Klawiatura – narzędzie do wpisywania tekstuPobieranie 42.61 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar42.61 Kb.Klawiatura – narzędzie do wpisywania tekstu.


 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK.

 2. Litery typowe dla języka polskiego np. ą, ę, ć, ś, ń, ź, ż, ł, ó piszemy naciskając jednocześnie prawy klawisz ALT

  • prawy ATL + l = ł

  • prawy ATL + o = ó

  • prawy ATL + s = ś

  • prawy ATL + c = ć

  • prawy ATL + n = ń

  • prawy ATL + z = ż

  • prawy ATL + x = ź

  • prawy ATL + a = ą

  • prawy ATL + e = ę

 3. Odstępy pomiędzy wyrazami uzyskujemy za pomocą SPACJI.

 4. Błędy powstałe przy pisaniu poprawiamy za pomocą klawisza BACKSPACE (kasuje znak przed kursorem) lub DELETE (kasuje znak za kursorem).

 5. Klawisza ENTER używamy do przejścia do nowego akapitu.


Podstawowe nazewnictwo


 1. Wiersz to jedna linijka napisanego tekstu.

 2. Akapit to fragment tekstu stanowiący oddzielną myśl. Każdy akapit zakończony jest klawiszem ENTER.

Zasady poprawnego wpisywania tekstu


 1. Przed znakami interpunkcyjnymi (kropka, przecinek, średnik, dwukropek, wykrzyknik, znak zapytania) nie wstawiamy spacji. Wstawiamy ją zawsze po znaku interpunkcyjnym.

 2. Nie wstawiamy spacji po nawiasie otwierającym (, {, [.

 3. Nie wstawiamy spacji przed nawiasem zamykającym ), }, ].

 4. Nie wstawiamy spacji pomiędzy cudzysłowem a wpisanym wewnątrz tekstem
  np. „jajko”.

 5. Nie naciskamy klawisza ENTER, aby przejść do nowego wiersza. Używamy go tylko wówczas, gdy przechodzimy do nowego akapitu.Zaznaczanie tekstu


 1. Dowolny fragment tekstu zaznaczamy ustawiając kursor myszy na początku fragmentu tekstu, który chcemy zaznaczyć, następnie zaciskamy lewy klawisz myszy
  i przeciągamy do końca wybranego tekstu.

 2. Pojedynczy wyraz zaznaczamy klikając na niego dwukrotnie.

 3. Zdanie zaznaczamy wciskając klawisz CTRL i klikając gdziekolwiek na zdaniu.

 4. Wiersz zaznaczamy klikając na lewym marginesie obok wybranego wiersza.

 5. Akapit zaznaczamy klikając dwukrotnie na lewym marginesie obok akapitu.

 6. Cały dokument zaznaczamy klikając trzy razy na lewym marginesie.

Zaznaczony fragment tekstu nazywamy blokiem.Formatowanie tekstu
Do formatowania tekstu służy pasek formatowania. W celu przeformatowana tekstu należy go najpierw zaznaczyć.
Narzędzia służące do formatowana tekstu:Tekst możemy również formatować klikając Format Czcionka…

Przykłady formatowania tekstu:
Standardową czcionką używaną w większości dokumentów jest Times New Roman. Większość pism piszemy czcionką rozmiar 12.

Kiedy chcemy wyróżnić fragment tekstu możemy go pogrubić, podkreślić, lub napisać kursywą.


Należy pamiętać, że nadmierna różnorodność rodzajów czcionek,

stylów i wielkości sprawia wrażenie chaosu,

zmniejsza czytelność dokumentui odwraca uwagę od jego treści.
Formatowanie akapitów
Do formatowania akapitów służy pasek formatowania. W celu przeformatowana akapitu należy go najpierw zaznaczyć.
Narzędzia służące do formatowana akapitu:
Akapit możemy również formatować klikając Format Akapit…


Przykłady formatowania akapitów:


 1. do lewego marginesu

W większości dokumentów tekst

jest wyrównany do lewego marginesu.

Prawy brzeg tekstu pozostaje nierówny.


 1. do prawego marginesu

W przypadku wyrównania tekstu do

prawego marginesu

lewy brzeg pozostaje nierówny.


 1. względem linii środka

W ten sposób wyrównujemy

najczęściej tytuły i podtytuły.
 1. wyjustowanie

Tekst wyjustowany, czyli obustronnie wyrównany spotykany jest bardzo często w książkach, pismach i czasopismach. W tym przypadku zarówno prawy jak i lewy brzeg tekstu pozostają równe.

Wcięcia akapitów
Wcięcia akapitów możemy ustawiać za pomocą linijki

Umieszczone są na niej następujące narzędzia:

Zaciemnione fragmenty linijki to prawy i lewy margines, czyli fragment strony, który po wydrukowaniu pozostanie pusty.


Przykłady wcięcia akapitów:
Wcięcie pierwszego wiersza oznacza, że pierwszy wiersz danego akapitu nie rozpoczyna się bezpośrednio od lewego marginesu lecz jest od niego odsunięty. Pozostałe wiersze akapitu rozpoczynają się bezpośrednio od lewego marginesu.
Wysuniecie oznacza, że pierwszy wiersz danego akapitu rozpoczyna się bezpośrednio od lewego marginesu. Pozostałe wiersze danego akapitu są dosunięte od lewego marginesu.
Wcięcie z lewej powoduje odsunięcie całego akapitu od lewego marginesu. Żaden z wierszy akapitu nie dotyka lewego marginesu.
Wcięcie z prawej powoduje odsunięcie całego akapitu od prawego marginesu. Żaden z wierszy akapitu nie dotyka prawego marginesu.

Tabulatory
Tabulatory umożliwiają rozmieszczenie tekstu w dowolnym miejscu wiersza. W celu korzystania z tego narzędzia należy wcisnąć klawisz TAB na klawiaturze, wybrać typ tabulatora i odpowiednio go rozmieścić. Rozróżniamy następujące typy tabulatorów:

Tabulator lewy określający w którym miejscu tekst powinien się rozpoczynać.

Tabulator prawy określający w którym miejscu tekst powinien się kończyć.

Tabulator środkowy określający w którym miejscu znajduje się środek wpisanego tekstu.

Wypunktowanie i numerowanie
Narzędzia te wykorzystywane są do wykonywania różnego rodzaju list i spisów. Znajdują się one na pasku formatowania.

W ten sposób możemy włączyć domyślny (ustawiony w programie Word) sposób numerowania i wypunktowania). Wyboru sposobu wypunktowania lub numeracji możemy dokonać za pomocą menu Format Wypunktowywanie i numerowanie.
Przykłady wypunktowania:


P

rzykłady numerowania:

Tabele
Tabele wstawiamy klikając na pasku standardowym narzędzie Wstaw tabelę. Następnie należy zaznaczyć odpowiednią ilość wierszy i kolumn.

Do formatowania tabeli (zmiany obramowań, cieniowania komórek tabeli) służy pasek Tabele i krawędzie.

W celu sformatowania tabeli należy:


 • zaznaczyć komórki, których obramowania chcemy sformatować;

 • wybrać rodzaj obramowania

 • wybrać kolor obramowania • wybrać krawędzie, które powinny zostać narysowane tym rodzajem krawędzi
Możemy również rozmieścić tekst w komórce tabeliDostosowywanie sposobu wyświetlania
W celu dostosowania wialkości wyświetlanego obrazu do własnego wzroku wybieramy narzedzie Powiekszenie na pasku standardowym.


Znaczniki formatowania
W celu zobaczenia znaczników formatowania należy wybrać narzędzie Pokaż wszystko na pasku formatowania.

Pojawiają się wtedy: 1. kropki w miejscu spacji

 2. znaki ¶ w miejscach ENTERA.

Znaki te nie drukują się, widać je tylko na ekranie monitora.

Wstawianie Clipart
Clipart to prosty rysunek, znajdujący się standardowo w programie Word. Rysunki do dokumentu wstawiamy za pomocą polecenia Wstaw Rysunek Clipart lub narzędzie Wstaw Clipatr na pasku rysowanie.

Właściwości wstawionych rysunków możemy zmieniać na pasku Rysunek (wyostrzanie, rozjaśnianie, przyciemnianie itp.)Wstawianie napisów WordArt
Narzędzie WordArt umożliwia wstawienie ozdobnych napisów do dokumentu. Wstawiamy je do dokumentu za pomocą polecenia Wstaw Rysunek WordArt lub narzędzie Wstaw WordArt na pasku rysowanie.

Mamy do wyboru bogatą galerię WordArt
Następnie wpisujemy tekst


Wstawione obiekty możemy formatować na pasku WordArtOtwieranie nowego dokumentu
W celu otwarcia nowego dokumentu należy wybrać polecenie Plik Nowy lub narzędzie Nowy na pasku standardowym.

Zostaje otwarty całkiem pusty dokument (czysta kartka).Otwieranie dokumentu zapisanego wcześniej na dysku
W celu otwarcia dokumentu zapisanego wcześniej na dysku należy wybrać polecenie
Plik Otwórz lub narzędzie Otwórz na pasku standardowym.

Następnie wybieramy: • lokalizację pliku

 • n
  lokalizacja pliku
  azwę pliku

 • klikamy Otwórz


nazwa pliku

otwórz

Zapisywanie dokumentu
W celu zapisania dokumentu należy wybrać polecenie Plik Zapisz lub narzędzie Zapisz na pasku standardowym.

Następnie wybieramy:
lokalizacja zapisu pliku

nazwa pliku

zapisz©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna