Kazimiera jakubiszyn-borowiec synchroniczna analiza egzegetyczna perykopy mtPobieranie 417.62 Kb.
Strona1/10
Data03.05.2016
Rozmiar417.62 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


PODYPLOMOWE STUDIA BIBLIJNE

PRZY PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZNYM

WE WROCŁAWIU
KAZIMIERA JAKUBISZYN-BOROWIEC

SYNCHRONICZNA ANALIZA EGZEGETYCZNA

PERYKOPY MT 21, 28-32
Praca pisana pod kierunkiem

Ks. dra RYSZARDA ZAWADZKIEGO

Wrocław 2008

Dziękuję Księdzu Doktorowi Ryszardowi Zawadzkiemu

za szereg cennych wskazówek, bez których ta praca nie byłaby pełna.

Za cierpliwe wyjaśnianie problemów, wskazanie literatury

oraz żmudne poprawianie pracy. Bóg zapłać.

Kazimiera Jakubiszyn-Borowiec


Spis treści3

4

WYKAZ SKRÓTÓW 5Wprowadzenie 6

I. BADANIA WSTĘPNE 7

A. Elementy krytyki tekstu 7

B. Delimitacja perykopy 9

1. Kontekst poprzedzający 9

2. Kontekst następujący 10

3. Elementy wiążące kontekst poprzedzający bliższy 10

4. Elementy wiążące kontekst następujący bliższy 10

5. Podsumowanie badań nad wyodrębnieniem perykopy 10

C. Struktura wewnętrzna perykopy 11

1. Ustalenie charakterystycznego słownictwa i form gramatycznych 11

2. Analiza struktury zdań oraz sposobu ich łączenia 12

3. Ostateczne ustalenie struktury wewnętrznej perykopy 15

4. Przedstawienie struktury. 16

5. Struktura perykopy- plan 18

6. Podsumowanie badań nad struktura wewnętrzną perykopy 19

II. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA PERYKOPY 20

A. Analiza wyodrębnionych jednostek literackich perykopy 20

1. Pytanie o zdanie słuchaczy (21,28a) 20

2. Przypowieść dotycząca pytania (21,28b -30b) 21

a. Wprowadzenie w opowieść (21,28b) 21

b. Relacja ojca z pierwszym dzieckiem (21,28c – 29) 21

b1. Polecenie ojca (21,28c) 21

b2. Postawa pierwszego syna wobec polecenia ojca (21,29) 23

c. Relacja ojca z drugim dzieckiem (21,30a) 25

c1. Polecenie ojca (21,30a) 25

c2. Postawa drugiego syna wobec polecenia ojca (21,30b) 26

3. Interpretacja przypowieści (21,31a – 32) 27

a. Konkretyzacja pytania i dialog ze słuchaczami (21,31ab) 27

b. Wyjaśnienie związku opowieści z aktualną postawą słuchaczy (21,31c – 32) 28

b1. Postawienie tezy (21,31c) 28

b2. Udowodnienie tezy (21,32) 33

b2a. Poselstwo Jana (21,32a) 33

b2b. Postawa arcykapłanów i starszych ludu wobec Jana (21,32b) 37

b2c. Postawa celników i nierządnic wobec Jana (21,32c) 38

b2d. Postawa arcykapłanów i starszych ludu wobec zmiany życia celników i nierządnic (21,33d) 39

B. Ogólny ogląd sytuacyjny 41

C. Analiza związku perykopy z kontekstem 42

1. Perykopa jako midrasz wyjaśniający źródło władzy Jezusa, czyli przekaz tekstu wynikający ze związku z kontekstem bezpośrednio poprzedzającym 42

2. Perykopa jako streszczenie przekazu Biblii i jej związek z kontekstem bezpośrednim następującym 44

D. Podsumowanie – wnioski z egzegezy 47

III ZASTOSOWANIE PASTORALNE, CZYLI PRZYKŁADY AKTUALIZACJI 49

1. Kontrasty czyli „tak” i „nie” 49

2. Co myślicie? 49

Zakończenie 51

Dodatek 1. Perykopa Mt 21,28-32 w różnych tłumaczeniach polskich. 52

Dodatek 2. Porównanie źródeł tekstu Mt 21,28-32 53

BIBLIOGRAFIA 55


WYKAZ SKRÓTÓWBG

Biblia Gdanska

BHS

Biblia Hebraica Stuttgartensia

BT

Biblia Tysiąclecia

BP

Biblia Poznańska

BW

Biblia Warszawska

BWP

Biblia Warszawsko-Praska

Byz

Byzantine/Majority Text (2000)

KO

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym "DEI VERBUM"

LXX

Septuaginta

NT

Nowy Testament

ST

Stary Testament

TR

Textus Receptus (1550/1894)

WH 1881

Westcott-Hort New Testament 1881

WHNU

Westcott-Hort with NA27/UBS4 variants (1881)SYNCHRONICZNA ANALIZA EGZEGETYCZNA

PERYKOPY Mt 21,28-3

Wprowadzenie

Jak określić sens i cel życia? Jak żyć sensownie, aby ten cel osiągnąć? Człowiek współczesny zagubiony w nadmiarze informacji potrzebuje krótkiej, konkretnej i skutecznej odpowiedzi na te pytania. Znaleźć ją można w zupełnie wyjątkowej perykopie znanej jako „Przypowieść o dwóch synach” (Mt 21,28-32), której analiza jest przedmiotem niniejszej pracy.

Sama przypowieść, występująca tylko w Ewangelii według św. Mateusza, to pięć krótkich zdań podsumowanych równie krótkim wyjaśnieniem Pana. Jednak jej głębokie i ciągle aktualne orędzie zmieniło i nadal zmienia moje życie. Wydobyciem głębi tego orędzia zajmuje się prezentowana praca, a jako środek do tego celu zastosowano synchroniczną analizę egzegetyczną tekstu.

Pierwszą cześć pracy, zgodnie ze schematem wybranej metody, stanowią badania wstępne. Są one przygotowaniem i wprowadzeniem do analizy szczegółowej. Obejmują elementy krytyki tekstu, delimitację perykopy, ustalenie struktury. Starano się wykazać, że badany fragment stanowi spójną całość jako element dydaktyczny w nauczaniu Jezusa i jest jednostką literacka dobrze wyodrębnioną z kontekstu. Przeprowadzone elementy krytyki tekstu, w związku z różną kolejnością synów w niektórych rękopisach, mają na celu uzasadnienie wyboru przyjętej wersji. Uzasadniają również fakt, że kolejność nie ma istotnego znaczenia dla intencji tekstu. Na tym etapie ustalono strukturę wewnętrzną perykopy.

W części drugiej podjęto szczegółową analizę kolejnych wersetów tekstu w oparciu o jego strukturę określoną w części pierwszej. Przeprowadzając szczegółową analizę perykopy starano się w możliwie dogłębny sposób wydobyć jej przesłanie poczynając od sensu prostego, bezpośredniego, by następnie przedstawić, jaki jest jej przekaz w związku z kontekstem oraz całą historią zbawienia, jak objawia ona Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, w jaki sposób przesłanie odpowiada na zasadnicze pytania człowieka dotyczące sensu jego egzystencji.

Trzecia część pracy zawiera dwa zastosowania pastoralne. Na końcu pracy zamieszczono bibliografię.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna