Karta zgłoszenia na Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej XXXII edycjaPobieranie 12.88 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.88 Kb.
Karta zgłoszenia na Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej – XXXII edycja

/wzór karty dla uczestników eliminacji pośrednich oraz finału wojewódzkiego/

Zgłaszam swój udział w: Turnieju Recytatorskim/ Turnieju Poezji Śpiewanej

/niepotrzebne skreślić/

1. Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Miejsce zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Instytucja macierzysta /szkoła, placówka wychowania pozaszkolnego, dom kultury/:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/nazwa, dokładny i pełny adres, telefon/

5. Adres elektroniczny placówki: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/Informacje dla uczestników finału wojewódzkiego zostaną rozesłane pocztą elektroniczną/

6. Utwory przygotowane na konkurs: /proszę podać tytuł, imię i nazwisko autora, rodzaj utworu: wiersz, czy fragment prozy, imię i nazwisko kompozytora w przypadku poezji śpiewanej/

a/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….b/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Dla uczestników Turnieju Poezji Śpiewanej akompaniament:

własny /jaki instrument/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

inne osoby /imiona i nazwiska, instrumenty/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna lub instruktora:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres elektroniczny:...........................................………………………………………………………………………........Data i pieczęć szkoły-placówki podpis recytatora

Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie karty uczestnictwa.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna