Komunikat powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie do właścicieli I zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowymPobieranie 7.84 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar7.84 Kb.
KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi

w okresie zimowym

Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 9la ustawy - Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.


Elżbieta Pawlikowska

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego w Oławie

Oława, 10 grudzień 2012 r.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna