Karta pracy z historii nr 5 klasa II gPobieranie 17.04 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar17.04 Kb.

Karta pracy z HISTORII nr 5

klasa II G
Miesiąc – luty - marzec


Dział: OŚWIECONY WIEK XVIII


l.p

Tematyka

Wiedza i umiejętności

Zadanie domowe

1

Oświecenie

w Europie

przełom umysłowy XVIII w., rozwój nauki - empiryzm i racjonalizm, deizm i ateizm, przedstawiciele oświecenia, encyklopedyści, fizjokratyzm, filozofia oświecenia - prawa naturalne, liberalizm, umowa społeczna, trójpodział władzy, absolutyzm oświecony
2

Społeczeństwo i gospodarka Europy w XVIII w.

rozwój demograficzny, rozwój techniki - wynalazki, początek rewolucji przemysłowej, zmiany w rolnictwie.
3

Sztuka

i architektura klasycyzmu

korzenie klasycyzmu, cechy charakterystyczne klasycyzmu, twórcy, klasycyzm w Polsce
4

Niebezpieczne sąsiedztwo - Rosja w XVIII w.

Rosja w I poł. XVII w. kryzys wewnętrzny tzw. wielka smuta, dynastia Romanowów, reformy Piotra I, rządy Katarzyny II i dominująca pozycja Rosji w Europie Środkowej
5

Niebezpieczne sąsiedztwo - Prusy w XVIII w.

wzrost znaczenia Prus w polityce europejskiej, zmiany terytorialne, Fryderyk Wilhelm - Wielki Elektor, Fryderyk I - pierwszy król Prus, Fryderyk Wilhelm I - stworzenie potęgi militarnej Prus, reformy Fryderyka II,
6

Niebezpieczne sąsiedztwo - Austria w XVIII w.

sytuacja w monarchii habsburskiej na początku XVIII w. terytorium, ludność, rządy i reformy Marii Teresy,

rządy i reformy Józefa II


7

Stany Zjednoczone Ameryki

sytuacja w koloniach angielskich w II poł. XVIII w. - stosunek metropolii do kolonii, przyczyny wojny o niepodległość, Deklaracja Niepodległości i konstytucja USA, Polacy w wojnie o niepodległość USA.
8

Początek rewolucji francuskiej

sytuacja Francji za Ludwika XVI, zwołanie Stanów Generalnych,utworzenie Konstytuanty, zdobycie Bastylii - wybuch rewolucji, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, ugrupowania polityczne, uchwalenie konstytucji
9

Dyktatura jakobinów i schyłek rewolucji

monarchia konstytucyjna - Legislatywa, wojna z państwami europejskimi, aresztowanie i śmierć Ludwika XVI, wprowadzenie republiki, dyktatura jakobinów - "wielki terror" i Maksymilian Robespierre, przewrót termidoriański i nowa konstytucja
10

Lekcja powtórzeniowa

Wiadomości karty nr 4
11

Sprawdzian

Wiadomości karty nr 4

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna