Komitet OrganizacyjnyPobieranie 19.83 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar19.83 Kb.
Komitet Naukowy
dr hab. Jolanta Dorszewska

prof. dr hab. Barbara Gawda

dr hab. Walentyna Krystyna Korpalska

dr hab. prof. UM Anita Magowska (przewodnicząca)

prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski

dr hab. n. med. Sławomir Michalak

prof. dr hab. Michał Musielak

Komitet Organizacyjny
lek. Halina Bogusz

dr Sebastian Kliwicki

dr Katarzyna Pękacka-Falkowska (przewodnicząca)

inż. Ewa Wojtaszek


Sekretariat Konferencji: Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych

ul. Przybyszewskiego 37 A, 60-356 Poznań

tel.: 61 854-72-42, wojtasz88@gmail.com

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Katedra i Zakład Historii Nauk MedycznychPOZNAŃ 16 LISTOPADA 2015

CENTRUM KONGRESOWO-DYDAKTYCZNE

UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 37A, POZNAŃ

PROGRAM

9.00 – 9.15 POWITANIE I OTWARCIE KONFERENCJI

9.15 – 11.00 I SESJA

UCZUCIA, EMOCJE I AFEKTY W HISTORYCZNYM DYSKURSIE MEDYCZNYM

Przewodnicząca: prof. Barbara Gawda


 1. Beata Fijołek (Lublin) Przewodnik Błądzących Mojżesza Majmonidesa jako remedium na uczucie zagubienia jednostki

 2. Agnieszka Raubo (Poznań) „Łatwo wpada w gniew i ból, ale i łatwo powraca do wdzięczności”. Afekty w świetle teorii czterech temperamentów w piśmiennictwie XVI stulecia

 3. Katarzyna Pękacka-Falkowska (Poznań) Ernst Anton Nicolai i jego Die Verbindung der Musik mit der Arzneigelahrheit (Halle 1745)

 4. Radosław Łazarz (Wrocław) Uczucia anielskie i namiętności ludzkie. Pożytki i szkody, jakie przynoszą z sobą emocje według Havla Žalanskiego Phaëtona

 5. Bożena Ronowska (Gdańsk) Emocje – afekty – uczucia w świetle historii medycyny

11.00 – 11.15 PRZERWA KAWOWA

11.15 – 12.45 II SESJA

UCZUCIA, EMOCJE I AFEKTY W HISTORYCZNYM DYSKURSIE PSYCHOLOGICZNYM

Przewodnicząca: prof. Danuta Penkala-Gawęcka


 1. Iwona Koczanowicz-Dehnel (Wrocław) Emocje-Afekty-Uczucia: Krótka historii, czy długa przeszłość?

 2. Sylwester Orzechowski, Barbara Gawda (Lublin) Ekspresja mimiczna jako źródło wiedzy o emocjach – perspektywa historyczna

 3. Jolanta Kociuba (Lublin) Psychologiczne a fenomenologiczne ujęcie emocji i uczuć. Uczucia i emocje – fakty cielesne czy dane osobowe?

 4. Barbara Gawda, Sylwester Orzechowski (Lublin) Pozytywne i negatywne informacje emocjonalne i ich rozpoznawanie przez osoby z cechami zaburzeń osobowości

12.45 – 13.30 PRZERWA OBIADOWA

13.30 – 15.15 III SESJA EMOCJE NA POGRANICZACH LITERATURY

Przewodniczący: dr hab. n. med. Sławomir Michalak


 1. Agnieszka Rydz (Poznań) Praca emocjonalna czyli o dynamice emocji

 2. Rafał Moczkodan, Irmina Marcinkiewicz (Toruń) Słownik – psychologia – mimika. O trudnościach komunikacyjnych drugiej dekady XXI wieku

 3. Daria Domarańczyk (Łódź) O emocjach, uczuciach i afektach na łamach prasy Królestwa Polskiego i Galicji z przełomu XIX i XX wieku

 4. Marcin Jauksz (Poznań) Zasady psychologiczne Théodule’a Ribota a retoryka form prozatorskich Bolesława Prusa

 5. Maria Kempa (Katowice) Negatywne emocje (agresja, lęk) – jako problem medyczny i społeczny w ujęciu Victora E. Frankla (1905-1997) i Antoniego Kępińskiego (1918-1972)

15.15 – 15.30 PRZERWA KAWOWA

15.30 – 17.00 IV SESJA EMOCJE BEZ GRANIC

Przewodnicząca: prof. Agnieszka Rydz


 1. Danuta Penkala-Gawęcka (Poznań) Komu zaufać, czego się bać? Rola emocji w wyborach i strategiach zdrowotnych mieszkańców Biszkeku, stolicy Kirgistanu

 2. Magdalena Grassmann (Białystok) Śmiertelni wśród nieśmiertelnych. Doświadczenie chwilowości

 3. Sławomir Michalak (Poznań) Gdy żądza rządzi nauką…

 4. Anita Magowska (Poznań) Patologizacja strachu i gniewu w praktyce lekarskiej w XIX w.

17.00 ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna