Karta pracy uczniaPobieranie 15.89 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.89 Kb.

  www.tp.szczecin.pl, www.eecdl.eu

  KARTA PRACY UCZNIA

  Klasa I

  Lekcja 45, 46

  Temat: Adresowanie mieszane w arkuszu kalkulacyjnym. Linie siatki w arkuszu kalkulacyjnym a obramowanie. Drukowanie tabeli arkusza. [str. 175 – 178]  Czynności:

 1. Uruchom komputer, a następnie zaloguj się (studentxxxc, hasło poziomc).

 2. Skopiuj na Pulpit swojego komputera z folderu Company (\\sbs2008\Company) katalog Lekcja 45, 46 klasa I.

 3. Przeczytaj temat lekcji.

 4. Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w podręczniku w rozdziale 1. Adresowanie mieszane. [str. 175]

 5. Wykonaj ćwiczenie 1 (stosujemy adres mieszany) ze strony 175. Ćwiczenie wykonaj w arkuszu ćwiczenie 1. Plik Szkoła.xls znajduje się w folderze Lekcja 45, 46, klasa I.

 6. Wykonaj ćwiczenie 2 (stosujemy adresy mieszane) ze strony 176. Ćwiczenie wykonaj w arkuszu ćwiczenie 2 w skoroszycie Szkoła.xls. Zapisz plik pod tą samą nazwą. (ocena dopuszczająca)

 7. Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w podręczniku w rozdziale 2. Linie siatki w arkuszu a obramowanie. [str. 177]

 8. Wykonaj ćwiczenie 3 (linie siatki) ze strony 177. Ćwiczenie wykonaj w arkuszu ćwiczenie 2 w skoroszycie Szkoła.xls.

 9. Wykonaj ćwiczenie 4 (wykonujemy obramowanie komórek arkusza kalkulacyjnego) ze strony 177. Ćwiczenie wykonaj w arkuszu ćwiczenie 2 w skoroszycie Szkoła.xls. Zapisz plik pod tą samą nazwą.

 10. Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w podręczniku w rozdziale 3. Drukowanie tabeli arkusza. [str. 177]

 11. Wykonaj ćwiczenie 5 (przeglądamy strony i drukujemy tabelę arkusza kalkulacyjnego) ze strony 177. Ćwiczenie wykonaj w arkuszu ćwiczenie 2 w skoroszycie Szkoła.xls. (ocena dostateczna)

  Uwaga: Ze względu na oszczędność tuszu i papieru przed wydrukowaniem dokumentu, w oknie ukazującym się na ekranie po wybraniu opcji drukowania zaznacz pole Drukuj do pliku. Po kliknięciu przycisku Drukuj lub OK w polu Nazwa pliku wyjściowego wpisz wydruk.

 12. Wykonaj zadanie 1 ze strony 178. Plik Statyst.xls. Zapisz dokument pod tą samą nazwą. (ocena dobra)

 13. Wykonaj zadanie 2 ze strony 178. Plik Statyst.xls. Zapisz dokument pod tą samą nazwą. (ocena bardzo dobra)

 14. Wykonaj zadanie 3 ze strony 178. Plik Oceny.xls. Zapisz dokument pod tą samą nazwą. (ocena celująca) Plik z zadaniem załącz do listu e-mail, a następnie wyślij na adres t.pietrzak@wp.pl do oceny.

 15. Praca domowa:

  Napisz w edytorze tekstu odpowiedź na pytanie 2 ze strony 178 w podręczniku. Plik z odpowiedzią załącz do listu e-mail, a następnie wyślij na adres t.pietrzak@wp.pl do oceny.

 16. Dwie minuty przed dzwonkiem na przerwę zamknij aplikacje, wyłącz komputer (ALT+F4) i uporządkuj swoje miejsce pracy.

  Ćwiczenie 1, str. 175. Plik Szkoła.xls.

  Uwaga. Aby scalić zaznaczone komórki wybierz z karty Narzędzia główne, grupę Komórki opcję Format, a następnie Formatuj komórki... i w otwartym oknie dialogowym kliknij na zakładce Wyrównanie, następnie zaznacz pole wyboru Scalaj komórki. Zaznacz również pole wyboru Zawijaj tekst, aby pisać w dwóch lub więcej wierszach w tej samej komórce.  Ćwiczenie 2, str. 176. Plik Szkoła.xls.  Zadanie 1, str. 178. Plik Statyst.xls.  Powtórzenie

  Adresowanie względne

  Arkusz kalkulacyjny pamięta położenie komórek, których adresy występują w danej formule, względem komórki zawierającej tę formułę.

  Ogólna postać formuły po skopiowaniu nie zmienia się, natomiast odpowiednio zmieniają się adresy komórek zawarte w tej formule.

  Adres bezwzględny

  Aby uniknąć stosowania adresowania względnego, stosuje się adres bezwzględny, który nie zmienia się podczas kopiowania zawierającej go formuły.  Adres bezwzględny przed nazwą kolumny i numerem wiersza zawiera znak „$”, np.: $C$2.

  Jeśli adres komórki nie może zmieniać się wraz ze zmianą położenia formuły, zawierającej ten adres, należy zastosować adres bezwzględny.

  Adresowanie mieszane

  Jeśli w adresie komórki nazwa kolumny lub numer wiersza nie powinny się zmieniać wraz ze zmianą położenia formuły zawierającej ten adres, należy zastosować adres mieszany.

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna