Komunikat prasowy 3029. posiedzenie Rady Sprawy zagranicznePobieranie 69.45 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar69.45 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

12560/10

(OR. en)

PRESSE 217

PR CO 13

KOMUNIKAT PRASOWY

3029. posiedzenie RadySprawy zagraniczne

Bruksela, 26 lipca 2010 r.


Przewodnicząca Catherine ASHTON
wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa


Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada przyjęła kompleksowy pakiet sankcji UE wobec Iranu, które to sankcje wprowadzają w życie środki Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz środki dodatkowe i dotyczą osób, firm i sektorów bezpośrednio zaangażowanych w irański program jądrowy i inne dziedziny. Przyjęła również konkluzje, w których potwierdziła zaangażowanie UE na rzecz wypracowania dyplomatycznego rozwiązania kwestii programu jądrowego Iranu.

Rada przeprowadziła szeroko zakrojoną dyskusję strategiczną na temat przyszłych stosunków UE z Sudanem i przyjęła konkluzje, w których podkreśliła konieczność pełnego wprowadzenia w życie kompleksowego porozumienia pokojowego.

Wysoka przedstawiciel poinformowała Radę o swojej niedawnej wizycie na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Strefie Gazy. Rada podkreśliła, że gospodarka strefy Gazy musi zostać ożywiona, i ponowiła apel UE w sprawie rozmów zbliżeniowych, które miałyby jak najszybciej doprowadzić do wznowienia bezpośrednich negocjacji pokojowych skutkujących zakończeniem konfliktu – w ciągu 24 miesięcy – w oparciu o rozwiązanie zakładające istnienie dwóch państw.

W czasie obiadu ministrowie omówili kwestię Bałkanów Zachodnich. Podkreślili, że po wyborach w październiku w Bośni i Hercegowinie niezbędny jest ponowny impuls do zmian. Ministrowie omówili również kwestię Kosowa w związku z wydanym w poprzednim tygodniu wyrokiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Rada przyjęła oświadczenie potępiające stracenie obywatela Francji, Michela Germaneau, który był zakładnikiem Al-Kaidy Islamskiego Maghrebu.

Rada przyjęła również konkluzje w sprawie Kirgistanu oraz w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa.

SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY Error: Reference source not found

OMAWIANE PUNKTY

SUDAN Error: Reference source not found

IRAN Error: Reference source not found

Program jądrowy Iranu – konkluzje Rady Error: Reference source not found

STREFA GAZY / PROCES POKOJOWY NA BLISKIM WSCHODZIE Error: Reference source not found

BAŁKANY ZACHODNIE Error: Reference source not found

INNE PUNKTY PORZĄDKU OBRAD Error: Reference source not found

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY ZAGRANICZNE


 • Europejska polityka sąsiedztwa – konkluzje Rady Error: Reference source not found

 • Kirgistan – konkluzje Rady Error: Reference source not found

 • Misja obserwacyjna UE w Gruzji Error: Reference source not found

 • Środki ograniczające wobec Erytrei Error: Reference source not found

POLITYKA SPOŁECZNA

 • Wprowadzenie w życie rezolucji ONZ dotyczących kobiet, pokoju i bezpieczeństwa Error: Reference source not found

UCZESTNICY

Wysoki Przedstawiciel

Catherine ASHTON wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwaBelgia:

Steven VANACKERE wicepremier oraz minister spraw zagranicznych i reform instytucjonalnychBułgaria:

Nikołaj MŁADENOW minister spraw zagranicznychRepublika Czeska:

Karel SCHWARZENBERG minister spraw zagranicznychDania:

Michael Zilmer-Johns sekretarz stanu do spraw zagranicznychNiemcy:

Guido WESTERWELLE minister spraw zagranicznychEstonia:

Raul MÄLK stały przedstawicielIrlandia:

Dick ROCHE wiceminister do spraw europejskichGrecja:

Dimitrios DROUTSAS wiceminister spraw zagranicznychHiszpania:

Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ minister spraw zagranicznych i współpracyFrancja:

Pierre LELLOUCHE sekretarz stanu do spraw europejskichWłochy:

Franco FRATTINI minister spraw zagranicznychCypr:

Markos Kyprianou minister spraw zagranicznychŁotwa:

Aivis RONIS minister spraw zagranicznychLitwa:

Audronius AŽUBALIS minister spraw zagranicznychLuksemburg:

Jean ASSELBORN wicepremier, minister spraw zagranicznych i do spraw imigracjiWęgry:

János MARTONYI minister spraw zagranicznychMalta:

Tonio BORG wicepremier, minister spraw zagranicznychNiderlandy:

Tom de BRUIJN stały przedstawicielAustria:

Michael SPINDELEGGER federalny minister do spraw europejskich i międzynarodowychPolska:

Radosław SIKORSKI minister spraw zagranicznychPortugalia:

Luís AMADO minister spraw zagranicznych

Pedro LOURTIE sekretarz stanu do spraw europejskich

Rumunia:

Teodor BACONSCHI minister spraw zagranicznychSłowenia:

Samuel ŽBOGAR minister spraw zagranicznychSłowacja:

Mikulas DZURINDA minister spraw zagranicznychFinlandia:

Jan STORE stały przedstawicielSzwecja:

Carl BILDT minister spraw zagranicznychZjednoczone Królestwo:

William HAGUE pierwszy sekretarz stanu, minister spraw zagranicznych i minister ds. Wspólnoty NarodówKomisja:

Kristalina GEORGIEWA członek

Štefan FÜLE członek

OMAWIANE PUNKTY

SUDAN

Rada przeprowadziła szeroko zakrojoną dyskusję strategiczną na temat stosunków Unii Europejskiej z Sudanem po wyborach powszechnych przeprowadzonych w kwietniu, a przed referendum w sprawie samostanowienia Sudanu Południowego, które odbędzie się w styczniu. Rada przyjęła następujące konkluzje:

"1. Rada uznaje ogromne wyzwania stojące przed Sudanem w nadchodzących miesiącach, zauważając również istniejące możliwości, by osiągnąć trwały pokój i stabilizację dla narodu sudańskiego. W kontekście tego krytycznego okresu, w końcowych stadiach kompleksowego porozumienia pokojowego, Rada podkreśla gotowość UE, by wesprzeć:


 • przyszłe referenda w Sudanie Południowym i w regionie Abyei, oferując znaczną pomoc techniczną i finansową,

 • pokojowe wprowadzanie w życie kompleksowego porozumienia pokojowego, przez osiągnięcie porozumienia w kwestiach poreferendalnych i działania na rzecz długoterminowej stabilności w tym regionie,

 • prace zespołu ekspertów Unii Afrykańskiej wysokiego szczebla ds. realizacji,

 • tworzenie zdolności i pomoc w sprostaniu wyzwaniom stojącym przed Sudanem Południowym,

 • wysiłki zmierzające do rozwiązania kwestii braku bezpieczeństwa i do osiągnięcia trwałego porozumienia pokojowego dla regionu Darfuru;

 • działania Międzynarodowego Trybunału Karnego,

 • dalszy rozwój i pomoc humanitarną na całym terytorium Sudanu.

UE potwierdza, że zaangażowana jest w ścisłą koordynację działań ze stronami w Sudanie, Unią Afrykańską (UA), Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ), Międzyrządowym Organem ds. Rozwoju (IGAD), Stanami Zjednoczonymi i innymi partnerami krajowymi, regionalnymi i międzynarodowymi

2. Rada potwierdza zdecydowane wsparcie dla pełnego i terminowego wprowadzenia w życie kompleksowego porozumienia pokojowego, w tym dla przeprowadzenia w styczniu 2011 roku referendów w sprawie regionu Abyei oraz w sprawie samostanowienia w Sudanie Południowym. Rada wyraża zaniepokojenie opóźnieniami i wzywa strony w Sudanie, by dokonały postępów w kluczowych dziedzinach realizacji kompleksowego porozumienia pokojowego, np. zakończenia wytyczania granic i zorganizowania referendum w sprawie regionu Abyei. Rada wzywa władze sudańskie, by kontynuowały przygotowania do wiarygodnych i dopuszczających wszystkie strony powszechnych konsultacji w Kordofanie Południowym i regionie Nilu Błękitnego.

3. Zagwarantowanie pokojowych i konstruktywnych stosunków między partnerami – niezależnie od wyniku referendum – ma decydujące znaczenie dla narodu sudańskiego i dla całego regionu. Rada z zadowoleniem przyjmuje niedawne oficjalne otwarcie negocjacji w kwestiach poreferendalnych, w które zaangażowane są główne strony w Chartumie i Dżubie, wzywa też wszystkie strony, by dążyły do dopuszczenia wszechstronnego udziału w tym procesie. Rada podkreśla znaczenie, jakie ma osiągnięcie porozumienia przed referendum w sprawie samostanowienia Sudanu Południowego. Wspiera zespół ekspertów UA wysokiego szczebla ds. Sudanu pod egidą byłego prezydenta Thabo Mbekiego. W tym duchu forum konsultacyjne dla Sudanu odgrywa decydującą rolę we wspieraniu wysiłków stron w Sudanie zmierzających do wypełnienia ich zobowiązań. Rada podkreśla też istotną rolę komisji oceniającej realizację porozumienia.

4. Rada z zadowoleniem przyjmuje powołanie komisji referendalnej Sudanu Południowego w związku z przygotowaniem referendum w Sudanie Południowym i wzywa wszystkie podmioty, by jeszcze bardziej przyspieszyły prace przygotowawcze, związane w szczególności z rejestracją wyborców. UE wciąż pozostaje w pełni zaangażowana we wspieranie przygotowań do referendum, ściśle współpracując z UNMIS (misją Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sudanie). Rada podkreśla znaczenie przejrzystych i wiarygodnych referendów, które jasno odzwierciedlają wolę narodu i których wyniki są do zaakceptowania przez wszystkich.

5. Rada wyraża gotowość do terminowego wysłania unijnej misji obserwacji wyborów do Sudanu, aby obserwowała ona wszystkie etapy referendum, w tym rejestrację wyborców, i oczekuje na szybkie otrzymanie zaproszenia od władz sudańskich. Przypomina zalecenia przedstawione przez unijną misję obserwacji wyborów w następstwie wyborów w Sudanie w kwietniu 2010 roku; główne aspekty tych zaleceń należy uwzględnić podczas przygotowań do referendum. Zalecenia te obejmują w szczególności niezbędne ulepszenia w zakresie rejestracji wyborców, neutralność służb bezpieczeństwa i sił zbrojnych, wolność mediów i poszanowanie praw człowieka, odnoszą się też do przejrzystości całego procesu.

6. Rada przyznaje, że niezależnie od wyniku referendum Sudan Południowy stoi przed istotnymi wyzwaniami związanymi z rozwojem. Rada wzywa rząd Sudanu Południowego, by aktywnie rozważał, w jaki sposób zareaguje na te wyzwania, w szczególności odnoszące się do sprawowania rządów, praworządności, budowy potencjału i zdolności do świadczenia podstawowych usług społecznych. UE jest zdecydowanie zaangażowana – za pośrednictwem instrumentów unijnych i współpracy dwustronnej z udziałem państw członkowskich – we wspieranie rządu Sudanu Południowego w rozwiązywaniu tych kwestii. UE nadal również jest zaangażowana w intensywny dialog polityczny z rządem Sudanu w Chartumie dotyczącym kwestii istotnych dla obu stron.

7. Rada wyraża zaniepokojenie tendencją do zwiększania represji politycznych i coraz gorszym klimatem dla praw obywatelskich i politycznych na całym terytorium Sudanu. W związku z powyższym jest głęboko zaniepokojona niedawnym zamknięciem redakcji gazet i aresztowaniem szeregu dziennikarzy. Nadal jest głęboko zaniepokojona ogólną sytuacją w dziedzinie praw człowieka w Sudanie, w szczególności jeśli chodzi o obrońców praw człowieka. Specjalną uwagę należy poświęcić ochronie dzieci dotkniętych konfliktem zbrojnym.

8. Rada wzywa wszystkie strony, by zakończyły wrogie działania w Darfurze, i jest coraz bardziej zaniepokojona pogarszającym się stanem bezpieczeństwa i sytuacją humanitarną. Ataki na ludność cywilną i na misję Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Afrykańskiej w Darfurze (UNAMID) są zbrodnia wojenną. Niedopuszczalne są coraz częstsze przypadki uprowadzeń personelu misji humanitarnych – zarówno sudańskiego, jak i zagranicznego. Rada podkreśla szczególną odpowiedzialność rządu sudańskiego za podjęcie skutecznych działań przeciw sprawcom i ukrócenie bezkarności. Rada wzywa wszystkie strony, w tym rząd sudański, by zezwoliły na pilny, nieograniczony dostęp do pomocy humanitarnej wszystkim potrzebującym. Rada wspiera istotną rolę UNAMID w Darfurze, potwierdza priorytetowe traktowanie ochrony ludności cywilnej i umożliwienia dostępu do pomocy humanitarnej i wzywa rząd sudański, by usunął wszystkie przed UNAMID wszystkie przeszkody uniemożliwiające pełne i prawidłowe wypełnianie przez tę misję mandatu.

9. Rada wzywa do wzmożenia wysiłków międzynarodowych wspierających obecne inicjatywy UA i ONZ ukierunkowane na obejmujące wszystkie strony polityczne rozwiązanie konfliktu w Darfurze, zlikwidowanie podstawowych przyczyn konfliktu, zagwarantowanie ochrony i propagowania praw człowieka, sprawiedliwości i pojednania oraz stosowne uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego. Wyraża poparcie dla mediacji UA i ONZ i aprobuje jej dotychczasowe osiągnięcia, w tym wysiłki na rzecz zwiększonego uczestniczenia w procesie pokojowym mieszkańców Darfuru, w szczególności kobiet, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz osób wewnętrznie przesiedlonych i uchodźców.

10. Rada z zadowoleniem przyjmuje podpisanie umowy ramowej między rządem Sudanu a Ruchem Wolności i Sprawiedliwości ukierunkowanej na całościowe porozumienie pokojowe, wzywa inne grupy rebelianckie, by przyłączyły się do negocjacji, i podkreśla, że potrzebne są obejmujące wszystkie strony działania, które prowadziłyby do zawarcia wszechstronnej umowy pokojowej dla Darfuru.

11. UE nadal zaangażowana jest w zaspokajanie potrzeb humanitarnych na terenie całego Sudanu. Rada przypomina również o swojej decyzji w sprawie uruchomienia umorzonych środków z 9. EFR (150 mln EUR), aby zaspokoić potrzeby najbardziej bezbronnych grup ludności w Sudanie, w szczególności na obszarach, które ucierpiały z powodu wojny – w tym w Sudanie Południowymi i Darfurze – oraz w regionach granicznych między Sudanem Północnym i Południowym (Trzy Obszary) oraz w Sudanie Wschodnim. Finansowanie uzupełnia obecne programy rozwojowe i humanitarne w Sudanie, w tym ponad 500 mln EUR przeznaczonych na pomoc rozwojową od 2005 roku i ponad 750 mln EUR przeznaczonych na pomoc humanitarną od 2003 roku. Dodatkowe wsparcie ofiarowane jest w ramach instrumentu na rzecz stabilności (15 mln EUR) na zapewnienie podstawowych usług w Sudanie Południowym i na referendum.

12. Rada uznaje złożoność regionalną oraz wewnętrzne i transgraniczne skutki konfliktów, jak również wyzwania związanie z kwestią zasobów wodnych Nilu. UE podejmie intensywniejsze wysiłki dyplomatyczne wraz z UA, Ligą Państw Arabskich (LAS), Międzyrządowym Organem ds. Rozwoju (IGAD) i Wspólnotą Wschodnioafrykańską (EAC), aby promować integrację regionalną.

13. Rada przypomina, że zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie ludobójstwa są najpoważniejszymi przestępstwami z punktu widzenia wspólnoty międzynarodowej i że nigdy nie można zaakceptować w tych przypadkach bezkarności. Rada ponownie zapewnia o swoim poparciu dla Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) i wzywa rząd Sudanu do pełnej współpracy z tym trybunałem zgodnie ze swoimi zobowiązaniami podjętymi na mocy prawa międzynarodowego”.

IRAN

Rada omówiła w dniu dzisiejszym irański program jądrowy i – w odpowiedzi na wniosek Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., a także z myślą o wprowadzeniu w życie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1929 (2010) nakładającej czwartą rundę sankcji – przyjęła środki ograniczające wobec Iranu.

Rada przyjęła konkluzje wraz z decyzją w sprawie pakietu środków ograniczających, jakie należy nałożyć na Iran w dziedzinie handlu, usług finansowych, energii i transportu, oraz rozporządzeniem rozszerzającym wykaz podmiotów i osób, których dotyczy zamrożenie aktywów.

Program jądrowy Iranu konkluzje Rady

„Rada przypomina, że Rada Europejska wielokrotnie dawała wyraz coraz większemu zaniepokojeniu programem jądrowym Iranu i w związku z tym z aprobatą odniosła się do przyjęcia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji nr 1929 wprowadzającej nowe środki ograniczające wobec Iranu.

Zgodnie z oświadczeniem Rady Europejskiej z 17 czerwca, Rada przyjęła dzisiaj decyzję w sprawie wdrożenia środków zawartych w rezolucji nr 1919 Rady Bezpieczeństwa ONZ, a także środków dodatkowych, z myślą o wsparciu rozwiązania w drodze negocjacji wszystkich nierozstrzygniętych kwestii dotyczących opracowywania przez Iran technologii wrażliwych wykorzystywanych w programie jądrowym oraz rakietowym.

Rada zauważa, że decyzja Rady przewiduje wszechstronny i dynamiczny pakiet środków w dziedzinie handlu, usług finansowych, energii, transportu, jak również dodatkowe osoby i podmioty objęte zakazem wydawania wiz i zamrożeniem aktywów, w szczególności chodzi tu o irańskie banki, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz Linie Żeglugowe Islamskiej Republiki Iranu (IRISL). Środki te odpowiadają dziedzinom określonym przez Radę Europejską w czerwcu.

Rada potwierdza długotrwałe zobowiązanie Unii Europejskiej, by działać na rzecz dyplomatycznego rozwiązania irańskiej kwestii jądrowej. Rada z zadowoleniem przyjmuje i w pełni wspiera wysiłki Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zmierzające do ponownego podjęcia rozmów w tym zakresie. Rada wzywa Iran, by wykorzystał możliwość polegającą na rozwianiu obaw społeczności międzynarodowej związanych z jego programem jądrowym i by uzgodnił konkretną datę przeprowadzenia rozmów z Wysokim Przedstawicielem UE, wraz z innymi sześcioma państwami.

Rada potwierdza, że aktualne są przedstawione Iranowi propozycje z czerwca 2008 roku. Celem UE jest osiągnięcie wszechstronnego i długoterminowego rozwiązania, które przywróciłoby na arenie międzynarodowej pewność, że program jądrowy Iranu ma charakter wyłącznie pokojowy, z zachowaniem przy tym przez Iran uzasadnionych praw do pokojowego wykorzystywania energii jądrowej zgodnie z układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT). Rada przypomina, że UE wciąż dąży do angażowania się w konkretne negocjacje dotyczące programu jądrowego Iranu i innych kwestii budzących wzajemne obawy, zaś celem ostatecznym jest nawiązanie wszechstronnych stosunków UE z Iranem, obejmujących współpracę we wszystkich dziedzinach (takich jak gospodarka, energia jądrowa do celów pokojowych, polityka i bezpieczeństwo) i przynoszących obopólne korzyści”.STREFA GAZY / PROCES POKOJOWY NA BLISKIM WSCHODZIE

Wysoka przedstawiciel poinformowała Radę o swojej niedawnej wizycie na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Strefie Gazy. Rada pokreśliła, że pilnie potrzeba trwałego rozwiązania sytuacji w Strefie Gazy i że niezbędne jest ożywienie tamtejszej gospodarki. Wezwała do natychmiastowego, trwałego i bezwarunkowego otwarcia przejść granicznych umożliwiającego dostarczanie pomocy humanitarnej, a także przepływ towarów i osób do Strefy Gazy i z jej terytorium. Rada omówiła także rolę, jaką UE mogłaby odegrać w działaniach na rzecz usprawnienia dostępu.

Wysoka przedstawiciel ponowiła w swoim oświadczeniu dla prasy, wydanym w imieniu Rady, apel UE w sprawie rozmów zbliżeniowych, które miałyby jak najszybciej doprowadzić do wznowienia bezpośrednich negocjacji pokojowych skutkujących zakończeniem konfliktu – w ciągu 24 miesięcy – w oparciu o rozwiązanie zakładające istnienie dwóch państw. Wezwała strony do znalezienia satysfakcjonującego sposobu rozwiązania wszystkich kwestii dotyczących ostatecznego statusu, potwierdziła zaangażowanie UE na rzecz swojego stanowiska w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, określonego w konkluzjach Rady z grudnia 2009 roku, wezwała rząd Izraela do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań osiedleńczych, zaapelowała do obu stron o zapobieganie prowokacjom, a także zaapelowała o natychmiastowe uwolnienie Gilada Shalita.

BAŁKANY ZACHODNIE

W czasie obiadu roboczego ministrowie omówili kwestię Bałkanów Zachodnich. Potwierdzili oni zdecydowane zaangażowanie UE na rzecz europejskiej perspektywy krajów Bałkanów Zachodnich zgodnie z agendą z Salonik. Ministrowie przeprowadzili – w oparciu o wkład wysokiej przedstawiciel oraz komisarza ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa, Stefana Fülego – wymianę poglądów w sprawie Bośni i Hercegowiny. Przedyskutowali kwestię konieczności ponownego nadania impulsu do zmian w Bośni i Hercegowinie po wyborach w październiku, co wiązałoby się z silniejszą obecnością UE pozwalającą wykorzystać europejską perspektywę dla Bośni i Hercegowiny jako siłę napędową tych zmian.

W czasie obiadu ministrowie omówili także – w związku z opublikowaniem w dniu 22 lipca przez Międzynarodowy Trybunału Sprawiedliwości opinii doradczej – sytuację w Kosowie i przyszłą drogę Kosowa prowadzącą do integracji z UE. Przedyskutowali dalsze działania i podkreślili, że opinia ta jest początkiem nowego etapu i że teraz należy się skupić na przyszłości. Podkreślili gotowość UE do wspomagania dialogu pomiędzy Prisztiną a Belgradem. Dialog ten miałby na celu propagowanie współpracy, osiąganie postępów na drodze do Europy i poprawę życia obywateli.

INNE PUNKTY PORZĄDKU OBRAD

Rada przyjęła oświadczenie potępiające stracenie obywatela Francji, Michela Germaneau.

W ramach punktu „Sprawy różne” Rada wysłuchała prezentacji hiszpańskiego ministra spraw zagranicznych na temat Kuby. Rada omówiła również kwestie Gruzji, Ukrainy, Kaliningradu, a także kwestie związane ze zbliżającym się szczytem UE – Afryka.

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY ZAGRANICZNE

Europejska polityka sąsiedztwa konkluzje Rady


  „1. Przypominając swoje konkluzje z dnia 18–19 czerwca 2007 r. oraz z dnia 18 lutego 2008 r., Rada dziękuje Komisji za komunikat z dnia 12 maja 2010 r. podsumowujący europejską politykę sąsiedztwa, wyraża zadowolenie z osiągniętych dotychczas postępów i potwierdza, jak pod względem strategicznym ważne jest dla Unii Europejskiej budowanie silnych stosunków sąsiedzkich opartych na wspólnych wartościach. Komunikat stanowi dla Rady dobrą podstawę do dalszej refleksji nad tym, jak dalej realizować europejską politykę sąsiedztwa, tak by zwiększyć jej skuteczność i uczynić atrakcyjniejszą dla wszystkich partnerów tej polityki.

  2. Od swojego początku w roku 2004 polityka ta – tworząc jednolitą ramę polityczną, opartą m.in. na partnerstwie i poczuciu wspólnej odpowiedzialności, na różnicowaniu odpowiednio do wyników oraz na pomocy dopasowanej do indywidualnych potrzeb – przynosi namacalne korzyści zarówno partnerom europejskiej polityki sąsiedztwa, jak i samej UE. Dodatkowym walorem Partnerstwa Wschodniego oraz Unii dla Śródziemnomorza jest ich wymiar regionalny. Europejska polityka sąsiedztwa pozwoliła też pogłębić stosunki i znacznie zacieśnić współpracę dwustronną z partnerami śródziemnomorskimi i wschodnimi, którzy są dla UE strategicznie ważni. UE jest gotowa czynić w tym kierunku dalsze starania.

  Natomiast jej partnerzy powinni osiągnąć namacalne postępy w dobrym rządzeniu i reformach politycznych, gdyż są to zasadnicze elementy, od których zależy rozwój bliskich stosunków z UE. Ściślejsza relacja wymaga większych zobowiązań we wszystkich swoich wymiarach, w tym pod względem demokracji, praw człowieka i praworządności. UE będzie nadal pracować z partnerami europejskiej polityki sąsiedztwa nad realizacją tych zobowiązań.

  3. Rada dostrzega korzyści, które dzięki otwarciu rynku stały się udziałem UE oraz partnerów europejskiej polityki sąsiedztwa, dąży więc do dalszej liberalizacji handlu, w tym do większego dostępu do rynku. Szczególnie ważne jest tu zestrojenie pod względem regulacyjnym: partnerzy europejskiej polityki sąsiedztwa powinny robić więcej, by dyskontować korzyści z niego wynikające. Ponadto UE będzie dalej dążyć do tego, by zawierać daleko idące, kompleksowe umowy o wolnym handlu (DCFTA) z partnerami europejskiej polityki sąsiedztwa poprzedzone gruntowną analizą ekonomiczną i uwarunkowane spełnieniem przez nich koniecznych kryteriów.


  4. Rada przypomina, jak ważne są kontakty między obywatelami w propagowaniu wzajemnego zrozumienia, ale także w rozwoju działalności gospodarczej, społeczeństwa obywatelskiego i więzi kulturowych. Z zadowoleniem przyjmuje dotychczasowe postępy osiągnięte w tej dziedzinie z kilkoma partnerami europejskiej polityki sąsiedztwa. Ponieważ bezpieczne otoczenie jest niezmiernie ważne, UE jest gotowa propagować dobrze zorganizowaną mobilność obywateli państw Partnerstwa Wschodniego i państw śródziemnomorskich.

  5. Rada zgadza się, że otwarciu rynku, integracji ekonomicznej, konwergencji regulacyjnej oraz pogłębianiu stosunków dwustronnych powinny w całej strefie sąsiedzkiej towarzyszyć: odpowiednie wsparcie finansowe, pomoc techniczna oraz budowanie zdolności. Rada przypomina, że pule finansowe ustala się „przy zastosowaniu przejrzystych i obiektywnych kryteriów, biorąc pod uwagę specyfikę i potrzeby danego kraju lub regionu, poziom partnerstwa Unii Europejskiej z danym krajem, postęp w kierunku osiągnięcia uzgodnionych celów, w tym w odniesieniu do jakości rządów i reform, a także zdolność do zarządzania pomocą wspólnotową i jej absorpcji”1. Do kwestii wsparcia finansowego Rada powróci przy okazji dyskusji nad następnymi wieloletnimi ramami finansowymi. Cenną inicjatywą mającą wspierać gospodarczy rozwój partnerów europejskiej polityki sąsiedztwa oraz ich połączenie międzysystemowe z UE okazał się sąsiedzki fundusz inwestycyjny.

  6. Rada z zadowoleniem odnotowuje postęp osiągnięty w ramach wielostronnych inicjatyw, które zrodziły się dzięki europejskiej polityce sąsiedztwa (chodzi m.in. o wzbogacenie europejskiej polityki sąsiedztwa o wymiar wielostronny, utworzenie Sekretariatu Unii dla Śródziemnomorza), oraz oczekuje dalszej realizacji konkretnych projektów regionalnych.

  7. Rada zauważa z niepokojem, że nierozwiązane konflikty sąsiedzkie nadal hamują rozwój ekonomiczno-polityczny partnerów europejskiej polityki sąsiedztwa oraz rozwój współpracy regionalnej, stabilności i bezpieczeństwa. UE będzie nadal poszukiwać sposobów, by w skoordynowany sposób rozwijać i wykorzystać wszystkie odpowiednie narzędzia polityczne, uwzględniając uzgodnione formaty negocjacyjne i procesy.

  8. Opierając się na komunikacie Komisji, Rada zwraca się do wysokiej przedstawiciel i do Komisji, aby rozpoczęły refleksję nad realizacją europejskiej polityki sąsiedztwa w przyszłości oraz by przeprowadziły odpowiednie konsultacje w Unii i wśród partnerów europejskiej polityki sąsiedztwa z myślą o kompleksowej debacie Rady w pierwszej połowie roku 2011”.

Kirgistan – konkluzje Rady

Rada przyjęła następujące konkluzje:„1. Rada z zadowoleniem przyjmuje zakończone ogólnym sukcesem referendum konstytucyjne w Kirgistanie, które jest istotnym krokiem w prowadzonym obecnie procesie mającym na celu ustanowienie w kraju demokratycznych ram instytucjonalnych i praworządności. Rada wzywa władze kirgiskie, by w pełni realizowały zalecenia OBWE/ODIHR, z myślą o wyborach parlamentarnych zaplanowanych na jesień. UE jest nadal gotowa wspomagać Kirgistan w realizacji tego procesu.

 1. W związku z tym Rada wzywa Komisję, by nadal zapewniała władzom kirgiskim pomoc, w tym dzięki nowym programom pomocowym, w realizacji programu reform i by przyczyniała się do trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego kraju. Rada z zadowoleniem przyjmuje posiedzenie Forum Rozwoju (konferencję darczyńców), które Bank Światowy ma zorganizować 27 lipca w Biszkeku.

 2. Rada jest jednak nadal zaniepokojona niepewną sytuacją w zakresie bezpieczeństwa w kraju i informacjami o stałych nadużyciach wobec obrońców praw człowieka i osób należących do mniejszości uzbeckiej. Rada wzywa władze kirgiskie, by przyjęły wszystkie dostępne środki w celu ochrony ludności przed dyskryminacją i przemocą, w celu zachęcenia do pojednania między grupami etnicznymi i w celu zapewnienia praworządności i ścisłego przestrzegania praw człowieka w całym kraju. W związku z tym Rada z zadowoleniem przyjmuje ostatnio osiągnięte porozumienie w sprawie zasad i warunków działania grupy doradczej OBWE ds. policji, która ma zostać wysłana do Kirgistanu.

 3. Rada jest zaniepokojona losem powracających z emigracji i wewnętrznie przesiedlonych oraz wzywa władze kirgiskie, by z pomocą społeczności międzynarodowej wyszły naprzeciw potrzebom takich osób, w szczególności potrzebom związanym z remontami i odbudową oraz by zapewniły takim osobom ochronę. W związku z tym Rada z zadowoleniem przyjmuje pomoc humanitarną już świadczoną przez Komisję, państwa członkowskie i inne podmioty międzynarodowe.

 4. Określenie, co dokładnie miało miejsce podczas niedawnych aktów przemocy w południowym Kirgistanie jest koniecznym warunkiem wstępnym rozliczenia oraz zapewnienia pokoju i pojednania między różnymi grupami etnicznymi. Rada odnotowuje inicjatywę przywódców kirgiskich mającą na celu przeprowadzenie dochodzenia dotyczącego tych wydarzeń. Rada wzywa władze kirgiskie do dopilnowania, by dochodzenie to zostało przeprowadzone w sposób bezstronny, przejrzysty i kompleksowy oraz zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Ponadto UE jest gotowa wesprzeć przeprowadzenie niezależnego międzynarodowego dochodzenia, które uzupełniłoby wysiłki władz kirgiskich i podczas którego śledczy mieliby pełny dostęp do świadków i materiału dowodowego związanego z czerwcowymi wydarzeniami.

 5. UE będzie nadal z uwagą obserwować rozwój sytuacji w Kirgistanie, koordynując swoje działania z działalnością OBWE, ONZ oraz innych odpowiednich organizacji i podmiotów międzynarodowych”.

Misja obserwacyjna UE w Gruzji

Rada przyjęła decyzję zmieniającą wspólne działanie 2008/736 w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia) i zwiększyła o 2,5 mln EUR finansową kwotę odniesienia, aby uwzględnić dodatkowe potrzeby operacyjne misji (dok. 11116/10).Środki ograniczające wobec Erytrei

Rada przyjęła decyzję Rady zmieniającą proceduralne aspekty decyzji 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei (dok. 11958/10).

Przyjęła również rozporządzenie wdrażające pewne części decyzji 2010/127/WPZiB (dok. 11959/10).

POLITYKA SPOŁECZNA

Wprowadzenie w życie rezolucji ONZ dotyczących kobiet, pokoju i bezpieczeństwa

Rada zatwierdziła wskaźniki dotyczące wprowadzania w życie przez UE rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i 1820 dotyczących kobiet, pokoju i bezpieczeństwa.

Wskaźniki te mają służyć zwiększeniu odpowiedzialności w odniesieniu do wypełniania przez UE zobowiązań dotyczących kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, a także ocenie postępów i osiągnięć w wypełnianiu tych zobowiązań i realizacji przedmiotowej polityki.


  1Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa.

PRASA

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 / 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

12560/10PL

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna