Kod pocztowy, miastoPobieranie 8.31 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar8.31 Kb.
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy go wypelnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………., dn…………………

miasto data

……………………………..

ID

………………………………IMIĘ I NAZWISKO

………………………………

ULICA

………………………………..KOD POCZTOWY, MIASTO

………………………………….

NUMER TELEFONU

…………………………………..

ADRES EMAIL

………………………………….

NUMER ZAMÓWIENIA

AGAWA.PL Sp. z o.o.

ul. Milenijna 38/40

97-200 Tomaszów Maz.

Tel: 44/7261500

Email: agawa@agawa.pl

Ja / My niniejszym informuję / informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży*, umowy dostawy* następujacych rzeczy, umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujacych rzeczy*, o świadczenie następującej usługi*

……………………………………………………………………………………………………………………….

Paragon / FV nr………………………………. zawartej w dniu……… Towar otrzymałam/em/liśmy w dniu…………(zwrot jest możliwy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki).

Niniejszym oświadczam/my, iż towar jaki odsyłam/my jest w stanie nienaruszonym, nie wskazującycm na użytkowanie. Jestem/śmy świadomy, iż w przypadku niezgodności towar zostanie odesłany do mnie na mój koszt, co oznacza, że zwrot nie zostanie uwzględniony. Przesyłka będzie zawierać wszystkie elementy oryginalnego zestawu (akcesoria, gratisy, itd.).

………………………………

Podpis klienta*niepotrzebne skreślić


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna