtatowi nauczyciele w roku szkolnym 2002/2003


Jadwiga Abrahamowicz

Elżbieta Biskup

Małgorzata Błaszczyk

Bogdan Bosak

Marek Buśko

Jadwiga Chwieduk

Jan Delong

Izabela Delong-Michałowska

Antoni Duda

Daria Fojcik-Rduch

Magdalena Geratowska

Aleksander Gomola

Małgorzata Gorczyca

Urszula Grzonka

Małgorzata Guz

Marek Holona

Lucjan Janik

Halina Juraszczyk-Puka

Barbara Kamińska

Daria Kamińska

Bronisław Kamiński

Ilona Klein-Bąk

Grażyna Klimek

Józef Kłosok

Krzysztof Krzos

Maria Kubica

Maria Kurzydem-Krzemień

Dorota Kwitek

Alicja Lemańska

Ewa Liniana

Paweł Łuczyna

Karina Mestenhauser-Bury

Ludmiła Niedziela

Kamila Obuchowicz

Małgorzata Oleś

Robert Oleś

Bożena Paniczek

Danuta Perlak

Aleksandra Płaczek

Grażyna Podleśny

Marzena Popek

Marek Poprawski

Bożena Porembska-Buch

Adam Półgroszek

Hieronim Pryszczewski

Katarzyna Romaniuk-Demonchaux

Janusz Rosa

Katarzyna Sibila

Maria Skrzypiec

Piotr Smusz

Zbigniew Sobik

Krzysztof Sosnowski

Barbara Staszewska-Kita

Tadeusz Szczypka

Arnold Szydło

Grażyna Ślęzak

Dariusz Świerczewski

Janusz Tum

Teresa Wawrzyczek

Wiesław Wieczorek

Bogdan Zachemba

Joanna Zawadzka

Anna ZientekNauczyciele na niepełnym etacie w roku szkolnym 2002/2003
Krystyna Biełka

Joanna Bystricky

Jan Czepczor

Barbara Dyrda

Bogusław Groborz

Andrzej Jarosz

Albert Jurczyszyn

Stefan Jureczek

Antoni Kaczmarczyk

Krystian Kufieta

Eugenia Kusik

Marian Reich

Jadwiga Salamon

Tadeusz Smusz

Waldemar Staniuch

Romuald Śmieja

Adam Taraszkiewicz

Ryszard Witański


Pracownicy administracji w roku szkolnym 2002/2003
Renata Fąfara

Apolonia Gawlas

Celestyna Kopiec

Teresa Piecha


Pracownicy obsługi w roku szkolnym 2002/2003
Anna Adamczyk

Anna Chmielewska

Michalina Czarnocka

Andrzej Czarnocki

Maria Fojcik

Teresa Fulko

Teresa Kowalska

Irena Muras

Tadeusz Obersztyn

Kornelia Oleszczyk

Ewa Sikorska

Krystyna Święty

Jolanta Taćkowska

Nauczyciele Warsztatów Mechanicznych R.C.E.Z.
Marek Bieniek

Korneliusz Boruta

Jan Kozuba

Tadeusz Lorenz

Adrian Paluch

Marian Polak

Stefan Regielski

Paweł Suchanek

Edward Szmania

Franciszek Szydlik

Stanisław Wojciechowski
Pracownicy administracji Warsztatów Mechanicznych R.C.E.Z.
Andrzej Borys

Michał Chucher

Krystyna Czogała

Franciszek Fojcik

Augustyn Gorzałka

Celina Janotta

Ludmiła Jenek

Jerzy Jeszka

Agnieszka Kiermel

Henryk Kluszczyk

Maria Kopiec

Kazimierz Maniszewski

Barbara Ochojska

Jolanta Ochojska

Paweł Pacha

Stefan Petters

Stanisław Piecha

Cecylia Pisarek

Krystyna Pluszczyk

Norbert Potysz

Paweł Pustówka

Stanisława Smyczek

Lucyna Szczypczyńska

Witold Wawoczny

Wiesława Zasadni

Hildegarda Zniszczoł


Pracownicy obsługi Warsztatów Mechanicznych R.C.E.Z.
Jan Bednarek

Urszula Budzińska

Olga Chłapek

Józef Garbocz

Irena Głowacz

Ryszard Holona

Teodor Jambor

Mariola Kaczmarek

Lidia Krasińska

Ludgarda Limarowska

Walter Marcol

Kazimierz Pierchała

Mariola Przybyła
Pracownicy fizyczni Warsztatów Mechanicznych R.C.E.Z.
Wiktor Kaczmarczuk

Franciszek Kalisz

Zygmunt Kufka

Herbert Mincer

Bogdan Ochojski

Andrzej Prus

Jerzy Przybyła

Edward Szymik


Absolwenci zaproszeni na obchody 50-lecia Szkoły


Henryk Amalio

Antoni Antończyk

Andrzej Augustyn

Krzysztof Baluch

Wojciech Bartosz

Maria Benisz

Piotr Berger

Andrzej Betka

Aleksandra Bizoń

Helena Bizoń

Józef Bizoń

Marek Blinda

Zenon Blutko

Andrzej Brychczy

Jan Bryłka

Henryk Buchalik

Teresa Buchalik

Weronika Bugla (Siedlaczek)

Włodzimierz Burzawa

Leszek Cacaj

Janusz Cedziwoda

Piotr Ceglarski

Wojciech Chłapek

Krzysztof Cienciała

Zbigniew Cieślik

Andrzej Cichecki

Mirosława Cnota

Czesław Czarnota

Michał Czarny

Jarosław Czartoryski

Lucjan Danel

Adam Depta

Tomasz Dereska

Michał Domin

Bogdan Domżoł

Lesław Dudek

Stanisław Dudek

Marian Durdziński

Sebastian Dziad

Antonina Dziendziel

Stanisław Dziwisz

Andrzej Eichler

Henryk Foik

Stefan Forreiter

Przemysław Forreiter

Henryk Franke

Marcin Frystacki

Maciej Gabryś

Grzegorz Gajos

Andrzej Gasz

Marek Gatnar

Krzysztof Gomol

Tadeusz Gorzawski

Ireneusz Górecki

Tadeusz Groborz

Teresa Gruszczyk

Tadeusz Gruszka

Adam Grzegrzółka

Dariusz Grzesista

Grażyna Grzesista

Marian Grzesista

Czesława Grzybek

Janusz Hajok

Henryk Hoffman

Mieczysław Hulak

Maria Jargoń

Teresa Jastrzębska

Piotr Kałuża

Antoni Kania

Edward Karnówka

Marian Kieś

Jerzy Klyszcz

Janusz Knura

Jan Kołodnicki

Marcin Komaniecki

Roman Konsek

Peter Kopacz

Roman Kopeć

Janusz Kopiec

Zdzisław Kopiec

Mariusz Korbel

Elżbieta Kossek

Czesław Kowalski

Adam Kozubek

Jan Krasiński

Wiktor Krętusz

Jerzy Król

Adam Króliczek

Eugeniusz Króliczek

Franciszek Krótki

Mariusz Krótki

Danuta Krubelska

Marek Krząkała

Wanda Krzekotowska

Józef Kubica

Kazimierz Kubica

Czesław Kubik

Sławomir Kubis

Daniel Kucharczyk

Piotr Kurzela

Ireneusz Kutzman

Barbara Lach

Wiesław Ladorucki

Zbigniew Lala

Aleksander Larysz

Sabina Lazar

Zbigniew Leciejewski

Tadeusz Ledwoń

Rafał Lenczyński

Janusz Lewandowski

Stanisław Lewiński

Maria Lyczko

Zbigniew Machoczek

Marian Magiera

Zenon Malina

Danuta Małolepszy

Henryk Mańka

Zbigniew Marciniak

Marian Matuła

Bogdan Mencel

Adam Menżyk

Leszek Mężyk

Janusz Michalski

Tadeusz Mika

Jerzy Milej

Jerzy Modlich

Mirosław Morawiec

Zenon Mrozek

Janusz Musiolik

Andrzej Musiałek

Teresa Naczyńska

Krzysztof Naczyński

Piotr Niedobecki

Joanna Nieszporek

Franciszek Nosiadek

Andrzej Nowak

Joanna Nowak

Janusz Ochojski

Krzysztof Oczkowicz

Stefan Opalony

Marian Orlik

Marek Orzeł

Dariusz Ossowski

Antoni Ośliźlok

Adam Otlik

Lech Palarz

Małgorzata Palarz

Halina Pappok

Ryszard Paprotny

Paweł Paryl

Andrzej Paszenda

Jacek Paszenda

Joanna Pawliczek

Eugeniusz Perenc

Wiktor Pęczek

Antoni Pękała

Stefan Piekorzowski

Tadeusz Piekoszowski

Jakub Pikus

Leszek Plinta

Krzysztof Pluta

Dariusz Pojda

Piotr Pokorny

Kazimierz Polok

Szczepan Polok

Paweł Polus

Andrzej Popanda

Tadeusz Popek

Wiesław Popek

Andrzej Pośpiech

Mieczysław Prus

Michał Pruszowski

Bartłomiej Pytel

Edward Rak

Jan Ratajczak

Kazimierz Ratajczak

Jacek Reclik

Joanna Reclik

Andrzej Rek

Leszek Remiosz

Mirosław Rękas

Barbara Rojek

Mirosław Rożek

Sławomir Rusnak

Józef Rytau

Jan Ryż


Dariusz Salamon

Marian Salamon

Andrzej Sarna

Marzena Siąkała

Adam Siedlaczek

Irena Sitko

Jacek Sitko

Marian Sitko

Tomasz Skorupa

Stanisław Skubała

Krystian Skupień

Adam Sładek

Michał Smolnik

Zbigniew Smolnik

Zenon Smołka

Czesław Sobik

Włodzimierz Sochacki

Andrzej Sosna

Krzysztof Spandel

Alojzy Stawinoga

Jerzy Stęchły

Andrzej Stokowski

Bronisław Stołtny

Adam Strączek

Eugeniusz Syrnik

Piotr Szczęsny

Jerzy Szewczyk

Tadeusz Szewczyk

Jerzy Szlufcik

Zbigniew Szreder

Wojciech Szutka

Magdalena Szwedka

Marek Szylderowicz

Joachim Szymik

Damian Szymura

Łukasz Śmigasiewicz

Dariusz Śnieżek

Janusz Taranczewski

Andrzej Tkocz

Halina Tomecka

Edward Topisz

Eugeniusz Trzaskalik

Ireneusz Trzaskalik

Mariola Trzaskalik

Marian Uliarczyk

Grzegorz Urbanek

Mariusz Urbański

Eugeniusz Wala

Irena Wala

Marek Walkowicz

Roman Walocha

Zbigniew Wąsiewicz

Jerzy Weideman

Roman Wengierski

Stanisław Wengierski

Wojciech Wengrzyk

Marta Wilczęga

Józef Wilczok

Jerzy Witoszek

Mirosław Witoś

Janusz Wojtas

Wojciech Wolicki

Witold Wolny

Michał Zagrocki

Tadeusz Zając

Krzysztof Zawadka

Dariusz Zawadzki

Jan Zimończyk

Krzysztof Zimończyk

Jacek Zmorek

Michał Zorychta

Jacek Żyro  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna