Katedra chemii farmaceutycznej cm ujPobieranie 135.61 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar135.61 Kb.
ZESTAWIENIE PRAC WŁASNYCH NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM - 2005 rok


L.p.

Imię i nazwisko

Tytuł tematu

Jednostka

KATEDRA CHEMII FARMACEUTYCZNEJ CM UJDr n. farm.

Hanna ByrtusSynteza, badania fizykochemiczne i farmakologiczne pochodnych imidazolidyno-2,4-dionu o potencjalnej aktywności przeciwdrgawkowej”

Katedra Chemii Farmaceutycznej

Collegium Medicum UJ

Zakład Chemii Leków
Mgr

Marcin KołaczkowskiAnaliza oddziaływań ligandów z receptorem 5-HT1A metodą dokowania ligandów
do modelu receptora”


Katedra Chemii Farmaceutycznej

Collegium Medicum UJ

Zakład Chemii Leków
Dr n. farm.

Grażyna Chłoń-RzepaPoszukiwanie nowych ligandów receptorów serotoninowych 5-HT1A i 5-HT2A
w grupie 8-alkoksylowych pochodnych 7-arylopiperazynoalkiloteofiliny”


Katedra Chemii Farmaceutycznej

Collegium Medicum UJ

Zakład Chemii Leków
Mgr farm.

Paweł ZajdelOpracowanie metodyki syntezy na fazie stałej ugrupowania arylopiperazynoalkiloaminowego o trój-i czterowęglowym łańcuchu alifatycznym”

Katedra Chemii Farmaceutycznej

Collegium Medicum UJ

Zakład Chemii Leków
Dr

Katarzyna KuligZastosowanie immobilizowanych kompleksów katalizatora Jacobsen’a do syntezy chiralnych arylopiperazynopropylowych pochodnych pirolidyn-2-onu o działaniu hipotensyjnym i przeciwarytmicznym”

Katedra Chemii Farmaceutycznej

Collegium Medicum UJ

Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku
Mgr

Krzysztof WięckowskiProjektowanie i synteza nowych amidowych pochodnych kwasu
γ-hydroksymasłowego o przewidywanym wpływie na układ gabaergiczny”


Katedra Chemii Farmaceutycznej

Collegium Medicum UJ

Mgr

Anna MusiałSynteza nowych karbaminianowych pochodnych o spodziewanym działaniu hamującym acetylocholinesterazę”

Katedra Chemii Farmaceutycznej

Collegium Medicum UJKATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ I ANALITYCZNEJ CM UJDr n. farm.

Mariusz StolarczykOpracowanie metody identyfikacji i oznaczania zawartości captoprilu w preparatach farmaceutycznych metodą woltamperometrii inwersyjnej”

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Collegium Medicum UJ

Zakład Chemii Nieorganicznej
Dr n. farm.

Małgorzata StarekOcena jakości preparatów farmaceutycznych zawierających rofekoksyb”

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Collegium Medicum UJ

Zakład Chemii Nieorganicznej
Dr n. farm.

Włodzimierz OpokaZastosowanie elektrolizy wewnętrznej z detekcją woltamperometryczną do oznaczania wybranych zanieczyszczeń w lekach”

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Collegium Medicum UJ

Zakład Chemii Nieorganicznej
Dr n. farm.

Anna MaślankaModyfikacja detekcji w TLC przy identyfikacji i oznaczaniu składników leków metodami farmakopealnymi”

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Collegium Medicum UJ

Zakład Chemii Nieorganicznej
Dr

Anna KwiecieńPorównanie stabilności bisoprololu, labetalolu i oksprenololu o różnej polarności
(log P) w roztworach kwasowych i zasadowych z wyznaczeniem parametrów kinetycznych i termodynamicznych”


Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Collegium Medicum UJ

Zakład Chemii Analitycznej


KATEDRA I ZAKŁAD BOTANIKI FARMACEUTYCZNEJ CM UJDr n. farm.

Bożena MuszyńskaBadania fitochemiczne owocników Lactarius deliciosus (L.) S. F. Gray”

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej

Collegium Medicum UJ

Mgr

Agnieszka SzewczykHodowle in vitro Ginkgo biloba L”

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej

Collegium Medicum UJ

Dr n. roln.

Agata PtakOpracowanie metody regeneracji śnieżycy (Leucojum sp.) w warunkach in vitro
oraz próba izolacji galantaminy”


Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej

Collegium Medicum UJ

Mgr

KatarzynaSułkowska-Ziaja

Badania mykochemiczne owocników i kultur in vitro gatunku grzyba wielkoowocnikowego Tricholoma equestre (L. ex Fr.)”

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej

Collegium Medicum UJKATEDRA FARMAKODYNAMIKI CM UJMgr

Szczepan MogilskiOcena potencjalnego działania przeciwzapalnego i przeciwbólowego nowych pochodnych kwasów aryloalkanowych i arylotioalkanowych.”

Katedra i Zakład Farmakodynamiki

Collegium Medicum UJ

Mgr

Andrzej FedorowiczOcena wpływu na OUN wybranych pochodnych N-acylowych i N-aryloalkilowych
i/lub N-aryloksyalkilowych pochodnych amin”


Katedra i Zakład Farmakodynamiki

Collegium Medicum UJ

Mgr farm.

Anna PartykaPoszukiwania przeciwlękowych i przeciwdepresyjnych własności amidowych analogów kwasu - aminomasłowego”

Katedra i Zakład Farmakodynamiki

Collegium Medicum UJ

Mgr farm.

Monika KubackaOznaczanie aktywności farmakologicznej terpenoidowych pochodnych piracetamu
i kwasu γ-aminomasłowego”


Katedra i Zakład Farmakodynamiki

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Tadeusz LibrowskiOcena działania analgetycznego nowych pochodnych gamma-butyrolaktonu
w wybranych testach przeciwbólowych”


Katedra i Zakład Farmakodynamiki

Collegium Medicum UJ

Mgr farm.

MagdalenaJastrzębska-Więsek

Aktywność farmakologiczna nowych chiralnych ksantonów w wybranych testach ośrodkowych i krążeniowych”

Katedra i Zakład Farmakodynamiki

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Jacek SapaStruktura a powinowactwo do receptorów opioidowych nowych pochodnych pirydnokarboksyimidów o działaniu przeciwbólowym”

Katedra Farmakodynamiki

Collegium Medicum UJ

Pracownia Wstępnych Badań Farmakologicznych
Mgr

Małgorzata ZygmuntStruktura a aktywność przeciwarytmiczna i hipotensyjna pochodnych piperazynowych”

Katedra Farmakodynamiki

Collegium Medicum UJ

Pracownia Wstępnych Badań Farmakologicznych
Mgr farm.

Anna MazurOcena wpływu nowych pochodnych ksantonowych na wybrane parametry układu sercowo-naczyniowego i ośrodkowego układu nerwowego”

Katedra Farmakodynamiki

Collegium Medicum UJKATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOGNOZJI CM UJMgr

Jacek


Achrem-Achremowicz

Modyfikacja chemiczna triterpenów kory Betula sp. i ich właściwości biologiczne”

Katedra i Zakład Farmakognozji

Collegium Medicum UJ

Mgr

Agnieszka GalantyBadanie własności biologicznych kwasu usninowego”

Katedra i Zakład Farmakognozji

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Irma PodolakAnaliza fitochemiczna tojeści bukietowej”

Katedra i Zakład Farmakognozji

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Danuta SobolewskaAnaliza fitochemiczna części nadziemnych czosnku niedźwiedziego Allium ursinum L.”

Katedra i Zakład Farmakognozji

Collegium Medicum UJ

Dr farm.

Krzysztof KmiećRośliny lecznicze jako motyw symboliki utrwalonej w sztuce”

Katedra i Zakład Farmakognozji

Collegium Medicum UJ

Mgr

Justyna


Makowska-Wąs

Badania fitochemiczne owoców Quercus sp.”

Katedra i Zakład Farmakognozji

Collegium Medicum UJKATEDRA I ZAKŁAD TECHNOLOGII I BIOTECHNOLOGII ŚRODKÓW LECZNICZYCH CM UJDr n. farm.

Elżbieta PękalaBiotransformacja wybranych β-blokerów w warunkach in vitro”

Katedra i Zakład Technologii

i Biotechnologii Środków Leczniczych

Collegium Medicum UJ
Mgr inż.

Jadwiga HandzlikSynteza i badanie aktywności farmakologicznej fenylopiperazynowych pochodnych fenytoiny o spodziewanym działaniu przeciwarytmicznym i hipotensyjnym”

Katedra i Zakład Technologii

i Biotechnologii Środków Leczniczych

Collegium Medicum UJ


KATEDRA I ZAKŁAD TECHNOLOGII POSTACI LEKU I BIOFARMACJI CM UJMgr

Witold JamrózWykorzystanie AQOAT do uzyskania preparatów przeciwgrzybiczych”

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

Collegium Medicum UJ

Dr

Aleksander MendykInternetowe systemy wspomagania decyzji w technologii postaci leku i biofarmacji oparte na sztucznych sieciach neuronowych”

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

Collegium Medicum UJ

Mgr

Sebastian JanikDoustna mikroemulgująca formulacja jako nośnik substancji lipofilowej”

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

Collegium Medicum UJ

Mgr

Agnieszka DziekanPróby opracowania preparatów z ibuprofenem”

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

Collegium Medicum UJ

Mgr farm.

Barbara PieszczekWpływ właściwości fizykochemicznych substancji leczniczej na dostępność farmaceutyczną piroksykamu z peletek”

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Aldona MaciejewskaZastosowanie Eudragitów do sporządzania minitabletek o przedłużonym uwalnianiu substancji leczniczej”

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Przemysław DorożyńskiZastosowanie karagenianów do sporządzania systemów zrównoważonych hydrodynamicznie z L-dopa”

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

Collegium Medicum UJKATEDRA TOKSYKOLOGII CM UJDr n. farm.

Beata BystrowskaMonitorowanie aktywności dehydrogenazy semialdehydu bursztynianowego
w zatruciach środkami psychoaktywnymi”


Katedra i Zakład Toksykologii

Collegium Medicum UJ

Mgr inż.

Maciej GawlikWpływ aktywacji metabolicznej benzo(a)pirenu na prooksydacyjne procesy w krwince czerwonej w modelu in vitro”

Katedra i Zakład Toksykologii

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Anita Rutkowska1-hydroksypiren jako marker narażenia na dym tytoniowy”

Katedra i Zakład Toksykologii

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Andrzej MoniczewskiInterakcje niektórych leków ze związkami psychoaktywnymi”

Katedra i Zakład Toksykologii

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Małgorzata PanasOpracowanie komputerowego systemu identyfikacji różnych postaci leków”

Katedra i Zakład Toksykologii

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Małgorzata GawlikZastosowanie metody LC/MS do analizy produktów biotransformacji pirenu
i benzo(a)antracenu”


Katedra i Zakład Toksykologii

Collegium Medicum UJ

Mgr

Małgorzata KrólRola farmaceutów w redukcji błędów medycznych w aptekach ogólnodostępnych”

Katedra Toksykologii

Collegium Medicum UJ

Pracownia Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki
Mgr

Sebastian PolakKonstrukcja neuronowego systemu skriningu nadciśnienia tętniczego”

Katedra Toksykologii

Collegium Medicum UJ

Pracownia Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki
Dr n. farm.

Agnieszka SkowronOpracowanie modelu opieki farmaceutycznej prowadzonej w aptekach ogólnodostępnych dla pacjentów przewlekle chorych”

Katedra Toksykologii

Collegium Medicum UJ

Pracownia Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki


MUZEUM FARMACJI CM UJMgr

Agnieszka RzepielaEuropejskie lekoznawstwo średniowieczne na podstawie wybranych dzieł medyczno-farmaceutycznych tego okresu”

Muzeum Farmacji

Collegium Medicum UJ

Mgr farm.

Monika UrbanikPoradniki medycyny domowej w XIX wieku”

Muzeum Farmacji

Collegium Medicum UJ

Mgr

Iwona DymarczykPolscy farmaceuci emigracji wojennej w Wielkiej Brytanii”

Muzeum Farmacji

Collegium Medicum UJ

Mgr

Katarzyna JaworskaBibliografia polskiej historii farmacji”

Muzeum Farmacji

Collegium Medicum UJZAKŁAD ANALITYKI BIOCHEMICZNEJ CM UJDr n. farm.

MałgorzataTyszka-Czochara

Wpływ wybranych polifenoli na regulację ekspresji kinaz kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej (PDH) poprzez jądrowy receptor PPARα w komórkach wątrobowych szczurów”

Zakład Analityki Biochemicznej

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Anna GoździalskaBadanie aktywności esterazy aspirynowej w wątrobie oraz w osoczu krwi szczurów przyjmujących aspirynę”

Zakład Analityki Biochemicznej

Collegium Medicum UJ

Dr

Izabela CyganekWpływ etanolu na proces aktywacji kinazy AMP (AMPK)”

Zakład Analityki Biochemicznej

Collegium Medicum UJZAKŁAD BROMATOLOGII CM UJDr n. farm.

Mirosław KrośniakWpływ polipirydynowych nadtlenkowych kompleksów wanadu (V) na wybrane parametry biochemiczne u szczurów cukrzycowych (ocena działania synergistycznego z podprogowymi dawkami insuliny)”

Zakład Bromatologii

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Paweł ZagrodzkiInterakcje selenu z innymi pierwiastkami śladowymi i metalami ciężkimi w tkankach ludzkich i zwierzęcych”

Zakład Bromatologii

Collegium Medicum UJ

Dr

Joanna ChłopickaBadania właściwości antyoksydacyjnych ziaren gryki w modelu zwierzęcym”

Zakład Bromatologii

Collegium Medicum UJ

Dr n. chem.

Henryk BartońWydanie opracowania pt.: „Woda pitna jako źródło pierwiastków śladowych
i mineralnych jak również toksycznych dla organizmu dzieci – badania w obszarze Krakowa w latach 1997-2001””


Zakład Bromatologii

Collegium Medicum UJ

Pracownia Biopierwiastków


ZAKŁAD CYTOBIOLOGII I HISTOCHEMII CM UJMgr

Elżbieta MenaszekOdpowiedź tkanek miękkich na produkty degradacji biomateriałów węglowych
– badania histologiczne, histochemiczne i immunohistochemiczne”


Zakład Cytobiologii i Histochemii

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Monika PapieżWpływ wybranych polifenoli pochodzenia roślinnego na funkcję tarczycy i poziom uszkodzeń DNA w komórkach szpiku szczura”

Zakład Cytobiologii i Histochemii

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Monika ZadrożnaWpływ czynników środowiskowych na immunoreaktywność kaspazy-3 w łożyskach ludzkich”

Zakład Cytobiologii i Histochemii

Collegium Medicum UJZAKŁAD FARMAKOKINETYKI I FARMACJI FIZYCZNEJ CM UJDr n. farm.

Jolanta WarchołKinetyka biotransformacji metabolitów pentoksyfiliny do leku macierzystego
u szczurów”


Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Elżbieta WyskaZnaczenie P-glikoproteiny w procesie wchłaniania pentoksyfiliny i lizofiliny po podaniu doustnym u myszy”

Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Maria Wójcik-JawieńKomputerowe wspomaganie opieki nad pacjentem w aptece otwartej”

Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Wojciech JawieńTechniki obliczeniowe farmakokinetyki niezależnej od modelu”

Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej

Collegium Medicum UJ

Mgr

Beata MycekBadania kinetyki uwalniania leków z implantów hydroksyapatytowych w warunkach
in vitro oraz in vivo z zastosowaniem techniki mikrodializy”


Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Maria WalczakZastosowanie systemu LCMS do oznaczania wybranych leków oraz związków biologicznie aktywnych w badaniach in vivo”

Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej

Collegium Medicum UJ

Dr

Agnieszka CiosOpracowanie farmakokinetycznego modelu populacyjnego dla cyprofloksacyny”

Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej

Collegium Medicum UJ

Mgr inż.

Sebastian BożekAnaliza danych laboratoryjnych zapalnych płynów stawowych z zastosowaniem metody sztucznych sieci neuronowych”

Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Jerzy WitekZastosowanie technik mikrodializy w badaniach interakcji w zakresie wiązania leków
z białkami krwi”


Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej

Collegium Medicum UJ

Pracownia Farmakokinetyki


ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ CM UJDr n. przyr.

Elżbieta KarczewskaWspółwystępowanie grzybów drożdżopodobnych i bakterii patogennych w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego”

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

Collegium Medicum UJ

Dr n. farm.

Danuta TrojanowskaBadania wpływu kolonizacji grzybiczej na przebieg nieswoistych zapaleń jelita grubego”

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

Collegium Medicum UJSAMODZIELNA PRACOWNIA RADIOLIGANDÓW CM UJDr n. farm.

Agata PietrzyckaOcena wpływu pochodnych metylo-ksantonyloksy –alkanowych, o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym na właściwości antyoksydacyjne krwi ludzkiej, zapalnych płynów stawowych oraz śliny wyrażone jako FRASC.”

Samodzielna Pracownia Radioligandów

Collegium Medicum UJ
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna