Komisja Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych odbyła swoje 9Pobieranie 36.75 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar36.75 Kb.

EDUC


Rue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË —

tel. +32 22822211 — faks +32 22822325 — internet: http://www.cor.europa.eu

PL

Bruksela, 8 lipca 2011 r.
PROTOKÓŁ
9. posiedzenia
Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych,
które odbyło się w siedzibie Komitetu w Brukseli
9 czerwca 2011 r.

_____________

Komisja Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych odbyła swoje 9. posiedzenie w Brukseli 9 czerwca 2011 r. w godz. 11.00–15.30.


LISTA OBECNOŚCI
Przewodniczący obrad: Alin Adrian NICA (RO/ALDE)
Członkowie obecni na posiedzeniu (31)


BELICA Milan (SK/PPE)
BOEGLIN Danièle (FR/PPE)


BRIGHT Robert (UK/PSE)
CAVERI Luciano (IT/ALDE)
DE VITS Mia (BE/PSE)


DIACONU Veronica (RO/PPE)
GJESING Jens Christian (DK/PSE)


ISTASSE Jean-François (BE/PSE)
JARUBAS Adam Sebastian (PL/PPE)
JAWORSKI Lech (PL/PPE)
JOHANSSON Kent (SE/ALDE)
KISS Attila (HU/PPE)
LAMBERTZ Karl-Heinz (BE/PSE)
LOKODI Edita Emoke (RO/PPE)
MARKKULA Markku (FI/PPE)
MCDONNELL Declan (IE/ALDE)
MIFSUD Malcolm (MT/PPE)
MOSKOW Władimir (BG/PSE)
NOVOTNÝ Josef (CZ/PSE)
O'LOUGHLIN Fiona (IE/ALDE)
ORAVEC Ján (SK/PPE)
PELLA Roberto (IT/PPE)
PENKOWA Penka Nedełkowa (BG/ALDE)
RENSTRÖM Yoomi (SE/PSE)
ROMBOUTS Anton (NL/PPE)
SCHAEFER Marc (LU/PSE)
SIMMONDS David (UK/NI)
VOGEL Hans-Josef (DE/PPE)
WILCOX Dave (UK/PSE)
ZAFEIROPULOS Grigorios (EL/PPE)
ŽERLAUSKIENĖ Odeta (LT/ALDE)Zastępcy członków obecni na posiedzeniu (21)


FARRUGIA Paul (MT/PSE)

zastępowany członek: ABELA BALDACCHINO Claudette


PAGES Yves (FR/PPE)

zastępowany członek: BLANC Jacques


SOAVE Sergio (IT/PSE)

zastępowany członek: BRESSO Mercedes


VENTRE Riccardo (IT/PPE)

zastępowany członek: CHIODI Giovanni


CHATZITTOFIS Kiriakos (CY/NI)

zastępowany członek: GEORGIU Georgios


GARCÍA CERVIÑO Alberto (ES/PSE)

zastępowany członek: GOROSTIAGA SAIZ Dolores


KÕOSAAR Kersti (EE/ALDE)

zastępowany członek: HALLIKMÄGI Väino


SARAPUU Kersti (EE/ALDE)

zastępowany członek: KALLASVEE Teet


YIANGU Dimos (CY/PPE)

zastępowany członek: KATTIRTZI Christodulos Costa


KALMI Petri (FI/ALDE)

zastępowany członek: KUMPUMÄKI Veikko


KLEINBERGA Nellija (LV/ALDE)

zastępowany członek: LIELMEŽS Aleksandrs


LÖFGREN Kent (SE/ALDE)

zastępowany członek: LÖVGREN Britt-Marie


LACOMBE Mireille (FR/PSE)

zastępowany członek: MAILLE Pierre


STONE Roger (UK/PSE)

zastępowany członek: MALCOLM Iain


MÄNNLE Ursula (DE/PPE)

zastępowany członek: MÜLLER Emilia


DIAS VALENTE Joaquim (PT/PSE)

zastępowany członek: RAPOSO Joaquim


TRUPOVNIEKS Jānis (LV/EA)

zastępowany członek: RASSA Indra


EDREWA ŁAZAROWA Malina (BG/PPE)

zastępowany członek: SŁAWOW Georgi Iwanow


MATONIENĖ Daiva (LT/EA)

zastępowany członek: ŽAGUNIS Povilas


OLSZEWSKI Marek (PL/EA)

zastępowany członek: ZAJĄKAŁA Jerzy


BŁAGOW Stanisław (BG/PPE)

zastępowany członek: ŻIWKOW Złatko
Eksperci
MUŠKA Milan

DELMAS Amadis


Komitet Regionów – Dyrekcja Prac Konsultacyjnych
COLLINS Michael

TÖNSHOFF Silke

BOELMAN Elisa

POPOV Alexander

ČIERNY Viliam
Sekretariaty grup politycznych
FOTINOU Olga – PSE

LARSEN Stine Laerke – PSE

WILLEMS Paul – PPE

REISSAAR Tuuli – ALDE

RODZIEWICZ Bogna – EA


1.Przyjęcie projektu porządku obrad (CdR 158/2011)

Projekt porządku obrad został przyjęty.2.Zatwierdzenie protokołu 8. posiedzenia komisji (CdR 157/2011)

Protokół zatwierdzono bez zmian.3.Komunikaty przewodniczącegoPrzewodniczący powiadomił członków, że termin zgłaszania poprawek na posiedzenie wyjazdowe Komisji EDUC w dniu 28 września 2011 r. w Sofii zostanie przesunięty na 12 września 2011 r., o północy, tak by umożliwić dostarczenie w odpowiednim czasie dokumentów do Bułgarii.
Przewodniczący poinformował członków o tłumaczeniu ustnym na posiedzeniach Komisji EDUC. W siedzibie KR-u możliwe jest tłumaczenie na 15 i z 13 języków. Wymaga to rotacji języków, których tłumaczenie oferuje się na każdym z posiedzeń komisji KR-u. Sekretariat zwraca się z wnioskiem o priorytetowe tłumaczenie języków, którymi posługują się przewodniczący, pierwszy wiceprzewodniczący, sprawozdawcy, koordynatorzy polityczni i prelegenci zewnętrzni. Z tego względu możliwości wyboru pozostałych języków są raczej ograniczone. Obecnie stosuje się metodę rotacji ich tłumaczenia, często w oparciu o aspekt regionalny, a czasami – z uwzględnieniem podobieństw językowych.
Przewodniczący powiadomił członków, że w ramach działań podejmowanych w następstwie opinii z 2009 r. w sprawie nowej strategii UE na rzecz młodzieży KR zorganizował wspólnie z DG EAC Europejski Tydzień Młodzieży w siedzibie KR-u w Brukseli. W imprezie wzięło udział ok. 200 młodych ludzi. Wśród prelegentów wysokiego szczebla znaleźli się komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor, a także sekretarz generalny KR-u.
Przewodniczący przekazał członkom, że 14 lipca 2011 r. DG ds. Badań Naukowych i Innowacji organizuje w KR-ze wydarzenie na temat: „Innowacje na rzecz silniejszych regionów: możliwości związane z 7PR”. Głównym celem jest podniesienie świadomości na temat przyszłych zaproszeń do udziału w siódmym ramowym programie badawczym, które zostaną ogłoszone w lipcu.

4.Organizacja przyszłych pracDo decyzji:Do wiadomości:


  • Członkom Komisji EDUC przedstawiono program prac bieżących (CdR 57/2010 rev. 8).
  • Przewodniczący powiadomił członków, że Prezydium zatwierdziło wyznaczenie Antona Romboutsa (NL/PPE) na sprawozdawcę opinii z inicjatywy własnej w sprawie przyszłości Europejskiej Stolicy Kultury.
  • Przewodniczący przekazał członkom, że po posiedzeniu ogłoszone zostanie otwarte zaproszenie do składania wniosków dotyczących wydarzeń zewnętrznych. Głosowanie w sprawie wydarzeń zewnętrznych Komisji EDUC w 2012 r. odbędzie się na posiedzeniu wyjazdowym w dniu 28 września.5.Opinia w sprawie europejskiego planu działań na rzecz administracji elektronicznej na lata 2011–2015


COM(2010) 743 wersja ostateczna

EDUC-V-012 – CdR 65/2011 rev. 1

Sprawozdawca: Ján Oravec (SK/PPE)
Ján Oravec przedstawił projekt opinii, który został następnie omówiony przez członków i sprawozdawcę.
Podczas rozpatrywania projektu opinii podjęto następujące decyzje co do poprawek:
Poprawki przyjęte: 17 (poprawki 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23)

Poprawki przyjęte w wyniku kompromisu: 2 (poprawki 1, 6)

Poprawki odrzucone: 3 (poprawki 11, 14, 18)

Poprawki wyeliminowane: 1 (poprawka 10)
Projekt opinii został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów. Przyjęcie opinii przewidziane jest na sesję plenarną w dniach 11–12 października 2011 r.

6.Opinia w sprawie europejskiej i międzynarodowej mobilności urzędników i innych pracowników administracji lokalnej i regionalnej w Unii Europejskiej


EDUC-V-015 – CdR 114/2011

Sprawozdawca: Mireille Lacombe (FR/PSE)


Mireille Lacombe przedstawiła projekt opinii z inicjatywy własnej. który został następnie omówiony przez członków i sprawozdawcę.
Podczas rozpatrywania projektu opinii podjęto następujące decyzje co do poprawek:
Poprawki przyjęte: 7 (poprawki 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)

Przyjęte poprawki sprawozdawcy: 1 (poprawka 6-R)

Poprawki wyeliminowane: 1 (poprawka 6)

Projekt opinii został poddany pod głosowanie i przyjęty jednomyślnie. Przyjęcie opinii przewidziane jest na sesję plenarną w dniach 11–12 października 2011 r.7.Prezentacja i dyskusja na temat planu prac UE w dziedzinie sportu z udziałem Hajnalki Szabó, reprezentującej prezydencję węgierską

W imieniu prezydencji węgierskiej Hajnalka Szabó przedstawiła plan prac UE w dziedzinie sportu. Dokument został przygotowany przez prezydencję węgierską UE, omówiony przez ministrów sportu UE i zatwierdzony 20 maja 2011 r. na posiedzeniu Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu.8.Prezentacja i dyskusja na temat Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Sportu Powszechnego (TAFISA) z udziałem Daivy Matoniene, członkini KR-uDaiva Matoniene przedstawiła Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Sportu Powszechnego (TAFISA) i przekazała informacje o V Światowych Igrzyskach Sportu dla Wszystkich TAFISA, które odbędą się na Litwie w 2012 r.

9.Film wideo Rady Prowincji Barcelony na temat kampanii mającej na celu ustanowienie Europejskiego Dnia Sportu

Członkowie zobaczyli jednominutowy film Rady Prowincji Barcelony na temat kampanii mającej na celu ustanowienie Europejskiego Dnia Sportu.10.Opinia w sprawie rozwijania europejskiego wymiaru sportu


COM(2011) 12 wersja ostateczna

EDUC-V-013 – CdR 66/2011 rev. 1

Sprawozdawca: Roberto Pella (IT/PPE)
Roberto Pella przedstawił projekt opinii. który został następnie omówiony przez członków i sprawozdawcę.
Podczas rozpatrywania projektu opinii podjęto następujące decyzje co do poprawek:
Poprawki przyjęte: 54 (poprawki 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 87, 88, 92)

Poprawki przyjęte w wyniku kompromisu: 5 (poprawki 18, 20, 24, 40, 93)

Poprawki odrzucone: 28 (poprawki 6, 19, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 63, 67, 68, 80, 82, 85, 86, 89, 90, 91)

Poprawki wycofane: 1 (poprawka 66)

Poprawki wyeliminowane: 5 (poprawki 4, 51, 52, 54, 61)
Projekt opinii został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów. Przyjęcie opinii przewidziane jest na sesję plenarną w dniach 11–12 października 2011 r.

11.Sprawy różne
12.Potwierdzenie terminu następnego posiedzenia: 28 września 2011 r. w Sofii w Bułgarii


_____________
CdR 209/2011 EN – MC/akb


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna