Katedra ekologii stosowanejPobieranie 12.19 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.19 Kb.

KATEDRA EKOLOGII STOSOWANEJ

rok akademicki 2014/2015 (obrona pracy – luty 2016)Promotorzy i proponowane tematy prac inżynierskich

Nazwisko i imię promotora

Tytuł pracy

Kierunek: ochrona środowiska


prof. dr hab. Zbigniew Endler, prof. zw.

Wpływ ścieżek spacerowych na Rezerwat Mszar w Olsztynie.

prof. dr hab. Zbigniew Endler, prof. zw.

System ochrony tras migracyjnych płazów w wybranych miejscowościach.

prof. dr hab. Zbigniew Endler, prof. zw.

Główne przejścia drogowe a trasy migracyjne dużych ssaków na Pojezierzu Mazurskim.

dr Jacek Koszałka

Ocena stanu ekologicznego wód rzeki Węgorapy na podstawie makrobezkręgowców .

dr Jacek Koszałka

Ocena stanu ekologicznego jezior Tarczyńskie i Grądy na podstawie makrobezkręgowców.

dr Jacek Koszałka

Ocena stanu ekologicznego jezior Zwiniarz i Hartowieckie na podstawie makrobezkręgowców.

dr inż. Anna Goździejewska

Letni zooplankton małych zbiorników wodnych na terenie miasta Olsztyna.

dr inż. Adam Drzewicki

Ocena działania wybranych oczyszczalni ścieków w oparciu o kryteria biologiczne.

dr Izabela Jabłońska-Barna

Makrozoobentos strefy litoralowej wybranego zbiornika wodnego.

Skład gatunkowy skorupiaków Zatoki Gdańskiej.dr inż. Magdalena Bowszys


Wpływ eksperymentalnego odprowadzania wód z hypolimnionu Jeziora Kortowskiego na biocenozę zooplanktonu rzeki Kortówki

dr hab. Ewa Paturej, prof. UWM

Ocena trofii wybranych jezior przymorskich na podstawie struktury zooplanktonu i wskaźników biocenotycznych.

dr hab. Ewa Paturej, prof. UWM

Różnorodność biologiczna zooplanktonu w jeziorach przymorskich Pobrzeża Bałtyckiego.

dr Mirosław Grzybowski

Uwarunkowania środowiskowe w gospodarowaniu rzekami na przykładzie …. (ciek, bądź cieki zostaną indywidualnie wybrane po rozmowie z dyplomantem, np. Taborzanka, Srebrny Potok, Lisi Parów)

dr Mirosław Grzybowski

Zróżnicowanie siedliska borów bagiennych (91D0) w obrębie obszaru Natura 2000 Jezioro Długie

dr Mirosław Grzybowski

Uwarunkowania środowiskowe przywracania ciągłości rzek (ciek, bądź cieki zostaną indywidualnie wybrane po rozmowie z dyplomantem np. Zielona Struga).


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna