Katalog dubletów Lublin 2007Pobieranie 214.67 Kb.
Strona1/5
Data08.05.2016
Rozmiar214.67 Kb.
  1   2   3   4   5


Biblioteka Uniwersytecka

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


Katalog

dubletów

Lublin 2007

Katalog opracowali: M. Butkiewicz, A. Majerska, Z. Narecki

Lublin, Biblioteka Uniwersytecka KUL 2007


 1. Acta Mediaevalia. T. 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15; Lublin, TN KUL 1973-2002; W-247 po 9,00
 1. Akta wizytacji dekanatu krakowskiego 1599 r.; red. Cz. Skowron; Lublin, TN KUL 1965; s. 161; Z-68 12,00
 1. ALTBERG Emma, ROMASZKOWA Z. - Wybór łatwych utworów fortepiano-wych na cztery ręce; Warszawa, Czytelnik 1952; s. 67; W-380 6,00 1. AMSTRONG Louis – Moje życie w Nowym Orleanie; Kraków, P.W.Muzyczne 1988; s.189; W-923 4.00
 1. Antologia listu starochrześcijańskiego. T.1 - Listy z dziedziny kierownictwa duchowego, red. L. Maunowicz; Lublin, TN KUL 1978; s. 279; Z-21 8,00

 2. L’Apocalypse d’Abraham; par. R. Rubinkiewicz; Lublin, TN KUL 1987; s. 287; Z-863 5,00

 3. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. Organ ośrodka ABMK przy KUL. [Półrocznik] – T. 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 74, 75, 76, 77, 78; Lublin, ABMK 1968-2002; po 9,00

 4. Asceza - odczłowieczenie czy uczłowieczenie; red. W. Słomka; Lublin, TN KUL 1985; s. 282; Z-337 7,00

 5. Autorytet i wolność. XVII Tydzień społeczny Stowarzyszenia Katolickiej Mlodzieży Akademickiej "Odrodzenie" w Lublinie 16-21 grudnia 1938 r.; Lublin, TWCh 1939; s. 88; W-643 2,00
 1. BALICKI Leon - Dzieje gospodarcze diecezji siedleckiej 1918-1939; Lublin, TN KUL 1991; s. 185; Z-828 7,00

 2. BARAŃSKA Anna – Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831; Lublin, TN KUL 1998; s. 410; Z-991 9,00

 3. BARTNIK Czesław - Chrześcijańska nauka o narodzie według Prymasa Stefana Wyszyńskiego; Lublin, RW KUL 1982; s. 21; Z-283 1,00

 4. BARTNIK Czesław - Problem historii uniwersalnej w teilhardyźmie; Lublin, TN KUL 1972; s. 129; Z-97 4,00
 1. BARTNIK Czesław - Teilhardowska wizja dziejów; Lublin, TN KUL 1975; s. 259; W-236; Z-95 6,00

 2. BARTNIK Czesław - Teologia historii według Leona Wielkiego; Lublin, TN KUL 1972; s. 284; Z-737 5,00

 3. BARTOSZEWSKI Walenty - Parthenomelica albo pienia nabożne o Pannie Najświętszej, które poważny senat miasta wileńskiego na przystojnie co rok odprawuje; Wilno 1613; [Reprint: Warszawa, PAX; 1988]; s. 65; Z-894 10,00

 4. BEAUVOIS Daniel - Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832; Rzym – Lublin, Fundacja Jana Pawła II - RW KUL 1991; T. 1: Uniwersy-tet Wileński; T. 2: Szkoły podstawowe i średnie; s. 382; 459; Z-876 8,00 1. Belgia w relacjach Polaków. Antologia (XVI-XX w); red. M. Styk; Lublin, TN KUL 1999; s. 320; Z-1205 8,00
 1. Belgique - Pologne; Lublin, RW KUL 1988; s. 140; Z-675 2,00

 2. BENDER Ryszard - Społeczne inicjatywy chrześcijańskie w Królestwie Polskim 1905- 1918; Lublin, TN KUL 1978; s. 174; Z-2 2,00

 3. BENDER Ryszard - Ludność miejska Lubelskiego w akcji przedpowstaniowej w latach 1861-1862; Lublin, TN KUL 1961; s.109; Z-11 5,00

 4. BENISŁAWSKA Konstancja - Pieśni sobie śpiewane; Lublin, TN KUL 1958; s.172; W-569; Z-6 2,00

 5. BENSON H. Robert - Pan świata; tł. S. Barszczewski; Londyn, Veritas 1962; s. 205; W-144 2,00
 1. Benson H. Robert – Światło niewidzialne; Londyn, Veritas 1970; s. 131; W-51 2,00
 1. Bez sądu, świadków i prawa”. Listy z więzień, łagrów i zesłania do Delegatury PCK w Moskwie 1924-1937; red. R. Dzwonkowski SAC; Lublin, TN KUL 2002; s. 382; Z-1454 12,00
 1. Biblia a literatura, red. S. Sawicki, J. Gotfryd; Lublin, TN KUL 1986; s. 516; Z-682 15,00 1. Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce (1945-1989); Lublin, TN KUL 1996; s. 128; Z-434 15,00 1. Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1939; red. Z. Zieliński; Lublin, TN KUL 1981; s. 410; Z-656 20,00
 1. Bibliografia prac prof. dr hab. Romana Dzwonkowskiego SAC; Lublin, TN KUL 2002; s. 36; Z-1489 3,00

 2. Bibliografia zawartości zeszytów naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za lata 1958-1977, red. K. Wiśniowska; Lublin, N KUL 1979; s. 52; Z-250 2,00

 3. BIELA Adam - Papieskie lato w Polsce; Londyn, Veritas, 1983; s.133; W-151 2,00
 1. BIELA Adam - Skalowanie wielowymiarowe jako metoda badań naukowych; Lublin, TN KUL 1992; s. 112; Z-398 8,00

 2. BIEŃKOWSKI Ludomir - Przemiany struktury agrarnej wsi od XVIII do połowy XX wieku. Studium szczegółowe na przykladzie "Państwa żdańskiego" i wsi Zagroda powiatu krasnostawskiego; Lublin, TN KUL 1959; s. 230; W-600; Z-779 3,00
 1. BIESAGA Tadeusz - Dietricha von Hildebranda epistemo-logiczno-ontologicz-ne podstawy etyki; Lublin, TN KUL 1989; s. 235; W-30; Z-619 3,00

 2. Bioelektronika. Materiały krajowego sympozjum - Lublin 14-15 maja 1975: red. W. Sedlak; Lublin, TN KUL 1982; s. 210; Z-252 10,00

 3. BLOCH-ROZMEJ Anna – Element Interactions in Phonology. A Study in Commemora Irish; Lublin, RW KUL 1998; s. 281; Z-1057 7,00
 1. Błogosławić mnie będą. Adhortacja Pawła VI „Marialis Cultus”; red. S. Napiórkowski; Lublin, TN KUL 1990; s. 204; Z-861 7,00
 1. BLUTH Rafał - Pisma literackie; Kraków, ZNAK 1987; s. 366; W-429 3,00

 2. BOBER Andrzej - Anglia, Szkocja, Irlandia. Teksty źródłowe do historii koś-cioła i patrystyki I-IX w.; Lublin, TN KUL 1991; s. 136; Z-913 5,00

 3. BOCHENEK Jan - Świętych obcowanie w nauce Stanislawa Hozjusza; Lublin, TN KUL 1960; s. 116; W-82; Z-99 5,00

 4. Bóg i człowiek w doświadczeniu religijnym: red. W. Słomka; Lublin, TN KUL 1986; s. 264; Z-370 7,00 1. BOHDZIEWICZ Piotr - Korespondencja artystyczna Elżbiety Sieniawskiej z lat 1700-1729 w zbiorach Czartyryskich w Krakowie; Lublin, TN KUL 1964; s, 323; W-544; Z-13 4,00

 2. BONIECKI Adam - Notes Rzymski; T.1-3; Kraków, ZNAK 1988; s. 292, 277, 199; W-412 9,00

 3. BORKOWSKA Urszula – Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i pocz XVI w.); Lublin, TN KUL 1999; s. 349; Z-1206 11.00
 1. BORKOWSKI Ludwik - Studia logiczne. Wybór; Lublin, TN KUL 1990; s. 494; Z-846 10,00

 2. BORKOWSKI Ludwik - Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości; Lublin, TN KUL 1991; s. 445; Z-860 10,00

 3. BORODZIEJ Włodzimierz - Terror i polityka; Warszawa, PAX 1985; s. 246; Z-895 8,00 1. BOROWSKI Jarosław – „Między bluźniercą a wyznawcą”. Doświadczenie sacrum w poezji Aleksandra Wata; Lublin, TN KUL 1998; s. 248;

Z-1058 6.00


 1. BOROWY Wacław – O poezji Mickiewicza; Lublin, TN KUL 1999; s. 632;

Z-1131 19,00


 1. BOURBON Jacqes de - Dziennik; Warszawa: PAX 1989; s. 588; Z-933 10,00
 1. BRAJERSKA-MAZUR Agata – O angielskich tłumaczeniach utworów Norwida; Lublin, TN KUL 2002; s. 414; Z-1451 10,00 1. BRAJERSKI Tadeusz - O języku "Pieśni" Konstancji Benisławskiej; Lublin, TN KUL, 1961; s. 242; W-636; Z-5 3,00

 2. Britain in Brief; London, Central Office of Information 1975; s. 72; W-332 1,00

 3. BRONK Andrzej – Zrozumieć świat współczesny; Lublin, TN KUL 1998; s. 335; Z-994 7,00 1. BRONK Andrzej.- Język etnologii na przykładzie teorii religii W. Schmidta. Analiza metodologiczna; Lublin, TN KUL 1974; s. 199; W-237; Z-56 5,00

 2. BRYŁA Stanislaw - Język ruski w szkolnictwie; Lwów, Org. Jedności Narodowej 1913; s. 31; W-664 8,00

 3. BRZEZIŃSKI Zbigniew - Myśl i działanie w polityce międzynarodowej; Lublin, TN KUL - RW KUL 1990; s. 71; W-188; Z-382 2,00
 1. BUDZISZ Andrzej: Epigramat łaciński w Polsce w pierwszej połowie XVI wie-ku. Studium analityczne; Lublin, TN KUL 1988; s. 232; Z-740 5,00

 2. Bulletin de Recherches de l'Institut de la Culture Medievale 1969-1973; Lublin, TN KUL 1975; s. 112; W-457; Z-34 3,00 1. BUTIGLIONE Rocco - Doktorat honoris causa KUL 18 maja 1994, red. J. Marecki; Lublin: Instytut Jana Pawla II 1994; s. 93; Z-505 1,00

 2. Być razem, aby się modlić. Światowy dzień modlitwy o pokój - Asyż 27 X 1986 roku; Warszawa, PAX 1989; s. 84; Z-869 4,00
 1. CEKIERA Czesław - Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjali-zacja osób uzależnionych; Lublin, TN KUL 1992; s. 313; Z-383 12,00
 1. CHAMPEAUX-KLECZYŃSKI Denise de - Józef Kleczyński. Patriota polski XIX stulecia zapomniany i przywrócony pamięci; Lublin, TN KUL 1992 s. 95, W-191; Z-949 2,00 1. CHLEWIŃSKI Zdzisław, Falkowski Andrzej, Francuz Piotr - Wnioskowanie przez analogię w procesach kategoryzacji; Lublin, TN KUL 1995; s. 158; Z-346 7,00

 2. CHODKOWSKI Robert - Ajschylos i jego tragedie; Lublin, TN KUL 1994; s. 410; Z-754 12,00

 3. Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1979; red. J. Kłoczowski; Lublin, TN KUL 1992; s. 766; Z-686 20,00

 4. Chrzest, nowość życia; red. A. Nowak, W. Słomka; Lublin, TN KUL 1992; s. 225; Z-371 7,00
 1. Chrześcijaństwo jutra; red. M. Rusecki i in.; Lublin, TN KUL 2001; s. 820; Z-1327 20,00

 2. Churches, States, Nations. In the Enlightenment and in the Nineteenth Century; Lublin, Inst. Europy Środ.-Wsch. 2000; s. 273; Z-1247 8,00 1. CHYROWICZ Barbara SSpS – Zamiar i skutki. Filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku; Lublin, TN KUL 1997; s. 259; Z-1234 8,00
 1. Cierpienie i śmierć; red. A. Nowak; Lublin: TN KUL 1992; s. 302; W-695; Z-376 7,00

 2. CIOŁKOSZ Adam - Walka o prawdę. Wybór artykułów 1940-78; Londyn, Polonia 1989; s. 454; W-108 3,00

 3. CISZEWSKI Marian - Franciszka de Sylvestris koncepcja nieśmiertelności duszy ludzkiej; Lublin, RW KUL 1996; s. 292; Z-249 8,00
 1. Cudem ocaleni. Wspomnienia z kacetów; Londyn, Veritas 1981; s. 328; W-157 3,00
 1. CUPIAŁ Dariusz - Na drodze ewangelizacji i ekumenii; Lublin, RW KUL 1996; s. 220; Z-289 11,00 1. CYWIŃSKI Bohdan - Ogniem próbowane. Z dziejów najnowszych Kościoła Katolickiego w Europie Środkowo –Wschodnie; T. 2: „ i was prześladował będę”; Lublin – Rzym, RW KUL - Instytut Jana Pawła II 1990; s. 518;

W-179 5,00


 1. CZACZKOWSKA Iga – Pomiędzy potopem a tęczą; Lublin, RW KUL 1998, s. 154, Z-292 7,00
 1. Czas i wyobraźnia. Studia nad plastyczną i literacką interpretacją dziejów; red. M. Kitowska-Łysiak, E.Wolicka; Lublin, TN KUL 1995; s. 335; Z-401 9,00

 2. CZAYKOWSKI Bogdan - Wiatr z innej strony. Wiersze zebrane z lat 1953-1989; Kraków, Znak 1990; s. 199; W-620 4,00
 1. CZECHOWICZ Józef - Koń rydzy. Utwory prozą; Lublin, Wydawnictwo Lubelskie 1990; s. 470; Z-916 10,00

 2. CZERNIATOWICZ Janina, MAZUR Czesław - Recepcja antyku chrześcijań-skiego w Polsce. T.1. Cz.2 ; Lublin, TN KUL 1983; s. 190; Z-23 8,00

 3. CZERNIATOWICZ Janina, MAZUR Czesław - Recepcja antyku chrześcijań-skiego w Polsce. T.1; Cz. 1; Lublin, TN KUL 1978; s. 95; Z-18 5,00

 4. Człowiek i przyroda. Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6; red. S.Kozłowski, R.Andrzejewski, S.Zięba, Z.Wróblewski; Lublin, RW KUL 1994-1998; Z- 301 po 4,00
 1. Człowiek – Moralność - Wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP; red. J. Gałkowski, M. L. Niedziela OP; Lublin, TN KUL 2000; s. 297; Z-1248 11,00
 1. Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości „ Gdzie jesteś Adamie?”; Lublin, RW KUL 1987; s. 312; Z-211 9,00 1. CZUMA Ignacy - Polityka ludnościowa III Rzeszy; Lublin, TN KUL 1939; s. 200; W-67 14,00

 2. DĄBEK Stanisław – Wielogłosowy repertuar kancjonałow staniąteckich (XVI-XVIII w.); Lublin, TN KUL 1997; s. 320; Z-984 7,00
 1. DĄBROWICZ Elżbieta – Cyprian Norwid. Osoby i listy; Lublin, TN KUL 1997; s. 228; Z-878 7,00

 2. DĄBROWSKI Kazimierz – Multilevelness of Emotional and Instinctive Functions; Lublin, TN KUL 1996; s. 443; Z-958 15,00
 1. DĄBROWSKI Stanisław – Vox Humana. Biblia w liryce Tadeusza Nowaka. Studia i szkice; Lublin, TN KUL 1993; s. 241; Z-695 7,00

 2. DANIELSKI Wojciech – Kult św. Wojciecha za ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych; Lublin, TN KUL 1997; s. 366; Z-983 9,00
 1. Dar ludzkiego życia. Humane Vitae Donum; red. K. Majdański, T. Styczeń SDS; Lublin, ZMP KUL 1991; s. 283; Z-684 8,00

 2. DEMBIŃSKI Henryk - Wojna jako narzędzie prawa i przewrotu; Lublin, TN KUL 1936; s. 200; W-653 12,00 1. DEWAR Diana - Saint of Auschwitz. The Story of Maksymilian Kolbe; London, Darton, Longman and Todd 1982; s. 146; W-145 2,00
 1. DŁUGOŁĘCKI Marian - Ostatni raport; Londyn, Veritas 1988; s. 173; W-165 4,00
 1. Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”; red. J. Misiurek i in.; Lublin, TN KUL 1998; s. 257; Z-981 6,00
 1. DOBRZAŃSKI Jan – Szkoły lubelskie na tle austriackiej polityki szkolnej w Zachodniej Galicji 1795-1809; Lublin, TN KUL 1949; s. 128; Z-773 6,00

 2. Dojrzałość chrześcijańska; red. A.Nowak, W.Słomka; Lublin, RW KUL 1994; s. 341; Z-373 8,00

 3. Dokumenty nauki społecznej Kościoła; Cz. 1-2; red. M.Radwan, L.Dyczewski, A. Stanowski; Rzym-Lublin, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej - Fundacja Jana Pawła II 1987; s. 455, 460; Z-962 50,00

 4. DOROSZEWSKI Witold - Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkow-skiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku; Warszawa, Towarzy-stwo Naukowe Warszawskie 1949; s. 417; W-335 4,00 1. DRĄCZKOWSKI Franciszek – Miłość syntezą chrześcijaństwa; Lublin, TN KUL 1990; s. 219; Z-282 7,00

 2. Dramat i teatr sakralny; red. I. Sławińska i in.; Lublin, RW KUL 1988; s. 402; Z-884 5,00
 1. Dramat i teatr religijny w Polsce: red. I. Sławińska, W. Kaczmarek; Lublin, TN KUL 1991; s. 468; Z-404 5,00
 1. Dramaty biblijne XVI wieku. red. J. Lewoński; Lublin, TN KUL 2000; s. 440; Z-1254 12,00
 1. DRAUS Jan – Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939-1950; Lublin, TN KUL 1993; s. 310; Z-815 10,00
 1. Draw-a-Family Test in Psychological Research; red. B. Lachowska, M. Laguna; Lublin, TN KUL 2002; s. 160; Z-1464 6,00 1. DREWNOWSKI Jan – Filozofia i precyzja; Lublin, TN KUL 1996; s. 572; Z-862 16,00 1. DROB Janusz – Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w kazaniach baroko-wych; Lublin, TN KUL 1998; s. 224; Z-998 6,00
 1. Droga do niepodległości czy program defensywny? Praca organiczna; opr. T.Kizwalter, J.Skowronek; Warszawa, PAX 1988; s. 254; Z-907 6,00


 1. Druga konspiracja niepodległościowa. Tajne organizacje młodzieży szkolnej Lublina i Lubelszczyzny w latach 1946-56; red. J. Ziółek; Lublin, TN KUL 2001; s. 312; Z-1330 10,00

 2. DRZYCIMSKI Andrzej, Lehnert Marek – Osiem dni w Polsce; Paryż, Ed. Spotkania 1984; s. 138; W-938 3,00
 1. DUBRAWSKA Małgorzata – Anseinandersetzung mit der jüdischen Indetität in Werken ausgewählter Schrifsteller aus der DDR; Lublin, TN KUL 2002; s. 208; Z-1461 7,00

 2. Duchowość bezdroży; red. J. Misiurek, W. Słomka; Lublin, RW KUL 1995; s. 303; Z-377 9,00
 1. Duchowość św. Józefa z Nazaretu; red. M. Chmielewski; Lublin, TN KUL 2003; Z-1398 15,00
 1. DUDA Henryk – „...każdą razą Biblię odmieniać”. Modernizacja języka przedruków Nowego Testamentu ks. Jakuba Wójka; Lublin, TN KUL 1998; s. 179; Z-999 5,00
 1. DUDZIAK Jan - Dziesięcina papieska w Polsce średniowiecznej. Studium historyczno-prawne; Lublin, TN KUL 1974; s. 287; Z-80 5,00
 1. DYBEK Elżbieta – Lokacje na prawie niemieckim w ziemi przemyskiej w latach 1345-1434; Lublin; TN KUL 2004; s. 242; Z-1580 10,00

 2. DYCZEWSKI Leon – Kultura polska w procesie przemian; Lublin, TN KUL 1993; s. 310; Z-840 12,00

 3. DYCZEWSKI Leon – Polacy w Bawarii; Lublin, RW KUL 1993; s. 280; Z-501 9,00
 1. DYLĄGOWA Hanna - Duchowieństwo katolickie wobec sprawy narodowej (1764-1864); Lublin, TN KUL 1981; s. 190; Z-83 5,00

 2. Dyscypliny i metody filozofii; red. A.B.Stępień, T.Szubka; Lublin, TN KUL 1993; s. 363; Z-954 7,00
 1. Dyskusje z Donaldem Davidsonem o prawdzie, języku i umyśle; red. U.Żegleń; Lublin, TN KUL 1996; s. 355; Z-359 11,00

 2. Działalność męskich zgromadzeń zakonnych wśród Polonii; red. J.Bakalarz; Lublin, RW KUL 1982; s. 597; W-454; Z-43 10,00

 3. Dzieje Kościoła w Polsce; red. A. Chruszczewski; Lublin, TN KUL 1993; s. 113; Z-470 6,00

 4. Dzieje teologii katolickiej w Polsce; T.3 – Wiek XIX i XX, Cz.1-2; red. M.Recho-wicz; Lublin, TN KUL 1976; s. 431, 340; W-127; Z-853 32,00

 5. DZWONKOWSKI Roman SAC – Kościół katolicki w ZSRR 1917-1939. Zarys historii; Lublin, TN KUL 1997; s. 477; Z-513 20,00
 1. DZWONKOWSKI Roman SAC, Oleg Gorbaniuk, Julia Gorbaniuk Postawy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka polskiego; Lublin, TN KUL 2001; s. 227; Z-1332 8,00
 1. DZWONKOWSKI Roman SAC, Oleg Gorbaniuk, Julia Gorbaniuk Postawy katolików obrządku łacińskiego na Białorusi wobec języka polskiego; Lublin, TN KUL 2004; s. 182; Z-1564 8,00
 1. DZWONKOWSKI Roman SAC, Oleg Gorbaniuk, Julia Gorbaniuk Świado-mość narodowa młodzieży polskiego pochodzenia z byłego ZSRR studiującej

w Polsce; Lublin, TN KUL 2002; s. 194; Z-1458 8,00


 1. ECKMANN Augustyn – Symbol apostolski w pismach świętego Augustyna; Lublin, TN KUL 1999; s. 253; Z-719 8,00

 2. Ekologia i prawo; red. A. Przyborowska-Klimczak; Lublin, TN KUL 1999; s. 219; Z-667 8,00

 3. Entre cour et jardin czyli między mecenasem i artystą. Księga pamiatkowa ku czci prof. A. Ryszkiewicza; red. T. Chrzanowski; Lublin, TN KUL 1987; s. 378; Z-816 10,00 1. Eucharystia – miłość i dziękczynienie; red. W. Słomka, A. Nowak; Lublin, TN KUL 1992; s. 344; Z-369 8,00

 2. Eucharystia w duszpasterstwie; red. A. Szafrański; Lublin, TN KUL 1977; s. 312; Z-613 7,00
 1. Ewangelia i kultura - Doświadczenia środkowoeuropejskie. Śladem Trzeciej Pielgrzymki Jana Pawła II; red. M. Radwan, T.Styczeń; Rzym, Instytut Jana Pawła II 1988; s. 368; W-171 3,00 1. Ewangelia według św. Marka. Apokalipsa; tłum. Czesław Miłosz; Lublin, RW KUL 1989; s.139; ilustr.; Z-205 6,00

 2. FĘCKI Vincentius - De manifestatione conscientiae in iure religiosorum (Can.530); Lublin: TN KUL, 1961; s. 263; W-390 2,00

 3. FEDUSZKA Jacek – Twierdze Modlin, Serock, Zamość w planach strategicz-nych powstania listopadowego; Lublin, TN KUL 1999; s. 166; Z-1141 6,00
 1. FELIKSIAK Elżbieta – Poezja i myśl. Studia o Norwidzie; Lublin, TN KUL 2001; s. 309; Z-1449 9,00
 1. FELSZTYN Tadeusz - Świat w oczach współczesnej nauki; Londyn, Veritas 1960; s. 245; W-105 2,00

 2. FIAŁA Edward – Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego; Lublin, TN KUL 1991; s. 184; Z-327 8,00

 3. FITAS Adam – Model powieści Józefa Mackiewicza; Lublin, TN KUL 1996; s. 231; Z-321 7,00

 4. FITYCH Tadeusz - Trójca stworzona. Nauka o św. Józefie na Śląsku; Lublin, TN KUL 1990; s. 294; Z-334 5,00

 5. FLAGA Jerzy - Działalność duszpasterska zakonów w 2 poł. XVIII w. (1767-1772); Lublin, TN KUL 1986; s. 376; Z-48 4,00

 6. FLAGA Jerzy – Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Duszpasterstwo; Lublin, TN KUL 1991; s. 224; Z-688 7,00

 7. FRANCUZ Piotr – Funkcja ilościowych i jakościowych cech i kategoryzacji przedmiotów; Lublin, TN KUL 1991; s. 149; Z-700 8,00
 1. Fundacja Roberta Boscha a stosunki niemiecko-polskie; Stuttgart, Fund. Roberta Boscha 1990; s. 21; W-634 1,00 1. GAJEWSKI Stanisław – Izydor Kajetan Wysłołuch (1869-1937); Lublin, TN KUL 1995; Z-662 9,00

 2. GAŁKOWSKI Jerzy – Wolność i wartość; Lublin, TN KUL 1993; s. 145;
  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna