Język angielski, klasa I zeszyt współpracy z rodzicamiPobieranie 149.01 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar149.01 Kb.

powerpluswatermarkobject328781391


Język angielski, klasa I

Zeszyt współpracy z rodzicami
Zeszyt współpracy z rodzicami został stworzony po to, aby ułatwić rodzicom i opiekunom czynne uczestnictwo w nauce dziecka oraz pomóc im zachęcić dziecko do kontaktu z językiem angielskim w życiu codziennym. Im częściej dziecko ma kontakt z językiem obcym, tym szybsze są jego postępy w nauce.

Dzieci najłatwiej przyswajają i utrwalają wiedzę poprzez zabawę, dlatego Zeszyt zawiera propozycje różnego rodzaju gier i zabaw, które rodzic może z łatwością, bez specjalnego przygotowania organizować w domu. Ponadto Zeszyt zawiera listę słów i zwrotów z wymową, teksty piosenek, które uczeń poznaje na lekcji. Dzięki temu rodzic wie, jaki materiał został wprowadzony w trakcie zajęć i co może wykorzystywać we wspólnych zabawach z dzieckiem.

Rodzic może skutecznie pomagać dziecku w nauce języka angielskiego, nawet jeśli sam nim nie włada. W zabawach to przede wszystkim dziecko ma posługiwać się językiem angielskim. Wsparcie stanowią płyty: płyta z piosenkami, które dziecko poznaje na lekcji oraz CD-ROM, na którym zamieszczone są historyjki z podręcznika w wersji animowanej oraz rozmaite gry językowe. Warto także wspólnie z dzieckiem przeglądać Zeszyt ćwiczeń English Quest 1, w którym wszystkie polecenia są podane w języku polskim, co ułatwia sprawdzanie wykonania zadań.

Dziecko powinno mieć kontakt z językiem angielskim każdego dnia (min. 30 minut) najlepiej o stałych porach. Ustalcie z dzieckiem kiedy będzie najbardziej odpowiednia pora na naukę i pilnuj, aby dziecko przestrzegało wyznaczonego terminu. CODZIENNIE dziecko powinno posłuchać, śpiewać piosenkę angielską, oglądać historyjkę animowaną, ale przede wszystkim przepytuj słów i wyrażeń zgodnie z tematem lekcji przerabianych podczas zajęć lekcyjnych.
Gry i zabawy
Przedstawione poniżej gry i zabawy mogą być stosowane z każdym zestawem słownictwa w rozdziałach 1–6 podręcznika. Jeśli dziecko już uczy się pisać po angielsku, ilustracje w podanych poniżej grach można zastąpić wyrazami. Każdorazowo poprawność odpowiedzi dziecka można sprawdzać, korzystając z tabeli ze słownictwem i zwrotami zamieszczonej na początku każdego rozdziału w Zeszycie. Gry oznaczone symbolem * wymagają od rodzica podstawowej znajomości języka angielskiego

Ulubione słowo

Dziecko w myślach wybiera swoje ulubione słowo z danego rozdziału i albo je rysuje, albo je zapisuje, w zależności od tego, czy już uczy się pisania po angielsku. Ty także wybierz i zapisz swoje ulubione słowo. Nie mówiąc sobie nawzajem jakie słowa wybraliście, spróbujcie je odgadnąć. Wygrywa osoba, która pierwsza odgadnie, jakie słowo wybrał przeciwnik.Układanie w kolejności

Narysuj z dzieckiem na karteczkach ilustracje słów z rozdziału, w dwóch kopiach. Weź jeden zestaw karteczek, a drugi wręcz dziecku. Dziecko odgradza się od Ciebie książką i układa karteczki w dowolnej kolejności. Następnie dziecko dyktuje słowa po kolei, tak abyś odnalazł właściwe karteczki i ułożył je w tej samej kolejności. Usuń książkę. Sprawdź, czy prawidłowo wykonałeś zadanie, porównując swój układ z układem karteczek dziecka, a następnie zamieńcie się rolami.Super pamięć

Narysuj z dzieckiem na identycznych karteczkach ilustracje słów z rozdziału – w dwóch kopiach (jeśli dziecko uczy się już pisać po angielsku, drugi zestaw powinien zawierać zapisane wyrazy). Ułóżcie dwa osobne zestawy karteczek rysunkami/wyrazami do dołu. Na zmianę odkrywajcie po dwie karteczki – po jednej karteczce z każdego zestawu, starając się odnaleźć parę: dwa identyczne rysunki lub parę: rysunek i wyraz. Dziecko mówi, co widać na odsłoniętych kartach. Jeśli odsłonicie dwie karty, które do siebie nie pasują, odłóżcie je na miejsce. Wygrywa osoba, która zbierze najwięcej par.Fruwające karteczki

Narysuj z dzieckiem na karteczkach ilustracje słów z rozdziału. Ułóż karteczki na stole lub na podłodze rysunkami do dołu. Na zmianę uderzajcie otwartą dłonią w pojedyncze karteczki. Jeśli uda się je obrócić, dziecko mówi, co jest widoczne na rysunku. Osoba, która uderzeniem obróciła karteczkę, zabiera ją. Wygrywa ten, kto zbierze więcej karteczek.Brakujące karteczki

Narysuj z dzieckiem na karteczkach ilustracje słów z rozdziału. Rozłóżcie je na stole lub na podłodze. Dziecko przygląda się rysunkom, następnie odwraca się tyłem, a wtedy ty usuwasz jedną z karteczek. Dla utrudnienia możesz zmienić układ pozostałych kart. Dziecko odwraca się i mówi, której karty brakuje. Odłóżcie zabraną kartę z powrotem. W następnych kolejkach możesz usunąć więcej kart.Rysowanie palcem

Narysuj palcem w powietrzu lub na plecach dziecka ilustrację wybranego słowa z rozdziału. Dziecko zgaduje, co rysujesz. Następnie zamieńcie się rolami.Yes/No*

Dziecko pokazuje na migi wybrane słowo z rozdziału i prawidłowo lub błędnie je nazywa, np.: demonstruje mierzenie linijką, ale zamiast słowa ruler (linijka), mówi schoolbag (tornister). Jeśli gesty i słowo zgadzają się, powiedz Yes, jeśli się nie zgadzają, powiedz No. Następnie zamieńcie się rolami.Szepty*

Dziecko mówi bezgłośnie, wyraźnie ruszając ustami, wybrane słowo z rozdziału. Spróbuj odczytać z ruchu warg, jakie słowo dziecko wypowiada. Kiedy odgadniesz, zamieńcie się rolami.Ciuciubabka*

Dziecko zawiązuje Ci chustkę na oczach i mówi wybrane słowo. Twoim zadaniem jest narysować z zasłoniętymi oczami ilustrację tego słowa. Masz na to 30 sekund (użyjcie minutnika). Po narysowaniu na osobnych kartkach 3 słów, zamieńcie się rolami. Następnie powiedzcie, co każdy rysunek miał przedstawiać. Jeśli dziecko już się uczy pisania po angielsku, niech podpisze każdy rysunek.Piosenki

Odtwórz piosenki z rozdziału nagrane na płycie CD dołączonej do Książki ucznia. Poproś dziecko, aby śpiewało samodzielnie lub wraz z nagraniem i odgrywało treść piosenki, pokazując gesty, które zna z lekcji. Dołącz do dziecka, próbując naśladować jego ruchy.Historyjka

Otwórz podręcznik na stronie z historyjką w odpowiednim rozdziale. Poproś dziecko, aby przedstawiło jej bohaterów. Następnie obejrzyjcie animowaną historyjkę na CD-ROM-ie dołączonym do Książki ucznia. Zachęć dziecko do mówienia z bohaterami tych kwestii, które potrafi. Jeśli nie rozumiesz szczegółów historyjki, poproś dziecko, aby wyjaśniło Ci je po polsku.Słowniczek obrazkowy

Otwórz słowniczek obrazkowy na stronie z naklejkami do danego rozdziału. Wskazuj na rysunki i poproś dziecko, aby powiedziało, co one przedstawiają. Możesz zakryć małymi karteczkami wyrazy na stronie. Dziecko może też samodzielnie wskazywać na obrazki i jak najszybciej wymieniać słowa. Zmierz, ile czasu zabrało dziecku powiedzenie wszystkich słów, a następnie poproś je, aby powtórzyło zadanie i spróbowało pobić swój rekord czasowy. Jeśli dziecko już się uczy czytania po angielsku, możesz poprosić je o ponumerowanie wyrazów od najkrótszego do najdłuższego lub od najłatwiejszego do najtrudniejszego.Wymowa wyrazów ze słowniczka.

Niewszystkie dźwięki, które występują w języku polskim mają swoje przełożenie w języku angielskim np. głoskę „e’ wymawia się różnie (zależy to od wyrazu bed – łózko /bed/ vs. bat nietoperz /bæt/). Należy pamiętać o tej zasadzie. Wymowa w słowniczku jest połączeniem polskiej i angielskiej transkrypcji fonetycznej (zapisu jak się wyrazy wymawia). Połączenie wykorzystano w celu ułatwienia rodzicom i uczniom właściwe rozpoznanie wymowy wyrazu. Ponadto, do każdej sekcji w słowniczku dodany jest plik z wymową słów.Użycie przynajmniej niektórych symboli angielskiej transkrypcji fonetycznej jest niezbędne, aby uniknąć efektu bardzo negatywnego (zwłaszcza w długiej perspektywie nauczania), czyli wymawianie angielskich wyrazów z bardzo polskim akcentem.ʊ - wymawiamy jak pełne u (np. good - gʊd)

ɪ- wymawiamy między i/y (np. big - bɪg)

æ – wymawiamy między a/e (buzię układamy do wymowy a, ale mówimy e) (np. cat - kæt)

ə - krótkie e (np. ruler - rulər)

θf z językiem między zębami( np. thanks – θænks)

ð- w z językiem między zębami(this - ðɪz)

ŋ – między n/g (sing - sɪŋ)

v – wymawiamy w

w – wymawiamy ł

ʳ- ledwo wymawialne r (np. car - kaʳ)

wszystkie dźwięki sz, cz, dż, ż wymawia się zmiękczając je (w podobny sposób mówią małe dzieci).

Aby uruchomić nagranie należy włączyć ikonę wav, np.

Moduł Starter

sound

red – czerwony /red/

yellow – żółty /jeloʊ/

green– zielony /grin/

blue– niebieski /blu/

orange– pomarańczowy /orɪndż/

brown– brązowy /braʊn/

pink–różowy /pɪnk/

What colour is …? It`s …..

Jakiego koloru jest …? To jest …

/wot kalərɪz …? Its …/

What`s your name? I`m …..

Jak masz na imię? /wots joʳneim/How old are you? I`m…..

Ile masz lat? Ja mam /haʊ old aʳ ju?/1 one/wan/2 two/tu:/

3 three/θri/4 four/for/

5 five/faɪv/6 six/sɪks/

7 seven/sewn/8 eight/eɪt/

9 nine/naɪn/10 ten/ten/
Msoundoduł 1 School Zone/Szkoła/

Strona 6

pencil–ołówek /pensɪl/

schoolbag – plecak /skulbæg/

rubber –gumka /rabər/

ruler– linijka /rulər/

pencil case– piórnik /pensɪl keɪz/

book – książka /bʊk/

crayon – kredka /kreiən/

sharpener–strugaczka/szarpənər/

Can I have a ………(ruler), please?

Czy mogę prosić o ….?/kæn aɪ hæv/Strona 12

stand up–wstań /stænd ap/

sit down – usiądź /sit daʊn/

be quiet–bądź cicho /bi kwaiət/

put your hand up– podnieś rękę

/pʊt joʳhænd ap/put away your things–odłóż rzeczy /pʊtəłej joʳθiŋz/

Strona 78

draw– rysować /dro/

colour – kolorować /kalər/

listen– słuchać /lɪsən/

look– patrzeć /lʊk/

match– połączyć/mæcz/

number – ponumerować /nambər/


Msoundoduł 4 Food Zone /Jedzenie
Strona 38

apples– jabłka/æplz/

bananas– banany/bananaz/

strawberries –truskawki/stroberiz/

fish – ryba/fɪsz/

chips– frytki/czɪps/

carrots– marchewki/kærəts/

broccoli– brokuła/brokəli/

cake– ciasto/keɪk/

I like ….– ja lubię /aɪ laɪk/

I don`t like - Nie lubię /aɪ don’t laɪk/

Do you like ….?

Yes, I do. / No, I don`t.

Czy ty lubisz? Tak / Nie


Strona 42

11 eleven- ɪlevn

12 twelve - twelv

13 thirteen – θertin

14 fourteen- fortin

15 fifteen-fɪftin

16 sixteen- sɪkstin

17 seventeen- sewntin

18 eighteen- eɪtin

19 nineteen- naɪntin

20 twenty- twenti
Strona 44

orange juice– sok pomarańczowy/orɪndż dżius/

spinach–szpinak/spɪnɪcz/

peas–groch /pi:z/

melon–melon/melən/

tomatoes– pomidory /tomatouz/

is good for me– jest dla mnie zdrowe
are good for me– są dla mnie zdrowe
Strona 84

pear –gruszka /per/

chicken– kurczak /czɪkən/

peach–brzoskwinia /picz/

salad–sałatka/sæləd/

pasta–makaron /pasta/

rice–ryż/raɪz/

Msoundoduł 2 Family Zone /Rodzina/
Strona 16

grandpa– dziadek /grænpa/

grandma – babcia /grænma/

mummy- mama / mami/

daddy – tata /dædi/

brother – brat /braðər /

sister– siostra /sɪstər/

baby– niemowlę /beɪbi/

family – rodzina /fæməli/

Who`s this? This is my /mummy/

Kto to jest? To jest / mama/

/huzðɪz?/
Strona 22

make my bed– ścielić łóżko

/meɪk maɪbed/tidy up –sprzątać /taɪdi ap/

clean the floor– myć podłogę

/klinðəfloʳ/lay the table –nakryć do stołu

/leɪ ðə teɪbl/


Strona 80

wash the dishes– umyć naczynia /woszðədɪszɪz/

do the laundryrobić pranie

/duðə londri/hang out the washing– wywieszać pranie /hæŋ aʊt ðə woszɪŋ/

clear the table– sprzątać stół

/klɪərðə teɪbl/switch off the light– wyłączyć światło /swɪcz of ðə laɪt/

throw rubbish in the bin– wrzucać śmieci do kosza /θrou rabɪsz ɪn ðə bɪn/

Moduł 5 Animal Zone

/Zwierzęta/

sound

Strona 50

rabbit – królik /ræbɪt/

peacock– paw /pikok/

cat – kot /kæt/

dog– pies /dog/

snail– ślimak /sneɪl/

duck – kaczka /dak/

tortoise – żółw /toʳtəz/

owl– sowa /aʊl/

Where`s …..?– Gdzie jest …? /werz/

In– w /ɪn/

On - na /on/

Under– pod /andər/
Strona 56

feathers – pióra /feðərz/

fur– futro /fe:r/

shell– skorupa, muszla /szel/

parrot– papuga /pærət/

crab– krab /kræb/

squirrel– wiewiórka /skwirəl/

It`s a ……… / squirrel/.– To jest

/ɪtz e/It`s got ……. / fur/.– Ono ma

/ɪtz got/
Strona 86

pigeon–gołąb /pɪdżɪn/

crayfish– langusta /kreɪfɪsz/

hamster – chomik /hamstər/

fox –lis /foks/

swan – łabędź /swon/

beetle – żuk /bi:tl/


Module 3 Body Zone

/soundCzęści ciała/
Strona 28

eyes- oczy /aɪz/

ears– uszy /irz/

mouth– usta /maʊθ/

nose– nos /nouz/

hands –dłonie /hændz/

fingers– palce u rąk /fɪŋgərz/

feet– stopy /fi:t/

toes– palce u nóg /toʊz/

I`ve got ….. – Ja mam /aiv got/

Have you got…?– Czy ty masz

/hæv ju got?/Yes, I have / No, I haven`t

Tak, mam / Nie, nie mam


Strona 34

see – widzieć /si:/

listen– słyszeć /lɪsən/

taste– smakować /teɪst/

smell – wąchać/smel/

touch– dotykać /tacz/
Strona 82

face – twarz /feis/

arms– ręce /aʳmz/

head– głowa /hed/

legs– nogi /legz/

hair– włosy /her/

body –ciało /bodi/

He`s got ….– On ma … /hiz got/

She`s got …. – Ona ma… /sziz got/

Moduł 6 Fun Zone

/Czynności/

sound

Strona 60

play football– grać w piłkę nożną

/pleɪ fʊtbol/play basketball– grać w koszykówkę /pleɪ baskɪtbol/

skip– skakać na skakance /skɪp/

run– biegać /ran/

dance– tańczyć /dæns/

fly a kite– puszczać latawiec /flaɪə kaɪt/

sing– śpiewać /sɪŋ/

paint– malować /peɪnt/

I can ……- Ja umiem /aɪ kæn/

I can`t …..– Ja nie umiem /aɪ kant/

Can you …..? Czy ty umiesz? /kæn ju?/

Yes, I can / No, I can`t.

Tak, umiem/ Nie, nie umiem


Strona 66

read a book– czytać książkę /ri:d ə bʊk/

play a computer game – grać w grę komputerową /pleɪə kəmpjutər geɪm/

swim– pływać /swɪm/

play tennis – grać w tenisa / pleɪ tenɪs/

He can ….– On umie… /hi kæn/

She can ….– Ona umie … /szi kæn/

They can … - Oni, One potrafią / ðeɪkæn/

…… is relaxing – jest relaksujące

/ɪz rɪlæksɪŋ/

……. is a good exercise - jest dobrym ćwiczeniem / ɪz ə gʊd eksəsaiz/


Strona 88

ride a bike– jechać na rowerze

/raɪd ə baɪk/do gymnastics– uprawiać gimnastykę /du dżɪmnæstiks/

rollerblade– jeździć na rolkach

/roʊlərbleɪd/play a board game– grać w grę planszową / pleɪ ə bord geɪm/

watch TV – oglądać tv / wocz tivi/

listen to music- słuchać muzyki

/ lɪsən tu mjuzɪk/PIOSENKI
Piosenki dodatkowe
Hello CD2

Hello, hello. What`s your name?

I`m Holly. Hi Holly. Hello.

Hello, hello. What`s your name?

I`m Harry. Hi Harry.

Hello, hello. What`s your name?

That`s Leo. Hi Leo.
Everybody finish CD 18

Everybody finish now. Finish now.

Put away your books and things. It`s time to say goodbye.
English words CD 27

Time to put our things away.

What English words can you say?

cat, owl, dog, hooray!

English is over for today.
Moduł 1 /Szkoła/
My school bag CD 6(Mój tornister)

Can I have a ruler and a pencil, please?

A ruler, a pencil. Here you are.

Thank you!

All my school things ... go in my school bag.

Can I have a rubber and a crayon, please?

A rubber, a crayon. Here you are.

Thank you!

All my school things ... go in my school bag.

Can I have a sharpener and a book, please?

A sharpener, a book. Here you are.

Thank you!

All my school things ... go in my school bag.

Can I have a yellow pencil case, please?

A yellow pencil case. Here you are.

Thank you!

All my school things ... go in my school bag.


Piosenki dodatkowe

How are you? CD 4

Hello Harry. How are you?

I`m fine, thank you. How about you?

I`m fine too.

Hello Holly. How are you?

I`m fine, thank you. How about you?

I`m fine too.
Goodbye CD 8

Goodbye. It`s time to say goodbye.

Goodbye Harry.

Goodbye Holly.

Goodbye everyone.

Goodbye Digi.

Goodbye Leo.

Goodbye everyone.


Materiały dodatkowe: The weather /pogoda/ CD 15

What`s the weather like?

Is it sunny?

Is it raining?

What`s the weather like?

Is it cloudy?

Is it snowy?

What`s the weather like?


Moduł 1 /Szkoła/

Classroom CD 9(Klasa)
Stand up, stand up.

Be quiet, please!

Sit down, sit down.

Put your hand up,

please!

Sit down, stand up.

Put your things away.

That’s the end of class today!


Moduł 2 /Rodzina/
This is my family (Oto moja rodzina) CD11

Who’s this?

It’s my mummy.

Who’s this?

It’s my daddy.

Who’s this?

It’s my brother, Harry.

And my baby sister, Carrie.

Who’s this?

It’s my grandma.

Who’s this?

It’s my grandpa.

Who’s this?

It’s me!

This is my family.


Moduł 2 /Rodzina/

Helping at home (Pomaganie w domu)

CD 13

I help at home.

I clean the floor. I clean the floor.

I clean the floor.

I help at home.

I clean the floor. I clean the floor.

It’s fun!

Do you help at home?

Do you help at home?

Come on, everyone!

I help at home.

I tidy up. I tidy up. I tidy up.

I help at home.

I tidy up. I tidy up.

It’s fun!

Do you help at home?

Do you help at home?

Come on, everyone!

Come on, it’s fun!Moduł 3 /Części ciała/
How many fingers? (Ile palców?) CD 16
I’ve got two eyes.

I’ve got two ears.

I’ve got one mouth.

I’ve got one nose.

I’ve got two hands.

I’ve got ten fingers.

I’ve got two feet.

I’ve got ten toes.

I’ve got two eyes.

I’ve got two ears.

I’ve got one mouth.

I’ve got one nose.

I’ve got two hands.

I’ve got six fingers.

I’ve got two feet.

I’ve got six toes.
Moduł 3 /Części ciała/
Five senses (Pięć zmysłów) CD 19
Taste and touch

Listen, smell and see.

I’ve got five senses

To help me.

I’ve got eyes to see.

I see with my eyes.

I’ve got a mouth to taste.

I taste with my mouth.

I’ve got hands to touch.

I touch with my hands.

I’ve got a nose to smell.

I smell with my nose.

I’ve got ears to listen.

I listen with my ears.

Taste and touch.

Listen, smell and see.

I’ve got five senses,

To help me.Moduł 4 /Jedzenie/
I like food (Lubię jedzenie) CD 21

Look at the menu. Look at the food.

I like carrots, and I like fish too.

Do you like chips? Yes, I do.

I like chips, but I like apples too!

Look at the menu. Look at the food.

I like broccoli, and I like strawberries too.

Do you like cake? Yes, I do.

I like cake, but I like bananas too!


Moduł 4 /Jedzenie/
Five-a-day (Pięć razy dziennie) CD 23

Orange juice is good for me!

Melon is good for me!

Spinach is good for me!

Peas are good for me!

Tomatoes are good for me!

Five-a-day is good for me!


Moduł 5 /Zwierzęta/
Animals everywhere (Zwierzęta wkoło) CD 25

Look at all the animals, animals everywhere!

A tortoise and a rabbit.

Where? There!

In a house, under a tree, on the water,

come and look with me!

Look at all the animals, animals everywhere!

A cat, an owl and a snail.

Where? There!

In a house, under a tree, on the water,

come and look with me!

Look at all the animals, animals everywhere!

A dog, a duck and a peacock.

Where? There!

In a house, under a tree, on the water,

come and look with me!Moduł 5 /Zwierzęta/
Animal (Zwierzę) CD 28

Red fur, red fur,

In a tree.

What is it?

It’s a squirrel,

Looking at me!

Orange shell, orange shell,

In the sea.

What is it?

It’s a crab,

Looking at me!

Blue feathers, green feathers,

In a tree.

What is it?

It’s a parrot,

Looking at me!
Moduł 6 /Czynności/
I can ... (Potrafię ...) CD 30

Tell me all the things you can do,

you can do, you can do.

Tell me all the things you can do,

and I can do them too.

I can play football, look at me.

I can paint a picture, for you to see.

I can sing a song, listen to me.

I can dance, can you?

Tell me all the things you can do,

you can do, you can do.

Tell me all the things you can do,

and I can do them too.

I can play basketball, look at me.

I can skip, one, two, three!

I can fly a kite and I can run.

I can have lots of fun!


Moduł 6 /Czynności/
Activities (Czynności) CD 32

Let’s play tennis!

Yes, ok.

Let’s play football!

When?

Today.


It’s good exercise! It’s good exercise!

Let’s paint a picture!

Yes, ok.

Let’s read a book!When?

Today.


It’s relaxing! It’s relaxing!

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna