Karta użytkownika bezprzewodowej sieci uczelnianej (WiFi) Imię i nazwiskoPobieranie 7.74 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar7.74 Kb.

Karta użytkownika bezprzewodowej sieci uczelnianej (WiFi)


Imię i nazwisko (name & surname) …………………………………………………………….

Numer albumu (student id / index number) [ _ _ _ _ _ _ ]

Wydział (faculty) …………………………………………………….….………………………

Kierunek (field of study) ……………………………………………..…………………………


Adres fizyczny karty (MAC address) [ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ ]

[ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ ]

Jak odczytać adres fizyczny karty:


  • Windows 7

START > w wierszu poleceń wpisujemy komendę cmd i zatwierdzamy klawiszem ENTER,

potem wprowadzamy komendę ipconfig /all i ponownie zatwierdzamy poprzez ENTER
  • Windows 8

START (lub klawisz Windows+R)>Uruchom (wpisujemy polecenie cmd)> – w otwartym oknie wiersza poleceń wpisujemy komendę ipconfig /all”


Ustawienia/WiFi/Zaawansowane


  • iPhone

Settings/General/About/Wi-Fi Address


  • Symbian

*#62209526#

Oświadczam, że:  • zostałe(a)m poinformowany(a) o tym, że udostępniona przez Uniwersytet Ekonomiczny sieć INTERNET przeznaczona jest do celów naukowych i dydaktycznych i nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych

  • zostałe(a)m poinformowany(a) o tym, że użytkowanie sieci komputerowych (w tym sieci Internet) niezgodnie z prawem zagrożone jest odpowiedzialnością karną zgodnie z Kodeksem Karnym

  • zastosuję się do wewnętrznych regulaminów i zasad obowiązujących w Uniwersytecie Ekonomicznym

  • będę stosował się do zaleceń administratorów


W przypadku stwierdzenia niestosowania się do powyższych zasad oraz do obowiązującego prawa dostęp zostanie zlikwidowany bez ostrzeżenia.

Kraków, dnia (date) ............................. ............................................(podpis/ signature)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna