Kardioanestezjologiczne omówienie przedoperacyjnePobieranie 48.15 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar48.15 Kb.

Kardioanestezjologiczne omówienie przedoperacyjne
Gdańsk, dn. ………………….…………

Nazwisko i imię: Wiek: Waga Wzrost ……..
Rozpoznanie:

Choroby w wywiadzie

EF %, NYHA , CCS ; Grupa krwi: RH


Badanie fizykalne:

Akcja serca:

RR:

Osłuchowo:Wątroba:

Inne odchylenia od normy w badaniu fizykalnym:

Ocena w skali ASA:

Uczulenia


Przyjmowane leki:

Odchylenia od normy w badaniach dodatkowych:

Szczepienie anty – hepatitis B: tak/nie

Gamma Anty –HBs- tak/nie


Premedykacja:

Wieczorem:

Rano – godz…………………:

godz. :

Inne zalecenia:

Podpis lekarza …………………………………………………………

ZGODA PACJENTA

Po rozmowie z lekarzem anestezjologiem i poinformowaniu mnie wyczerpująco o wszystkich sprawach dotyczących znieczulenia wyrażam zgodę na znieczulenie ogólne / regionalne oraz na wszystkie inne konieczne działania związane ze znieczuleniem i operacją.

Zgadzam się również na uzasadnione zmiany postępowania anestezjologicznego, w tym zmiany rodzaju znieczulenia.
............................................... ............................................

(data i podpis lekarza) (data i podpis pacjenta)EUROSCOR

Czynnik

Definicja

Punktacja

Wiek

Każde 5 lat powyżej 60.

1

Płeć

Kobieta

1

Przewlekła choroba obturacyjna płuc

Przewlekłe stosowanie bronchodilatorów lub sterydów z powodu choroby płuc.

1

Choroby tętnic innych niż wieńcowe

Chromanie, zwężenie tętnicy szyjnej >50%,przebyty lub planowany zabieg na aorcie brzusznej, tętnicach kończyn lub szyjnych.

2

Zaburzenia neurologiczne

Choroba w znacznym stopniu wpływająca na poruszanie i codzienne funkcjonowanie

2

Przebyte operacje kardiochirurgiczne

Z otwarciem osierdzia

3

Kreatynina w osoczu

Przedoperacyjnie > 200 umol/1 [2,3 mg/dl]

2

Czynne zapalenie wsierdzia

Pacjent wymagający leczenia antybiotykami do czasu zabiegu.

3

Stan kliniczny przed operacją

Co najmniej jeden z następujących czynników: migotanie lub częstoskurcz komorowy, reanimacja, masaż serca, sztuczna wentylacja przed przyjazdem na salę operacyjną, przedoperacyjne wspomaganie inotropowe, IABP, przedoperacyjna ONN.

3

Niestabilna dusznica

Bóle spoczynkowe wymagające dożylnego podawania nitratów do przyjazdu na salę operacyjną.

2

Upośledzenie funkcji lewej komory

Umiarkowane lub 30% < EF < 50% Znaczne lub EF < 30%

1

3

Świeży zawał serca

W ciągu ostatnich 90 dni

2

Nadciśnienie płucne

Ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej >60mmHg

2

Operacja w trybie nagłym

Wymagająca przeprowadzenia poza założonym rozpisem operacyjnym.

2

Operacje inne niż CABG

Procedury kardiochirurgiczne inne lub przeprowadzone oprócz CABG.

2

Zabiegi na aorcie piersiowej

Z powodu choroby aorty wstępującej, łuku lub zstępującej.

3

VSR

Pozawałowe pęknięcie przegrody międzykomorowej

4
Punktacja w EUROSCORE

Przewidywana śmiertelność

0-2

(małe ryzyko)

1,27-1,29

3-5

(umiarkowane ryzyko)

2,90 - 2,94

6 lub więcej

(wysokie ryzyko)

10,93 - 11,54
Strona z 2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna