Komunikat nr 1Pobieranie 18.58 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar18.58 Kb.
Komunikat nr 1
Zapraszamy do udziału w konferencji:

Jan Gwalbert Pawlikowski – humanistyczna wizja
ochrony przyrody i turystyki15 – 16 listopada 2013

Kraków – Zakopane
Organizatorzy:

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – Wydział Turystyki i Rekreacji

Tatrzański Park Narodowy

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Oddział Akademicki PTTK w Krakowie
Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Zbigniew Mirek, przewodniczący Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Instytut Botaniki PAN, Kraków;

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, AWF, Kraków,

prof. dr hab. Jan Wiktor, UEK, Kraków;

dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK, Kraków;

dr hab. Andrzej Matuszyk, em. prof. AWF, Kraków;

dr inż. Paweł Skawiński, dyrektor TPN, Zakopane ;

red. Henryk Woźniakowski, prezes SIW „Znak”;

red. Wiesław A. Wójcik, redaktor naczelny rocznika „Wierchy”, Kraków.
Zespół organizacyjny:

dr inż. Małgorzata Szczepańska, COTG; malgorzata.szczepanska@cotg.pttk.pl

dr Bernadetta Zawilińska, OA PTTK; bernadetta.zawilinska@pttk.pl

dr inż. Marcin Guzik TPN; mguzik@tpn.pl

dr Piotr Dąbrowski WTiR AWF, przewodniczący zespołu; piotr.dabrowski@awf.krakow.pl
Założenia programowe:

W bieżącym roku przypada stulecie opublikowania obszernego eseju Jana Gwalberta Pawlikowskiego


pt. „Kultura a natura”. W dziele tym autor dokonał wnikliwej analizy relacji pomiędzy ochroną przyrody a jej gospodarczym wykorzystaniem, a także sformułował myśli odkrywcze, wybiegające o całe dziesięciolecia naprzód. Czytając dzisiaj prace J.G. Pawlikowskiego przekonujemy się, że wiele jego myśli zachowało swoją aktualność, prowokując do dyskusji i często gorzkiej refleksji.

Uważamy, że zbliżająca się rocznica stanowi dobrą okazję do zorganizowania konferencji w celu przypomnienia postaci i dorobku J.G. Pawlikowskiego na polu podstaw ochrony przyrody i turystyki,


a także przedyskutowania, jak jego idee i przewidywania sprawdziły się w ciągu wieku.

Proponowany zakres tematyczny konferencji:

  1. Koncepcje J.G. Pawlikowskiego, a faktyczna ewolucja idei i praktyki ochrony przyrody.

  2. Działalność J.G. Pawlikowskiego w zakresie ochrony przyrody.

  3. Turystyka górska i alpinizm – u J.G. Pawlikowskiego i obecnie.

  4. Przyroda i kultura Tatr za J.G. Pawlikowskiego i obecnie.

  5. Udostępnienie a ochrona gór - współczesne próby rozwiązania dylematu J. G. Pawlikowskiego.

Miło nam poinformować, że wstępna informacja o konferencji spotkała się ze sporym zainteresowaniem


i mamy już kilkanaście propozycji wystąpień, a wśród nich np.:
„Ekoetyczny oraz ekoteologiczny wymiar turystyki i ochrony przyrody w kontekście myśli Jana Gwalberta Pawlikowskiego” – prof. dr hab. Zbigniew Mirek

„Prawo ochrony przyrody w koncepcji Jana Gwalberta Pawlikowskiego i jej wpływ na ustawodawstwo obowiązujące” – prof. dr hab. Wojciech Radecki

„Krajobraz Tatr w czasach Jana Gwalberta Pawlikowskiego i współcześnie” - dr inż. Paweł Skawiński,
dr inż. Marcin Guzik (TPN)

”Jan Gwalbert Pawlikowski – założyciel i redaktor „Wierchów” – red. Wiesław A. Wójcik

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną zamieszczone w monograficznej publikacji.

Informacje organizacyjne

1/ Pierwsza sesja konferencji odbędzie się w Krakowie w dniu 15 listopada. O miejscu obrad, którego wybór zależy od liczby uczestników, powiadomimy w późniejszym terminie.

Druga sesja odbędzie się w Zakopanem w dniu 16 listopada. Miejscem obrad będzie sala konferencyjna
w nowej siedzibie dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2/ Zgłoszenia, na załączonym formularzu, prosimy przesyłać do dnia 21 czerwca 2013 w wersji elektronicznej na adresy: piotr.dabrowski@awf.krakow.pl oraz bernadetta.zawilinska@pttk.pl

lub/i pocztą na adres:

dr Piotr Dąbrowski, Katedra Turystyki i Rekreacji AWF

31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II nr 78


3/ Teksty referatów, o objętości nie przekraczającej jednego arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami), prosimy nadsyłać, wyłącznie w wersji elektronicznej, na adresy: piotr.dabrowski@awf.krakow.pl oraz bernadetta.zawilinska@pttk.pl najpóźniej do 15 września. 2013.

Terminowe nadesłanie tekstu jest wstępnym warunkiem jego publikacji. Wytyczne dla autorów odnośnie sformatowania tekstu dołączone są do formularza zgłoszeniowego.


4/ Odpłatność za udział w obu dniach konferencji wraz z otrzymaniem materiałów konferencyjnych wynosi 150 zł, za udział w jednym dniu konferencji wraz z materiałami 120 zł. W ramach odpłatności uczestnicy otrzymują: publikację monograficzną, materiały konferencyjne, bibliofilski reprint eseju „Kultura a Natura”, poczęstunek.

Należność prosimy przelać na konto:Oddział Akademicki PTTK w Krakowie 31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 21

Nr rachunku | 80 1540 1115 2111 6011 8952 0001

Nazwa banku | Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Krakowie
Udział bez otrzymania materiałów i świadczeń jest nieodpłatny, ale wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
5/ Dalsze informacje prześlemy w kolejnych komunikatach.
Zapraszamy do udziału!

Zespół Organizacyjny


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna