Końcowe sprawozdanie z warsztatów integracyjno – aktywizujących realizowanych w okresie od 10 do 11. 10 2010r w Szczyrku „Willa pod Aniołem” ul. Południowa 4 dla uczestników Programu Klub Integracji SpołecznejPobieranie 48.9 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar48.9 Kb.

Końcowe sprawozdanie

z warsztatów integracyjno – aktywizujących realizowanych

w okresie od 4.10 do 11.10 2010r. w Szczyrku „Willa pod Aniołem” ul. Południowa 4

dla uczestników

Programu Klub Integracji Społecznej

– „Pokonać Siebie”

Odbiorcy programu
Odbiorcami programu jest 25 mieszkańców Warszawy Dzielnicy Praga-Południe – uczestników programu Klubu Integracji Społecznej „Pokonać siebie”. W większości są to osoby uzależnione od alkoholu, z bardzo niskim poczuciem własnej wartości, samotni, bądź mający niesatysfakcjonujący kontakt emocjonalny z bliskimi, nierzadko po pobytach w zakładach karnych, bezdomni mieszkający w schroniskach.

Na czas wyjazdu uczestnicy zostali podzieleni na 2 grupy:

I grupa liczyła 12 osób, II grupa liczyła 11 osób.
Cele programu

Celem wyjazdu integracyjno-motywującego była przede wszystkim poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników – rozwój w zakresie otwartej komunikacji, samopoznania, samoświadomości, asertywności; integracja uczestników, rozwój współpracy, współdziałania na rzecz innych oraz aktywny, zdrowy wypoczynek modelujący czynne spędzanie wolnego czasu. Poza tym istotnym celem wyjazdu było również poznanie się wszystkich uczestników ze sobą nawzajem z uwzględnieniem pracy nad pokonywaniem barier w kontaktach interpersonalnych, także doświadczanie siebie, odkrywanie potencjałów, zasobów w kontakcie z drugim człowiekiem. Była to również okazja do integracji grupowej, poznawanie się w trudnych sytuacjach, m.in. dzięki zmaganiom się w górach.


Formy realizacji programu

Zajęcia były prowadzone w formie warsztatowej, z aktywnym udziałem uczestników. Uczestnicy byli zapraszani do doświadczania sytuacji i praktycznego ćwiczenia proponowanych umiejętności.

Program szkolenia był realizowany z wykorzystaniem następujących form:

krótkie wykłady wprowadzające do zajęć, zabawy grupowe, burza mózgów, ćwiczenia w małych grupach oraz parach. Uczestnicy mieli możliwość wypowiadania się na forum.
Miejsce realizacji programu

Warsztaty integracyjno-motywujące odbyły się w pensjonacie „Willa Pod Aniołem” w Szczyrku. Do dyspozycji uczestników zostały oddane pokoje: fiołkowy, morelowy, czarno-biały, morski, księżycowy, anielski. Były to pokoje 2 oraz 3-osobowe. Każdy pokój był wyposażony w nowocześnie urządzoną łazienką.


Czas trwania wyjazdu:

Wyjazd trwał 8 dni - od 4.10 do 11.10.2010 roku. Łącznie zostało zrealizowanych 60 godzin.Przebieg programu
Dzień pierwszy – 4.10 (poniedziałek)

Wyjazd z Warszawy nastąpił z tut. Ośrodka przy ul. Paca ok. godz.10.00. Wyjazd nastąpił z godzinnym opóźnieniem ponieważ jedna z uczestniczek spóźniła się. Przyjazd do pensjonatu nastąpił ok. godz. 17.

Po obiedzie było spotkanie organizacyjne dot. ustalenia zasad funkcjonowania grupy w trakcie wspólnego pobytu.
Dzień drugi – 5.10 (wtorek)

O godz. 8.30 było śniadanie. Następnie o godz. 10.00 było wspólne wyjście do karczmy góralskiej do „Chaty na Groniu”. Jest ona położona na urokliwej polanie leśnej skąd rozpościera się widok na Kotlinę Żywiecką z pasmem Babiej Góry, Pilska i Tatr. W tym miejscu uczestnicy o godz. 13.30 zjedli obiad. Jedna z uczestniczek pomimo trudności z kolanem podjęła trud i wysiłek aby pójść z grupą. Następnie godz. 14.30 nastąpił wymarsz do pensjonatu „Willa pod aniołem”.

O godz. 17.00 rozpoczęły się zajęcia integracyjne. Uczestnicy zapoznawali się ze swoimi imionami oraz wykonali ćwiczenie „Krzesła”. Celem ćwiczenia była aktywizacja grupy, pokonywanie barier w kontaktach interpersonalnych oraz możliwość poznania się uczestników. Ćwiczenie polegało na tym, że uczestnicy siedzą w kole na krzesłach prowadzący stoi w środku koła. Zadaniem prowadzącego a następnie każdej kolejnej osoby stojącej w środku koła jest wypowiedzenie zdania rozpoczynającego się od słów – Wszyscy którzy …. (np. jedli śniadanie). Wówczas każda osoba, dla której to zdanie jest prawdziwe musi zmienić swoje miejsce tak, aby nie usiadła na krześle, na którym już siedziała a prowadzący stara się również zająć jedno miejsce, zatem jeden z uczestników zostanie na środku i jego zadaniem jest wypowiedzieć zdanie rozpoczynające się jak powyżej.

O godz. 19.30 była kolacja.


Dzień trzeci – 6.10 (środa)

Dzień rozpoczął się śniadaniem o godz. 8.30. Następnie o godz. 9.30 rozpoczęły się dalsze ćwiczenia dot. integracji grupy.

Pierwszym ćwiczeniem były „fotografie”. Spośród różnych zdjęć każdy z uczestników wybierał fotografię, która w jakiś sposób jest mu bliska – odzwierciedla jego nastrój, nadzieje, oczekiwania związane z projektem; w którym momencie swojego życia się znajduje. Celem ćwiczenia było przyjrzenie się potrzebom uczestników oraz wzbudzeniem potrzeb poznawczych.

Następnie uczestnicy wykonali kolejne ćwiczenie integracyjne, którego celem było wzajemne poznanie się.

Zadaniem każdego z uczestników było powiedzieć o sobie w następującej konwencji:

- Ja jestem…..

- Ja lubię…..

-Ja marzę o….


Następne ćwiczenie wykonane przez uczestników to „Kwiatek integracyjny”. Zadaniem każdego z uczestników było dokończenie poniższych zdań:

 1. Twoje ulubione zajęcie

 2. Twój ulubiony kolor

 3. Co najbardziej lubisz gotować

 4. Twój kolor oczu

 5. Osoba, która jest dla Ciebie autorytetem

 6. Twój ulubiony autor

 7. Twoja ulubiona pora roku

 8. Wartość najważniejsza dla Ciebie

 9. Ulubiona dobranocka z dzieciństwa

 10. Z czego jesteś zadowolony

 11. Najlepszy deser na świecie

 12. Twój znak zodiaku

Następnie uczestnicy zostali podzieleni na kilkuosobowe zespoły, których zadaniem było namalowanie kwiata w którym zostają wpisane wspólne cechy uczestników.
O godz. 14.00 był obiad. Następnie o godz. 15.00 grupa udała się pod skocznię narciarską w Szczyrku. Dla niektórych uczestników było to przeżycie ponieważ pierwszy raz widzieli z bliska skocznię narciarską (małą i dużą) oraz mogli zaobserwować treningi narciarskie.
Po powrocie oraz krótkim odpoczynku o godz. 18.45 rozpoczęły się zajęcia podsumowujące. Polegały one na omówieniu dnia oraz każdy z uczestników starał się dostrzec zasoby/umiejętności innych osób uczestniczących w zajęciach, które te mogły w przyszłości wykorzystać.
Po kolacji o godz. 20.30 było przygotowane ognisko dla uczestników połączone z pieczeniem kiełbasek. Ognisko spełniało także funkcję integracyjną, uczestnicy mieli okazję poznać się bliżej.


Dzień czwarty – 7.10. (czwartek)

Po śniadaniu o godz. 10.00 uczestnicy wyruszyli na górę Skrzyczne. (Skrzyczne – 1257 m n.p.m). Ciekawym doświadczeniem dla uczestników był wjazd kolejką górską. Niektórym towarzyszył lęk przed wejściem do kolejki. Jedna z uczestniczek dopiero w ostatniej chwili zdecydowała się na wjazd kolejką. Podczas pobytu na górze uczestnicy zbierali chrust na ognisko. Było wspólne pieczenie kiełbasek.


Po powrocie do pensjonatu oraz zjedzeniu obiadu o godz. 17.30 rozpoczęły się zajęcia dot. budowania swojej tożsamości. Zadaniem każdego z uczestników było napisanie, narysowanie własnego symbolu, z którym ma utożsamiać się uczestnik.


Dzień piąty – 8.10 (piątek)

Po śniadaniu o godz. 9.30 uczestnicy odbyli wycieczkę autokarową do Bielska-Białej oraz Żywca.

W Bielsku-Białej uczestnicy zwiedzali muzeum, gdzie prezentowana jest sztuka polska i europejska od XIV do XVII wieku. Pokazana jest także rokokowa sala koncertowa oraz pokój biedermeierowski.

Prezentowane jest tu także XIX-wieczne malarstwo realistyczne i akademickie malarstwo z okresu Młodej Polski, prace artystów związanych z Bielskiem-Białą.

Następnie o godz. 14.00 uczestnicy zjedli obiad w restauracji na rynku starego miasta.
Następnie grupa udała się do Żywca do Muzeum Browaru. Dla wszystkich uczestników było to interesujące przeżycie poznać historie muzeum oraz doświadczyć przeżycia np. wyjścia z labiryntu. Dla niektórych uczestników był to sprawdzian swojej siły – związane to było z faktem wystąpienia głodu alkoholowego dlatego też niektórzy podjęli decyzję o niezwiedzaniu muzeum.
Po powrocie do pensjonatu oraz zjedzeniu kolacji uczestnicy kontynuowali zajęcia dot. budowania swojej świadomości. Każdy z uczestników dostrzegał zasoby pozostałych i o nich opowiadał, prowadzący wpisywali je na flipcharty.
Dzień szósty – 9.10 (sobota)

Po śniadaniu o godz. 9.30 rozpoczęły się zajęcia. Pierwszym ćwiczeniem było „Domino”. Polegało na łączeniu się (podanie ręki)po znalezieniu wspólnej cechy z osobą która stanowi ostatnią część domina. Prowadzący staje pośrodku koła i mówi „Jestem pierwszym elementem domina. Proszę do siebie kogoś, kto, tak jak ja…”. Kto pierwszy chwyci prowadzącego za rękę wygrywa i teraz on zaprasza kogoś o podobnych upodobaniach. Ostatni osoba zamyka krąg i łączy nas wszystkich. Oprócz świetnej zabawy dla uczestników było to także pokonywanie barier w kontakcie z pozostałymi.


Kolejnym ćwiczeniem wykonanym przez uczestników była „Wieża”. Zadaniem uczestników było zbudowanie wieży ze słomek, spinaczy biurowych oraz taśmy biurowej. Celem ćwiczenia była nauka pracy w zespole, podejmowanie działań w celu realizacji wspólnego celu oraz nabywanie umiejętności komunikowania się.
Kolejnym ćwiczeniem było ćwiczenie z balonami. Celem tego ćwiczenia było przede wszystkim odkrywanie własnych umiejętności, potencjału, doświadczenie siebie oraz nabycie umiejętności komunikowania się.
Uczestnicy zostali podzieleni na 5-osobowe grupy. Każda z grup otrzymała instrukcję

Grupa Niebieska – Jeżeli będziesz miał tyle determinacji i konsekwencji w działaniu, co miał Rocky Balboa, co zrobisz inaczej, w Twoich „życiowych walkach” w najbliższej przyszłości?

Grupa Zielona – Jeśli będziesz miał tyle umiejętności wykrywania zasobów, jak dużo umiejętności wykrywania dowodów przestępstw co super bohater taki jak Supermen, co zrobiłbyś inaczej w swoich „życiowych dochodzeniach” w najbliższej przyszłości?

Grupa czerwona – jeśli będziesz miał tyle zaufania do innych ile ma w sobie mały kociak do swojej mamy, co zrobisz inaczej w swoich wyborach życiowych w najbliższej przyszłości?

Grupa pomarańczowa – jeśli będziesz miał tyle samo pasji do czegoś, ile miał Kubuś Puchatek do swojego miodku lub Wilk chcący złapać zająca, co zrobisz inaczej przygotowując własne potrway życiowe w najbliśzej przyszłości?
Grupa brązowa – jeśli będziesz miał tyle odwagi, by walczyć o to co dla Ciebie ważne, ile miał jej w sobie Robin Hood, co zmieni się w Twoim życiu w najbliższej przyszłości?
Dzień siódmy – 10.10 (niedziela)
Po śniadaniu o godz. 9.30 rozpoczęły się zajęcia a właściwie ich kontynuacja dot. budowania swojej świadomości. Na początek każdy z uczestników miał wykonać ćwiczenie „Pocztówka z wyjazdu”, które polegało na tym, że każdy z uczestników miał umieścić na niej obrys/odbicie swojej dłoni oraz swój Nick – imię jakim się posługuje. Następnie symbolicznie na pocztówce powinny znależć się takie informacje:


Była to praca indywidualna a następnie na forum całej grupy pszczególne osoby omawiały pcoztówki.


Drugim zadaniem był „List ze Szczyrku”. Zadaniem uczestników było napisać list do kogoś dla nich ważnego. W liście miały znależć się informacje dotyczące pobytu na warsztatch. Miały tam pojawić się odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Co dobrego zabieram ze sobą z tego wyjazdu?

2. Co traktuję jako cenne doświadczenie?

3. Co według mnie przyda mi się w najbliższej przyszłości a czego dowiedziałm się lub przypomniałem sobie o tym wyjeżdzie?

4. Czego nowego dowiedziałeś się o sobie, co inni w Tobie zauważyli a może przypomnieli Ci o czymś, z czego dawno nie korzystałeś a znalazło się na twojej kartce z symbolami?

5. Dokończ zdanie: Jadąc do Warszawy chcę pamiętać o....

6. Napisz jedną czynność jaką zrobisz po przyjeździe do Warszawy aby w dobry sposób kontynuować dbanie o siebie.

Po obiedzie oraz krótkim odpoczynku nastąpił dalszy ciąg zajęć. Pomiędzy dwiema uczestniczkami zaistniał konflikt. Opisana przez nie sytuacja dotyczyła bardziej nieporozumień na tle komunikacyjnym niż rzeczywistego konfliktu. Bariery komunikacyjne to; osądzanie, mylenie faktów z oceną, nadinterpretacja zachowań. Przykład tego nieporozumienia stał się kanwą wokół którego został omówiony konflikt oraz zostały przedstawione sposoby jego rozwiązywania.

Następnie po krótkiej przerwie nastąpił dalszy ciąg ćwiczenia „List ze Szczyrku”. Każdy z uczestników czytał swój list na forum grupy. Kolejnym zadaniem było zebranie informacji o każdym z uczestników szukając odpowiedzi na pytania: • czego nowego się o nim dowiedzieli

 • czym ich zaskoczył

 • czym im zaimponował

 • co zrobił, pokazał a jest to dla nich ważne

 • czego doświadczyli od niego dzisiaj

Następnie z wszystkich zapisanych zasobów wygenerowanych dla uczestnika był wybierany jeden, jako ten, który może być przydatny i przez niego wykorzystany w przyszłości.
Po kolacji zostało przygotowane ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.


Dzień ósmy – 11.10 (poniedziałek)
Po śniadaniu rozpoczęły się zajęcia podsumowujące. Uczestnicy zastanawiali się, co ważnego wydarzyło się dla nich podczas pobytu w Szczyrku. Ćwiczenie skłaniające do refleksji i zastanowienia się. Uczestnicy dokonali podsumowania, w swoich wypowiedziach oraz napisanych pracach - podkreślali możliwość zobaczenia gór, poznanie nowych osób z którymi będą spotykać się podczas regularnych zajęć, interesujących ćwiczeń, odkrywania, poznawania swoich zasobów; często nieuświadomionych oraz życzliwego przyjęcia przez gospodarzy pensjonatu.
Kolejne ćwiczenie „Ogłoszenia” polegało na ty, że każdy z uczestników miał zareklamować samego siebie jako najlepszego przyjaciela.
Ostatni punkt zajęć poświęcony został ewaluacji.

Po obiedzie, o godz. 12.30 nastąpił wyjazd do Warszawy.Opis efektów i trudności

Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny był z pewnością dla wszystkich jego uczestników ważnym doświadczeniem. Grupa miała możliwość wzajemnego poznania się, pracowania z osobami, z którymi na codzień będzie spotykała się podczas regularnych zajęć. Uczestnicy mieli możliwość zobaczenia gór, co dla niektórych było sporym przeżyciem (biorąc pod uwagę, że niektórzy od lat nie opuszczali swego miejsca zamieszkania). Na pewno uczestnikom okażą się przydatne zajęcia z komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów – te tematy są przewidziane w realizowanym programie.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna