Kasa posnet bingo plus 01 (afn) Kasa z numerem unikatowym: afn. Programowanie stawek vatPobieranie 38.09 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar38.09 Kb.
KASA POSNET BINGO PLUS 2.01 (AFN)

Kasa z numerem unikatowym: AFN.Programowanie stawek VAT

W kasie Posnet Bingo Plus v.2.01 istnieje możliwość zaprogramowania 7 stawek VAT. Każda zmiana stawek PTU dokumentowana jest wydrukiem niefiskalnym, na którym wyszczególnione są wszystkie stawki z wartościami przed i po zmianie.

Każda zmiana stawek PTU w trybie fiskalnym, jest zapisywana w module fiskalnym. Stawki można programować 30 razy. Po ostatnim programowaniu następuje blokada i nie ma możliwości ich zmiany. Stawki VAT można zaprogramować jedynie po wykonaniu raportu dobowego, przed rozpoczęciem sprzedaży.


UWAGA.

Stawki VAT definiuje się tylko wtedy gdy jest to konieczne! Złe wartości stawek VAT w kasie oznaczają błędnie liczone raporty dobowe i co za tym idzie błędne raporty okresowe! Użytkownik musi sprawdzić datę podczas programowania stawek PTU. Zapis do modułu z błędną datą, może oznaczać konieczność wymiany modułu fiskalnego na koszt użytkownika!


Stawki PTU można programować w menu : 4 Programowanie kasy / 4.9 Stawki PTU.4 Programowanie kasy Należy nacisnąć klawisz RAZEM.


4.9 Stawki PTU Należy nacisnąć klawisz RAZEM.


4.9 PTU: A NIEAKTYWNA

Tu można wybrać za pomocą klawiszy strzałek stawkę

od A do G. Należy nacisnąć klawisz RAZEM.


4.9 PTU:
101

Należy wpisać wartość stawki za pomocą klawiszy

numerycznych i nacisnąć klawisz RAZEM.


Stawki, które należy zaprogramować można wybierać za pomocą klawiszy strzałek lub wpisując jej symbol. Aby

zapisać programowane stawki PTU należy zatwierdzić opcję ‘Zapiszklawiszem RAZEM. Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o poprawność daty:Czy poprawna:

20/02/2011?

Jeśli data na wyświetlaczu jest poprawna naciśnięcie klawisza RAZEM spowoduje zapis stawek do pamięci kasy i wydrukowanie dokumentu niefiskalnego potwierdzającego zmianę stawek. Z

Uwaga.


1. Stawki PTU zostaną zapisane do pamięci kasy TYLKO

po wybraniu opcji ,,Zapisz”.

2. Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach (po raporcie dobowym).

3. Do wprowadzania danych należy używać klawiszy numerycznych 0...9 .

4. Zatwierdzenie wprowadzonej wielkości - naciśnięcie klawisza RAZEM.

5. Wprowadzenie wartości 101 oznacza, że wybrana stawka jest NIEAKTYWNA.

6. Wprowadzenie wartości 100 oznacza, że stawka jest

ZWOLNIONA.

7. Kasowanie błędnie wprowadzonego znaku - naciśnięcie klawisza C.

8. Stawki PTU można zmieniać TYLKO 30 razy. Dalsza zmiana stawek jest niemożliwa. Można pracować z ostatnio zapisanymi stawkami PTU.

POSNET UL.VTUNICYPALNA 33

02-281 WARSZAWA NIP 123-456-78-90

2010-12-30 40

NIEFISKALNY Zmiana stawek PTU

Stare PTU:

PTU A 22,00 % PTU B 7,00 % PTU C 3,00 % PTU D - - - PTU E - - - PTU F - - - PTU G - - -

- - - - - - - - - - - - - Nowe PTU:

PTU A 23,00 % PTU B 8,00 % PTU C 5,00 % PTU D 0,00 % PTU E - - - PTU F - -- SP.ZW.PTU

PTU G - - - NIEFISKALNY

#1 KIER. 11:53

12345678Zmiana przypisania stawki VAT do PLU

Funkcje dostępne w trybie pracy kierownika/ Programowanie kasy

4 Programowanie kasy

Należy nacisnąć klawisz RAZEM.

4.1 Baza PLU Należy nacisnąć klawisz RAZEM.


4.1 PLU: Używając strzałki w górę wyszukujemy interesujący nas rekord potwierdzamy klawiszem RAZEM.


Istnieje Należy nacisnąć klawisz RAZEM.

4.1 Nazwa nazwa produktu

Należy nacisnąć klawisz RAZEM.
4.1 Cena
0,00

Należy nacisnąć klawisz RAZEM.
4.1 PTU: A

22,00%

Tu można wybrać za pomocą klawiszy strzałek właściwą stawkę od A do G. Należy nacisnąć klawisz RAZEM.
Podaj kod kresk.

00000000000000

Wprowadź kod kreskowy za pomocą skanera. Należy nacisnąć RAZEM.

4.1 Opakowan.: Proszę wybrać wcześniej zaprogramowany rodzaj opakowań. Należy nacisnąć klawisz RAZEM.

4.1 Grupa: 1 Proszę wybrać grupę do której towar jest przyporządkowany. Należy nacisnąć klawisz RAZEM.

4.1 Ilość całkowita: NIE Ilościowy sposób sprzedaży (liczba całkowita, sztuki, ułamkowa wartość). Należy nacisnąć klawisz RAZEM.

4.1 Cena sztywna:NIE Zasady wprowadzenia ceny ( cena sztywna bądź

otwarta). Należy nacisnąć klawisz RAZEM.

Zapisz

‘RAZEVT‘


Po podaniu wszystkich parametrów zatwierdzamy klawiszem RAZEM.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna