Kierunkowe przedmioty do wyboru 2012/2013Pobieranie 64.32 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar64.32 Kb.
Kierunkowe przedmioty do wyboru 2012/2013 (zapisy na pierwszych zajęciach u prowadzącego, dostępność w miarę wolnych miejsc)

Katedra Arabistyki i Islamistyki (arabistyka)

1. Nazwa i forma zajęć: Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej, wykład (liczba miejsc: 15)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 4 (Uwaga: brakuje 1 punktu ECTS, ale można to uzupełnić, zaliczając w tym lub kolejnym roku ak. przedmiot do wyboru za 6 punktów)

Prowadzący: dr Mateusz Wilk
Termin i miejsce: czwartki, godz. 16.40-18.10, arabistyka, sala 123
2. Nazwa i forma zajęć: Problemy społeczno-gospodarcze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, wykład (liczba miejsc: 5)

Cykl dydaktyczny: semestr zimowy

Wymiar godzinowy: 30

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 3 (Uwaga: brakuje 30 godzin i 2 punktów ECTS, trzeba to uzupełnić, zaliczając kolejny przedmiot do wyboru!)

Prowadzący: dr Katarzyna Górak-Sosnowska


Termin i miejsce: wtorki, godz. 18.20-19.50, afrykanistyka, sala 208
3. Nazwa i forma zajęć: Muzułmańska kultura popularna, konwersatorium (liczba miejsc: 5)

Cykl dydaktyczny: semestr letni

Wymiar godzinowy: 30

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 2 (Uwaga: brakuje 30 godzin i 3 punktów ECTS, trzeba to uzupełnić, zaliczając kolejny przedmiot do wyboru!)

Prowadzący: dr Katarzyna Górak-Sosnowska


Termin i miejsce: wtorki, godz. 18.20-19.50, afrykanistyka, sala 208
4. Nazwa i forma zajęć: Chrześcijaństwo w świecie arabskim, konwersatorium (liczba miejsc: 20)

Cykl dydaktyczny: semestr zimowy

Wymiar godzinowy: 30

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 2 (Uwaga: brakuje 30 godzin i 3 punktów ECTS, trzeba to uzupełnić, zaliczając kolejny przedmiot do wyboru!)

Prowadzący: dr George Yacoub


Termin i miejsce: piątki, godz. 11.20-12.50, afrykanistyka, sala 208
5. Nazwa i forma zajęć: Współczesne problemy świata arabskiego, konwersatorium (liczba miejsc: 20)

Cykl dydaktyczny: semestr letni

Wymiar godzinowy: 30

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 2 (Uwaga: brakuje 30 godzin i 3 punktów ECTS, trzeba to uzupełnić, zaliczając kolejny przedmiot do wyboru!)

Prowadzący: dr George Yacoub


Termin i miejsce: piątki, godz. 11.20-12.50, afrykanistyka, sala 208
6. Nazwa i forma zajęć: Dialektologia języka arabskiego, konwersatorium (liczba miejsc: 15) – Wymagana znajomość języka arabskiego

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr Maciej Klimiuk


Termin i miejsce: czwartki, godz. 15.00-16.30, arabistyka, sala 123
7. Nazwa i forma zajęć: Wprowadzenie do dialektów syryjskich (Dialekt damasceński), ćwiczenia, przedmiot do wyboru dla studiów II stopnia (liczba miejsc: 15) – Wymagana znajomość języka arabskiego

Cykl dydaktyczny: semestr letni

Wymiar godzinowy: 30

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 2 (Uwaga: brakuje 30 godzin i 3 punktów ECTS, trzeba to uzupełnić, zaliczając kolejny przedmiot do wyboru!)

Prowadzący: dr Maciej Klimiuk


Termin i miejsce: wtorki, godz. 09.40-11.20, arabistyka, sala 127
8. Nazwa i forma zajęć: Poetyka arabska, konwersatorium (liczba miejsc: 8)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr Hatif Janabi


Termin i miejsce: wtorki, godz. 09.40-11.20, arabistyka, sala 122

Katedra Azji Południowej (indologia)
1. Nazwa i forma zajęć: Wiedza o filozofii Indii, wykład (liczba miejsc: 20)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr hab. Joanna Jurewicz


Termin i miejsce: środy, godz. 15.00-16.30, KAP, sala A
2. Nazwa i forma zajęć: Literatura i kultura Indii (literatura sanskrycka), wykład (liczba miejsc: 20)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr Anna Trynkowska


Termin i miejsce: poniedziałki, godz. 13.00-14.30, KAP, sala A
3. Nazwa i forma zajęć: Wiedza o literaturze i kulturze Indii (literatura bengalska), wykład (liczba miejsc: 10)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: prof. dr hab. Barbara Grabowska


Termin i miejsce: czwartki, godz. 13.00-14.30, KAP, sala B
4. Nazwa i forma zajęć: Wiedza o literaturze i kulturze Indii (literatura hindi), wykład (liczba miejsc: 20)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: prof. dr hab. Danuta Stasik


Termin i miejsce: środy, godz. 11.20-12.50, ul. Nowy Świat 69, sala 149
5. Nazwa i forma zajęć: Literatura i kultura Indii (literatura tamilska), wykład (liczba miejsc: 5)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr Jacek Woźniak


Termin i miejsce: w sem. zimowym – czwartki, godz. 9.40-11.10, KAP, sala B; w sem. letnim – środy, godz. 8.00-9.30, KAP, s. A
6. Nazwa i forma zajęć: Zagadnienia społeczno-kulturowe Indii, wykład (liczba miejsc: 5)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr Aleksandra Szyszko


Termin i miejsce: środy, godz. 9.40-11.10, KAP, sala A
7. Nazwa i forma zajęć: Historia Indii, wykład (liczba miejsc: 5)

Cykl dydaktyczny: wykład półtoraroczny, semestr zimowy i letni 2012/2013 (rozliczenie roczne) i semestr zimowy 2013/2014

Wymiar godzinowy: 60 godz. w roku ak. 2012/2013 i 30 godz. w semestrze zimowym 2013/2014

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę po roku ak. 2012/2013, egzamin po semestrze zimowym 2013/2014

Punkty ECTS: 4 + 3 (4 w roku ak. 2012/2013 i 3 w semestrze zimowym 2013/2014)

Prowadzący: dr hab. Krzysztof Dębnicki


Termin i miejsce w roku ak. 2012/2013: poniedziałki, godz. 15.00-16.30, KAP, sala A

8. Nazwa i forma zajęć: Żony i kochanki w literaturze sanskryckiej i bengalskiej, wykład (liczba miejsc: 12, pierwszeństwo dla studentów KAP)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: prof. dr hab. Barbara Grabowska
Termin i miejsce: wtorki, godz. 13.00-14.30, KAP, sala C

Katedra Języków i Kultur Afryki (afrykanistyka)
1. Nazwa i forma zajęć: Językowe uwarunkowania oświaty w Afryce, konwersatorium (liczba wolnych miejsc: 12)

Cykl dydaktyczny: rok. ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr Eugeniusz Rzewuski


Termin i miejsce: czwartki, godz. 13.00-14.30, Katedra Języków i Kultur Afryki, sala 208
2. Nazwa i forma zajęć: Religie Afryki, wykład (liczba wolnych miejsc: 8)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: prof. Stanisław Piłaszewicz


Termin i miejsce: wtorki, godz. 9.40-11.10, Katedra Języków i Kultur Afryki, sala 208
3. Nazwa i forma zajęć: Gramatyka języka hausa, wykład (liczba miejsc: 10)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: prof. Nina Pawlak


Termin i miejsce: poniedziałki, godz. 9.40-11.10, Katedra Języków i Kultur Afryki, sala 208
4. Nazwa i forma zajęć: Wstęp do afrykanistyki, wykład (liczba miejsc: 5)

Cykl dydaktyczny: semestr letni

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 4 Uwaga: brakuje 1 punktu ECTS, ale można to uzupełnić, zaliczając w tym lub kolejnym roku ak. przedmiot do wyboru za 6 punktów)

Prowadzący: dr Beata Wójtowicz


Termin i miejsce: poniedziałki, godz. 13.00-16.30, Katedra Języków i Kultur Afryki, sala 208
5. Nazwa i forma zajęć: Piśmiennictwo etiopskie w języku gyyz, konwersatorium (liczba miejsc: 20)

Cykl dydaktyczny: semestr zimowy

Wymiar godzinowy: 30

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 4 (Uwaga: brakuje 30 godzin i 1 punktu ECTS, trzeba to uzupełnić, zaliczając kolejny przedmiot do wyboru!)

Prowadzący: dr Marcin Krawczuk


Termin i miejsce: poniedziałki, godz. 11.20-12.50, ul. Nowy Świat 69, sala 153

Zakład Hebraistyki (hebraistyka)
1. Nazwa i forma zajęć: Historia Żydów i Izraela, wykład (liczba miejsc: 3)

Cykl dydaktyczny: rozliczenie semestralne

Wymiar godzinowy: 30+30

Forma zaliczenia: egzamin po semestrze zimowym i egzamin po semestrze letnim

Punkty ECTS: 3+3

Prowadzący: dr Łukasz Niesiołowski-Spano (I semestr), dr Krystyna Stebnicka (II semestr)


Termin i miejsce: czwartki, godz. 11.20-12.50, hebraistyka, sala 1
2. Nazwa i forma zajęć: Wiedza o judaizmie, wykład (liczba miejsc: 3)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr Marek Baraniak


Termin i miejsce: w semestrze zimowym – czwartki, godz. 13.00-14.30, hebraistyka, sala 1; w semestrze letnim – poniedziałki, godz. 11.20-12.50, hebraistyka, sala 1
3. Nazwa i forma zajęć: Wiedza o języku hebrajskim, wykład (dla osób, które znają język hebrajski co najmniej na poziomie A1)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr hab. Maciej Tomal


Termin i miejsce: czwartki, godz. 9.40-11.10, hebraistyka, sala 1
4. Nazwa i forma zajęć: Wiedza o dziejach Żydów i Izraela, wykład (liczba miejsc: 5)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzaminPunkty ECTS: 4 (Uwaga: brakuje 1 punktu ECTS, ale można to uzupełnić, zaliczając w tym lub kolejnym roku ak. przedmiot do wyboru za 6 punktów ECTS, np. Historię Żydów i Izraela)

Prowadzący: dr hab. prof. UW Andrzej Żbikowski


Termin i miejsce: czwartki, godz. 15.00-16.30, hebraistyka, sala 1
5. Nazwa i forma zajęć: Zagadnienia społeczno-kulturowe Izraela, wykład (liczba miejsc: 3)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzaminPunkty ECTS: 4 (Uwaga: brakuje 1 punktu ECTS, ale można to uzupełnić, zaliczając w tym lub kolejnym roku ak. przedmiot do wyboru za 6 punktów ECTS, np. Historię Żydów i Izraela)

Prowadzący: dr Angelika Adamczyk


Termin i miejsce: piątki, godz. 9.40-11.10, hebraistyka, sala 2
6. Nazwa i forma zajęć: Wiedza o literaturze hebrajskiej, wykład (liczba miejsc: 5)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzaminPunkty ECTS: 4 (Uwaga: brakuje 1 punktu ECTS, ale można to uzupełnić, zaliczając w tym lub kolejnym roku ak. przedmiot do wyboru za 6 punktów ECTS, np. Historię Żydów i Izraela)

Prowadzący: dr Marek Baraniak (I semestr), dr hab. Maciej Tomal (II semestr)

Termin i miejsce: w semestrze zimowym – poniedziałki, godz. 9.40-11.10, hebraistyka, sala 1; w semestrze letnim – czwartki, godz. 13.00-14.30, hebraistyka, sala 1

Zakład Iranistyki (iranistyka)
1. Nazwa i forma zajęć: Historia Iranu/Afganistanu, wykład (liczba miejsc: 5)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: (egzamin)

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: prof. dr hab. Bogdan Składanek


Termin i miejsce: piątki, godz. 9.40-11.10, lektorium iranistyki
2. Nazwa i forma zajęć: Zagadnienia społeczno-kulturowe Iranu i Afganistanu, wykład (liczba miejsc: 10)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo


Termin i miejsce: poniedziałki, godz. 13.00-14.30, lektorium iranistyki
3. Nazwa i forma zajęć: Wiedza o literaturze i kulturze Iranu i Afganistanu, wykład (liczba miejsc: 20)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 6

Prowadzący: prof. dr hab. Maria Składankowa


Termin i miejsce: piątki, godz. 11.20-12.50, lektorium iranistyki
4. Nazwa i forma zajęć: Religie Iranu i Afganistanu, wykład (liczba miejsc: 10)

Cykl dydaktyczny: semestr zimowy

Wymiar godzinowy: 30

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 3 (Uwaga: brakuje 30 godzin i 2 punktów ECTS, trzeba to uzupełnić, zaliczając kolejny przedmiot do wyboru!)

Prowadzący: dr Sylwia Surdykowska


Termin i miejsce: środy, godz. 13.00-14.30, lektorium iranistyki

Zakład Islamu Europejskiego
1. Nazwa i forma zajęć: Islam w Europie, wykład (liczba miejsc: 5)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: prof. UW dr hab. Anna Parzymies


Termin i miejsce: poniedziałki, godz. 15.00-16.30, ul. Nowy Świat 69, sala 178
2. Nazwa i forma zajęć: Islam i muzułmanie a procesy globalizacji, konwersatorium (liczba miejsc: 5)

Cykl dydaktyczny: rozliczenie semestralne

Wymiar godzinowy: 30+30

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę po semestrze zimowym i zaliczenie na ocenę po semestrze letnim

Punkty ECTS: 2+3

Prowadzący: dr Marta Widy-Behiesse


Termin i miejsce: wtorki, godz. 11.20-12.50, Katedra Arabistyki i Islamistyki, sala 2

Zakład Japonistyki i Koreanistyki

- Sekcja Japonistyki (japonistyka)
1. Nazwa i forma zajęć: Historia Japonii, wykład (liczba miejsc: 5)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska, prof. UW


Termin i miejsce: w semestrze zimowym – czwartki, godz. 11.20-12.50, ul. Nowy Świat 69, sala 143; w semestrze letnim – czwartki, godz. 15.00-16.30, ul. Nowy Świat 69, sala 143
2. Nazwa i forma zajęć: Japoński teatr lalkowy bunraku, wykład monograficzny (liczba miejsc: 10)

Cykl dydaktyczny: semestr zimowy

Wymiar godzinowy: 30

Forma zaliczenia: zaliczenie ustne na ocenę

Punkty ECTS: 2 (Uwaga: brakuje 30 godzin i 3 punktów ECTS, trzeba to uzupełnić, zaliczając kolejny przedmiot do wyboru!)

Prowadzący: dr Beata Kubiak Ho-Chi


Termin i miejsce: czwartki, godz. 13.20-14.50, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, japonistyka, sala Kotańskiego
3. Nazwa i forma zajęć: Dzieje Japonii, cz. 2, wykład (liczba miejsc: 10)

Cykl dydaktyczny: semestr letni

Wymiar godzinowy: 30

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 3 (Uwaga: brakuje 30 godzin i 2 punktów ECTS, trzeba to uzupełnić, zaliczając kolejny przedmiot do wyboru!)

Prowadzący: dr Katarzyna Starecka

Termin i miejsce: poniedziałki, godz. 11.20-12.50, ul. Nowy Świat 69, sala 143
4. Nazwa i forma zajęć: Poetyka japońska, wykład (liczba miejsc: 10)

Cykl dydaktyczny: semestr letni

Wymiar godzinowy: 30

Forma zaliczenia: egzamin ustny

Punkty ECTS: 3 (Uwaga: brakuje 30 godzin i 2 punktów ECTS, trzeba to uzupełnić, zaliczając kolejny przedmiot do wyboru!)

Prowadzący: dr Agnieszka Żuławska-Umeda

Termin i miejsce: czwartki, godz. 13.20-14.50, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, japonistyka, sala Kotańskiego
5. Nazwa i forma zajęć: Zagadnienia społeczno-kulturowe Japonii, wykład (liczba miejsc: 10)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin pisemny

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka

Termin i miejsce: piątki, godz. 16.40-18.10, ul. Nowy Świat 69, sala 143

Zakład Japonistyki i Koreanistyki

- Sekcja Koreanistyki (koreanistyka)
1. Nazwa i forma zajęć: Zagadnienia społeczno-kulturowe Korei, wykład (liczba miejsc: 2)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr Anna Paradowska


Termin i miejsce: wtorki, godz. 11.20-12.50, ul. Bednarska 2/4, sala 32
2. Nazwa i forma zajęć: Religia/Filozofia Korei, wykład (liczba miejsc: 2)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr Justyna Najbar-Miller


Termin i miejsce: czwartki, godz. 11.20-12.50, ul. Bednarska 2/4, sala 27
3. Nazwa i forma zajęć: Historia Korei, wykład (liczba miejsc: 2)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr Christoph Janasiak


Termin i miejsce: wtorki, godz. 13.00-14.30, ul. Bednarska 2/4, sala 27

Zakład Sinologii (sinologia)
1. Nazwa i forma zajęć: Wykład monograficzny – taoizm religijny, wykład (liczba miejsc: 6)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin pisemny

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr Małgorzata Religa


Termin i miejsce: poniedziałki, godz. 15.10-16.40, ul. Krakowskie Przemieście 1, sinologia, sala 8
2. Nazwa i forma zajęć: Wiedza o literaturze i kulturze Chin, wykład (liczba miejsc: 10)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin pisemny

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr Ewa Paśnik


Termin i miejsce: piątki, godz. 18.30-20.00, Stary BUW, sala 207
3. Nazwa i forma zajęć: Wiedza o filozofii / religii Chin, wykład (liczba miejsc: 6)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin pisemny

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr Małgorzata Religa


Termin i miejsce: środy, godz. 9.40-11.10, ul. Nowy Świat 69, sala 149
4. Nazwa i forma zajęć: Historia Chin, wykład (liczba miejsc: 6)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin ustny

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr Teresa Halik


Termin i miejsce: piątki, godz. 14.00-15.30, ul. Nowy Świat 69, sala 149
5. Nazwa i forma zajęć: Zagadnienia społeczno-kulturowe Chin, wykład (liczba miejsc: 6)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin ustny

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr Teresa Halik


Termin i miejsce: piątki, godz. 12.20-13.50, ul. Nowy Świat 69, sala 149
6. Nazwa i forma zajęć: Wybrane Zagadnienia Polityczne Współczesnych Chin, wykład (liczba miejsc: 6)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę po semestrze letnim

Punkty ECTS: 3 (Uwaga! Brakuje 2 punktów ECTS, trzeba to uzupełnić, zaliczając kolejny przedmiot do wyboru!)

Prowadzący: dr Włodzimierz Cieciura


Termin i miejsce: poniedziałki, godz. 16.50-18.20, ul. Krakowskie Przedmieście 1, sinologia, sala 8
7. Nazwa i forma zajęć: Wybrane Zagadnienia Polityczne Współczesnych Chin, konwersatorium (liczba miejsc: 2)

Cykl dydaktyczny: semestr zimowy i semestr letni (rozliczenie semestralne)

Wymiar godzinowy: 30+30

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę po semestrze zimowym, egzamin po semestrze letnim

Punkty ECTS: 1,5+1,5 (Uwaga! Brakuje 2 punktów ECTS, trzeba to uzupełnić, zaliczając kolejny przedmiot do wyboru!)

Prowadzący: dr Włodzimierz Cieciura


Termin i miejsce: poniedziałki, godz. 18.30-20.00, ul. Krakowskie Przedmieście 1, sinologia, sala 8

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

- Sekcja Ludów Azji Środkowej (mongolistyka i tybetologia)
1. Zagadnienia społeczno-kulturowe Tybetu, wykład (liczba miejsc: 5)

Cykl dydaktyczny: semestr zimowy

Wymiar godzinowy: 30

Forma zaliczenia: egzamin pisemny

Punkty ECTS: 3 (Uwaga: brakuje 30 godzin i 2 punktów ECTS, trzeba to uzupełnić, zaliczając kolejny przedmiot do wyboru!)

Prowadzący: dr Agata Bareja-Starzyńska


Termin i miejsce: wtorki, godz. 11.20-12.50, sala 211
2. Historia Tybetu, wykład (liczba miejsc: 7)

Cykl dydaktyczny: semestr zimowy

Wymiar godzinowy: 30

Forma zaliczenia: egzamin pisemny

Punkty ECTS: 3 (Uwaga: brakuje 30 godzin i 2 punktów ECTS, trzeba to uzupełnić, zaliczając kolejny przedmiot do wyboru!)

Prowadzący: dr Agata Bareja-Starzyńska


Termin i miejsce: wtorki, godz. 9.40-11.10, sala 211
3. Wiedza o religiach Mongolii i Tybetu, wykład (liczba miejsc: 7)

Cykl dydaktyczny: semestr letni

Wymiar godzinowy: 30

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 3 (Uwaga: brakuje 30 godzin i 2 punktów ECTS, trzeba to uzupełnić, zaliczając kolejny przedmiot do wyboru!)

Prowadzący: dr Agata Bareja-Starzyńska


Termin i miejsce: wtorki, godz. 11.20-12.50, sala 211
4. Sztuka i estetyka Tybetu, wykład (liczba miejsc: 7)

Cykl dydaktyczny: semestr letni

Wymiar godzinowy: 30

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 3 (Uwaga: brakuje 30 godzin i 2 punktów ECTS, trzeba to uzupełnić, zaliczając kolejny przedmiot do wyboru!)

Prowadzący: dr Agata Bareja-Starzyńska


Termin i miejsce: wtorki, godz. 9.40-11.10, sala 211
5. Dzieje Azji Środkowej i Mongolii, wykład (liczba miejsc: 15)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin pisemny

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr Jan Rogala

Termin i miejsce: środy, godz. 11.20–12.50, ul. Nowy Świat 69, sala 178


Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

Sekcja Turkologii (turkologia)


1. Nazwa i forma zajęć: Historia Turcji II (od Republiki po współczesność), wykład (liczba miejsc: 15)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr Agnieszka Zastawna-Templin


Termin i miejsce: środy, godz. 11.20-12.50, ul. Nowy Świat 69, sala 153
2. Nazwa i forma zajęć: Historia Turcji I (od Turków w Azji Środkowej do Republiki), wykład (liczba miejsc: 10)

Cykl dydaktyczny: rozliczenie semestralne (Uwaga, początek od semestru letniego 2012/2013! Kontynuacja w semestrze zimowym 2013/2014!)

Wymiar godzinowy: 60 (30+30)

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę po semestrze letnim 2012/2013, egzamin po semestrze zimowym 2013/2014

Punkty ECTS: 5 (2+3)

Prowadzący: prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk


Termin i miejsce: czwartki, godz. 13.00-14.30, sala 118 (lektorium iranistyki)
3. Nazwa i forma zajęć: Zagadnienia społeczno-kulturowe Turcji, wykład (liczba miejsc: 10)

Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)

Wymiar godzinowy: 60

Forma zaliczenia: egzamin

Punkty ECTS: 5

Prowadzący: dr Agnieszka Zastawna-Templin


Termin i miejsce: czwartki, godz. 11.20-12.50, ul. Nowy Świat 69, sala 153

Zakład Wschodu Starożytnego (asyriologia i hetytologia)
1. Nazwa i forma zajęć: Wstęp do asyriologii i hetytologii, wykład (liczba miejsc: 6)
Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)
Wymiar godzinowy: 60
Forma zaliczenia: egzamin
Punkty ECTS: 5
Prowadzący: dr Małgorzata Sandowicz
Termin i miejsce: czwartki, godz. 11.20-12.50, lektorium Zakładu Wschodu Starożytnego

2. Nazwa i forma zajęć: Podstawowe wiadomości o obszarze Azji Zachodniej, wykład (liczba miejsc: 6)


Cykl dydaktyczny: rok ak. (rozliczenie roczne)
Wymiar godzinowy: 60
Forma zaliczenia: egzamin
Punkty ECTS: 5
Prowadzący: prof. Piotr Taracha
Termin i miejsce: środy, godz. 13.00-14.30, lektorium Zakładu Wschodu Starożytnego


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna