Język wypowiedzi publicznejPobieranie 195.15 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar195.15 Kb.
Język wypowiedzi publicznejAleksy

Awdiejew

Argumentacja aksjologiczna w komunikacji publicznej. W: Rozmowy o komunikacji 2: Motywacja psychologiczna i kulturowa w komunikacji. Red. Grażyna Habrajska. Łask 2008, s.129-139.

2008

Perswazja

Język wypowiedzi publicznej

Wartościowanie

Jerzy

Bartmiński

Cóż to jest prawda? Kryzys wiarygodności słowa we współczesnym dyskursie publicznym. W: Bariery w komunikacji językowej Polaków. Red. Jerzy Bartmiński, Urszula Majer- Baranowska. Lublin 2005, s.325-346.

2005

Język wypowiedzi publicznej

Wartościowanie

Reguły zachowań językowych – etyka

Krzysztof

Bartnicki

Słownik nowomowy polsko-angielski. Kraków 2008.

2008

Język wypowiedzi publicznejJerzy

Bobryk

Jak tworzyć rozmawiając. Skuteczność rozmowy. Warszawa 1995.

1995

Interakcja

Akty mowy

Język wypowiedzi publicznej

Małgorzata

Ciunowicz

O tym, co stałe i niezmienne w wartościowaniu zachowania komunikacyjnego (na podstawie komentarza narracyjnego do Polskiej Kroniki Filmowej oraz języka współczesnych programów informacyjnych. W: Norma a komunikacja. Red. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski. Wrocław 2009, s.181-189.

2009

Język wypowiedzi publicznejArtur

Curyło

Wpływ kontekstu na interpretację znaczenia ekspresywnego wypowiedzi i jej funkcję strategiczną w rozmowie. Interpretacja wypowiedzi publicznej prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego: „Tygodnik >Wprost< to mutacja Urzędu Bezpieczeństwa w odniesieniu do różnych typów kontekstu. W: Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Red. I. Kamińska – Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko - Zielińska. Kraków 2006, s. 330-339.

2006

Język wypowiedzi publicznejMarek

Czyżewski

Algorytmizacja debat publicznych. Główne tendencje i ich społeczno-kulturowe uwarunkowania. W: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych. Red. Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek – Kłosińska. Warszawa 2001, s. 14-22.

2001

Język wypowiedzi publicznejAnna

Dąbrowska

Graj, piękny Cyganie…A może – Romie? W: Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione. Red. Grzegorz Dąbkowski. Warszawa 2008, s.99-104.

2008

JOS

Język wypowiedzi publicznej

Reguły zachowań językowych - etykieta

Kazimierz

Dąbrowski

Moralność w polityce. Wielopoziomowość funkcji uczuciowych i popędowych w życiu społecznym i politycznym oraz w instytucjach. Warszawa 1991.

1991

Reguły zachowań językowych – etyka

Język wypowiedzi publicznej
Joan

Detz

Sztuka przemawiania. Gdańsk 2003.

2003

Język wypowiedzi publicznejBogusława

Dobek – Ostrowska

Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław 2004.

2004

Język wypowiedzi publicznejAndrzej

Drzycimski z zespołem

Komunikatorzy. Wpływ, wrażenie, wizerunek. Warszawa – Bydgoszcz 2000.

2000

Język wypowiedzi publicznej

Perswazja
Dobrochna

Dubert

Mowa kontrolowana. Szkice o języku publicznym w Polsce po 1989 roku. Poznań 2003.

2003

Język wypowiedzi publicznejBogusław

Dunaj

Sytuacja komunikacyjna a zróżnicowanie polszczyzny mówionej. „Język Polski” LXV, 1985, nr 2-3, s. 88-98.

1985

Język wypowiedzi publicznejBogusław

Dunaj

Kategoria oficjalności.. W: Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej). Red. Zofia Kurzowa, Władysław Śliwiński. Kraków 1994, s.23-31.

1994

Język wypowiedzi publicznej


Renata

Dybalska

„Propaganda dobrych serc”, czyli co zrobić z reklamą społeczną. W: Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Red. I. Kamińska – Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko - Zielińska. Kraków 2006, s.473-480.

2006

Język wypowiedzi publicznej

Język wypowiedzi publicznej - reklamaDyskusja panelowa…

Dyskusja panelowa na temat Skuteczność słowa a etyka. W: Skuteczność słowa w działaniach politycznych i społecznych. Red. Elżbieta Laskowska. Bydgoszcz 1999, s.45-78.

1999

Język wypowiedzi publicznejAgnieszka

Dytman - Stasieńko

Buy Nothing Day jak przykład komunikacyjnego karnawału. . W: Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Red. I. Kamińska – Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko - Zielińska. Kraków 2006, s. 804-817.

2006

Język wypowiedzi publicznejJacek

Florczak

Środki perswazji i argumentacji w płaszczyźnie inferencji językowych na przykładzie spotów informacyjnych o Unii Europejskiej. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LVIII, 2002, s.37-63.

2002

Perswazja

Język wypowiedzi publicznej
Karol

Franczak

Wpływ elit symbolicznych na dyskurs publiczny: konstruowanie figury „kalającego własne gniazdo”. W: Styl, dyskurs, media. Red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz. Łódź 2010, s.307-316.

2010

Język wypowiedzi publicznejJanina

Fras

Mediatyzacja komunikacji politycznej a przekraczanie tabu językowego. W: Język a kultura. Tom 21: Tabu w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2009, s.317-326

2009

Język wypowiedzi publicznej

Reguły zachowań językowych
Małgorzata

Gębka

Jeden ze sposobów wartościowania w dzisiejszych i wcześniejszych wypowiedziach publicznych. W: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska XLIV. Językoznawstwo. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zeszyt 283. Toruń 1994, s.61-69.

1994

Język wypowiedzi publicznej

Wartościowanie
Bruce E.,

Kathleen,

Douglas,

Alan H.


Gronbeck,

German,


Ehninger,

Monroe


Zasady komunikacji werbalnej. Poznań 2001.

2001

Interakcja

Język wypowiedzi publicznej
Eliza

Grzelakowa

Ograniczenia w zakresie użycia ironii. O kim, kiedy i gdzie nie ironizujemy. W: Język a kultura. Tom 21: Tabu w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2009, s.57-63.

2009

Reguły zachowań językowych

Język wypowiedzi publicznej

Wartościowanie

Peter

Hartley

Komunikacja w grupie. Poznań 2000.

2000

Interakcja

Język wypowiedzi publicznej
Małgorzata

Hołda

Pseudonimy tajnych współpracowników UB, SB - analiza lingwistyczna. – „Język Polski” 2009, nr 4-5, s. 308-321.

2009

Język wypowiedzi publicznej


Jan Paweł II. Odnowiciel mowy polskiej. Red. Stanisław Mikołajczak, Marta Wrześniewska - Pietrzak. Poznań 2009.

Jan Paweł II. Odnowiciel mowy polskiej. Red. Stanisław Mikołajczak, Marta Wrześniewska - Pietrzak. Poznań 2009.

2009

Język religijny

Język wypowiedzi publicznejJęzyk perswazji publicznej

Język perswazji publicznej. Red. Katarzyna Mosiołek – Kłosińska, Tadeusz Zgółka. Poznań 2003.

2003

Perswazja

Język wypowiedzi publicznej
Stefan

Kaufman

Jak powstaje polska terminologia logistyczna. W: Język trzeciego tysiąclecia II. Kraków, 28 lutego – 2 marca 2002. Tom I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. Red. Grzegorz Szpila. Kraków 2002, s.225-233.

2002

Język wypowiedzi publicznejMałgorzata

Kita

Państwo jako generator gatunków mowy. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LVIII, 2002, s.65-74.

2002

Akty mowy

Język wypowiedzi publicznej
Krzysztof

Kosecki

Eurożargon jako język specjalny. W: Język trzeciego tysiąclecia II. Kraków, 28 lutego – 2 marca 2002. Tom I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. Red. Grzegorz Szpila. Kraków 2002, s.235-241.

2002

Język wypowiedzi publicznejKrystyna

Kowalik

Euro i >europeizacja< polskiego słownictwa. „Język Polski” LXXXII, 2002, nr 2, s.81-86.

2002

Język wypowiedzi publicznejMichał

Kuziak

Jak mówić, rozmawiać, przemawiać? Bielsko – Biała 2005.

2005

Język wypowiedzi publicznej

Perswazja
Elżbieta

Laskowska

Między językoznawstwem a praktyką słowa. W: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, tom 6. Red. Mirosława Białoskórska. Szczecin 2000, s. 19-25.

2000

Język wypowiedzi publicznejElżbieta

Laskowska

Funkcjonowanie maksym konwersacji w dyskursie publicznym. W: Norma a komunikacja. Red. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski. Wrocław 2009, s. 141-149.

2009

Język wypowiedzi publicznejElżbieta

Laskowska

Wartościowanie w dyskursie publicznym. W: Rozmowy o komunikacji 3: Problemy komunikacji społecznej. Red. Grażyna Habrajska. Łask 2009, s.55-71.

2009

Język wypowiedzi publicznej

Wartościowanie
Elżbieta

Laskowska

Style dyskursu publicznego. W: Styl, dyskurs, media. Red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz. Łódź 2010, s.179-186.

2010

Język wypowiedzi publicznejAntoni

Lewek

Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej. Warszawa 2003.

2003

Język wypowiedzi publicznej

Reguły zachowań językowych – etyka
Iwona

Loewe

Neomedia jako przestrzeń aktywności publiczno-prywatnej. W: Styl, dyskurs, media. Red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz. Łódź 2010, s.397-405.

2010

Język wypowiedzi publicznejWładysław

Lubaś

Szczególna rola nazw własnych w funkcji perswazyjnej. W: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 19. Studia Lingustica II. Red. Leszek Bednarczuk, Edward Stachurski, Tadeusz Szymański. Kraków 2004, s.253-258.

2004

Język wypowiedzi publicznej

Perswazja
Grażyna

Majkowska

Językowe sposoby aksjologizacji w dyskursie publicznym. W: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych. Red. Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek – Kłosińska. Warszawa 2001, s.37-44.

2001

Język wypowiedzi publicznej

Wartościowanie
Krzysztof

Marczyk

Polityka i reklama w ujęciu pragmalingwistycznym. W: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 19. Studia Lingustica II. Red. Leszek Bednarczuk, Edward Stachurski, Tadeusz Szymański. Kraków 2004, s.271-281.

2004

Język wypowiedzi publicznejJerzy

Mikułowski Pomorski

Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. Kraków 2006.

2006

Interakcja

Język wypowiedzi publicznej
Władysław

Miodunka

Proces opracowywania tekstu w różnych odmianach współczesnej polszczyzny.. W: Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej). Red. Zofia Kurzowa, Władysław Śliwiński. Kraków 1994, s.33-43.

1994

Odmiany języka

Język wypowiedzi publicznej
Mirosława

Mycawka

Dlaczego używamy wyrazu aborcja? „Język Polski” LXXII, 1992, nr 4-5, s.297-301.

1992

Język wypowiedzi publicznej

Wartościowanie
Mirosława

Mycawka

Ekspresywizmy w tekstach oficjalnych: oszołom.. W: Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej). Red. Zofia Kurzowa, Władysław Śliwiński. Kraków 1994, s.115-122.

1994

Język uczuć

Język wypowiedzi publicznej
Mirosława

Mycawka

Zwroty adresatywne w tekstach przemówień.. W: Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej). Red. Zofia Kurzowa, Władysław Śliwiński. Kraków 1994, s.159-166.

1994

Język wypowiedzi publicznejJerzy

Olędzki

Komunikowanie w świecie. Narzędzia, teorie, unormowania. Warszawa 2001.

2001

Język wypowiedzi publicznej

Interakcja
Wacław

Osadnik

Lingwistyka i filmoznawstwo. Krytyczna ocena tendencji lingwistycznej w badaniach nad filmem. Katowice 1986.

1986

Język wypowiedzi publicznejJan

Ożdżyński

Polskie współczesne słownictwo sportowe. Wrocław 1970.

1970

Język wypowiedzi publicznejJan

Ożdżyński

Mówione warianty wypowiedzi w środowisku sportowym. Wrocław 1979.

1979

Język wypowiedzi publicznejKazimierz

Ożóg

Ostatnie zmiany w polszczyźnie na tle tendencji kulturowych Zachodu. W: Język trzeciego tysiąclecia II. Kraków, 28 lutego – 2 marca 2002. Tom I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. Red. Grzegorz Szpila. Kraków 2002, s.75-82.

2002

Język wypowiedzi publicznejKazimierz

Ożóg

Zmiany we współczesnym języku polskim i ich kulturowe uwarunkowania. W: Język a kultura. Tom 20: jubileuszowy. Red. A. Dąbrowska. Wrocław 2008, s.59-79.

2008

Język wypowiedzi publicznej

Reguły zachowań językowych
Edyta

Pietrzak

Polityzacja sfery publicznej. W: Dyskursy o kulturze. Red. Anna Sołtys. Łódź 2010, s.159-178.

2010

Język wypowiedzi publicznejWalery

Pisarek

Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność. Kraków 2002.

2002

Język wypowiedzi publicznejWalery

Pisarek

Słowa sztandarowe we współczesnych dyskursach Polaków o tym, co najważniejsze. W: Bariery w komunikacji językowej Polaków. Red. Jerzy Bartmiński, Urszula Majer- Baranowska. Lublin 2005, s.311-323.

2005

Język wypowiedzi publicznej

Wartościowanie
Renata

Przybylska

W poszukiwaniu współczesnych form retorycznych. W: Retoryka dziś. Teoria i praktyka. Red. Renata Przybylska i Wiesław Przyczyna. Kraków 2001, s.401-414.

2001

Perswazja

Język wypowiedzi publicznej
Tadeusz

Pszczołowski

Umiejętność przekonywania i dyskusji. Gdańsk 2002.

2002

Perswazja

Język wypowiedzi publicznej
Bożena

Rejakowa

Metaforyka świata mody a świat ubrań, materiałów, kolorów, stylów. W: Język trzeciego tysiąclecia. Kraków, 2-4 marca 2000. Red. Grzegorz Szpila. Kraków 2000, s.197-205.

2000

Język wypowiedzi publicznej


Rozmowy o komunikacji

Rozmowy o komunikacji 1. Poprawność polityczna. Red. Grażyna Habrajska. Łask 2006.

2006

Reguły zachowań językowych

Język wypowiedzi publicznej
Michał,

Aneta


Rusinek,

ZałazińskaRetoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić. Kraków 2005.

2005

Perswazja

Język wypowiedzi publicznej
Agnieszka

Ryzza – Woźniak

Wpływ Unii Europejskiej na polszczyznę końca XX wieku. W: Język trzeciego tysiąclecia. Kraków, 2-4 marca 2000. Red. Grzegorz Szpila. Kraków 2000, s.311-317.

2000

Język wypowiedzi publicznejZofia,
Włodzimierz

Sawaniewska - Mochowa,

Moch


Poradnik językowy. Polskie gadanie. Wrocław 2000.

2000

Język wypowiedzi publicznej

Reguły zachowań językowych - poprawność
Maria

Schabowska

Funkcje elementów potocznych we współczesnym języku oficjalnym.. W: Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej). Red. Zofia Kurzowa, Władysław Śliwiński. Kraków 1994, s.67-72.

1994

Odmiany języka

Język wypowiedzi publicznej

Funkcje języka

Elżbieta

Skibińska

Ewolucja polskiego modelu oferty pracy po roku 1989. W: Język trzeciego tysiąclecia II. Kraków, 28 lutego – 2 marca 2002. Tom I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. Red. Grzegorz Szpila. Kraków 2002, s.203-210.

2002

Język wypowiedzi publicznejGerry

Spence

Jak skutecznie przekonywać. Poznań 1998.

1998

Perswazja

Język wypowiedzi publicznej
Magdalena

Steciąg

Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej. Normatywne zachowania komunikacyjne ekologów z perspektywy hegemonicznego dyskursu medialnego. W: Norma a komunikacja. Red. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski. Wrocław 2009, s.205-215.

2009

Język wypowiedzi publicznejChantal

ST-Hilaire

Dyskusja bez kłótni. Warszawa 2005.

2005

Język wypowiedzi publicznej

Reguły zachowań językowych
Ewa

Szkudlarek – Śmiechowicz

„Proszę mi nie przerywać” - językowych i niejęzykowych regulatorach konwersacji w debacie publicznej. W: Norma a komunikacja. Red. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski. Wrocław 2009, s. 151-160.

2009

Język wypowiedzi publicznej


Sztuka perswazji

Sztuka perswazji. Red. Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska. Kraków 2004

2004

Perswazja

Język wypowiedzi publicznej
Janusz

Sztumski

Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby ich przezwyciężania. Częstochowa 2000.

2000

Język wypowiedzi publicznejArkadiusz

Ściepuro

Poeta, czyli człowiek użyteczny… O pamflecie politycznym zakamuflowanym w tekście quasi-monografii historycznoliterackiej. W: Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Red. I. Kamińska – Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko - Zielińska. Kraków 2006, s. 416-424.

2006

Język wypowiedzi publicznejKonrad W.

Tatarowski

Między dziennikarstwem a działalnością polityczną. O Wojnie w eterze i Polsce z oddali Jana Nowaka - Jeziorańskiego. Dyskursy o kulturze. Red. Anna Sołtys. Łódź 2010, s.223-240.

2010

Język wypowiedzi publicznejKonrad W.

Tatarowski

Dziennikarstwo i polityka w działalności Jana Nowaka – Jeziorańskiego – współczynnik aksjologiczny. W: Styl, dyskurs, media. Red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz. Łódź 2010, s.331-338.

2010

Język wypowiedzi publicznejNina

Taylor – Terlecka

Modus vivendi i modus operandi – dyrektor I współpracownik RWE (na podstawie korespondencji Jana Nowaka i Tymona Terleckiego. W: Styl, dyskurs, media. Red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz. Łódź 2010, s.339-352.

2010

Język wypowiedzi publicznejKamilla

Termińska

Tekst i tożsamość. W: Język w komunikacji, tom 2. Red. Grażyna Habrajska. Łódź 2001, s.198-204.

2001

Język wypowiedzi publicznejJózef

Tischner ks.

Polski kształt dialogu. Kraków 2002.

2002

Język wypowiedzi publicznejMaciej

Tomczak

Oralność – piśmienność – (audiowizualność – i co dalej? Rozważania na temat relacji między mediami i komunikacją. W: Styl, dyskurs, media. Red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz. Łódź 2010, s.407-417.

2010

Język wypowiedzi publicznejArtur

Tworek

Język sportu – próba definicji (analiza języka polskiego i niemieckiego). W: Język trzeciego tysiąclecia. Kraków, 2-4 marca 2000. Red. Grzegorz Szpila. Kraków 2000, s. 331-340.

2000

Język wypowiedzi publicznejTeresa

Walas

Zawiązany język. O kłopotach z dyskursem publicznym. W: Retoryka dziś. Teoria i praktyka. Red. Renata Przybylska i Wiesław Przyczyna. Kraków 2001, s.121-135.

2001

Język wypowiedzi publicznejBogdan

Walczak

Jan Paweł II – człowiek nauki i kultury. W: Karol Wojtyła. Jan Paweł II. Słowa życia i prawdy. Szkice lingwistyczne. Red. Kazimierz Ożóg, Bożena Taras. Rzeszów 2010, s.22-31.

2010

Język wypowiedzi publicznejMałgorzata

Warchoł – Schlottmann

Neutralizacja i nobilitacja wyrazów potocznych w języku publicznym po przełomie. W: Język trzeciego tysiąclecia III. Kraków, 4-7 marca 2004. Tom I: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny. Red. Grzegorz Szpila. Kraków 2005, s.263-270.

2005

Język wypowiedzi publicznejJacek

Wasilewski

Synchronizacja, czyli retoryczna magia w przemawianiu. W: Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione. Red. Grzegorz Dąbkowski. Warszawa 2008, s.353-366.

2008

Język wypowiedzi publicznejKrystyna

Zabierowska

O „wielogłosowości” tekstów oficjalnych.. W: Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej). Red. Zofia Kurzowa, Władysław Śliwiński. Kraków 1994, s.81-87.

1994

Język wypowiedzi publicznejHalina

Zgółkowa

Widz jako arbiter z perspektywy retorycznej. W: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 19. Studia Lingustica II. Red. Leszek Bednarczuk, Edward Stachurski, Tadeusz Szymański. Kraków 2004, s.543-547.

2004

Język wypowiedzi publicznejAndrzej

Zwoliński ks.

Słowo w relacjach społecznych. Kraków 2003.

2003

Język wypowiedzi publicznej

Reguły zachowań językowych

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna