Karta informacyjna nr b-02Pobieranie 24.16 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar24.16 Kb.

KARTA INFORMACYJNA NR B-02
URZĄD GMINY RADKÓW

Wydanie: 1

Adres: 29 - 135 RADKÓW 99
tel./fax: +48 (34) 35 41 120

www.radkow.ugm.plradkow@radkow.ugm.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku  w godz. od 7:30 do 15:30


Data wydania:

09.04.2014Strona: 1/2

NAZWA USŁUGI

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej
PODSTAWA PRAWNA

 1. Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856),

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r., Nr 77, poz. 687)

 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.

2) Dokumenty potwierdzające pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania.

3) Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.


FORMULARZE DO POBRANIA

Druki Wniosku w wersji papierowej dostępny w pokoju nr 5 lub do pobrania na stronie BIP-u Urzędu Gminy: bip.gminaradkow.pl / w zakładce: Urząd Gminy / Załatwianie spraw

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydane zezwolenie w wysokości: 82,00 zł.

Opłatę dokonuje się w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe (z adnotacją dotyczącą zezwolenia). W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokumentu przelewu.Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje przypadki kiedy nie uiszcza się opłaty skarbowej /zwolnienia, nie podleganie/.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Gminy Radków, 29 - 135 Radków 99, I piętro, Sekretariat Urzędu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Tel. (34) 35 41 120 wewn. 32,

pracownik: Piotr Wojdała, mail.: radkow@radkow.ugm.plTERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie (podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego pozwoli szybciej ustalić termin przeprowadzenia wizji lokalnej i przyśpieszy załatwienie wniosku).

Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia Wniosku. Termin ten może zostać przedłużony w uzasadnionych przypadkach.TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie należy składać w Sekretariacie UrzęduUWAGI

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne: 1. Amerykański pit buli terrier,

 2. Perro de Presa Mallorguin,

 3. Buldog amerykański,

 4. Dog argentyński

 5. Perro de Presa Canario,

 6. Tosa inu,

 7. Rottweiler,

 8. Akbash dog,

 9. Anatolian karabash,

 10. Moskiewski stróżujący

 11. Owczarek kaukaski.

Data utworzenia: 14.03.2014r.

Data ostatniej aktualizacji: 17.03.2014r.Data zatwierdzenia: 09.04.2014r.Opracował: Inspektor merytoryczny

Sprawdził Kierownik Referatu

Zatwierdził Wójt Gminy

Piotr Wojdała

Waldemar Napora

Stanisław Herej


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna