Katolicki uniwersytet lubelski wydział nauk humanistycznych instytut historii sztukiPobieranie 0.82 Mb.
Strona1/9
Data03.05.2016
Rozmiar0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI


WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

INSTYTUT HISTORII SZTUKI
Informator o studiach 2007/2008

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

tel/fax (081) 4454337

e-mail: histszt@kul.lublin.pl

www.kul.lublin.pl/sztukaINSTYTUT HISTORII SZTUKI KUL


Dyrektor Instytutu


Dr hab. Ryszard Kasperowicz

KATEDRA HISTORII SZTUKI STAROŻYTNEJ I WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ, tel. 445-43-33

Kierownik Katedry: Dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. nadzw.

Dr hab. Ryszarda Bulas, prof. nadzw.

Dr Daniel Próchniak, st. wykładowca

Mgr Anna Stróż, doktorant-stypendysta


KATEDRA HISTORII SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ POWSZECHNEJ, tel. 445-43-42

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Urszula Mazurczak, prof. zw.

Dr Jowita Patyra, adiunkt


KATEDRA HISTORII SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ POLSKIEJ, tel. 445-43-42

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska, prof. nadzw.

Dr Joanna Szczęsna, adiunkt

Mgr Małgorzata Kierczuk-Macieszko, doktorant
KATEDRA HISTORII SZTUKI NOWOŻYTNEJ, tel. 445-43-41

Kurator katedry: Prof. dr hab. Urszula Mazurczak, prof. zw.

Dr Irena Rolska-Boruch, adiunkt

Ks. Dr Jan Nieciecki, adiunkt

Dr Krzysztof Gombin, adiunkt


KATEDRA KULTURY ARTYSTYCZNEJ, tel. 445-43-35

Kierownik Katedry: Dr hab. Agnieszka Bender, prof. nadzw.

Mgr Magdalena Białonowska, doktorantKATEDRA HISTORII SZTUKI NOWOCZESNEJ, tel. 445-43-34


Kierownik Katedry: Dr hab. Lechosław Lameński, prof. nadzw.

Dr Dorota Kudelska, adiunkt

Dr Jacek Jaźwierski, adiunkt

Mgr Elżbieta Błotnicka - Mazur, doktorant-stypendysta


KATEDRA HISTORII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, tel. 445-43-98

Kierownik katedry: Dr hab. Małgorzata Kitowska-Łysiak, prof. nadzw.

Dr Marcin Lachowski, adiunkt


KATEDRA HISTORII SZTUKI KOŚCIELNEJ, tel. 445-43-43

Kierownik katedry: Ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński, prof. zw.

Dr Aneta Kramiszewska, adiunkt

Dr Bożena Kuklińska, st. wykładowca
KATEDRA TEORII SZTUKI I HISTORII DOKTRYN ARTYSTYCZNYCH, tel. 445-43-98

Kierownik Katedry: Dr hab. Ryszard Kasperowicz, adiunkt


KATEDRA MUZEALNICTWA I OCHRONY ZABYTKÓW, tel. 445-42-40


Kurator katedry: Prof. dr hab. Urszula Mazurczak, prof. zw.

Dr Andrzej Frejlich, st. wykładowca

Dr Beata Skrzydlewska, adiunkt

ZAKŁAD FOTOGRAFII DOKUMENTALNEJ, tel. 445-42-62


Kurator Zakładu: dr hab. Lechosław Lameński, prof. nadzw.

Mgr Tomasz Pieńkowski, wykładowca


PRACOWNIA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IKONOGRAFII PORÓWNAWCZEJ, TEL. 445-43-89

Kurator Pracowni: Dr hab. Ryszard Kasperowicz,

Dr Marcin Pastwa, adiunktBIBLIOTEKA INSTYTUTU HISTORII SZTUKI, tel. 445-43-39


Mgr Barbara Winiarczyk, kustosz

Mgr Karol Cech, mł. bibliotekarz

Księgozbiór Instytutu Historii Sztuki

Historia księgozbioru Instytutu sięga roku 1930, kiedy to na potrzeby zorganizowanego przy Zakładzie Historii KUL seminarium z historii sztuki zgromadzono około 200 woluminów. Po utworzeniu w 1945 roku Zakładu Historii Sztuki książki te stały się bazą Biblioteki Zakładowej, która odtąd stale powiększała swoje zasoby. W 1957 roku księgozbiór liczył około 4 200 publikacji. Po kilku przenosinach i reorganizacjach (część książek została przeniesiona do Biblioteki Głównej KUL), w 1981 roku Biblioteka otrzymała stała siedzibę na tzw. „Olimpie” Głównego Gmachu Uczelni i liczyła wówczas około 3 400 woluminów i 55 tytułów czasopism.

Do chwili obecnej w Bibliotece zostało zgromadzonych prawie 13 000 woluminów. Poza tym katedry Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej, Historii Sztuki Nowoczesnej oraz Historii Sztuki Kościelnej posiadają własne księgozbiory podręczne, liczące łącznie około

7 000 książek.

Część zasobów stanowią dary krajowe i zagraniczne. Wśród nich należy wymienić książki przekazane po prof. Piotrze Bohdziewiczu (ok. 800 pozycji),

dr Stanisławie Gomulance (ok.400), prof. Elżbiecie Grabskiej (453) oraz prof. Andrzeju Ryszkiewiczu (prawie 1000).

Spośród nowości w bibliotece gromadzone są niezbędne zarówno studentom jak i pracownikom naukowym wydawnictwa encyklopedyczne, podręczniki, albumy, monografie, katalogi wystaw, publikacje interdyscyplinarne a także czasopisma.

Znaczna część księgozbioru znajduje się w układzie systematycznym, który obejmuje oprócz szeroko pojętej historii sztuki ogólnej, polskiej i obcej także nauki pomocnicze jak m.in. historia, geografia, filozofia, literaturo- i religioznawstwo.

W Bibliotece znajduje się 78 tytułów czasopism. Są to wydawnictwa o charakterze naukowym, głównie specjalistycznym. Ich zbór liczy aktualnie 706 zeszytów.

Prowadzeniem biblioteki przez blisko 30 lat (od 2 poł. lat 70-tych do 2004 roku) zajmowała się mgr historii sztuki Teresa Ośluk, wcześniej przez kilka lat mgr Teresa Szewc. Obecnie zatrudnione są dwie osoby, historycy sztuki: kustosz - Barbara Winiarczyk oraz młodszy bibliotekarz - Karol Cech.

Lektorium biblioteki dysponuje 35 miejscami do pracy, z których można korzystać od poniedziałku do czwartku w godz. 9-19 i 9-16 w piątek.


Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki KUL

im. Michała Walickiego

Kurator Koła: dr Jacek Jaźwierski

Prezes Koła: Katarzyna Czerlunczakiewicz
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki powstało w końcu lat czterdziestych, jednak przez lata jego działalność była nieregularna. Faktycznie i nieprzerwanie działa od lat siedemdziesiątych.

W Kole skupia się życie naukowe, artystyczne i kulturalne studentów historii sztuki, pragnących rozwinąć i pogłębić swoje zainteresowania badawcze i artystyczne. Najbardziej charakterystyczną i popularną formą działalności Koła jest organizowanie wyjazdów zabytkoznawczych, najczęściej do miejsc, które z różnych względów pomija się podczas obowiązkowych objazdów naukowych. W ostatnich latach studenci wyjeżdżali do Krakowa, gdzie wykłady o najważniejszych zabytkach prowadzili tamtejsi historycy sztuki, a także do Wilna i Lwowa. Regularnie wyjeżdżają też do Warszawy na najważniejsze wystawy.

Koło stawia sobie również zadanie krzewienia wiedzy o sztuce i zabytkach Lublina i jego okolic. Organizuje wspólne zwiedzanie znanych lub trudniej dostępnych obiektów i prowadzi dokumentację fotograficzną, której materiały często wykorzystywane są w trakcie pisania prac seminaryjnych i magisterskich. W 1998 roku miała miejsce wystawa fotograficzna: Lublin - przez okruch wypowiedzieć całość. Obecnie trwają prace nad stworzeniem internetowego katalogu zabytków Lublina ze szczególnym uwzględnieniem znikających z roku na rok obiektów drewnianych.

Koło współpracowało z lokalnymi instytucjami zajmującymi się ochroną i dokumentacją zabytków, a także promowaniem kultury, jak np. Galeria na prowincji. Jego członkowie uczestniczą też w przygotowaniu Kulturaliów - corocznego festiwalu kultury studenckiej.

Członkowie koła organizują także spotkania ze znanymi historykami, krytykami sztuki i artystami. Koło współpracuje z Katedrą Historii Sztuki Współczesnej przy organizacji spotkań z cyklu "Forum sztuki". Ostatnio gośćmi byli Jerzy Bereś, Anna Wierzbicka, Artur Tanikowski i Maria Poprzęcka. Celem tych prelekcji, cieszących się dużym zainteresowaniem, jest uzupełnienie oferty dydaktycznej Uniwersytetu. Podobnym celom służą także organizowane, niestety sporadycznie, studenckie sesje naukowe. Ostatnia, Spotkania z Hildegardą z Bingen, odbyła się w 1999 roku.

Do tradycji Koła należy wydawanie studenckiego czasopisma. W latach 1987-1989 ukazywał się półrocznik Zwrot, a od 1997 roku nieregularne czasopismo pt.: De-Formacja. W tej chwili trwają prace nad pierwszym numerem nowego, internetowego czasopisma, w którym będą publikowane najciekawsze prace seminaryjne, tłumaczenia i recenzje. Koło uruchamia też nową stronę internetową.

Studenci prowadzą działalność wystawienniczą. Jest to jedna z najstarszych i najpoważniejszych form działalności Koła. Początkowo w jego ramach działała studencka grupa artystyczna Inops, która regularnie organizowała przeglądowe wystawy prac swoich członków. Przed kilku laty Koło objęło "Galerię 1", która powstała wcześniej jako niezależna jednostka, zresztą również z inicjatywy studentów historii sztuki. Od roku wernisaże odbywają się regularnie co dwa miesiące. Ostatnio, we współpracy z Katedrą Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, zorganizowano wystawę Jerzego Jarnuszkiewicza, a razem z Muzeum Miejskim w Zamościu - ekspozycję "Ginące piękno", poświęconą detalowi architektonicznemu polsko-ukraińskiego pogranicza.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna