Katarzyna Matuszek 750 lat Chorzowa – Inspiracje twórczePobieranie 14.01 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar14.01 Kb.
Katarzyna Matuszek

750 lat Chorzowa – Inspiracje twórcze.

24 czerwca 1257 roku książę opolski Władysław nadał Bożogrobcom z Miechowa prawo lokacji wsi Chorzów. Tak właśnie zaczyna się udokumentowana historia Chorzowa, miasta w którym już w XV i XVI wieku zachodziły ważne przemiany gospodarcze, a w 1778 roku postała pierwsza kopalnia węgla kamiennego „Księżna Jadwiga”.

Teren dzisiejszego miasta to jednak nie tylko wieś Chorzów ale również pobliskie miejscowości, jak: Nowe Hajduki, Wielkie Hajduki, Maciejowice oraz Królewska Huta (powstała za czasów administracji pruskiej). Na historię dzisiejszego Chorzowa składają się więc odrębne i bardzo bogate historie każdego z tych miast.

Chorzów to miasto położone na Górnym Śląsku, liczące obecnie około 123 tysięcy mieszkańców. Z pewnością można go dzisiaj nazwać ważnym i rozwojowym ośrodkiem regionu. Miasto, szanując swoją ponad 130-letnią tradycję, dynamicznie rozwija się i stawia sobie coraz to nowe wyzwania i cele. Jedną z przyczyn postępu, jaki obecnie możemy obserwować w Chorzowie, jest niewątpliwie jego dogodne położenie – w samym centrum aglomeracji katowickiej – co sprzyja licznym, korzystnym dla miasta inwestycjom.

Władze stawiają szczególny nacisk na rozwój sektora handlu i usług – dwóch najbardziej dochodowych i przyszłościowych dziedzin gospodarki. Od końca lat osiemdziesiątych zmieniła się struktura handlu w całej Polsce, więc również i Chorzów nie pozostał w tyle. Większość domów handlowych uległa prywatyzacji, a ścisłym centrum handlowym miasta stał się deptak – Ulica Wolności. Władzom miasta udało się również ściągnąć kilku zagranicznych inwestorów, dzięki czemu w Chorzowie znajdują się hipermarkety: Carrefour, Madia Markt, Kaufland, Tesco, Castorama, czy Auchan. Natomiast do największych zakładów pracy w Chorzowie należą: Elektrownia „Elcho” Chorzów, Chłodnictwo i Klimatyzacja Regina Niesłony, Alstom-Konstal, Huta Batory, Zakłady Azotowe oraz Reporter.

Obok wielu dużych zakładów przemysłowych, znaleźć tu można również wspaniałe tereny rekreacyjne, jak górnośląski skansen, czy park z ogrodem zoologicznym, planetarium oraz wesołym miasteczkiem. Oprócz Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku Chorzów posiada również inne atrakcje przyrodnicze, jak: zespoły przyrodniczo-krajobrazowe Uroczysko Buczyna, czy Żabie Doły.

Miasto nieustannie uatrakcyjnia swoją ofertę turystyczną, by w jak największym stopniu zaspokoić oczekiwania odwiedzających: zapewnić im sprzyjające warunki do odpoczynku, rozrywki, przedstawiając jednocześnie ważne i zabytkowe części miasta. Chorzów, jako stosunkowo młode miasto, prawa miejskie otrzymał dopiero w 1868 roku (jako Nowa Huta), lecz mimo to poszczycić się może wieloma budowlami na swój sposób unikatowymi. Szczególnie wiele tu zabytkowych kościołów, jak na przykład Kościół św. Marii Magdaleny – najstarszy w Chorzowie, zbudowany jeszcze przez pierwszych właścicieli, jednak po pożarze przebudowany. Miejscem historycznym jest z pewnością również plac św. Jana oraz cała ulica Bożogrobców, mieszczące się w Chorzowie Starym i uważane za najstarsze części miasta. Okolice te do XVIII wieku, czyli o początków rozwoju gospodarczego, uznawane były za najważniejszy punkt Chorzowa, a na placu św. Jana możemy do dzisiaj zobaczyć pozostałości dawnej zabudowy wiejskiej.

Innym ciekawym zabytkiem miasta jest Gmach Urzędu Pocztowego, często przedstawiany jako najważniejsza wizytówka miasta. Jest to XIX-wieczny neogotycki budynek, bogato zdobiony.

Również Teatr Rozrywki ze swoja charakterystyczną wieżą oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie będące niegdyś gmachem żeńskiego gimnazjum, zasługują na miano unikatowych zabytków miasta.

Poruszając temat budowli historycznych Chorzowa nie sposób nie wspomnieć również o Ratuszu oraz Hali Targowej, które niestety utraciły wiele ze swej świetności. Ratusz w latach dwudziestych XX wieku został przebudowany ze względu na swoją małą funkcjonalność i niewielką ilość pomieszczeń, co przyczyniło się do utraty jego niepowtarzalnego charakteru. Hala Targowa natomiast została z niewiadomych przyczyn przebudowana w latach siedemdziesiątych XX wieku i w obecnym kształcie nie jest już reklamą dla miasta.

Chorzów jest również ważnym ośrodkiem sportowym. Głównie ze względu na Stadion Śląski – największy stadion w Polsce, oficjalnie nazywany stadionem narodowym, na którym odbywają się mecze reprezentacji narodowej czy koncerty sławnych grup muzycznych (jak na przykład U2). Kolejnym ośrodkiem sportowym promującym Chorzów jest niewątpliwie drużyna Ruchu Chorzów, która przez długie lata utrzymywała się w czołówce klubów piłkarskich w kraju. Jest to z pewnością jeden z najbardziej zasłużonych klubów w historii polskiego footbolu.

Jednak miejsca ważne dla Chorzowian nie są związane jedynie z historią miasta czy sportem, ale również z kultura. Młodzieżowy Dom Kultury, kino Panorama, Galeria MM, Muzeum Miejskie, Park Róż, to jedynie klika przykładów z długiej listy miejsc szczególnie ważnych dla każdego mieszkańca miasta. Nieustanny rozwój miasta oraz fundusze unijne pozwalają na renowacje zabytków oraz odnawianie i udoskonalanie wielu z tych miejsc. Działania te z pewnością przyczyniają się do rozwoju kulturalnego i gospodarczego miasta.

Historia Chorzowa, jak i wielu innych miast Górnego Śląska, jest związana z rozwojem przemysłu. Również i dzisiaj, po zamknięciu wielu kopalń oraz upadku hut, miasto to nadal stanowi ważny ośrodek przemysłu górniczego, hutniczego, energetycznego, spożywczego, czy metalurgicznego, a władze miasta w 2005 roku podjęły pierwsze rozmowy na temat planu połączenia Chorzowa z innym miastami Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Co więcej, w ostatnich latach zakłady przemysłowe wprowadziły nowoczesne technologie, co przyczyniło się do ich rozwoju, zwiększenia wydajności pracy oraz poprawy jakości produktów. Również zmniejszeni uległa ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń powietrza..

Chorzów z miasta przemysłowego przeobraża się w miasto kultury o czym świadczyć mogą liczne imprezy kulturalne właśnie. Najsłynniejszą z nich jest dzisiaj chyba Święto Miasta, obchodzone zawsze na początku czerwca. Upamiętnia ono przybycie Bożogrobców – założycieli - do miasta. Cała uroczystość zaczyna się uroczystym korowodem maszerujący spod kościoła św. Jadwigi na stadion miejski przy ulicy Lompy. W korowodzie uczestniczą uczniowie chorzowskich szkół oraz przedstawiciele organizacji młodzieżowych i sekcji sportowych. Kolejnym punktem programu są występy artystyczne na specjalnie przygotowanej estradzie na stadionie miejskim.

Istotne dla Chorzowian są również Obchody Święta Niepodległości, odbywające się oczywiście 11 listopada. Rozpoczyna je uroczysta msza święta w kościele św. Barbary, po której zebrani udają się pod pomnik Powstańca Śląskiego, gdzie składają kwiaty. W Uroczystościach biorą udział władze miasta oraz jego mieszkańcy.

O rozwoju kulturalnym Chorzowa może świadczyć również coroczne rozdanie nagród przyznawanych przez Prezydenta Miasta, w dziedzinie kultury właśnie. Uroczystość ta odbywa się w październiku, w budynku Teatru Rozrywki.

Inną, tradycyjną już dla mieszkańców Chorzowa, imprezą jest również wrześniowy Festiwal Piwa, odbywający się na polach marsowych w parku kultury.

Dla wspólnego, zrównoważonego i intensywnego rozwoju Chorzowa na początku lat dziewięćdziesiątych powołano lokalne Stowarzyszenie „Wspólnie dla Chorzowa”, które pełni dominującą rolę w życiu politycznym miasta. Wspólne prace przynoszą wiele korzyści dla miasta, kroje naprawę nieustannie się rozwija i zmienia. Władze interesują się również edukacją najmłodszych mieszkańców miasta o czym świadczą z pewnością liczne fundusze przekazywane na cele oświatowe czy budowę boisk przy szkołach i osiedlach.Chorzów to miasto stwarzające duże możliwości. Bogata historia i wieloletnia tradycja, które po dziś dzień przetrwały w świadomości jego mieszkańców, są często inspiracją do działania. Chęć pokazania swojego miasta z jak najlepszej strony, ściągnięcia o niego zagranicznych inwestorów, stworzenia nowych miejsc pracy, lepszych warunków do życia – to cele jakie powinny stawiać przed sobą każde władze i jednocześnie cele, które wadze Chorzowa przed sobą nieustannie stawiają. Myślę, że miasto będzie rozwijać się nadal, a tak szczególna rocznica, jaką jest 750-lecie istnienia jedynie zmotywuje wszystkich – mieszkańców i władze – do intensywnej pracy na rzecz dobrego imienia miasta.


- -


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna