Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 22 września 2014 rPobieranie 368 Kb.
Strona1/5
Data08.05.2016
Rozmiar368 Kb.
  1   2   3   4   5
POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej

z dnia 22 września 2014 r.w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.)
po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

postanawiam

§ 1. Powołać Powiatowe Komisje Wyborcze w składach określonych


w załącznikach od nr 1 do nr 4.

§ 2. Powołać Miejską Komisję Wyborczą w Białej Podlaskiej w składzie określonym w załączniku nr 5.

§ 3. Powołać gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 6 do nr 50.

§ 4. Upoważnić starostów, wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta


do zwołania, do dnia 27 września 2014 r. pierwszego posiedzenia, odpowiednio powiatowej, gminnej lub miejskiej komisji wyborczej,
o których mowa w §1-3.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
Waldemar Bańka


Załącznik nr 1

do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej

z dnia 22 września 2014 r.


Powiatowa Komisja Wyborcza w Białej Podlaskiej
skład komisji:

1. Małgorzata Makarska

zgłoszenia dokonał: Prezes Sądu Okręgowego

2. Maria Teresa Deneko, zam. Łomazy

zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem

3. Elżbieta Maria Koryńska, zam. Dokudów Drugi

zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP

4. Anna Kutnik, zam. Roskosz

zgłoszenia dokonał: KWW "Porozumienie Samorządowe"

5. Krzysztof Stanisław Łaski, zam. Woskrzenice

zgłoszenia dokonał: KW Rycerze Maryi

6. Dariusz Paluch, zam. Konstantynów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

7. Ireneusz Stanisław Pietrosiuk, zam. Międzyrzec Podlaski

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

Załącznik nr 2

do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej

z dnia 22 września 2014 r.


Powiatowa Komisja Wyborcza w Łukowie
skład komisji:

1. Marcin Kasperski

zgłoszenia dokonał: Prezes Sądu Okręgowego

2. Anna Baranowska, zam. Łuków

zgłoszenia dokonał: KWW Łukowska Wspólnota Samorządowa

3. Wiesław Czajka, zam. Teodorów

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

4. Jacek Ksieniewicz, zam. Łuków

zgłoszenia dokonał: KWW Radny z Naszej Ulicy

5. Mariola Marciniak, zam. Dąbie

zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP

6. Ewa Mokiejewska, zam. Łuków

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

7. Jan Strzyżewski, zam. Łuków

zgłoszenia dokonał: KW Przymierze dla Ziemi Łukowskiej

Załącznik nr 3

do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej

z dnia 22 września 2014 r.


Powiatowa Komisja Wyborcza w Parczewie
skład komisji:

1. Stanisław Furman, zam.

zgłoszenia dokonał: Prezes Sądu Okręgowego

2. Agata Dadun-Kolendra, zam. Kostry

zgłoszenia dokonał: KWW Zadbajmy o Rozwój

3. Justyna Anna Dominik, zam. Parczew

zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem

4. Anna Ignatowicz, zam. Parczew

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

5. Urszula Elżbieta Jószczuk, zam. Parczew

zgłoszenia dokonał: KWW Samorządowa Inicjatywa Społeczna

6. Wioletta Mazurek, zam. Parczew

zgłoszenia dokonał: KWW Forum Samorządowe Powiatu Parczewskiego

7. Tadeusz Sweklej, zam. Parczew

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

Załącznik nr 4

do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej

z dnia 22 września 2014 r.


Powiatowa Komisja Wyborcza w Radzyniu Podlaskim
skład komisji:

1. Jolanta Latoch

zgłoszenia dokonał: Prezes Sądu Okręgowego

2. Roman Stanisław Filip, zam. Radzyń Podlaski

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

3. Andrzej Filipiuk, zam. Radzyń Podlaski

zgłoszenia dokonał: KWW Obywatelski Komitet Wyborczy

4. Renata Głowniak-Osak, zam. Turów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

5. Stefan Henryk Góra, zam. Radzyń Podlaski

zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem

6. Maciej Nowak, zam. Radzyń Podlaski

zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP

7. Jacek Oniszczuk, zam. Radzyń Podlaski

zgłoszenia dokonał: KWW "Nasz Powiat"

8. Elżbieta Grażyna Pietraszek, zam. Radzyń Podlaski

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

9. Iwona Małgorzata Zielnik, zam. Ustrzesz

zgłoszenia dokonał: KWW Praca Rozwój Przyszłość

Załącznik nr 5

do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej

z dnia 22 września 2014 r.


Miejska Komisja Wyborcza w Białej Podlaskiej
skład komisji:

1. Robert Łukijaniuk

zgłoszenia dokonał: Prezes Sądu Okręgowego

2. Piotr Czapski, zam. Biała Podlaska

zgłoszenia dokonał: KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke

3. Stanisław Zbigniew Dudyk, zam. Biała Podlaska

zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem

4. Jan Dzyr, zam. Biała Podlaska

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

5. Agnieszka Magdalena Filipiuk, zam. Biała Podlaska

zgłoszenia dokonał: KWW LBP Adama Chodzińskiego

6. Krystyna Helena Lubańska, zam. Biała Podlaska

zgłoszenia dokonał: KWW BIS

7. Elżbieta Anna Malesa, zam. Biała Podlaska

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

8. Janusz Siemakowicz, zam. Biała Podlaska

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

9. Robert Grzegorz Warowny, zam. Biała Podlaska

zgłoszenia dokonał: KW Rycerze Maryi

Załącznik nr 6

do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej

z dnia 22 września 2014 r.


Miejska Komisja Wyborcza w Międzyrzecu Podlaskim
skład komisji:

1. Andrzej Henryk Kalinowski, zam. m. Międzyrzec Podlaski

zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem

2. Bogumiła Lucyna Łukomska, zam. m. Międzyrzec Podlaski

zgłoszenia dokonał: KWW C. Jurkowskiego czas na zmiany w mieście

3. Marcin Łukasz Marciniak, zam. m. Międzyrzec Podlaski

zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP

4. Marcin Ostapowicz, zam. m. Międzyrzec Podlaski

zgłoszenia dokonał: KWW "Porozumienie Samorządowe"

5. Kazimierz Gierat Sawczuk, zam. m. Międzyrzec Podlaski

zgłoszenia dokonał: KWW Twój Międzyrzec

6. Katarzyna Aneta Wiącek-Jasińska, zam. m. Międzyrzec Podlaski

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

7. Barbara Anna Wróbel, zam. m. Międzyrzec Podlaski

zgłoszenia dokonał: KWW Łaczy nas Międzyrzec

Załącznik nr 7

do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej

z dnia 22 września 2014 r.


Miejska Komisja Wyborcza w Terespolu
skład komisji:

1. Adam Bieniuk, zam. m. Terespol

zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem

2. Wojciech Gałabuda, zam. m. Terespol

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

3. Mateusz Jabkiewicz, zam. m. Terespol

zgłoszenia dokonał: KWW "Porozumienie Samorządowe"

4. Joanna Magdalena Klimiuk, zam. m. Terespol

uzupełnienie składu

5. Wiesław Krzemiński, zam. m. Terespol

zgłoszenia dokonał: KWW Porozumienie Samorządowe Terespola

6. Marek Antoni Wasiluk, zam. m. Terespol

zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP

7. Robert Michał Zieliński, zam. m. Terespol

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

Załącznik nr 8

do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej

z dnia 22 września 2014 r.


Gminna Komisja Wyborcza w Białej Podlaskiej
skład komisji:

1. Małgorzata Bajkowska, zam. Czosnówka

zgłoszenia dokonał: KWW BIS

2. Agata Janina Chalecka, zam. Woskrzenice Małe

uzupełnienie składu

3. Elżbieta Cybulska, zam. Rakowiska

zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP

4. Małgorzata Elżbieta Jurkowska, zam. Cicibór Duży

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

5. Robert Bogdan Soldat, zam. Hrud

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

6. Wanda Anna Szlendak, zam. Sławacinek Stary

uzupełnienie składu

7. Elwira Anna Żuk, zam. Julków

zgłoszenia dokonał: KWW "Porozumienie Samorządowe"

Załącznik nr 9

do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej

z dnia 22 września 2014 r.


Gminna Komisja Wyborcza w Drelowie
skład komisji:

1. Ireneusz Bielecki, zam. Drelów

zgłoszenia dokonał: KWW Dla Dobra Wszystkich

2. Janina Kowalczuk, zam. Kwasówka

zgłoszenia dokonał: KWW Dariusza Kowalczuka

3. Mirosław Magier, zam. Drelów

zgłoszenia dokonał: KWW "Porozumienie Samorządowe"

4. Danuta Jadwiga Ołtuszyk, zam. Drelów

uzupełnienie składu

5. Ilona Magdalena Semeniuk, zam. Kwasówka

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

6. Magdalena Stańczuk, zam. Drelów

zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP

7. Małgorzata Marta Szabaciuk, zam. Drelów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

Załącznik nr 10

do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej

z dnia 22 września 2014 r.


Gminna Komisja Wyborcza w Janowie Podlaskim
skład komisji:

1. Paweł Charytoniuk, zam. Janów Podlaski

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

2. Marek Robert Janczuk, zam. Stary Bubel

uzupełnienie składu

3. Gabriela Alfreda Kwiatkowska, zam. Wygoda

zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP

4. Małgorzata Łukasińska, zam. Janów Podlaski

uzupełnienie składu

5. Joanna Mróz, zam. Janów Podlaski

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

6. Urszula Olechowska, zam. Janów Podlaski

zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem

7. Katarzyna Anna Sawczuk, zam. Janów Podlaski Kolonia

zgłoszenia dokonał: KWW "Porozumienie Samorządowe"

Załącznik nr 11

do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej

z dnia 22 września 2014 r.


Gminna Komisja Wyborcza w Kodniu
skład komisji:

1. Helena Głowacka, zam. Kodeń

zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP

2. Stanisław Leszek, zam. Kodeń

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

3. Marianna Teresa Maryniuk, zam. Kodeń

zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem

4. Katarzyna Panasiuk, zam. Okczyn

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

5. Alicja Radecka, zam. Kodeń

zgłoszenia dokonał: KWW Krzysztofa Skrodziuka "Decydujmy Razem"

6. Zofia Sacharczuk, zam. Kodeń

zgłoszenia dokonał: KWW "Porozumienie Samorządowe"

7. Wiesława Helena Tyszyńska, zam. Kodeń

zgłoszenia dokonał: KWW Razem dla Naszej Gminy

Załącznik nr 12

do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej

z dnia 22 września 2014 r.


Gminna Komisja Wyborcza w Konstantynowie
skład komisji:

1. Marta Fedczuk, zam. Konstantynów

zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem

2. Katarzyna Iwaniuk, zam. Konstantynów

uzupełnienie składu

3. Krystyna Franciszka Kalużna, zam. Konstantynów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

4. Katarzyna Agnieszka Melaniuk, zam. Zakanale

zgłoszenia dokonał: KWW Mieczysława Szulaka

5. Mariola Paszkowska, zam. Konstantynów

zgłoszenia dokonał: KWW "Porozumienie Samorządowe"

6. Przemysław Artur Rodak, zam. Wiechowicze

zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP

7. Bogusława Weremczuk, zam. Konstantynów

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

Załącznik nr 13

do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej

z dnia 22 września 2014 r.


Gminna Komisja Wyborcza w Leśnej Podlaskiej
skład komisji:

1. Marek Dacewicz, zam. Bukowice

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

2. Katarzyna Anna Gryta, zam. Witulin

zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP

3. Bożena Marianna Horbowicz, zam. Leśna Podlaska

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjnych

4. Halina Elżbieta Kondratiuk, zam. Leśna Podlaska

zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem

5. Marek Marian Łucewicz, zam. Nosów

zgłoszenia dokonał: KWW "Porozumienie Samorządowe"

6. Grzegorz Łukasz Miechowicz, zam. Leśna Podlaska

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

7. Ewa Wasiluk, zam. Ossówka

zgłoszenia dokonał: KWW BIS  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna