Komisja Europejska, XIII dyrektoriat GeneralnyPobieranie 150.52 Kb.
Strona1/8
Data02.05.2016
Rozmiar150.52 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Komisja Europejska,

XIII Dyrektoriat Generalny

Towarzystwo Informatyczne:

Telekomunikacja, Rynki,

Technologie – Innowacje oraz

Badania

KOŃCOWY WYKAZ WŁAŚCIWYCH PRAKTYK

(TELEMATYKA TRANSPORTOWA)

PRZEGLĄD ZASTOSOWAŃ TELEMATYKI W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ
Listopad 1999
Projekt CAPE
(TR 4101/ IN 4101)
Raport D 3.3

Wydawcy i Autorzy:


Ludger Rogge, Rupprecht Consult GmbH, Niemcy

Paul Riley, Republika Czeska

Silvana Atanasescu, GSF Rumunia

Janet Walker, Ankerbold International, Wielka Brytania

Jan Kasik, PPI Babtie, Republika Czeska


SPIS TREŚCI

Wstęp

quartet plus Turyn: Technologie Telematyczne w Transporcie i Ruchu w Turynie (Włochy) – Polska wersja 3

tabasco Monachium: Sterowanie Transportem Miejskim Z Inteligentnym Ustalaniem Pierwszeństwa Dla Transportu Publicznego (Niemcy) – Polska wersja 4

Zliński System sterowania transportem publicznym i informacją dla pasażerów (Republika Czeska) – Polska wersja 4

euroscope romanse : Centrum Informacji o Ruchu Drogowym i Podróżach (TTIC), hampshire / southampton (Wielka Brytania) – Polska wersja 4

WSTĘP 6

STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ INFORMATORA 7

DLACZEGO WŁAŚNIE TEN INFORMATOR? 10

CO TO SĄ SYSTEMY TELEMATYKI TRANSPORTU? 11

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z TELEMATYKI TRANSPORTU? 11

JAKIE SĄ KLUCZOWE ELEMENTY SYSTEMU TELEMATYCZNEGO ? 14

JAKIE WSTĘPNE WARUNKI WYMAGANE SĄ DO PRZENIESIENIA DOŚWIADCZEŃ ISTNIEJĄCYCH
W UNII EUROPEJSKIEJ DO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ? 17


ZAŁĄCZNIK G – SŁOWNIK KLUCZOWYCH POJĘĆ TECHNOLOGIcznych 21

ZAŁĄCZNIKI a-F 26

WYKAZ WŁAŚCIWYCH PRAKTYK W TELEMATYCE TRANSPORTU 26

ZAŁĄCZNIK a – STEROWANIE RUCHEM MIEJSKIM 28

ZAŁACZNIK B – Zarządzanie transportem publicznym / usługi transportowe ze zmiennym w czasie zapotrzebowaniem 29

ZAŁĄCZNIK c - Informacja i sterowanie ruchem przy pomocy zmiennych znaków komunikacyjnych 30

ZAŁĄCZNIK d - bieżąca informacja
o transporcie publicznym 31


ZAŁĄCZNIK e – zarządzanie zapotrzebowaniem 32

ZAŁĄCZNIK f - INTEGRAcja 33Załączniki:

A: Właściwe praktyki w sterowaniu ruchem miejskim.

B: Właściwe praktyki w zarządzaniu transportem publicznym i usługami transportowymi uwzględniającymi czasowe zmiany zapotrzebowania.
  • tabasco Monachium: Sterowanie Transportem Miejskim Z Inteligentnym Ustalaniem Pierwszeństwa Dla Transportu Publicznego (Niemcy) – Polska wersja

  • Zliński System sterowania transportem publicznym i informacją dla pasażerów (Republika Czeska) – Polska wersja


C: Właściwe praktyki w informowaniu i kierowaniu ruchem przy pomocy zmiennych znaków komunikacyjnych.
D: Właściwe praktyki w stosowaniu bieżącej informacji w transporcie publicznym.
  • euroscope romanse : Centrum Informacji o Ruchu Drogowym i Podróżach (TTIC), hampshire / southampton (Wielka Brytania) – Polska wersja


E: Właściwe praktyki w zarządzaniu zapotrzebowaniem.
F: Właściwe praktyki w integracji.
G: Słownik kluczowych pojęć technologicznych.
Opracowanie przygotowane przez :

Praski Instytut Projektowy (PPU-Babtie s.r.o.)

Kontakt: Pavel Rittenauer

Vyžlovská 2243/36

100 00 Praga 10

Republika Czeska

Tel: +420 2 781 25 37

Fax: +420 2 781 24 97

E-mail: babtiegp@login.cz
Rupprecht Consult – Badania i Konsulting

Kontakt: Siegfried Rupprecht

Kemperbachstraße 55

D - 51069 Köln
Niemcy

Tel. +49 221 689 72 54

Fax +49 221 689 72 55
E-mail: srupprecht@netcologne.de
Gestionnaires Sans Frontieres

Kontakt: Madalina Cotorogea

2, Alba Iulia Street, Apt. 8

Bukareszt 74126
Rumunia
Tel: +40 1 311 26 52

Fax: +40 1 311 26 55


E-mail: gsf1@dial.kappa.ro

FINANSOWANE PRZEZ:

PROGRAM ZASTOSOWAŃ TELEMATYKI I PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
w ramach 4-tego Strukturalnego Planu Unii Europejskiej – „Rozwój Badań i Technologii“ (1994 - 1998), (Komisja Europejska, XIII Dyrektoriat Generalny, Towarzystwo Informatyczne. Telekomunikacja, Rynki, Technologie – Innowacje oraz Badania.


WSTĘP


CAPE (Wspólna Akcja na Rzecz Wprowadzania w Europie Telematyki w Transporcie oraz Środowisku) jest projektem finansowanym przez Unię Europejską, którego celem jest popieranie rozwoju zastosowań telematyki lub technologii informatycznych w Unii Europejskiej oraz Europie Środkowej i Wschodniej. Wynikiem tego projektu jest pewna liczba produktów, które mogą służyć zarówno lokalnym samorządom w Europie jak również pomagać Komisji Europejskiej we wprowadzaniu technologii informatycznych na poziomie miejskim i okręgowym.

Cele projektu CAPE są dwojakie:Po pierwsze : projekt daje korzyści lokalnym władzom samorządowym w Europie Środkowej i Wschodniej zwiększając ich zainteresowanie zastosowaniami telematyki i ułatwiając ich wprowadzenie na szczeblu lokalnym.

W krajach Europy Centralnej projekt CAPE ukierunkowany jest na te lokalne władze samorządowe, które mają bezpośrednią potrzebę zastosowania w transporcie i środowisku tanich systemów telematycznych.


W krajach Unii Europejskiej projekt CAPE przeznaczony jest dla tych władz, które nie są jeszcze w pełni świadome możliwości zaawansowanej telematyki w gospodarowaniu środowiskiem.

Wyniki działania projektu propagowane są przez:

- opracowanie wykazu dobrych praktyk w telematyce transportu i środowiska.;

- konferencje szerzące wiedzę;

- specjalistyczne spotkania dające możliwość wymiany informacji, doświadczeń i budujące związki pomiędzy Unią Europejską i Europą Środkowo – Wschodnią *;

- Internet będący częścią działalności poszerzającej wiedzę (strona www dostępna pod adresem: http://www.rec.org/ist/cape).Po drugie : W projekcie CAPE dokonano wśród władz regionalnych i lokalnych krajów Unii Europejskiej
i Europy Środkowo-Wschodniej szerokiego przeglądu jakościowego i ilościowego potrzeb, priorytetów
i struktur w zakresie wprowadzenia telematyki transportu i środowiska.

Niniejsze opracowanie przedstawia wykaz dobrych praktyk w telematyce transportu wprowadzonych w 15 krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach Europie Środkowej i Wschodniej. Większość materiałów została wykonana w ramach 4-tego Strukturalnego Planu Unii Europejskiej: „Rozwój Badań


i Technologii”.

Wyraża się nadzieję, że niniejszy informator pomoże w rozwoju wiedzy i korzyści płynących z zastosowań telematyki transportu.  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna