Komunikat prasowy badania socjologiczne „Ja Ślązak, Ja Polak, Ja Europejczyk”Pobieranie 11.05 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.05 Kb.
KOMUNIKAT PRASOWY - Badania socjologiczne „Ja Ślązak, Ja Polak, Ja Europejczyk”
Fundacja dla Śląska, przy współpracy pracowników naukowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przeprowadza w grudniu 2008 roku badania socjologiczne - „Ja Ślązak, Ja Polak, Ja Europejczyk”. Badania realizowane są w szkołach gimnazjalnych i średnich województwa śląskiego w ramach programu „Patriotyzm jutra” Narodowego Centrum Kultury.   Wyniki badań posłużą do przygotowania raportu informacyjnego, oraz konferencji naukowej planowanej w maju 2009 r.

  

Opieka merytoryczna:

dr hab. Adam Bartoszek, dr Tomasz Nawrocki, mgr Justyna Kijonka-Niezabitowska

Instytut Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego

 

 

Cele projektu:

 

diagnoza postaw patriotycznych śląskiej młodzieży, określenie wymiaru identyfikacji i dumy z bycia Ślązakiem, Polakiem, Europejczykiem, 

określenie poziomu elementarnej wiedzy historycznej o regionie i związku z dziejami Polski,

 

zbadanie aktywności kulturowej śląskiej młodzieży i znajomości ważnych zabytków i miejsc na Śląsku, a także zasłużonych Ślązaków dla regionu i Polski, 

ukazanie stanu kultywowania tradycji śląskich, postawy śląskiej młodzieży wobec aktualnych problemów, społeczeństwa obywatelskiego, patriotyzmu, bezrobocia, emigracji zarobkowej itp.,  

 

 w odniesieniu do uzyskanych wyników otrzymamy możliwość wypracowania przyszłych działań edukacyjno-wychowawczych dla odpowiedzialnych ministerstw, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oświatowych, a także organizacji pozarządowych. w szczególności dla Fundacji dla Śląska będzie to podstawa, która pozwoli określić zakres działania w latach następnych, aby sprawniej i bardziej atrakcyjnie trafiać z ofertą kulturalną do młodzieży. Dzięki temu projektowi będziemy skuteczniej promować postawy patriotyczne, kulturę narodową i regionalną, a także przyczynić się do pracy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

 Cykl:

Jednorazowo, projekt posłuży jednak w dalszych inicjatywach podejmowanych przez Fundację dla Śląska na rzecz promowania kultury, postaw patriotycznych i upowszechniania wiedzy historycznej w regionie.

 

Miejsce realizacji:

Badania reprezentatywne obejmą całe województwo śląskie. Konferencja naukowa odbędzie się w Katowicach.

 

Przewidywana liczba uczestników:

W założeniach badawczych próbę badawczą wstępnie szacujemy na 4000, w tym 2000  gimnazjalistów i 2000 licealistów.

 

Udział w realizacji zadania innych podmiotów:

Uniwersytet Śląski w Katowicach – pracownicy naukowi uczelni wezmą aktywny udział przy opracowaniu koncepcji badań, skonstruowaniu poprawnego kwestionariusza ankiety z zachowaniem wymogów formalnych i metodologicznych, a także przy analizie zebranego materiału empirycznego. Będą także ekspertami podczas konferencji naukowej, której zadaniem będzie przedstawienie wyników i wniosków, a także dyskusji mającej określić kierunki działania dla władz samorządowych, instytucji oświatowych i organizacji pozarządowych. Możemy liczyć na udział dra hab. Adama Bartoszka, dra Tomasza Nawrockiego. 

Studenci i absolwenci socjologii Uniwersytetu Śląskiego – zaangażowani zostaną jako ankieterzy. Wezmą także udział w opracowaniu bazy danych (kodowanie wyników)
Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra”.


KONTAKT:

Fundacja dla Śląska

Ul. Warszawska 27, 40-009 Katowice

Tel /fax 032-253-53-04

www.dlaslaska.pl

biuro@dlaslaska.pl
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna