Klks knihovna Literatura V polštině ulicka, DanutaPobieranie 9.58 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar9.58 Kb.
KLKS Knihovna – Literatura v polštině

ULICKA, Danuta. Literaturoznawcze diskurzy mozliwe.Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie srodkowo-wschodniej. Universitas. Kraków 2007. ISBN 97883-242-0627-8

Deleuze, Gilles. Róznica i powtórzenie. Wydawnictwo KR. Warszawa 1997. ISBN 83-86989-22-X

Oesterreicher-Mollwo, Marianne. Leksykon symboli. Rok. Warszawa 1992. ISBN 83-85344-23-3

ULICKA, Danuta. Ingardenowska filozofia literatury. PWN. Warszawa 1992. ISBN 83-01-10506-2

STEFANOWKA, Z. – Slawinski, J. Dzielo literackie jako zródlo historyczne. Czytelnik. Warszawa 1978.

GRAJEWSKI, Wincenty. Jak czytac utwory fabularne? WKP. Warszawa 1980

TRZYNADLOWSKI, Jan. Sztuka slowa i obrazu. Studia teoretycznoliterackie. Ossolineum. Wroclaw, Warszawa, Kraków 1982. ISBN 83-04-01045-3

ECO, U. – RORTY, R. – CULLER, J. Interpretacja i nadinterpretacja. Znak. Kraków 1996. ISBN 83-7006-539-2

TYSZCZYK, Andrzej. Estetyczne i metafizyczne aspekty aksjologii literackiej Romana Ingardena. RW KUL. Lublin 1993. ISBN 83-228-0331-1

KULIKOWSKA, Jolanta. Synteza epoki. Antyk 1. Opracowania lektur dokladne streszczenia. Werset. 2000. ISBN 83-86754-82-6

MARKIEWICZ, Henryk (ed.) Wspolczesna teoria badan literackich za granica. Tom I. Wydawnictwo Literackie. Kraków 1976. (2 ks)

MARKIEWICZ, Henryk (ed.) Wspolczesna teoria badan literackich za granica. Tom II. Wydawnictwo Literackie. Kraków 1976

JASINSKI, Z. – LEWOWICKI, T. – NIKITOROWICZ, J. Potencjal spoleczno-kulturowy polskich pograniczy. OOW. Opole 1998. ISBN 83-901905-7-5

BALUCH, J. – JARZEBSKI, J. – KADLEC, V. U zrodel sensu. Leśmian – Hrabal – Schulz. Racibórzkie Centrum Kultury. Racibórz 2003. ISBN 83-91945-6-6

MICHNIK, Adam. Kościól, lewica, dialog. Świat Ksiazki, Warszawa 1998. ISBN 83-7129-622-3

DYBALSKA, Renata. Sekundarne gatunki mowy w reklamie. Univerzita Karlova. Praha 2010. ISBN 978-80-7308-326-7

IVANIČKOVÁ-Janaszek, Halina. O wspólczesnej komparatystyce literackiej. Pánstwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1980. ISBN 83-01-02054-7

GRZEGORCZYK, Anna (ed.) Semiotyczne olśnienia. Humaniora. Poznań 1997. ISBN 83-7112-383-3

LYOTARD, Jean-Francois. Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. Aletheia. Warszawa 1997. ISBN 83-87045-06-3

MITOSEK, Zofia. Teorie badań literackich. PWN. Warszawa 1983. ISBN 83-01-04662-7

MARKIEWICZ, Henryk. Teorie powieści za granica. PWN. Warszawa 1995. ISBN 83-01-11854-7

NASILOWSKA, Anna. Literatura wspólczesna. Podrecznik dla szkól ponadpodstawowych. 2. vydání. Stentor. Warszawa 1999. ISBN 83-86018-39-9

JUDKOWIAK, B. – NOWICKA, E. – SIENKIEWICZ, B. (eds.) Poznanskie Studia Polonistyczne. Jaki Norwid? Seria Literacka. Abedik. Poznań 1997. ISBN 83-906651-7-4

JAROSZ, Stefan. Krajobrazy polski i ich pierwotne fragmenty. Warszawa 1959.

KULIKOWSKA, Jolanta. Synteza epoki. Średniowiecze renesans 2. Werset. Mlawa 1999. ISBN 83-86754-46-X

KULIKOWSKA, Jolanta. Synteza epoki. Barok oświecenie 3. Werset. Mlawa 2000. ISBN 83-86754-47-8

BAKULA, Boguslaw. Od mlodej polski do postmodernizmu. Antologia literatury polskiej 1891-2001. T. III. Proza i dramat 1945-2001. KSU. Kijów 2005. ISBN 966-7486-39-7

WALC, Jan. Ja tu tylko sprzatam. Felietony i szkice z lat 1988-1993. Szpak. Warszawa 1995. ISBN 83-901443-1-X

BOGUCKA, Maria. Dzieje polski do 1795 r. Wiedza Powszechna. Warszawa 1964.

CUDAK, R. – TAMBOR, J. (eds.) Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i jezyka poskiego jako obcego. WydawnictwoUniwersytetu Ślaskiego. Katowice 2001. ISBN 83-226-1119-6

GLOWINSKI, Michal. Peereliada. Komentarze do slów 1976-1981. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1993. ISBN 83-06-02291-2

BAKULA, Boguslaw. Od mlodej polski do postmodernizmu. Antologia literatury polskiej 1891-2001. T II. Poezja 1945-2000. KSU. Kijów 2005. ISBN 966-7486-39-7

NASTULANKA, Krystyna. „Dwa teatry“ Jerzego Szaniawskiego. Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1974.

NATANSON, Wojciech. Szczeście Syzyfa. Wydawnictwo Literackie. Kraków 1980. ISBN 83-08-00450-4

TOKARCZUK, Olga. Dom dzienny, dom nocny. Ruta. Walbrzych 1999. ISBN 83-900281-9-0

JABLONSKI, H. – KORCZYNSKI, G. – GÓRA, W. W dwudziesta rocznice zwyciestwa. Wystapienia delegacji polskiej na Miedzynarodowej Konferencji Naukowej w Moskwie poświeconej XX rocznicy zwyciestwa nad Niemcami hitlerowskimi 13-17 kwietnia 1965 r. Polska akademia nauk. Wroclaw 1966.

PAŹNIEWSKI, Wlodzimierz. Zycie i inne zajecia. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1982. ISBN 83-06-00686-0

KRAJEWSKI, Kazimierz. Średniowiecze – Oświecenie. Podrecznik literatury dla klasy I szkól śtrednich. WSP. Warszawa 1985. ISBN 83-02-01530-X

JANION, Maria. Projekt krytyki fantazmatycznej. PEN. Warszawa 1991. ISBN 83-85254-06-4

MARKIEWICZ, Henryk. Glówne problemy wiedzy o literaturze. Wydawnictwo Literackie. Kraków 1970

DE MAN, Paul. Alegorie czytania. Jezyk figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta. Universitas. Kraków 2004. ISBN 83-242-0260-9KLICH, Aleksandra. Caly ten kutz. Biografia niepokorna. Znak. Kraów 2009. ISBN 978-83-240-1138-4

CZAPLIŃSKI, Przemyslaw. Polska do wymiany. MKiDN. Warszawa 2009. ISBN 978-83-7414-508-4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna