Klasy pierwszePobieranie 36.52 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar36.52 Kb.
Zestaw programów i podręczników szkolnych na rok szkolnym 2013/2014
KLASY 1 - 3


Lp.

Autor, nazwa programu, nr dopuszczenia

Autor i tytuł podręcznika,
nr dopuszczenia


KLASY PIERWSZE

1.


Kształcenie zintegrowane
dr Teresa Janicka – Panek, dr Hanna Małkowska – Zegadło, dr Barbara Bieleń - Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej . „Szkoła na miarę” (Wyd. Nowa Era);

Małgorzata Ewa Piotrowska, Maria Alicja Szymańska - pakiet „Nowe już w szkole” wyd. Nowa Era

56/1/2009; 56/2/2009


2.

Muzyka
Program autorski dla klas 1 – 3 Wenedy Wołejszy „Muzyka dla Smyka”(Wyd. Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna ADAM);
DKW-4014-12/99

Weneda Wołejsza, „Śpiew i muzyka dla smyka” klasa 13

Etyka
Anna Ziemska - Program nauczania etyki
w klasach 1-3 szkoły podstawowej pt.”Elementarz etyki”. Program własny zaopiniowany na posiedzeniu RP w dniu 28.08.2009r.

Bez podręcznika

4

Kształcenie zintegrowane
dr Teresa Janicka – Panek, dr Hanna Małkowska – Zegadło, dr Barbara Bieleń - Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej . „Szkoła na miarę” (Wyd. Nowa Era);

Michał Kęska


Zajęcia Komputerowe
Nowa Era
228/1/2012


5

Wychowanie fizyczne
Tomasz Frołowicz, Bogumiła Przysiężna - „Moja sprawność i zdrowie” (Wyd. Fokus)

DKW 4014-102/02Bez podręcznika

6

Religia
Program nauczania religii dla klas 1-3 szkoły podstawowej „W rodzinie dzieci bożych”
autor Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski Episkopat Polski

nr AZ-1-01/12 z dn. 4 I 2012

Autor/Autorzy: pod red. ks. Krzysztofa Mielnickiego, Elżbiety Kondrak „Żyjemy w Bożym świecie ”(Wyd. Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej)
Podręcznik nr AZ-11-01/12-KI-1/12 zg

7.

Kształcenie zintegrowane w j. angielskim

Joanna Wieja - Projekt „ Wprowadzenie do nauczania dwujęzycznego dla klas 1-3 szkoły podstawowej”. Program pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu RP w dniu 28.08.2009 r.Bez podręcznika


8

Joanna Wieja Program języka angielskiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej:Early Start with English Language– program własny szkoły”. Program własny zaopiniowany na posiedzeniu RP w dniu 30.08.2013r.


Autorzy: Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter Lewis-Jones Super Minds 1
Wydawnictwo: Cambridge University PressKLASY DRUGIE

1.


Kształcenie zintegrowane
dr Teresa Janicka – Panek, dr Hanna Małkowska – Zegadło, dr Barbara Bieleń - Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej . „Szkoła na miarę” (Wyd. Nowa Era);

Ewa Hrynszkiewicz, Barbara Stępień. Współpraca autorstwa w zakresie edukacji przyrodniczej Joanna Winiecka- Nowak Elementarz XXI wieku
Nr dopuszczenia
404/3/2013 (sem. 1), 404/4/2013 (sem. 2)

2.

Elementy informatyki
dr Teresa Janicka – Panek, dr Hanna Małkowska – Zegadło, dr Barbara Bieleń - Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej . „Szkoła na miarę” (Wyd. Nowa Era);

Michał Kęska


Zajęcia Komputerowe
Nowa Era
228/1/2009

3

Religia
Program nauczania religii dla klas 1-3 szkoły podstawowej „Jesteśmy dziećmi Bożymi”

AZ-1-01/1Marzanna Dubińska, ks. Andrzej ,
„Czekamy na Ciebie Panie Jezu, Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej

Wydawnictwo: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Nr MEN: AZ-12-01/1-34.

Muzyka
Program autorski dla klas 1 – 3 Wenedy Wołejszy „Muzyka dla Smyka”.(Wyd. Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna ADAM);
DKW-4014-12/99

Weneda Wołejsza, „Śpiew i muzyka dla smyka” klasa 2
5.

Wychowanie fizyczne
Tomasz Frołowicz Bogumiła Przysiężna - „Moja sprawność i zdrowie” (Wyd. Fokus)
DKW 4014-102/02

Bez podręcznika


6


Etyka
Anna Ziemska - Program nauczania etyki
w klasach 1-3 szkoły podstawowej pt.”Elementarz etyki”. Program autorski

Bez podręcznika

7.

Kształcenie zintegrowane w j. angielskim
J
oanna Wieja - Projekt „ Wprowadzenie do nauczania dwujęzycznego dla klas 1-3 szkoły podstawowej”..

Bez podręcznika
Joanna Wieja Program języka angielskiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej:Early Start with English Language– program własny szkoły. ”. Program własny zaopiniowany na posiedzeniu RP w dniu 30.08.2013r.


Autorzy: Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter Lewis-Jones Super Minds 2
Wydawnictwo: Cambridge University Press


KLASY TRZECIE

1.

Kształcenie zintegrowane
dr Teresa Janicka – Panek, dr Hanna Małkowska – Zegadło, dr Barbara Bieleń - Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej . „Szkoła na miarę” (Wyd. Nowa Era);

Małgorzata Ewa Piotrowska, Maria Alicja Szymańska - pakiet „Nowe już w szkole”

56/3/2010


2

Muzyka
Program autorski dla klas 1 – 3 Wenedy Wołejszy „Muzyka dla Smyka”(Wyd. Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna ADAM);

DKW-4014-12/99
Weneda Wołejsza, „Śpiew i muzyka dla smyka” klasa 3


3.

Etyka
Anna Ziemska - Program nauczania etyki
w klasach 1-3 szkoły podstawowej pt.”Elementarz etyki”. Program własny zaopiniowany na posiedzeniu RP w dniu 28.08.2009r.

Bez podręcznika


4.

Elementy informatyki
I
wona Boratyńska, Danuta Kiałka
„ INFORMATYKA EUROPEJCZYKA”
Program nauczania informatyki w szkole podstawowej w kształceniu zintegrowanym (Wyd. Helion, Gliwice)

DKOW-5002-15/08Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka, Iwona Boratyńska, „Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa
z komputerem w kształceniu zintegrowanym. Część 3”
578/3/2012

5.

Wychowanie fizyczne
Tomasz Frołowicz, Bogumiła Przysiężna - „Moja sprawność i zdrowie” (Wyd. Fokus)
DKW 4014-102/02


Bez podręcznika

6.

Religia
Program nauczania religii dla klas 1-3 szkoły podstawowej „Jesteśmy dziećmi Bożymi”

AZ-1-01/1Marzanna Dubińska, Agnieszka Grzybowska,
ks. Andrzej Tulej, „W przyjaźni z Panem Jezusem”, Wyd. Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej)

7

Kształcenie zintegrowane w j. angielskim
Joanna Wieja - Projekt „ Wprowadzenie do nauczania dwujęzycznego dla klas 1-3 szkoły podstawowej”. Pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu RP w dniu 28.08.2009r.

Bez podręcznika

8

Joanna Wieja Program języka angielskiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej:Early Start with English Language– program własny szkoły ”. Program własny zaopiniowany na posiedzeniu RP w dniu 30.08.2013r.

Autorzy: Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter Lewis-Jones Super Minds 3
Wydawnictwo: Cambridge University Press

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna