Kalkulacja symulowana i wzorcowa (187)Pobieranie 86.46 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar86.46 Kb.

EHP5 for SAP ERP 6.0

Grudzień 2011

Polski
Kalkulacja symulowana i wzorcowa (187)

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16


69190 Walldorf
Germany

Dokumentacja procesu biznesowego


Copyright

© 2011 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.

Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

Ikony

Ikona

ZnaczenieUwagaPrzykładUwagaZaleceniaSkładniaProces zewnętrznyAlternatywa procesu biznesowego/Wybór decyzji

Konwencje typograficzne

Styl czcionki

Opis

Przykładowy tekst

Wyrazy lub znaki pojawiające się na ekranie. Dotyczy to nazw pól, tytułów ekranu, przycisków, a także nazw opcji, ścieżek i opcji menu.

Odsyłacze do innych dokumentów.Przykładowy tekst

Najważniejsze wyrazy lub zwroty w tekście, tytuły rysunków i tabel.

PRZYKŁADOWY TEKST

Nazwy elementów w systemie. Należą do nich nazwy raportów i programów, kody transakcji, nazwy tabel oraz pojedyncze słowa kluczowe języka programowania, gdy występują one w środku tekstu, np. SELECT i INCLUDE.

Przykładowy tekst

Dane wyświetlane na ekranie. Dotyczy to nazw plików i katalogów oraz ścieżek do nich, komunikatów, kodu źródłowego, nazw zmiennych i parametrów, a także nazw narzędzi do instalacji, uaktualniania i zarządzania bazą danych.

PRZYKŁADOWY TEKST

Klawisze, na przykład klawisze funkcyjne (takie jak F2) lub ENTER.

Przykładowy tekst

Dokładny wpis użytkownika. Są to wyrazy lub znaki, które użytkownik wprowadził do systemu dokładnie w takiej samej formie, w jakiej występują w dokumentacji.
Zmienny wpis użytkownika. Ostre nawiasy oznaczają, że występujące w nich wyrazy lub znaki należy zastąpić właściwymi wpisami.

Spis treści


1 Cel 5

2 Warunki wstępne 5

2.1 Role 5

2.2 Ustawianie obszaru rachunku kosztów 6

3 Tabela przeglądu procesów 6

4 Etapy procesu 7

4.1 Tworzenie kalkulacji wzorcowej 7

4.2 Analiza wyników 9

4.2.1 Opcja 1: Przy edytowaniu kalkulacji wzorcowej 9

4.2.2 Opcja 2: Raportowanie z systemu informacyjnego 10Kalkulacja symulowana i wzorcowa

1Cel


Kalkulacja symulowana i wzorcowa jest narzędziem służącym do planowania kosztów i ustalania cen, za pomocą którego można ręcznie wprowadzać pozycje kalkulacji do formularza arkusza kalkulacyjnego przy kalkulacji kosztów jednostkowych.

Za pomocą tego składnika można tworzyć kalkulacje wzorcowe. Kalkulacja wzorcowa stanowi obiekt odniesienia do planowania kosztów produktu, który można utworzyć w ramach kalkulacji symulowanej i wzorcowej w celu zaplanowania kosztów nowego produktu lub usługi i zasymulowania zmian w istniejącej kalkulacji kosztów. Przy planowaniu nowego produktu, dla którego w systemie SAP ERP nie istnieją dane podstawowe, można przeprowadzić wstępne planowanie i przygotować plany kosztów przez utworzenie kalkulacji wzorcowej przy użyciu kalkulacji symulowanej i wzorcowej. Używając takiej metody, można ręcznie zaplanować koszty pozycji.

W tej dokumentacji procesu biznesowego opisano różne typy pozycji dostępne do planowania kosztów produktu. Objaśniono tutaj procesy tworzenia kalkulacji wzorcowej i pozycji kalkulacji. Opisano też wyniki kalkulacji kosztów obiektu podstawowego i sposób pracy z referencjami. Dokumentacja procesu biznesowego opisuje też system informacyjny i składniki wyjaśniające.

Po utworzeniu w systemie SAP ERP danych podstawowych pierwszego materiału można za pomocą kalkulacji kosztów materiału bez struktury ilościowej ręcznie zaplanować koszty wytworzenia i koszty własne produktu. Jako referencji można użyć w tym celu kalkulacji kosztów obiektu podstawowego. Do planowania kalkulacji kosztów materiału bez struktury ilościowej dostępne są dwie metody: wielopoziomowa kalkulacja jednostkowa i jednopoziomowa kalkulacja jednostkowa. Wielopoziomowa kalkulacja jednostkowa umożliwia planowanie kosztów na poziomie zespołu, bez potrzeby specyfikacji materiałowej.


2Warunki wstępne


Wariant kalkulacji

Jest to wymagany wariant kalkulacji materiałowej, zawierający istotne dane sterowania do automatycznego ustalania struktury ilościowej i aktualizacji cen w danych podstawowych materiału. Można skorzystać z istniejącej grupy produktów, zdefiniowanej w systemie standardowym, albo zdefiniować nową. Niezbędne ustawienia wariantu kalkulacji opisano w sekcji „Konfiguracja” w dalszej części tego dokumentu.Arkusz rozliczeniowy kosztów

Do obliczenia kosztów pośrednich niezbędny jest arkusz rozliczeniowy kosztów Na potrzeby kalkulacji symulowanej i wzorcowej zalecamy użycie oddzielnego arkusza rozliczeniowego.


2.1Role


Zastosowanie

Aby przetestować ten scenariusz w interfejsie SAP NetWeaver Business Client (NWBC), należy wcześniej zainstalować poniższe role. Role w niniejszej dokumentacji procesu biznesowego należy przypisać do użytkowników testujących ten scenariusz. Te role są potrzebne tylko w przypadku korzystania z interfejsu NWBC. Nie są one potrzebne w przypadku korzystania ze standardoweguo interfejsu SAP GUI.Warunki wstępne

Role użytkownika zostały przypisane do użytkownika, który testuje ten scenariusz.Rola użytkownika

Nazwa techniczna

Etap procesu

Pracownik działu rachunku kosztów produkcji

SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K

Tworzenie kalkulacji wzorcowej

Zmiana kalkulacji wzorcowej

Przegląd kalkulacji wzorcowej

Pracownik działu centralnego rachunku kosztów

SAP_BPR_CONTROLLER-K

Ustawianie obszaru rachunku kosztów

2.2Ustawianie obszaru rachunku kosztów


Zastosowanie

Obszar rachunku kosztów musi być ustawiony przed wykonaniem pierwszych kroków w controllingu.Jeśli obszar rachunku kosztów jest już przypisany w parametrach użytkownika (informacje na ten temat znajdują się w Podręczniku szybkiej instalacji), ten krok nie jest konieczny i może zostać pominięty.Procedura

 1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Rachunkowość Controlling Rachunek rodzajów kosztów Otoczenie Ustawianie ORK

Kod transakcji

OKKS

Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika

Rola użytkownika

Pracownik działu centralnego rachunku kosztów (SAP_BPR_CONTROLLER-K)

Menu roli użytkownika

Rachunek kosztówPrzygotowanie księgowań rzeczywistychUstawianie obszaru rachunku kosztów

 1. Na ekranie Ustawianie ORK proszę wprowadzić Obszar rach. kosztów 1000.

3Tabela przeglądu procesów


Nazwa etapu

Zewnętrzna referencja procesu

Warunek biznesowy

Rola

Kod transakcji

Oczekiwane wyniki

Tworzenie kalkulacji wzorcowejPracownik działu rachunku kosztów produkcji

KKE1
Analiza wyników
Edycja kalkulacji wzorcowejPracownik działu rachunku kosztów produkcji

KKE2
System informacyjnyPracownik działu rachunku kosztów produkcji

S_ALR_870130284Etapy procesu

4.1Tworzenie kalkulacji wzorcowej


Zastosowanie

W ramach tego działania następuje utworzenie kalkulacji wzorcowej i wypełnienie informacji nagłówka.Procedura

 1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

Menu SAP

Rachunkowość Controlling Controlling kosztów produktu Planowanie kosztów produktu Kalkulacja symulowana i wzorcowa Tworzenie kalkulacji wzorcowej

Kod transakcji

KKE1

Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika

Rola użytkownika

Pracownik działu rachunku kosztów produkcji (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)

Menu roli użytkownika

Rachunek kosztów Planowanie kosztów produktu Dodawanie kalkulacji wzorcowej

 1. Na ekranie Initial Screen proszę wprowadzić następujące dane:

  Nazwa pola

  Czynności użytkownika i wartości

  Kalkulacja wzorcowa

  Nazwa nowego materiału

  Wzorzec:

  Kalkulacja wzorcowa

  Można użyć tej opcji, jeśli kalkulacja wzorcowa już została zdefiniowana.

 2. Proszę wybrać Enter.

 3. Jeśli wyświetlone zostanie okno podręczne wymagające wprowadzenia obszaru rachunku wyników, proszę wprowadzić poniższe dane i potwierdzić, wybierając Enter:

  Nazwa pola

  Czynności użytkownika i wartości

  Obszar rach. Kosztów

  1000

 4. Na ekranie Tworzenie kalkulacji wzorcowej: Dane podstawowe proszę wprowadzić następujące dane:

  Nazwa pola

  Czynności użytkownika i wartości

  Jednostka gospodarcza

  1000

  Podstawowa jednostka miary

  Kod jednostki miary np. szt

  Zakład

  1000

  Arkusz rozl. Kosz.

  Arkusz rozliczeniowy kosztów zdefiniowany do tego celu np. YPP-PC

  Rodzaj kosztów

  Rodzaj kosztów półproduktów lub produktów gotowych (np.410104

  Oznaczenie

  Krótki opis kalkulacji wzorcowej

  Opis

  Długi opis kalkulacji wzorcowej

 5. Proszę wybrać Enter.

 6. Na ekranie Tworzenie kalkulacji proszę wprowadzić następujące dane:

  Nazwa pola

  Czynności użytkownika i wartości

  War. Kalk.

  Wybrać wariant kalkulacji np. PG lub inną (opcja) w razie potrzeby

  Wielkość partii

  Określa liczbę jednostek, na której opiera się łączna wartość kalkulacji

 7. Proszę wybrać Enter.

 8. Na ekranie Tworzenie kalkulacji wzorcowej: Ekran listy - 1 proszę wprowadzić następujące, wybrane poniższe dane (nie wszystkie składniki kalkulacji dostępne są w systemie).

Nazwa pola / kategoria

Czynności użytkownika i wartości

B

Kalkulacja wzorcowa

E

Działanie własne

F

Działanie zewnętrzne

L

Podwykonawstwo

M

Materiał

N

Usługi

O

Operacja arytmetyczna

P

Proces (wykonywany ręcznie)

S

Łącznie

T

Pozycja testowa

V

Pozycja zmienna

Dla każdej pozycji niezbędne jest wypełnienie pól wprowadzania. Zależnie od typu pozycji mogą to być: zasoby, zakłady, opisy, ilość, rodzaj kosztów, pochodzenie itd.

Uwaga: Składnikiem może być już istniejąca kalkulacja wzorcowa. Można rozwinąć jego zawartość i wprowadzić niezbędne zmiany.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych składników należy tymczasowo zapisać wpisy.

Kalkulacja kosztów dla obiektu odniesienia (kalkulacja wzorcowa) zostaje zapamiętana lokalnie, ale nie w bazie danych.

Jednostkową kalkulację kosztów można poddać analizie i w razie potrzeby zmienić.


 1. Na ekranie Tworzenie kalkulacji wzorcowej: Dane podstawowe proszę zapamiętać wpisy: Zapamiętanie

Wynik

Utworzono kalkulację wzorcową, w tym jednostkową kalkulację kosztów.


4.2Analiza wyników


Istnieją dwie opcje:

4.2.1Opcja 1: Przy edytowaniu kalkulacji wzorcowej


Zastosowanie

Szybki raport, z natychmiastowymi wynikami.Procedura

 1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

Menu SAP

Rachunkowość Controlling Controlling kosztów produktu Planowanie kosztów produktu Kalkulacja symulowana i wzorcowa Zmiana kalkulacji wzorcowej

Kod transakcji

KKE2

Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika

Rola użytkownika

Pracownik działu rachunku kosztów produkcji (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)

Menu roli użytkownika

Rachunek kosztów Planowanie kosztów produktu Zmiana kalkulacji wzorcowej

 1. Na ekranie Zmaiana kalkulacji wzorcowe:j Ekran początkowy proszę wprowadzić następujące dane:

  Nazwa pola

  Czynności użytkownika i wartości

  Kalkulacja wzorcowa

  Nazwa istniejącej kalkulacji wzorcowej

 2. Proszę wybrać Enter.

 3. Na ekranie Zmiana kalkulacji wzorcowej: Dane podstawowe proszę kliknąć symbol kalkulatora Zmiana kalkulacj(F8) w celu wyświetlenia wyniku zastosowania kosztów pośrednich (typ pozycji G).

Bez korzystania z funkcji raportowania można uzyskać wstępny przegląd wyniku kalkulacji, wybierając opcję Drukowanie na ekranie listy kalkulacji kosztów jednostkowych.

Wyniki

Wybierając układ raportu grupując y np. koszty według rodzaju, można ustalić, który rodzaj kosztów reprezentuje zużycie półproduktów, a także przeprowadzić inne użyteczne analizy.


4.2.2Opcja 2: Raportowanie z systemu informacyjnego


Procedura

 1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

Menu SAP

Rachunkowość Controlling Controlling kosztów produktu Planowanie kosztów produktu Systeminformacyjny Lista obiektów Dla kalkulacji wzorcowej Przegląd kalkulacji wzorcowej

Kod transakcji

S_ALR_87013028

Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika

Rola użytkownika

Pracownik działu rachunku kosztów produkcji (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)

Menu roli użytkownika

Rachunek kosztów Sprawozdawcz. Przegląd komponentów

 1. W polu Kalkulacja wzorcowa proszę wpisać swoją kalkulację kosztów

 2. Proszę wybrać opcję Wykonanie na pasku narzędzi w celu wywołania raportu.

 3. Proszę przejść do ekranu Wyceniona strukturalna specyfikacja materiałowa, klikając przycisk Kalkulacja. Proszę wywołać listę, wybierając opcje (NWBC Dalsze)  Ustawienia Pokazywanie wszystkich pozycji.

Wynik

Wyświetlony został szczegółowy raport dotyczący wybranej kalkulacji wzorcowej.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna