Komitet Naukowo-Programowy X międzynarodowej Konferencji Przewodniczący: Prof. Józef Hansel – agh członkowiePobieranie 37.11 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar37.11 Kb.
Komitet Naukowo-Programowy

X Międzynarodowej Konferencji
Przewodniczący:

Prof. Józef Hansel – AGHCzłonkowie:

Prof. Jan Adamczyk – AGH

Prof. Jerzy Antoniak – Pol. Śl.

Prof. Jan Boroška – TU Košice

Prof. Miloš Grujič – Uniwersytet w Belgradzie

Prof. Horst Gondek – VŠB-TU Ostrawa

Prof. Kazimierz Jeleń – AGH

Prof. Jan Hankus – GIG

Prof. Adam Klich – KOMAG

Prof. Janusz Kowal – AGH

Dr hab.inż. Jerzy Kwaśniewski, prof. AGH

Prof. Dagmara Tejszerska - Pol. Śl.

Dr hab. inż. Andrzej Tytko, prof. AGH

Dr hab. inż. Marian Wójcik, prof. AGH

Dr inż. Adam Zygmunt – WUG


Komitet Organizacyjny
Przewodniczący:

Dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski, prof. AGH

tel. 012 617-23-13, e-mail: kwasniew@imir.agh.edu.pl

Sekretarz:

Inż. Mieczysław Blecharz

tel. 012 617-36-83, e-mail: blecharz@imir.agh.edu.pl

Redaktor materiałów konferencyjnych:

Dr inż. Józef Kuleczka –

tel. 012 617-31-42, e-mail: kuleczka@agh.edu.pl

Opracowanie techniczne materiałów konferencyjnych:

Janina Blecharz

tel. 012 634-35-37 lub 012 617-30-75, e-mail: jblechar@imir.agh.edu.pl

Komisarz wystawy:

Dr inż. Lesław Lankosz

tel. 012 617-23-13, e-mail: lankosz@imir.agh.edu.pl

Odpowiedzialni za kontakty zagraniczne:

Dr hab. inż. Andrzej Tytko, prof. AGH

tel. 012 617 30 69, e-mail: tytko@uci.agh.edu.pl

Dr hab. inż. Marian Wójcik, prof. AGH

tel. 012 617-36-82, e-mail: marianw@uci.agh.edu.pl

Dr inż. Wacław Oleksy

tel. 012 617-31-42, e-mail: oleksyw@uci.agh.edu.pl
Odpowiedzialni za strony internetowe:

Mgr inż. Szymon Molski tel. 617-23-13

e-mail: molski@imir.agh.edu.pl

Mgr inż. Jakub Kowalski tel. 617-30-69

e-mail: jkowalsk@agh.edu.pl

oraz:


Dr inż. Marek Płachno, dr inż. Tomasz Rokita,

Ignacy Enders, Bogusław KubasInformacje wprowadzające oraz cele konferencjiW 2006 roku mija 60. lat od rozpoczęcia w Akademii Górniczo-Hutniczej prac naukowo-badawczych nad wykorzystaniem pola magnetycznego do wykrywania wad
i uszkodzeń w linach stalowych. Celem tych prac podjętych przez prof. M. Jeżewskiego i prof. L. Szklarskiego oraz (wtedy jeszcze asystenta) prof. Z. Kaweckiego, było opracowanie ilościowej metody oceny stanu lin nośnych konstrukcji zamkniętej kolei linowej na Kasprowy Wierch. Już w 1947 roku, metoda ta znalazła zastosowanie do badań lin wymienionej kolei linowej oraz lin kolei linowo-terenowej na Gubałówkę. Rok później, bo już w 1948 roku, zaproponowano zastosowanie tej metody do oceny stanu lin nośnych górniczych wyciągów szybowych. Opublikowane wyniki prac naukowo-badawczych wymienionych profesorów oraz prof. J. Stachurskiego, stanowią trwały dorobek
w światowej nauce i technice. Przez następne 60. lat dzięki pracom wymienionych wybitnych uczonych AGH oraz wielu Ich kontynuatorów, ten kierunek badań przerodził się w duży dział diagnostyki technicznej zwanej defektoskopią magnetyczną lin stalowych, która była i jest rozwijana nadal w Polsce i wielu innych krajach. Opracowane w AGH metody badań magnetycznych nie tylko lin stalowych, które stosowane są w prawie wszystkich urządzeniach transportu linowego (kolejach linowych i wyciągach narciarskich, górniczych wyciągach szybowych, urządzeniach wiertniczych, maszynach podstawowych górnictwa odkrywkowego, dźwigach osobowych itd.) – ale również lin stalowo-gumowych, taśm przenośnikowych z linami stalowymi, rur stalowych, lin odciągowych masztów radiowo-telewizyjnych itd. Efektem prac badawczych AGH
o charakterze naukowym są 4. prace habilitacyjne oraz kilkanaście prac doktorskich, zaś opracowane rozwiązania techniczne aparatury badawczej w tym przede wszystkim głowic pomiarowych zostały ochronione kilkudziesięcioma polskimi i zagranicznymi patentami. Pracownicy AGH opracowali również kilka norm z zakresu badań magnetycznych lin stalowych i stalowo-gumowych itd.
Równolegle od ponad 40. lat rozwijany jest w AGH system szkoleń z zakresu opisywanej metody zarówno polskich jak
i zagranicznych specjalistów.


Celem konferencji jest z jednej strony przypomnienie istotnych etapów rozwoju opisywanej metody a z drugiej przedstawienie najnowszych wyników prac naukowo-badawczych w tym rozwiązań aparatury pomiarowej, aktualnego stanu prawnego i normalizacyjnego obowiązującego w UE oraz systemu kształcenia
i doskonalenia zawodowego i certyfikacji personelu zajmującego się tymi badaniami itd.


Przewodniczący Komitetu Naukowo-Programowego

Prof. Józef Hansel     
Ramowy program konferencji
Ramowy program 1-go dnia konferencji

25 września 2006 r. (poniedziałek)

900÷1100 Rejestracja uczestników. Wydawanie materiałów konferencyjnych, AGH, Paw. B-2, I p., pokój 112Otwarte – z udziałem uczestników konferencji – posiedzenie

Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Pawilon A-0 – Aula AGH

godz. 1200÷1330
Program Rady Wydziału

 • Otwarcie posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki przez Dziekana Wydziału
  prof. Janusza Kowala.

 • Wystąpienie JM Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia.

 • Wygłoszenie referatu przez prof. Józefa Hansela pt. „60 lat rozwoju polskiej metody badań magnetycznych lin stalowych i innych elementów ferromagnetycznych”.

 • Krótkie wspomnienia o twórcach polskiej metody badań magnetycznych lin stalowych tj. o prof. prof. J. Jeżewskim,
  Z. Kaweckim, L. Szklarskim i J. Stachurskim.

Wspominać będą prof. prof. K. Jeleń, J. Hansel, A. Klich
i dr inż. J. Zarudzki.
1330÷1500 – Przerwa na obiad
Sesja 1 – godz. 1500 ÷ 1630
Centrum Kongresowe, Paw. B-2, Ip., sala 100 lub 110

Temat przewodni 1. sesji

Istotne etapy rozwoju polskiej metody badań magnetycznych lin stalowych

1630÷1700 – Przerwa na kawęSesja 2 – godz. 1700 ÷ 1830
Centrum Kongresowe, Paw. B-2, Ip., sala 100 lub 110

Temat przewodni 2. sesji

Nowe wyniki prac naukowo-badawczych związane z rozwojem diagnostyki magnetycznej lin stalowych i innych elementów ferromagnetycznych
1900÷2030 – Uroczysta kolacja


Ramowy program 2-go dnia konferencji

26 września 2006 r. (wtorek)
Centrum Kongresowe, Paw. B-2, Ip., sala 100 lub 110


Sesja 3 – godz. 900 ÷ 1030

Temat przewodni 3. sesjiNowe metody i rozwiązania aparatury pomiarowej do badań nieniszczących lin stalowych, lin stalowo-gumowych, taśm przenośnikowych z linkami stalowymi, rur stalowych i innych elementów ferromagnetycznych
1030÷1100 – Przerwa na kawę
Sesja 4 – godz. 1100÷1230

Tematy przewodnie 4. sesji 1. Ocena ilościowa stanu technicznego lin stalowych, stalowo-gumowych, taśm przenośnikowych z linkami stalowymi oraz innych elementów ferromagnetycznych.

 2. Kierunki rozwoju badań nieniszczących lin i innych elementów ferromagnetycznych.

1230÷1300 – Przerwa na kawęSesja 5 – godz. 1300÷1430

Tematy przewodnie 5. sesji 1. Aktualny stan prawny i normalizacyjny dotyczący badań magnetycznych lin stalowych i innych elementów ferromagnetycznych.

 2. System kształcenia i doskonalenia zawodowego
  w zakresie badań magnetycznych lin oraz certyfikacja personelu zajmującego się tymi badaniami.


 3. Dyskusja końcowa oraz podsumowanie i zakończenie konferencji.

1500÷1600 – Obiad
Informacje organizacyjne

 1. Organizatorzy Konferencji zapraszają do czynnego udziału we wszystkich sesjach w formie referatów, komunikatów, głosów w dyskusji itd. Materiały konferencyjne będą opublikowane
  w Zeszytach Naukowo-Technicznych AGH-KTL ISSN
  1640-4351. Zapraszamy również do czynnego uczestniczenia w wystawie.

 2. Pełny tekst referatów przygotowanych wg zasad określonych
  z zał. 1 (po polsku lub angielsku) należy przesłać do 15.07.2006 roku.

 3. Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji prosimy dokonać korzystając z załączonej karty zgłoszenia – zał. 2 do dnia 31.08.2006 roku, przesyłając ją na adres sekretariatu Konferencji:

Inż. Mieczysław Blecharz

Katedra Transportu Linowego

Akademii Górniczo-Hutniczej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel. 012 634-35-37, 012 617-36-83

fax. 012 636-01-44, e-mail: blecharz@imir.agh.edu.pl


 1. Koszt uczestnictwa wynosi 780.- zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych) lub 400.- zł (słownie: czterysta złotych) dla autora a w przypadku wspólnych referatów dla jednego ze współautorów referatu.

 2. Wpłaty należy dokonać na konto Akademii Górniczo-Hutniczej:

Bank BPH S.A. O/Kraków, ul. Pijarska 1, nr 78 1060 0076 0000 3200 0046 8005 „Badania magnetyczne 2006” 
w terminie do 31.08.2006 r.

W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają: • materiały konferencyjne: Zeszyty Naukowo-Techniczne AGH-KTL,

 • udział w 5-ciu sesjach, wystawie i prezentacjach firm itd.

 • dwa obiady i jedną kolację,

 • kawę, herbatę, soki itp. w przerwach obrad,

 • parkingi na terenie AGH.

 1. Powyższa opłata nie obejmuje noclegów.

 2. Załączniki

  1. Zasady przygotowania referatów.

  2. Karta zgłoszenia udziału w Konferencji

  3. Karta zgłoszenia reklamy lub/i udziału w wystawie.

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. St. Staszica w Krakowie

Katedra Transportu Linowego

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


zapraszają na


X Międzynarodową Konferencję

Naukowo-Techniczną


z cyklu

„Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego”pt.

60 lat rozwoju polskiej metody badań magnetycznych lin stalowych”


organizowaną pod patronatem

Prof. Antoniego Tajdusia

JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Konferencja odbędzie się w dniach


25÷26 września 2006 r.

w Akademii Górniczo-Hutniczej

w Krakowie


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna