Komunikat w sprawie fałszywych zamówień na towary spożywcze, które zostały złożone w niektórych europejskich firmachPobieranie 10.53 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar10.53 Kb.
Komunikat ze strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl
Komunikat w sprawie fałszywych zamówień na towary spożywcze, które zostały złożone w niektórych europejskich firmach

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że otrzymał poprzez system RASFF informacje przekazane przez Brytyjską Agencję ds. Standardów Żywności (FSA) na temat fałszywych zamówień na towary spożywcze, o których FSA została poinformowana przez londyńską policję (the London Metropolitan Police) i niektóre główne sieci handlowe w Wielkiej Brytanii.

W związku z powyższym Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przedsiębiorców sektora spożywczego o fałszywych zamówieniach na towary spożywcze, które zostały złożone w niektórych europejskich firmach; zamówienia te były składane w imieniu prawdziwych sieci handlowych mieszczących się w Wielkiej Brytanii. Nazwy następujących brytyjskich sieci były wykorzystywane do składania takich fałszywych zamówień:


• ASDA
• Sainsbury’s


• The Co-Operative
• Marks & Spencer
• Wm Morrison Supermarkets PLC

FSA informuje, że straty wynikające z realizacji takich zamówień mogą różnić się znacznie, ale często sięgają setek tysięcy funtów/euro. Niektóre z tych skradzionych towarów zostały odzyskane jednak nieuchronnie nie zawsze ma to miejsce, gdyż często oszustwo zostaje odkryte  za późno - dopiero w momencie, gdy towary już jakiś czas temu zostały wysłane do Wielkiej Brytanii.


Jak wygląda ten typ oszustwa?

 • Kontakt jest początkowo nawiązywany poprzez e-mail, rzekomo od firmy brytyjskiej, przy użyciu nazw domeny podobnej do tych, którymi legalnie posługuje się prawdziwa firma.

 • E-mail często zawiera nazwisko pracownika wyższego szczebla danej firmy w celu dalszego uprawdopodobnienia oszustwa.

 • E-mail będzie zawierał dążenie do uzyskania linii kredytowej z europejskim dostawcą środków spożywczych oraz obietnicę rozwoju przyszłej linii biznesowej.

 • W wielu przypadkach dane obejmowały managera banku firm brytyjskich, aby dostawca mógł skontaktować się z taką osobą w celu potwierdzenia dostępności środków do zapłaty za towar. Te dane bankowe były również sfałszowane.

 • Po uzgodnienie terminu dostawy towarów dostawca europejski jest informowany o adresie dostawy. Lokalizacja ta jest następnie albo zmieniana w krótkim terminie lub samochód ciężarowy jest zatrzymywany i kierowany do innego miejsca, w którym towary są rozładowane.

 • Oszustwo nie jest wykrywane do momentu, gdy dostawca wystawia fakturę na firmę z Wielkiej Brytanii, która nie ma świadomości zamówienia

Jakie są symptomy oszustwa?

 • Gdy e-maile są w całości podrobione szczegółowa analiza powinna to wykazać.

 • Podrobione e-maile mogą wyglądać jak wydrukowane na papierze firmowym, ale są, co bardziej prawdopodobne, kopiami skanów oryginalnego dokumentu wydrukowanego przy użyciu domowych drukarek. W konsekwencji logo firmy może wydawać się mniej ostre i lekko rozmyte.

 • Adresy e-mail i telefonów komórkowych zamieszczone w dokumencie nie należą do danej firmy.

 • Tekst dokumentów jest napisany łamaną angielszczyzną.

 • Zwróć uwagę na różne numery kontaktowe i adresy e-mail firmy, gdyż mogą one różnić się od tych zapisanych w poprzedniej korespondencji.

 • Kontaktowy adres e-mail może zawierać tylko niewielką zmianę, dając wrażenie, że jest to właściwy adres kontaktowy. Na przykład będzie wyglądał niemal identycznie w porównaniu z poprzednim adresem e-mail, ale może zawierać końcówkę „.org” zamiast „.com” lub „.co.uk”.

W jaki sposób zredukować ryzyko?

Zaleca się producentom przegląd środków zwalczania nadużyć finansowych; należy przeprowadzić analizę („due-diligence”) aby zapewnić, że nie padnie się ofiarą tego typu przestępstwa. FSA podaje listę przykładów działań, które mogą być podjęte:

- Znaj swojego klienta. Rozważ ustanowienie określonych pojedynczych punktów kontaktowych pomiędzy dostawcami/firmami, z którymi masz regularne relacje i poinformuj ich o tej sytuacji.
- Rozważ wykorzystanie organizacji handlowych do rozwoju komunikacji dotyczącej dzielenia się informacjami o tego typu przestępstwach.
- Poinstruuj pracowników odpowiedzialnych za przyjmowanie zamówień, aby świadomie sprawdzali zamówienia pod względem nieprawidłowości i aby weryfikowali swoje podejrzenia z firmą składającą zamówienie, znów mając na uwadze, że dane kontaktowe na zamówieniu mogą nie być prawdziwe.
 - Rozważ przegląd polityki twojej firmy dot. sytuacji płatności dokonywanych w przyszłości i potwierdzania autentyczności prośby lub ustanawiania linii kredytowych jedynie po wykonaniu rygorystycznych weryfikacji.
- Oszuści mogą wyszukiwać informacji dot. umów i dostawców na stronach internetowych poszkodowanych organizacji.
- Rozważenia wymaga czy konieczne jest publikowanie informacji tego typu na publicznych domenach, gdyż jak wykazano mogą być one używane do ułatwienia poważnego oszustwa.
- Rozważ zorganizowanie spotkania z firmą, która zamawia towary i upewnij się, że zamówienie jest usankcjonowane.

Co należy zrobić, jeśli uważasz, że jesteś ofiarą oszustwa?
• skontaktuj się bezzwłocznie z organami ścigania (policją, prokuraturą) oraz dodatkowo przekaż informacje na adres inspektorat@gis.gov.pl©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna