Koncepcja systemu prawa administracyjnegoPobieranie 22.91 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar22.91 Kb.
KONCEPCJA SYSTEMU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
ZJAZD KATEDR PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

ZAKOPANE - WRZESIEŃ 2006 – HOTEL BELVEDERE****

PROGRAM

24 września (niedziela)
16.00 - przyjazd uczestników
19.00 – 23.00 – kolacja w restauracji „Pod Aniołem” (najwyższa kondygnacja hotelu)


25 września (poniedziałek)
8.00 – 9.00 – śniadanie
9.30 – otwarcie Zjazdu
10.30 – 13.30 - obrady plenarne:
Podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego – rewizja siatki pojęciowej

- moderator - prof. dr hab. Irena Lipowicz
10.30 – 10.50

prof. dr hab. Irena Lipowicz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dylematy zmian siatki pojęciowej w prawie administracyjnym”


10.50 – 11.10

dr Piotr Przybysz – Uniwersytet Warszawski

Tradycyjne pojęcia prawa administracyjnego – potrzeba i sposób ich dalszego używania”


11.10 – 11.40 – przerwa na kawę
11.40 – 12.00

prof. dr hab. Marian Zdyb – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pojęcie źródeł prawa administracyjnego w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”


12.00 – 12.20

prof. dr hab. Małgorzata Stahl – Uniwersytet Łódzki

Cele i zadania publiczne”


12.20 – 13.30 – dyskusja
13.30 – 14.30 – obiad
15.00 – 19.00 - wycieczka w Tatry - Wierch Poroniec - Polana Rusinowa (poczęstunek w bacówce) – Wiktorówki – Zazadnia (w razie deszczu trasa alternatywna)
20.00 – uroczysta kolacja w hotelu

26 września (wtorek)
8.00 – 9.30 – śniadanie
10.00 – 13.00 - obrady w 2 sekcjach:

Sekcja 1:

Podmioty prawa administracyjnego jako element systemu

moderator - prof. dr hab. Jan Boć
10.00 – 10.20

prof. dr hab. Jan Boć – Uniwersytet Wrocławski

Założenia przedstawiania struktur administracji publicznej”


10.20 – 10.40

dr hab. Jerzy Supernat – Uniwersytet Wrocławski

Koncepcja sieci organów administracji publicznej”


10.40 – 11.00

prof. dr hab. Czesław Martysz – Uniwersytet Śląski

Lokowanie kompetencji orzeczniczych pomiędzy organami administracji rządowej a organami jednostek samorządu terytorialnego”


11.00 – 11.20

prof. dr hab. Ernest Knosala – Uniwersytet Śląski

Problem konkurencji w administracji publicznej”


11.20 – 11.40 – przerwa na kawę
11.40 – 12.00

dr Janusz Niczyporuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Reprezentacja podmiotów prawa administracyjnego”


12.00 – 12.20

dr hab. Andrzej Matan, dr hab. Grzegorz Łaszczyca – Uniwersytet Śląski

Następstwo w prawie administracyjnym”


12.20 – 12.40

dr Agnieszka Skóra – Uniwersytet Gdański

Koncepcja wielopodmiotowych stosunków administracyjnoprawnych”


12.40 – 13.00

dr hab. Lidia Zacharko, dr Barbara Wartenberg-Kempka – Uniwersytet Śląski

Stosunki prawne w zakresie prywatyzacji zadań publicznych”
Sekcja 2:

Działania administracji publicznej jako element systemu

- moderator - prof. dr hab. Marek Wierzbowski

10.00 – 10.20prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska – Uniwersytet Warszawski

Kierunki zmian w teorii prawnych form działania administracji”


10.20 – 10.40

dr Mariusz Bogusz – Uniwersytet Gdański

Przepisy administracyjne jako forma działania administracji”


10.40 – 11.00

dr hab. Krystian M. Ziemski – Uniwersytet Adama Mickiewicza

Alternatywy dla aktu administracyjnego”


11.00 – 11.20

prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski – Uniwersytet w Białymstoku

Problematyka regulacji prawnej stosowania form alternatywnych dla aktu administracyjnego”


11.20 – 11.40 – przerwa na kawę
11.40 – 12.00

prof. dr hab. Bogdan Dolnicki, mgr Renata Cybulska, mgr Magdalena Olech – Uniwersytet Śląski

Nowe dwustronne prawne formy działania administracji publicznej – nowe pojęcie”


12.00 – 12.20

prof. dr hab. Adam Błaś – Uniwersytet Wrocławski

Czynności faktyczne organów administracji publicznej”


12.20 – 12.40

dr Lidia Klat – Wertelecka – Uniwersytet Wrocławski

Wykonalność aktu administracyjnego”


12.40 – 13.00

prof. dr hab. Małgorzata Jaśkowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Zakres właściwości sądownictwa administracyjnego”

13.30 – 15.00 – obiad
15.30 – 16.15 – podsumowanie obrad w sekcjach
16.15 – 16.35 – przerwa na kawę
16.35 – 17.30 - dyskusja plenarna
19.00 – wieczór regionalny – Karczma „Czarci Jar”, ul. Małe Żywczańskie 11a

27 września (środa)
8.00 – 9.00 – śniadanie
9. 30 – 12.30 – obrady plenarne

Wykładnia i metoda

- moderator - prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski
9.30 – 9.50

prof. dr hab. Marek Zirk – Sadowski – Uniwersytet Łódzki

Metodologia nauk administracyjnych na tle metodologii prawoznawstwa”


9.50 – 10.10

prof. dr hab. Zofia Duniewska – Uniwersytet Łódzki

Wybrane aspekty wykładni prawa administracyjnego (racje, właściwości, tendencje)”


10.10 – 10.30

ks. dr hab. Sławomir Fundowicz - Katolicki Uniwersytet Lubelski

Aksjologia prawa administracyjnego”


10.30 – 10.50

dr hab. Andrzej Skoczylas – Uniwersytet Adama Mickiewicza

Wpływ uchwał NSA na wykładnię dokonywaną przez organy administracji”


10.50 – 11.10 – przerwa na kawę
11.10 – 12.15 – dyskusja
12.15 - zamknięcie Zjazdu
13.00 – obiad i wyjazd uczestników


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna