Karta pracy zespołu grupy I zadania: „ Niezbadana moc kropli wody”Pobieranie 91.6 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar91.6 Kb.
KARTA PRACY ZESPOŁU GRUPY I
Zadania: Niezbadana moc kropli wody” realizowanego w ramach projektu grantowego:

„Niezbadane tajemnice kropli wody”

Równać szanse 2007 – regionalny konkurs grantowy.

Czas trwania od 07.01.2008 do 06.06.2008


SKŁAD GRUPY:

 • Lider grupy: Karolina Domalik

 • Członkowie: Justyna Traczyk, Maciej Chrobak, Wojdyła Patrycja, Nadolska Klaudia

MATERIAŁY:

Książki, Internet, encyklopedie, przybory do pisania i malowania, oprogramowanie pracowni komputerowej, zaplecze pracowni fizycznej.
LP.


ZADANIE

POTRZEBNE MATERAIŁY

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYKONANE ZADANIE

DATA WYKONANIA ZADANIA

OCENA WYKONANIA ZADANIA

WYSZŁO SUPER

MOGŁO BYĆ LEPIEJ

FATALNIE- NIE UDAŁO SIĘ

1.

Przygotowanie logo projektu, podział i wybór zadań do realizacji. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie z projektem.

Kartka papieru, długopis.

Lider grupy

styczeń


2.

Słowniczek interdyscyplinarny.

 1. w formie prezentacji PowerPoint

 2. w formie folderu

Książki, Internet, encyklopedie, przybory biurowe.

 1. Maciej Chrobak i Justyna Traczyk

 2. Karolina Domalik, Klaudia Nadolska i Patrycja Wojdyła

styczeń


3.

Badania fizyczne stanu czystości wód powierzchniowych i gruntowych z terenu gminy.

 1. pobranie wody z różnych ujęć i wykonanie badań wody

 2. opracowanie wyników w formie prezentacji PowerPoint- Wyznaczanie gęstości wody i lodu

 3. opracowanie folderu z prezentacją graficzną otrzymanych wyników - Wyznaczanie gęstości wody i lodu

Książki, Internet, wyposażenie pracowni fizycznej. Woda przyniesiona do badania.

 1. Lider grupy

 2. Justyna Traczyk i Klaudia Nadolska

 3. Karolina Domalik i Maciej Chrobak, Patrycja Wojdyła

luty


4.

Pomiar zużycia wody na terenie gminy Raba Wyżna.

 1. pomiar zużycia wody

 2. artykuł do „Wieści Rabiańskich”

 3. prezentacja multimedialna wraz z grupą drugą

 4. lekcja poglądowa dla klas I wraz z grupą drugą

Książki, Internet, encyklopedie, program Powerpoint,

Bristol, przybory do pisania i malowania. 1. lider grupy

 2. Justyna Traczyk

 3. Maciej Chrobak, wraz z grupą II (Mateusz Mach, Damian Bogunia)

 4. Domalik Karolina, Patrycja Wojdyła, Nadolska Klaudia wraz z grupą II (Weronika Kabelak, Agnieszka Jaskowia,)

marzec


5.

Wykorzystanie energii zawartej w kropli wody.

 1. badania nurtu rzeki

 2. prezentacja Powerpoint nt. rys historyczny zapór

 3. opracowanie wyników w edytorze Excel

 4. mapa polski zawierająca elektrownie wodne i geotermalne

 5. makieta elektrowni wodnej wraz z grupą II

Pracownia komputerowa wraz z oprogramowaniem, stopery, przybory biurowe, mapa Polski, cisto przygotowane do makiety elektrowni.

 1. lider grupy

 2. Patrycja Wojdyła, Klaudia Nadolska

 3. Maciej Chrobak

 4. Justyna Traczyk, Karolina Domalik

 5. Maciej Chrobak wraz z grupą II (Mateusz Mach, Damian Bogunia)

kwiecień


6.

a) Informator

b) strona internetowa „Tajemnice kropli wody”Pracowania komputerowa wraz z oprogramowaniem, przybory biurowe.

 1. Karolina Domalik, Klaudia Nadolska, Patrycja Wojdyła, Justyna Traczyk

 2. Maciej Chrobak

maj


7.

Przygotowanie prezentacji projektu- sympozjum naukowe.

Według potrzeb.

a) lider grupy

maj - czerwiecKARTA PRACY ZESPOŁU GRUPY II


Zadania: Niezbadana moc kropli wody” realizowanego w ramach projektu grantowego:

„Niezbadane tajemnice kropli wody”

Równać szanse 2007 – regionalny konkurs grantowy.

Czas trwania od 07.01.2008 do 06.06.2008


SKŁAD GRUPY:

 • Lider grupy: Agnieszka Jaskowiak

 • Członkowie: Bogunia Damian, Ciszewska Ewelina, Mach mateusz, Weronika Kabelak

MATERIAŁY:

Książki, Internet, encyklopedie, przybory do pisania i malowania, oprogramowanie pracowni komputerowej, zaplecze pracowni fizycznej.
LP.


ZADANIE

POTRZEBNE MATERAIŁY

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYKONANE ZADANIE

DATA WYKONANIA ZADANIA

OCENA WYKONANIA ZADANIA

WYSZŁO SUPER

MOGŁO BYĆ LEPIEJ

FATALNIE- NIE UDAŁO SIĘ

1.

Przygotowanie logo projektu, podział i wybór zadań do realizacji. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie z projektem.

Kartka papieru, długopis.

Lider grupy

styczeń


2.

Słowniczek interdyscyplinarny.

 1. w formie prezentacji PowerPoint

 2. w formie folderu

Książki, Internet, encyklopedie, przybory biurowe.

 1. Mateusz Mach i Damian Bogunia

 2. Ewelina Ciszewska, Agnieszka Jaskowiak i Weronika Kabelak

styczeń


3.

Badania fizyczne stanu czystości wód powierzchniowych i gruntowych z terenu gminy.

 1. pobranie wody z różnych ujęć i wykonanie badań wody

 2. opracowanie wyników w formie prezentacji PowerPoint- Anomalna rozszerzalność wody, temperatura wrzenia wody

 3. opracowanie folderu z prezentacją graficzną otrzymanych wyników - Anomalna rozszerzalność wody, temperatura wrzenia wody.

Książki, Internet, wyposażenie pracowni fizycznej. Woda przyniesiona do badania.

 1. Lider grupy

 2. Agnieszka Jaskowiak i Weronika Kabelak

 3. Ewelina Ciszewska, Mateusz Mach, Damian Bogunia

luty


4.

Pomiar zużycia wody na terenie gminy Raba Wyżna.

 1. pomiar zużycia wody

 2. artykuł do gazetki szkolnej

 3. prezentacja multimedialna wraz z grupą pierwszą

 4. lekcja poglądowa dla klas I wraz z grupą pierwszą

Książki, Internet, encyklopedie, program Powerpoint,

Bristol, przybory do pisania i malowania. 1. lider grupy

 2. Ewelina Ciszewsk

 3. Mateusz Mach, Damian Bogunia, wraz z grupą I (Maciej Chrobak)

 4. Weronika Kabelak, Agnieszka Jaskowia, wraz z grupą I (Domalik Karolina, Patrycja Wojdyła, Nadolska Klaudia)

marzec


5.

Wykorzystanie energii zawartej w kropli wody.

 1. badania nurtu rzeki

 2. plakat i ulotka obrazująca odnawialne źródła energii

 3. prezentacja PowerPoint nt. odnawialnych źródeł energii

 4. makieta elektrowni wodnej wraz z grupą I

Pracownia komputerowa wraz z oprogramowaniem, stopery, przybory biurowe, mapa Polski, cisto przygotowane do makiety elektrowni.

 1. lider grupy

 2. Ewelina Ciszewska, Agnieszka Jaskowiak

 3. Weronika Kabelak

 4. Mateusz Mach, Damian Bogunia wraz z grupą I (Maciej Chrobak)

kwiecień


6.

a) Informator

b) strona internetowa „Tajemnice kropli wody”Pracowania komputerowa wraz z oprogramowaniem, przybory biurowe.

a) Agnieszka Jaskowiak, Weronika Kabelak, Ewelina Ciszewska

b) Mateusz Mach, Damina Boguniamaj


7.

Przygotowanie prezentacji projektu.

Według potrzeb.

a) lider grupy

maj - czerwiecKARTA PRACY ZESPOŁU GRUPY III


Zadania: Niezbadana moc kropli wody” realizowanego w ramach projektu grantowego:

„Niezbadane tajemnice kropli wody”

Równać szanse 2007 – regionalny konkurs grantowy.

Czas trwania od 07.01.2008 do 06.06.2008


SKŁAD GRUPY:

 • Lider grupy: Monika Szewczyk

 • Członkowie: Klaudia Nykaza, Szklarz Patryk, Ziemba Emilia, Żegleń Joanna

MATERIAŁY:

Książki, Internet, encyklopedie, przybory do pisania i malowania, oprogramowanie pracowni komputerowej, zaplecze pracowni fizycznej.
LP.


ZADANIE

POTRZEBNE MATERAIŁY

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYKONANE ZADANIE

DATA WYKONANIA ZADANIA

OCENA WYKONANIA ZADANIA

WYSZŁO SUPER

MOGŁO BYĆ LEPIEJ

FATALNIE- NIE UDAŁO SIĘ

1.

Przygotowanie logo projektu, podział i wybór zadań do realizacji. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie z projektem.

Kartka papieru, długopis.

Lider grupy

styczeń


2.

Słowniczek interdyscyplinarny.

 1. w formie prezentacji PowerPoint

 2. w formie folderu

Książki, Internet, encyklopedie, przybory biurowe.

 1. Patryk Szklarz i Emilia Ziemba

 2. Joanna Żegleń, Monika Szewczyk i Klaudia Nykaza

styczeń


3.

Badania fizyczne stanu czystości wód powierzchniowych i gruntowych z terenu gminy.

 1. pobranie wody z różnych ujęć i wykonanie badań wody

 2. opracowanie wyników w formie prezentacji PowerPoint- Właściwości termodynamiczne wody

 3. opracowanie folderu z prezentacją graficzną otrzymanych wyników - Wyznaczanie współczynnika załamania światła w wodzie. Właściwości termodynamiczne wody.

 4. Raport do Wójta Gminy

Książki, Internet, wyposażenie pracowni fizycznej. Woda przyniesiona do badania.

 1. Lider grupy

 2. Monika Szewczyk

 3. Emilia Ziemba, Joanna Żegleń

 4. Emilia Ziemba, Patryk Szklarz

luty


4.

Wywiad w Oczyszczalni Ścieków z pracownikami –n/t stanu czystości wód w Gminie Raba Wyżna

Przybory biurowe, dyktafon.

Monika Szewczyk

Patryk Szklarz

Klaudia Nykaza


marzec


5.

Pomiar zużycia wody na terenie gminy Raba Wyżna.

 1. pomiar zużycia wody

 2. przygotowanie plakatów informacyjnych n/t zużycia wody

Książki, Internet, encyklopedie,

Bristol, przybory do pisania i malowania. 1. lider grupy

 2. Klaudia Nykaza, Monika Szewczyk, Joanna Żegleń

marzec


6.

Wykorzystanie energii zawartej w kropli wody.

 1. badania nurtu rzeki

 2. plakat, ulotka n/t odnawialnych źródeł energii

 3. prezentacja Powerpoint nt. dotacji Unijnych

Pracownia komputerowa wraz z oprogramowaniem, stopery, przybory biurowe, mapa Polski.

  1. lider grupy

  2. Joanna Żegleń, Klaudia Nykaza

  3. Patryk Szklarz
kwiecień


7.

a) Informator

b) strona internetowa „Tajemnice kropli wody”Pracowania komputerowa wraz z oprogramowaniem, przybory biurowe.

 1. Joanna Żegleń, Klaudia Nykaza, Emilia Ziemba

 2. Monika Szewczyk, Patryk Szklarz

maj


8.

Przygotowanie prezentacji projektu.

Według potrzeb.

a) lider grupy

maj - czerwiec
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna