Karta pracy ucznia



Pobieranie 13.46 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.46 Kb.

  www.e-tp.pl, www.eecdl.eu

  KARTA PRACY UCZNIA

  Klasa II

  Lekcja 6

  Temat: Prezentacja danych w postaci wykresu. [str. 179 – 184]



  Czynności:

 1. Uruchom komputer, a następnie zaloguj się (studentxxxc, hasło poziomc).

 2. Skopiuj na Pulpit swojego komputera z folderu Company (\\sbs2008\Company) katalog Lekcja 6, klasa II.

 3. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

 4. Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w podręczniku w rozdziale 1. Podstawowe pojęcia i zasady tworzenia wykresów. [str. 179]

 5. Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w podręczniku w rozdziale 2. Tworzenie wykresu dla jednej serii danych. [str. 179]

 6. Wykonaj ćwiczenie 1 (tworzymy wykres dla jednej serii danych) ze strony 180. Ćwiczenie wykonaj w arkuszu ćwiczenie 1, 2 w skoroszycie Szkoła.xlsx.. Plik Szkoła.xlsx znajduje się w folderze Lekcja 6, klasa II.

 7. Wykonaj ćwiczenie 2 (czy po zmianie danych w tabeli arkusza kalkulacyjnego trzeba ponownie tworzyć wykres?) ze strony 180. Ćwiczenie wykonaj w arkuszu ćwiczenie 1, 2 w skoroszycie Szkoła.xlsx Zapisz plik pod tą samą nazwą. (ocena dostateczna)

 8. Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w podręczniku w rozdziale 3. Tworzenie wykresu dla kilku serii danych. [str. 180 – 181]

 9. Wykonaj ćwiczenie 3 (tworzymy wykres dla dwóch serii danych) ze strony 181. Ćwiczenie wykonaj w arkuszu ćwiczenie 3, 4 w skoroszycie Szkoła.xlsx. Zapisz plik pod tą samą nazwą.

 10. Wykonaj ćwiczenie 4 (dodajemy do wykresu tytuł i legendę) ze strony 181. Ćwiczenie wykonaj w arkuszu ćwiczenie 3, 4 w skoroszycie Szkoła.xlsx. Zapisz plik pod tą samą nazwą. (ocena dobra)

 11. Wykonaj ćwiczenie 5 (przykład wykresu dla kilku serii danych) ze strony 181. Ćwiczenie wykonaj w arkuszu Wydatki w skoroszycie Szkoła.xlsx. Zapisz plik pod tą samą nazwą. (ocena bardzo dobra)

 12. Wykonaj zadanie 5 ze strony 184. Plik Statyst.xls znajduje się w folderze Lekcja 6, klasa II. Zapisz dokument pod tą samą nazwą. (ocena celująca)

 13. Praca domowa:

  Napisz w zeszycie odpowiedź na pytania 1 ze strony 184 w podręczniku.



 14. Dwie minuty przed dzwonkiem na przerwę zamknij aplikacje, wyłącz komputer (ALT+F4) i uporządkuj swoje miejsce pracy.

  Ćwiczenie 1, str. 181. Plik Szkoła.xls.



  Ćwiczenie 3 i 4, str. 181. Plik Szkoła.xls.



  Ćwiczenie 5, str. 182. Plik Szkoła.xls.





  Powtórzenie

  Adresowanie względne

  Arkusz kalkulacyjny pamięta położenie komórek, których adresy występują w danej formule, względem komórki zawierającej tę formułę.

  Ogólna postać formuły po skopiowaniu nie zmienia się, natomiast odpowiednio zmieniają się adresy komórek zawarte w tej formule.

  Adres bezwzględny

  Aby uniknąć stosowania adresowania względnego, stosuje się adres bezwzględny, który nie zmienia się podczas kopiowania zawierającej go formuły.

  Adres bezwzględny przed nazwą kolumny i numerem wiersza zawiera znak „$”, np.: $C$2.

  Jeśli adres komórki nie może zmieniać się wraz ze zmianą położenia formuły, zawierającej ten adres, należy zastosować adres bezwzględny.

  Adresowanie mieszane

  Jeśli w adresie komórki nazwa kolumny lub numer wiersza nie powinny się zmieniać wraz ze zmianą położenia formuły zawierającej ten adres, należy zastosować adres mieszany.



  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna