Kasa posnet bingo 02 (aef) Kasa z numerem unikatowym: aef. Programowanie stawek vatPobieranie 51.09 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar51.09 Kb.
KASA POSNET BINGO 1.02 (AEF)


Kasa z numerem unikatowym: AEF.

Programowanie stawek VAT

Każda zmiana stawek VAT w trybie fiskalnym, jest zapisywana w module fiskalnym. Stawki PTU można programować tylko 30 razy i tylko w trybie pracy kierownika. Po 30 programowaniu następuje blokada i nie ma możliwości ich zmiany. Stawki PTU możemy zaprogramować jedynie po wykonaniu raportu dobowego, a przed pierwszą sprzedażą. Istnieje możliwość zaprogramowania 7 stawek PTU. Każda zmiana dokumentowana jest wydrukiem niefiskalnym, na którym wyszczególnione są wszystkie stawki z wartościami przed i po zmianie.
UWAGA.

1. Stawki PTU zostaną zapisane do pomięci kasy TYLKO po wybraniu opcji ,,dodaj”.

2. Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach (raport dobowy).

3. Do wprowadzania danych używamy klawiszy numerycznych 0...9 .

4. Wprowadzoną wielkość akceptujemy klawiszem [RAZEM].

5. Wprowadzenie wartości 101 oznacza, że wybrana stawka jest NIEAKTYWNA.

6. Wprowadzenie wartości 100 oznacza, że stawka jest ZWOLNIONA.

7. Błędnie wprowadzony znak kasujemy klawiszem C.

8. Stawki PTU można zmieniać TYLKO 30 razy.

9. Przy każdej zmianie stawek PTU konieczne jest zatwierdzenie daty zmiany. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność daty. Jeśli nie jest prawidłowa należy wezwać serwis.1. Naciśnij klawisz .


2. Klawiszami wybierz stawkę, którą chcesz zaprogramować (A — G) i naciśnij klawisz .


3. Wprowadź wartość wybranej stawki PTU i naciśnijklawisz .


Każda zmiana stawek dokumentowana jest wydrukiem niefiskalnym Z

4. Aby wprowadzić stawki PTU do pomięci kasy wybierz polecenie ,,dodaj” i naciśnij klawisz .
Przykładowy wydrukZmiana przypisania stawki VAT do PLU
W kasie Posnet Bingo każdy towar musi mieć unikalną nazwę (maksymalnie 16 znaków) oraz stawkę PTU. W trakcie programowania towaru użytkownik może przyporządkować do niego cenę, opakowanie zwrotne oraz unikalny kod kreskowy. Dane te nie są wprowadzane obligatoryjnie, więc pominięcie którejkolwiek powoduje ustawienie wartości zerowych (co oznacza brak ceny proponowanej, brak przyporządkowanego opakowania oraz brak kodu kreskowego).

1. Naciśnij klawisz .


2. Podaj numer PLU, który ma byé przypisany do wprowadzanego towaru i naciśnij klawisz . Używając klawiszymożna wybierać dostępne numery PLU.

Kolejność wprowadzanych danych dotyczących towaru jest dowolna. Należy pamiętać, że aby towar został zaprogramowany musi zostać wprowadzona unikalna nazwa towaru i stawka PTU.


3. Naciśnij klawisz .4. Wprowadź nazwę towaru i naciśnij klawisz .


5. Naciśnij klawisz aby wprowadzić kod kreskowy.
Kod kreskowy składa się z 6 do 13 cyfr.

6. Wprowadź unikalny kod kreskowy i naciśnij klawisz. Kod kreskowy można wprowadzić ręcznie lub przy pomocy czytnika kodów kreskowych.

7. Naciśnij klawisz .

8. Wprowadź cenę i naciśnij klawisz .


Wprowadzenie wartości zerowej oznacza, że towar ma cenę otwartą.
9. Przypisanie stawki PTU do pozycji. Naciśnij klawisz .

10. Klawiszami wybierz stawkę PTU

i naciśnij klawisz .
11. Naciśnij klawisz .

12.
12. Klawiszami wybierz numer opakowania i naciśnij klawisz .


Klawiszami można wybierać tylko zaprogramowane opakowania. Wprowadzenie wartości zerowej oznacza, że towar nie ma przypisanego opakowania.

13. Naciśnij klawisz .


Każde programowanie towaru zakończone jest wydrukiem dokumentu niefiskalnego, na którym wyszczególniona jest nazwa towaru, numer PLU oraz przypisana do niego stawka PTU.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna