Justyna Beata Zakrzewska, Biegły Rewident (10374), Członek accaPobieranie 5.78 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar5.78 Kb.
Justyna Beata Zakrzewska, Biegły Rewident (10374), Członek ACCA

Jestem wykładowcą na szkoleniach dla biegłych rewidentów, wizytatorem Krajowej Komisji Nadzoru oraz świadczę usługi księgowe dla podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Na co dzień spotykam się z problemami i dylematami firm, jak również podmiotów badających sprawozdania finansowe związanych z ewidencją, wyceną w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz prezentacją poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego oraz z dokumentowaniem tych obszarów podczas badania sprawdzań finansowych. Od 2013 do 2015 roku byłam członkiem Rady ACCA w Polsce. W latach 2007 -2011 byłam członkiem Grupy Technicznej przy Oddziale Regionalnym Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie specjalizującej się w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej. Od 2012 roku jestem współtłumaczem na język polski publikacji IFAC z ramienia KIBR. Od 2009 roku jestem wizytatorem Krajowej Komisji Nadzoru w KIBR.


Autor publikacji:©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna