Katalog malarstwo I rzeźba j. Jankowski „Ks. Remigiusz Jankowski”Pobieranie 145.25 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar145.25 Kb.
KATALOG

MALARSTWO I RZEŹBA

 1. J. Jankowski „Ks. Remigiusz Jankowski”, ol. pł.

Kościół Farny w Ciechanowie

 1. J. Jankowski „Ks. Wiktor Radzikowski”, ol. pł.

Kościół Farny w Ciechanowie


 1. R. Maliszewski „Aleksander Świętochowski”, pastel,

Dom Kultury w Ciechanowie


 1. (?) Smolińska „Maria Konopnicka”, pap. węgiel,

Biblioteka Publiczna w Ciechanowie


 1. R. Maliszewski „Franciszek Rajkowski”, ol. pł.

Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe


 1. R. Maliszewski „Maria Zakrzewska­Raniecka”, ol. pł.

Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe


 1. R. Maliszewski „Władysław Smoleński”, ol. pł.

Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe


 1. R. Maliszewski „Bolesław Biegas”, ol. pł.

Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe


 1. R. Maliszewski „Jan Rzewnicki”, ol. pł.

Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe


 1. H. Zabłocki „Zamek w Ciechanowie”, lit. pap., nr inw. Gr. pol. 25576

Muzeum Narodowe w Warszawie

 1. H. Kuna „Głowa dziewczyny w welonie”, brąz odl., nr inw. Rz. W. 603

Muzeum Narodowe w Warszawie
12. H. Kuna „Głowa dziewczynki w kapturku”, brąz odl., nr inw. Rz.W.93

Muzeum Narodowe w Warszawie


13. H. Kuna „Popiersie modlącego się chłopca”, brąz odl., nr inw. Rz.W. 114

Muzeum Narodowe w Warszawie


14. H. Kuna „Głowa dziewczęca”, brąz odl., nr inw., Rz.W. 77

Muzeum Narodowe w Warszawie


15. B. Biegas „Popiersie ks. A. Rzewnickiego”, drewno, nr inw., MDPŁ U31

Muzeum Diecezjalne w Płocku

16. B. Biegas „Kobieta pod piecem”, gips, nr inw. MOC(S)

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


17. B. Biegas „Adam”, brąz odl., nr inw. Rz.W. 902

Muzeum Narodowe w Warszawie


18. Rzeźba Św. Piotra

Kościół Farny w Ciechanowie


19. N. Orda „Ciechanów nad rzeką Łydynią”,1883 r., litografia, nr inw. MOC/S/694 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
FOTOGRAFIE
20. Fotokopia obrazu J. Piwarskiego „Karczma Ostatni Grosz” , nr inw. MP 2547

Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. Teresa Żółtowska-Huszcza

21. Ciechanowski Wydział Powiatowy (?) przed swą siedzibą w budynkach poklasztornych, XIX/XX w..

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


22. Oficerowie armii carskiej, pocz. XX w., nr inw. MOC/H/111

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


23. Urzędnik carski w mundurze galowym, II poł. XIX w., nr inw. MOC/H/RZ/422

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


24. Żołnierze armii carskiej, pocz. XX w., MOC/F/938

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

25. M. Tomański (?) podporucznik armii carskiej,1907 r., nr inw. MOC/H/RZ/404

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


26. J. Wylazłowski jako żołnierz armii carskiej, pocz. XX w., nr inw. MOC/F/101

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

27-28. Zabudowania szkoły rolniczej w Sokołówku, 1913/1914 r., nr inw. MOC/F/1238, 1239 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
29. Wychowankowie szkoły w Soko­łówku na wycieczce w Warszawie,1910 r.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


30. Inż. Brunon Tyszka, prezes budowy szkoły w Sokołówku, pocz. XX w., nr inw. MOC/F/1334

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


31. Most na Łydyni, reprodukcja z „Tygodnika Ilustrowanego”,1877 r.

Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. T. Żółtowska-Huszcza

32. Droga żelazna nadwiślańska - St. Ciechanów, reprodukcja z „Tygodnika Ilustrowanego” 1877

Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. T. Żółtowska-Huszcza

33. Widoki Drogi żelaznej nadwiślańskiej - stacja w Ciechanowie, reprodukcja z „Kłosów”, 1877

Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. T. Żółtowska-Huszcza


34. Opiekunowie i uczennice Pensji Żeńskiej w Ciechanowie,1911 r., nr inw. MOC/F/175

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


35. Pensja Żeńska w Ciechanowie, pocz. XX w., nr inw. MOC/F/171

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

36. Uczennice klasy IV Pensji Żeńskiej w Ciechanowie,1913 r., nr inw. MOC/H/RZ/358

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


37. Sabina Wójcicka, nauczycielka Pensji Żeńskiej wraz z uczennicami, 1913 r. nr inw. MOC/H/RZ/354

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


38. Członkowie chóru kościelnego „Viktoria”, m. in. Regina z Rajkowskich Zienkiewiczowa, Maria Reutt, Jadwiga z Rajkowskich Konopnicka, pocz. XX w. nr inw. MOC/H/RZ/359

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


39. Zarząd Główny Związku Katolickiego w Ciechanowie, pocz. XX w., nr inw. MOC/F/951

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


40. Zespól teatralny w Ciechanowie, ok. 1917 r., nr inw. MOC/F/82

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


41. Na scenie teatru amatorskiego w Ciechanowie, pocz. XX w., nr inw. MOC/F/173, 170 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

42. Członkowie amatorskiego zespołu teatralnego na rzecz Straży Ogniowej w Ciechanowie, 1900 r.

reprodukcja ze zbiorów Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie
43. Ciechanowska Ochotnicza Straż Ogniowa,1894 (?)

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


44. Ochotnicza Straż Ogniowa w Ciechanowie, 1902 r.

ze zbiorów Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie


45. Jan Reutt jako Naczelnik Ochotniczej Ciechanowskiej Straży Ogniowej, 1905 r. nr inw. MOC/F/1332

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


46. Ochotnicza Straż Ogniowa w Ciechanowie,1914 r.

reprodukcja ze zbiorów Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie


47. Ochotnicza Straż Ogniowa Ciechanowska, 1915 r.

ze zbiorów Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie

48. Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie

ze zbiorów Ochotniczej Straży Pożarnej

49-51. Członkowie Ochotniczej Straży Ogniowej w Ciechanowie, m. in. J. Reutt, Z. Geryszewski, A. Wysocki, pocz. XX w.

ze zbiorów Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie

52. Jan Reutt, pocz. XX w., nr inw. MOC/F/1331

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


53. Mgr farmacji Antoni Raniecki z dziećmi: Wacławem, Czesławem, Władysławem i Ewą, XIX/XX w.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


54. Wacław, Maria i Ewa Ranieccy oraz Michalina Czyżewska (późniejsza Mościcka), XIX/XX w.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

55. Rodzina Ranieckich, pocz. XX w.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


56. Wacław Raniecki,1906 r.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

57. Maria z Zakrzewskich Raniecka, 1906 r., nr inw. MOC/F/916

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


58. Julian Rytel z rodzeństwem,

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


59. Maria Niesiobędzka, pocz. XIX w.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

60. Czesława Chądzyńska-Fiszerowa, pocz. XX w.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


61. Maria Buckiewicz, 1892, nr inw. MOC/F/919

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


62. Maria i Stanisław Smakfefer, pocz. XX w.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


63. Halina z Chełchowskich Bojanowska, pocz. XX w., nr inw. MOC/F/1558

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


64. Jadwiga Rajkowska-Konopnicka

ze zbiorów Danuty i Jana Bieleckich


65. Jadwiga Minkiewiczówna, 1898 r. nr inw. MOC/H/RZ/398

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


66-70. Zdjęcia z zakładu fotograficznego A. Bromirskiej w Ciechanowie, pocz. XX w., nr inw. MOC/F/1194

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


71-72. Zdjęcia z zakładu fotograficznego Ludwika Pobóg Bromirskiego w Ciechanowie

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


73-74. Stanisław Chełmiński,1899 r., nr inw. MOC/F/1200,1205

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

75. Zdzisław Karłowski, siostrzeniec St. Chemińskiego, XIX/XX w., nr inw. MOC/F/1202

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

76. Iza Smoleńska,1897 r.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


77-78. Fotografie okolicznościowe, pocz. XX w., nr inw. MOC/F/442, 443

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


79. Ulica Wielkowarszawska w Ciechanowie, XIX/XX w., nr inw. MOC/F/1269

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


80. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, XIX/XX w., nr inw. MOC/F/921

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

81. Budynek poczty w Ciechanowie, XIX/XX w., nr inw. MOC/Sp/H/450

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


82. Dr Franciszek Rajkowski.

Fotokopia ze zbiorów Danuty i Jana Bieleckich


83. Rodzina Ranieckich, pocz. XX w., nr inw. MOC/F/245

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

84. Jadwiga z Dmowskich Rajkowska, II pol. XIX w.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

85. Jadwiga z Dmowskich Rajkowska.

Fotokopia ze zbiorów Danuty i Jana Bieleckich


86. Władysław Dmowski, pocz. XX w., nr inw. MOC/H/RZ/380

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


87. Rodzina Rajkowskich i Zienkiewiczów w lasku śmiecińskim, pocz. XX w.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


88. Rodzina Rajkowskich i Małyszyckich pocz. XX w.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


89. Regina Rajkowska,1903 r.

ze zbiorów Ewy Zienkiewicz


90. Regina Zienkiewicz z córką Jadwigą,1905 r.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


91. Aniela Wacława Rajkowska, pocz. XX w.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

92. Jadwiga z Rajkowskich Konopnicka, pocz. XX w.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


93. Jadwiga Dorota Dmowska, pocz. XX w.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


94. Jadwiga Rajkowska, pocz. XX w.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


95. Marcjan Zienkiewicz jako oficer szpitala polowego, ok. 1905 r., nr inw. MOC/H/RZ/363

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


96. Marcjan Zienkiewicz jako oficer armii carskiej, ok. 1905 r., nr inw. MOC/H/RZ/360

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

97. Jarosław Zienkiewicz, lata 20. XX w., nr inw. MOC/H/RZ/403

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


98. Ryszard Zienkiewicz, pocz. XX w. nr inw. MOC/H/RZ/424

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

99-100. Dr medycyny Marcjan Zienkiewicz, pocz. XX w., nr inw. MOC/F/928, MOC/H/RZ/411

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


101. Dzieci Reginy i Marcjana Zienkiewiczów, 1914 r., nr inw. MOC/H/RZ/395

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


102. Wanda Lutyńska, opiekunka dzieci Rajkowskich, II poł. XIX w., nr inw. MOC/H/RZ/433

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

103. Władysław Rajkowski, fotokopia

ze zbiorów Danuty i Jana Bieleckich


104. Aniela Wacława Rajkowska, fotokopia

ze zbiorów Danuty i Jana Bieleckich


105. Aleksander Rajkowski, fotokopia

ze zbiorów Danuty i Jana Bieleckich.

106. Dr Franciszek Rajkowski, zdjęcie pośmiertne.,1908 r.

ze zbiorów Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego w Ciechanowie

107. Aleksander Rajkowski, pocz. XX w., nr inw. MOC/H/RZ/445

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


108. Stanisław Smoleński, pocz. XX w.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

109. Zuzanna Morawska, pocz. XX w., nr inw. MOC/F/1352

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


110. Stanisław Chełchowski, pocz. XX w., nr inw. MOC/F/1352

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

111. Jadwiga Dziubińska, reprodukcja, syg. I-N-2431, Nr neg.r.44438 Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie

112. Kazimierz Żórawski, reprodukcja, syg. I-N-697, Nr neg.r.28101 Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie

113. Na terenie browaru ciechanowskiego,1910 r.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


114. Album pamiątkowy ze zdjęciami Ciechanowa, ofiarowany przez społeczeństwo miasta 32 Kremińczuckiemu Pułkowi Piechoty, pocz. XX w.

ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Ciechanowie


KARTY POCZTOWE
115. Ciechanów - Dom Towarzystwa Rolniczego, pocz. XX w., nr inw. MOC/F/ 1271 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

116. Ciechanów. Ruiny Zamku Bony, pocz. XX w., nr inw. MOC/F/200

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
117. Ciechanów, ul. Kościelna, pocz. XX w., nr inw. MOC/F/1270

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


118. Skład apteczny Jana Reutta w Ciechano­wie, XIX/XX w., nr inw. MOC/F/1272

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


119. Ruiny zamku w Ciechanowie, pocz. XX w., nr inw. MOC/F/1147

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

120. „Msza Weteranów”, reprodukcja wg W. Wodzinowskiego, nr inw. MOC/F/990 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

121. Szpital polowy, przed 1905 r., nr inw. MOC/F/1621

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
122.Ciechanów Fara., pocz. XX w., nr inw. MMP/kwm-8943/44

Muzeum Mazowieckie w Płocku

123. Ciechanów. Ogólny widok. Młyn. Kościół pocz. XX w. nr inw. MMP/kwm-8943/43

Muzeum Mazowieckie w Płocku


124. Ciechanów. Kościół., pocz. XX w., nr inw. MMP/kwm-8943/45

Muzeum Mazowieckie w Płocku

125. Ciechanów. Ogólny widok., pocz. XX w., nr inw. MMP/kwm-8743/42

Muzeum Mazowieckie w Płocku


126. Ciechanów. Widok ogólny., pocz. XX w. nr inw. MMP/kwm-8943/41

Muzeum Mazowieckie w Płocku

127. Ciechanów - Zamek, pocz. XX w., nr inw. MMP/S/15.561

Muzeum Mazowieckie w Płocku


128. Ciechanów - młyn, ok. 1904 r., nr inw. MMP/kwm-8943/40

Muzeum Mazowieckie w Płocku

129. Pamiątka z wystawy w Ciechanowie,1908 r., 3 szt., nr inw. MMP/kwm-8943/45-48 Muzeum Mazowieckie w Płocku

130. Mapa guberni płockiej, przed 1905 r., nr inw. MMP/S/2987

Muzeum Mazowieckie w Płocku
131-139. Kolekcja kart pocztowych z widokami Ciechanowa, XIX/XX w., 8 szt.

ze zbiorów Mirosława Krejpowicza

140-169. Kolekcja kart pocztowych z widokami Ciechanowa, XIX/XX w., 30 szt.,

ze zbiorów Janusza Wałkuskiego


MAPY PLANY

170. Plan folwarku Szczurzyn, 1898 r., nr inw. MOC/D/698

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
171. Mapa powiatu ciechanowskiego pocz. XX w., nr inw. MOC/D/207

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

172. Plan domu mieszkalnego i budynków gospodarczych przy Cukrowni „Ciechanów", lata 30. XX w.

Archiwum Państwowe w Mławie


173. Plan Cukrowni „Ciechanów", lata 30. XX w.

Archiwum Państwowe w Mławie

174. Mapa Królestwa Polskiego nakładem J.M.Bazewicza,1900 r., nr inw. MOC/D/711 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

175. Mapa topograficzna Ciechanowa i okolic wg 1886 r., nr inw. MOC/D/710

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
176. Plan dóbr ziemskich Sokołówko,1912 r.

ze zbioru Ewy Zienkiewicz


DOKUMENTY

177-181. Listy z nadrukiem firmowym Browaru Parowego Karola Machlejda w Ciechanowie, pocz. XX w., nr inw. MOC/D/582, 625, 644, 646, 650

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

182-185. Listy administratorów Fabryki Cukru „Ciechanów" 1892-1911, nr inw. MOC/D/526, 528-670

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
186. Akt notarialny przedłużenia na okres dalszych 18 lat działalności Spółki Akcyj­nej Fabryka Cukru „Ciechanów”, 1893 r., nr inw. MOC/H/RZ 335

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


187. Wyciąg z protokółu posiedzenia zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Towa­rzystwa Fabryki Cukru „Ciechanów”,1890 r., nr inw. MOC/D/ 574

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


188. Akt notarialny sprzedaży majątku Szczurzyn przez dr. Franciszka Rajkowskie­go na rzecz Fabryki Cukru „Ciechanów”, 1883 r., nr inw. MOC/D/ 578,

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


189. Pismo Komisarza powiatu Przasnyskiego do proboszcza w Ciechanowie Eligiu­sza Rajmunda Bagińskiego, 1824 r., nr inw. MOC/D/485

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


190. List plebana parafii ciechanowskiej Marcelego Olszewskiego do Zarządu Dóbr Ordynacji i Domu Krasińskich w Opinogórze, 1872 r., nr inw. MOC/D/483

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

191. Kopia aktu sprzedaży działki pod nowy cmentarz żydowski,1873 r.

Archiwum Państwowe w Mławie


192. Akta kościelne parafii Lekowo, Stupsk, Szydłowo, k. XIX w.,

Szkoła Podstawowa w Stupsku


193. Świadectwo urodzenia Marianny Jędrze­jewskiej, 1884 r., nr inw. MOC/D/284 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
194. Książeczka udziałowa dr. Franciszka Raj­kowskiego, członka Stowarzyszenia Spożyw­czego „Kultura” w Ciechanowie,1907 r., nr inw. MOC/H/RZ/641

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


195. Książeczka wkładowa dr. Marcjana Zienkiewicza udziałowca Ciechanowskiego Towarzystwa Drobnego Kredytu, 1906 r., nr inw. MOC/H/RZ/295

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


196. Kwit na wpłatę 6 udziałów Stowarzyszeniu Spożywczemu „Kultura” w Ciecha­nowie, przez dr. Franciszka Rajkowskiego,1907 r.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


196-197. Telegramy dobroczynne „Na rzecz Ciechanowskiego Towarzystwa Dobro­czynności” 1905 r., nr inw. MOC/D/564, 762

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


198. Zaproszenie na zabawę sportową do folwarku Szczurzyn oraz zabawę taneczną

w sali Stowarzyszenia „Łydynia” w Ciechanowie, pocz. XX w., nr inw. MOC/H/RZ/678 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

199. Pismo Zarządu Towarzystwa Rol­niczego w Ciechanowie w sprawie zebrania sprawozdawczego, 1909 r., nr inw. MOC/H/RZ/643

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

200. Kwit wpłaty wpisowego na rzecz Stowarzyszenia Spożywczego „Kultu­Ra” w Ciechanowie, pocz. XX w., nr inw. MOC/H/RZ/643

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


210-213. Pisma Towarzystwa Kultury Polskiej w Warszawie do Oddziału w Ciecha­nowie, 1908-1909, nr inw. MOC/D/567, 568,624, MOC/H/RZ/644

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


214. Pokwitowanie wpłaty 3 rubli za wynajem sali na zebranie ogólne Ciechanow­skiego Towarzystwa Kultury,1907 r., nr inw. MOC/H/RZ/655

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


215. Odcisk pieczęci Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej w Ciechanowie, ok. 1907 r.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


216. Pismo Zarządu Ciechanowskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej do M. Jesiobędzkiej, organizatorki biblioteki ludowej,1910 r., nr inw. MOC/D/566,

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

217. Faktura z nadrukiem reklamowym „Drukarnia litografia, księgarnia i introliga­tornia, sprzedaż piśmiennych i rysunkowych materiałów J. Majufesa w Ciechano­wie”,1907 r., nr inw. MOC/H/RZ 684

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


218-222. Weksle zastawne 1894-1911, nr inw. MOC/H/RZ/ 338,339,340

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

223. Tytuł wykonawczy na wyegzekwowanie od Franciszka Rajkowskiego zaległych należności,1884 r., nr inw. MOC/D/561

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


224. Polisa ubezpieczeniowa od nieruchomości rolnych Warszawskiego Towarzy­stwa Ubezpieczeń od Ognia Jadwigi Rajkowskiej 1911 r., nr inw. MOC/D/547

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

225. Polisa ubezpieczeniowa na przypadek śmierci Towarzystwa Ubezpieczeń „Przezorność” w Warszawie, dr Marcjan Zienkiewicz,1906 r., nr inw. MOC/D/545

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


226. Polisa ubezpieczeniowa od nieruchomości rolnych Warszawskiego Towarzy­stwa Ubezpieczeń od Ognia dr. Marcjana Zienkiewicza,1913 r., nr inw. MOC/D/ 548

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

227-231. Listy Aleksandra Świętochowskiego do dr. Franciszka Rajkowskiego, 1886-1906, nr inw. MOC/H/RZ 194, 657, 658

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


232-238. Listy i karty pocztowe adresowane do mieszkańców Ciechanowa, 1901-1912, nr inw. MOC/D/45,422, 430,440,441, MOC/F/ 1178, MOC/H/RZ 218

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

239. List otwarty w sprawie sprzeciwu wobec prześladowań dzieci polskich w szkołach zaboru rosyjskiego, 1905 r.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


240. Książka rzemieślnicza czeladnika kunsztu piekarskiego Antoniego Kozakiewicza, 1896 r.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


241. Akt urzędowy notariusza Sądu Pokoju w Ciechanowie Kazimierza Kasznicy 1913 r., nr inw. MOC/D/ 178

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


242. Pokwitowanie opłaty 3 rubli za wynajem sali na odczyt „W Szwajcarii” z podpisem Jana Reutta, 1907 r., nr inw. MOC/D/ 622

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


243. List Jana Konopnickiego, 1912 r., nr inw. MOC/H/RZ 666

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

244. List Marii Konopnickiej do Oddziału Ciechanowskiego Towarzystwa

Kultury Polskiej 1907 r., nr inw. MOC/H/RZ/195

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

245. Zaproszenia na różne uroczystości, 1903-1905, nr inw. MOC/H/RZ/233

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

246-254. Wizytówki związane z rodziną Zienkiewiczów, pocz. XX w.,

nr inw. MOC/H/RZ 262, 260, 321

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

255-263. Umowy wynajmu mieszkania przez dr. Marcjana Zienkiewicza,

r. 1904 i 1914, nr inw. MOC/H/RZ/183

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
264. Pismo Ciechanowskiej Rady Po­wiatowej do dr. Marcjana Zienkiewicza 1908 r., nr inw. MOC/H/RZ/301

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


265-266. Listy i karty pocztowe związane z rodziną Zienkiewiczów, r. 1909-1912, nr inw. MOC/H/RZ/197,298

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


267. Bilet na wolny wstęp do lasu pęchcińskiego dr. Marcjana Zienkiewicza z rodzi­ną, 1914 r., nr inw. MOC/D/543

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


268-282. Wizytówki związane z rodziną Rajkowskich, pocz. XX w., nr inw. MOC/H/RZ/263,321,260

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


283. Legitymacja Weroniki Borkowskiej, 1871 r., nr inw. MOC/D/420

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

284-285. Pokwitowania z podpisem dr. Franciszka Rajkowskiego, r. 1903 i 1908, nr inw. MOC/H/RZ/170

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


286. Notatnik wydatków dr. Franciszka Rajkowskiego, 1892 r., nr inw. MOC/H/RZ 170.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


287. Akt małżeństwa Władysława Rajkowskiego z Weroniką Borkowską, 1879 r., nr inw. MOC/D/452

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


288. Umowa dzierżawna pomiędzy Szają Jęczmieniem, Fajgą Brzozą, Szmulem Płońskier a dr. Franciszkiem Rajkowskim,1882 r., nr inw. MOC/H/RZ/177

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

289. List dr. Franciszka Rajkowskiego do proboszcza ciechanowskiego ks. J. Olszew­skiego w sprawie działalności Oddziału Ciechanowskiego Towarzystwa Kultury Polskiej, 1907 r., nr inw. MOC/H/RZ/319

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


290. Akt urodzenia Jana Ryszarda Rajkowskiego, 1897 r., nr inw. MOC/D/ 450

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


291. Notatki medyczne dr. Franciszka Rajkowskiego, XIX w., nr inw. MOC/H/RZ 169 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

292. Akt urodzenia Władysława Rajkowskiego, 1884 r., nr inw. MOC/D/449

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
293. Pismo dr. Franciszka Rajkowskiego,1876 r., nr inw. MOC/D/448

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

294. Świadectwo urodzenia Wandy Jadwigi Rajkowskiej,1890 r., nr inw. MOC/H/RZ732

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


295. Pokwitowanie odbioru 150 rubli od dr. Franciszka Rajkowskiego na rzecz Jęczmienia Szai, 1887 r., nr inw. MOC/H/RZ/683

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


296. Recepta wystawiona przez dr. Franciszka Rajkowskiego,1905 r., nr inw. MOC/D/ 544

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


297. Kolejowy bilet służbowy dr. Franciszka Rajkowskiego,1907 r., nr inw. MOC/H/RZ 731

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


298. Faktura sprzedaży mebli dla dr. Franciszka Rajkowskiego 1882 r., nr inw. MOC/H/RZ/173

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


299. List z propozycją utworzenia Towarzystwa Lekarzy Prowincjonalnych, pocz. XX w., nr inw. MOC/H/RZ/673

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


300. Kwity na opłacaną premię Towarzystwa Ubezpieczeń „Przezorność” w Warszawie, 1903 r.,

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


301. List w sprawie zorganizowania zjazdu absolwentów Szkoły Głównej w Warszawie, 1903 r., nr inw. MOC/H/RZ/330

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


302. Faktura sprzedaży mebli Jadwidze Rajkowskiej 1901 r., nr inw. MOC/H/RZ 685

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

303. Zaświadczenie o ukończeniu przez Reginę Rajkowską-Zienkiewicz w 1899 r., pełnego kursu nauk gimnazjalnych w zakładzie naukowym Zuzanny Morawskiej i Wandy Rafalskiej w Warszawie,1924 r., nr inw. MOC/H/RZ 303

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


304. Odpis metryki urodzenia Ryszarda Zienkiewicza, pocz. XX w., nr inw. MOC/H/RZ/312

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


305. Zaproszenie na uroczystość jubileuszową „Ku czci Orzeszkowej”, pocz. XX w.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

306. Plan domu dr. Franciszka Rajkowskiego w Ciechanowie, 1881 r.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


307. List z redakcji „Tygodnika Suwalskiego” adresowany do Reginy Zienkiewiczo­wej,1908 r., nr inw. MOC/H/RZ/191

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


308. Lekcje kliniczne prof. dr Chałubińskiego z r.1870 i 1871, nr inw. MOC/H/RZ/167 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

309. Rachunki i rozliczenia finansowe dr. Franciszka Rajkowskiego z lat 1904-1904, nr inw. MOC/H/RZ/172

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
310. „Notatki z kursu Farmacyi Lesińskiego zebrane przez uczniów Szkoły Farma­ceutycznej w roku 1854/4 w Warszawie”, nr inw. MOC/D/271

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


311. Zeszyty szkolne, pocz. XX w., nr inw. MOC/H/RZ/22, 45, 66, 3 szt. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

312. Duplikat akt urodzin, ślubów i zgonów parafii gruduskiej za 1882 r., nr inw. MOC/D/ 240

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
313. Świadectwo ukończenia przez Annę Wodzyńską Pensji Żeńskiej w Ciechanowie, 1910 r., nr inw. MOC/D/565

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


314. Exlibris Biblioteki Uniwersytetu Ludowego w Sokołówku, pocz. XX w.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

315. Pismo Burmistrza miasta Ciechanowa do dr. M. Zienkiwicza, 1910 r., nr inw. MOC/H/RZ/542

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


316. Pokwitowanie Ciechanowskiego Powiatowego Urzędu Skarbowego dla dr. Marcjana Zienkiewicza,1912 r.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


317. Kopia pisma Gubernatora Cywilnego Płockiego do Naczelnika Powiatu Przasnyskiego (dotyczące mieszkańców miasta Ciechanowa), 1863 r., nr inw. MOC/D/565

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


318. Zaproszenie na zebranie wyborcze, 1907 r.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


319. Zaświadczenie Naczelnika powiatu Ciechanowskiego dla Reginy Zienkiewicz na prawo swobodnych przejazdów jako żony lekarza wojennego,1914 r., nr inw. MOC/H/RZ 301

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

320. Kopia aktu zakupu Majątku Dreglin(?) sporządzona przez notariusza B. Mazowieckiego, 1900 r., nr inw. MOC/H/RZ/183

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


321. Kopia pisma Burmistrza Ciechanowa do Naczelnika Powiatu Przasnyskiego w sprawie budowy nowej bożnicy w Ciechanowie, 1853/4 r., nr inw. MOC/D/484

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


322. Paszport Bolesława Biegasa,1897 r., nr inw. MOC/D/220

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

323. Paszport Antoniny Gogolewskiej z Nieradowa,1912 r., nr inw. MOC/D/521

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


324. Paszport Zygmunta Ślaskiego, Notariusza Sądu Kieleckiego (w latach 1893­1908 Notariusz Okręgu Ciechanowskiego), Warszawa 1915 r., nr inw. MOC/D/652

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

325. List naczelnika Powiatu Ciechanowskiego do Oddziału Kultury Polskiej w Ciechanowie,1908 r., nr inw. MOC/H/RZ 671

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


326. Recepta apteki Antoniego Ranieckiego wystawiona przez dr. Franciszka Rajkowskiego w Ciechanowie, 1885 r.

Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe


327. Faktura z reklamą „Drukarnia pospieszna i litografia Józefa Majófesa w Ciechanowie”,1899 r.

Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe

328. Zaświadczenie Urzędu Starszych Zgromadzenia Piekarskiego w Przasnyszu o „wyzwoleniu na czeladnika” Antoniego Kozakiewicza z Ciechanowa,1896 r.

zbiory Zdzisława Kozakiewicza.

329. Świadectwo majstrowskie Antoniego Kozakiewicza wydane przez Urząd Starszych Zgromadzenia Piekarskiego w Ciechanowie,1904 r.

zbiory Zdzisława Kozakiewicza


TŁOKI PIECZĘTNE, PIECZĄTKI

330. Pieczęć Konsystorza Generalnego Płockiego 1883 r., nr inw. MDPł/VB/19

Muzeum Diecezjalne w Płocku
331. Pieczęć Konsystorza Generalnego Płockiego 1890 r., nr inw. MDPł/VB/94

Muzeum Diecezjalne w Płocku


332. Pieczęć Konsystorza Generalnego Płockiego 1901 r., nr inw. MDPł/VB/20

Muzeum Diecezjalne w Płocku.


333. Pieczęć Kacpra Borowskiego Biskupa Płockiego (1882-1885), ok. 1882 r., nr inw. MDPł/VB/4

Muzeum Diecezjalne w Płocku


334. Pieczęć Michała Nowodworskiego Biskupa Płockiego (1890-1896), ok. 1890 r., nr inw. MDPł/VB/6

Muzeum Diecezjalne w Płocku


335. Pieczęć Jerzego Szembeka Biskupa Płockiego (1901-1904), ok. 1901 r., nr inw. MDPł/VB/8

Muzeum Diecezjalne Płockie


336. Pieczęć Apolinarego Wnukowskiego Biskupa Płockiego (1904-1908), ok. 1904 r., nr inw. MDPł/VB/11

Muzeum Diecezjalne w Płocku


337. Pieczęć Płockiego Towarzystwa Dobroczynności, po 1880 r., nr inw. MDPł/VB/67

Muzeum Diecezjalne w Płocku


338. Pieczęć Dozoru Kościelnego Parafii Przasnysz, po 1869 r., nr inw. MDPł/VB/99

Muzeum Diecezjalne w Płocku


339. Pieczęć Dozoru Kościelnego Parafii Skępe, po 1869 r., nr inw. MDPł/VB/32

Muzeum Diecezjalne w Płocku


340. Pieczęć Ciechanowskiego Lekarza Powiatowego, po 1867 r., nr inw. MOC/H/210

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


341. Pieczęć Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Ciechanów, przed 1858 r., nr inw. MOC/H/737

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


342. Pieczęć Zgromadzenia Młynarskiego w Ciechanowie, 1907 r., nr inw. MOC/H/796

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


343. Pieczątka doktora medycyny Marcjana Zienkiewicza, ok. 1910 r.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.


MEDALE, ODZNAKI

344. Odznaka sołtysa zaboru rosyjskiego, przed 1869 r., nr inw. MOC/H/176

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

345. Odznaka sołtysa guberni płockiej, po 1869 r., nr inw. MOC/H/283

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
346. Medal „A z krwi waszej powstanie mściciel tej ziemi”, XIX w., nr inw. MOC/H/270

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


347-349. Medale pamiątkowe - „Na pamiątkę 25-cio Letniego Jubileuszu Ciechanowskiej Straży Ogniowej Ochotniczej”,1907 r., nr inw. MOC/H/417,456,478

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


350-351. Medale sportowe Ciechanowskiego Koła Cyklistów,1912 r., nr inw. MOC/H/418,423

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


352. Medal „Rosjanie - Braciom Polakom”,1914 r., nr inw. MOC/H/559

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

353. Medal „Zmartwychwstanie dasz-je Panie”, 1914 r., nr inw. MOC/H/561

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


354. Medal pamiątkowy „Tadeusz Kościuszko”,1894 r., nr inw. MOC/H/753

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

355. Medal pamiątkowy „Na pamiątkę pięciowiekowego istnienia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze” 1882 r., nr inw. MOC/H/752

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


356. Medal „Pamiątka z wystawy rolniczo-przemysłowej w Warszawie 1885 r., nr inw. MOC/H/186

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


357-358. Medale pamiątkowe jubileuszu J.J. Kraszewskiego, 1879 r., nr inw. MOC/M/217, 229

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


359-360. Medale pamiątkowe 200-rocznicy bitwy pod Wiedniem, 1883 r., nr inw. MOC/M/418,563

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


361. Medal pamiątkowy 50-lecia wybuchu Powstania Listopadowego, kopia XX w., nr inw. MOC/M/537

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


362. Medalik patriotyczny, po 1861 r., nr inw. MOC/H/205

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

363. Żeton reklamowy „Medal 1-ej klasy z wystaw przemysłowych 1838, 1857, 1865”, po 1865 r., nr inw. MOC/H/380

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


364. Medalion „Zygmunt I”, XIX/XX w., nr inw. MOC/M/301

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

365. Medalion „Kazimierz Jagiellończyk”, XIX/XX w., nr inw. MOC/M/302

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


366. Medalion „Zygmunt Krasiński” XIX/XX w., nr inw. MOC/M/309

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


367. Medalion „Pionierzy Straży Ogniowej, 100-lecie Straży Ogniowej w Ciechanowie 1882-1982”, 1982 r.

ze zbiorów Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie


368. Medalion „Jadwiga Dziubińska”

ze zbiorów Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego


VARIA

370. Klamra rosyjskiego pasa wojskowego, XIX/XX w., nr inw. MOC/H/116

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
371. Orzeł z rosyjskiej czapki wojskowej, XIX/XX w., nr inw. MOC/H/532

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


372. Kielich mszalny ofiarowany przez Mariannę Granc Kościołowi Farnemu, 1910 r.,

Kościół Farny w Ciechanowie


373. Ornat z wszytymi pasami polskimi, XVIII w.

Kościół Farny w Ciechanowie


374. Dalmatyka, k. XIX w.

Kościół Farny w Ciechanowie


375. Patenka do chorych, 1808 r.,

Kościół Poklasztorny w Ciechanowie


376. Butelka z apteki Władysława Ranieckiego, XIX/XX w., nr inw. MOC/H/452

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

377. Kaski strażackie, XIX/XX w., nr inw. MOC/H/108, 262

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


378. Szabla oficera straży pożarnej, k. XIX w., nr inw. MOC/H/165

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

379. Szpady urzędnicze rosyjskie, XIX w., nr inw. MOC/H/27,112

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


380. Butelka do piwa z Browaru Karola Machlejda w Ciechanowie, ok. 1905 r.

ze zbiorów Browaru w Ciechanowie

381. Butelka do piwa z Browaru Karola Machlejda w Ciechanowie,1910 r.

ze zbiorów Browaru w Ciechanowie


382. Zegar, pamiątka po Franciszku Rajkowskim,

ze zbiorów Danuty i Jana Bieleckich


KSIĄŻKI

383. Demby St., Bibliografia pism Aleksandra Świętochowskiego 1867-1897, Kraków 1899

Biblioteka Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
384. Galle H., Aleksander Świętochowski jako beletrysta, Warszawa 1902

Biblioteka Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


385. „Prawda”. Książka zbiorowa dla uczczenia dwudziestopięcioletniej działalności Aleksandra Świętochowskiego 1870-1895, Lwów 1899

Biblioteka Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


386. Włodek L., Na północy i na południu. W krainie skär. Pod niebem błękitnem. Wrażenia i szkice z podróży., Warszawa 1907
387. Włodek L., Bolesław Prus. Zarys społeczno-literacki, Warszawa 1918

Biblioteka Publiczna w Ciechanowie


388. Rzewnicki J., 1863 Obrazy sceniczne z Powstania Styczniowego, Warszawa 1930

Biblioteka Publiczna w Ciechanowie


389. Rzewnicki J., Język a my. Kilka uwag o tak zwanych błędach językowych, Płock 1923

Biblioteka Publiczna w Ciechanowie


390. Żórawski K., Wykłady geometrii analitycznej, Warszawa 1934

Biblioteka Publiczna w Ciechanowie


Książki z biblioteczki rodzin Rajkowskich-Zienkiewiczów
391. Liebig J., Nowe listy o chemii, jako nagroda dla Franciszka Rajkowskiego ucznia V klasy Szkoły Powiatowej Ogólnej w Mławie, Mława 1864r.

ze zbiorów Ewy Zienkiewicz


392. Zbiór pieśni polskich ucznia Szkoły Realnej w Warszawie Aleksandra Rajkowskiego, 1896-1902

ze zbiorów Ewy Zienkiewicz


393. Buchan G., Médicine domestique, ou traité complet, Paryż 1739

ze zbiorów Ewy Zienkiewicz

394. Budena Ż., Podręcznik do nauki geografii i statystyki medycznej... , Sankt Petersburg 1864

ze zbiorów Ewy Zienkiewicz


395. Czarukowski A., Medycyna i higiena..., Sankt Petersburg 1851

ze zbiorów Ewy Zienkiewicz


396. Rajkowski Fr., Poradnik Lekarski, Warszawa 1888

ze zbiorów Ewy Zienkiewicz397. Dziennik medycyny wojskowej, część LVIII, Nr 1, Sankt Petersburg 1851

ze zbiorów Ewy Zienkiewicz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna