Konferencja Starożytnicza: ‘Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktury, interpretacje’. Lublin 28 30 września 2015 rPobieranie 41.32 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar41.32 Kb.
Konferencja Starożytnicza: ‘Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktury, interpretacje’. Lublin 28 - 30 września 2015 r.

28.09.2015 r.

Sala konferencyjna Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (dawny Pałac Czartoryskich), Lublin, Plac Litewski 2.

10.30 Otwarcie konferencji

10.45 Obrady plenarne: przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Mrozewicz (Kolegium Europejskie UAM im. Jana Pawła II w Gnieźnie)

 1. Prof. dr hab. Andrzej Łoś, Wrocław: "Instytucjonalizacja przemocy jako przyczyna powstania państwa rzymskiego".

 2. Prof. dr hab. Bronisław Sitek, (Prokuratoria Generalna, Szk W. Nauk Społ. Warszawa): „Stosowanie kary chłosty jak środka dydaktycznego w antycznym Rzymie. Współczesne refleksje”.

 3. Prof. dr hab. Marek Wilczyński, (UP Kraków), Przez żołądek do władzy. Spustoszenie, głód i nacisk ekonomiczny jako narzędzia przemocy w okresie późnorzymskim.”.

Dyskusja

    1. Przerwa kawowa

12.15 Obrady plenarne: przewodnicząca prof. dr hab. Maria Zabłocka (UW, Warszawa).

 1. Prof. dr hab. Jan Zabłocki (UKSW, Warszawa): "Furtum” w świetle 'Nocy attyckich' Aulusa Gelliusa”.

 2. Prof. dr hab., Danuta Okoń, (USz, Szczecin): „Przemoc tradycji. Uwagi o "dziedziczności" konsulatu”.

Dyskusja
13.45 Obiad: (barek „Bazylia", gmach Nowej Humanistyki, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4)


14.30 Obrady plenarne (sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, Gmach Nowej Humanistyki).

przewodnicząca: prof. dr hab. Maria Musielak


 1. Dr hab. Joanna Komorowska, (IFKlas. UKSW Warszawa): “The notion of biaion in ancient ethics (with an emphasis on Aristotle)”.

 2. Dr hab. Krzysztof Bielawski, ( IFKlas. UJ Kraków): Ajas Sofoklesa – sacrum i przemoc?”

 3. Prof. dr hab. Anna Tarwacka, (UKSW, Warszawa): "Przemoc a prawo w świetle zbioru Philogelos".

Dyskusja

15.45 – 16.00 przerwa

16.00 Obrady plenarne (sala obrad RW Humanistycznego UMCS pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, przewodniczący: Prof. dr hab. Jan Zabłocki (UKSW, Warszawa)

1. Dr hab. Agata Kluczek, (UŚ, Katowice), Motyw „Sabinae” jako przykład scen przemocy w mennictwie rzymskim

2. Dr hab. Norbert Rogosz, (UŚ Katowice), „Zastosowanie przemocy w walkach politycznych w Rzymie w 59 r. przed Chrystusem”. 1. Prof. Selmi Slah, (Département d'Histoire (section antiquité). Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse, Tunisie): « Assassiner les ‘dieux’ de Rome »

Dyskusja

17.45 Kolacja (barek „Bazylia", gmach Nowej Humanistyki, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4)

29.09.2015 r. PLAN RAMOWY

Wydział Humanistyczny UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4,

9.00. zebranie Komisji Historii Starożytnej PTH (sala 301)

9.30- 11. 30 - obrady w sekcjach

12.30-14.30 - zwiedzanie Lublina

14.30 Obiad (barek „Bazylia")

15.00-17.00 – obrady w sekcjach

17.00 pokaz rekonstrukcji historycznych Stowarzyszenia na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et Roma”), amfiteatr Nowej Humanistyki, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4.
19.00 Uroczysta kolacja (barek „Bazylia")

PLAN SZCZEGÓŁOWY

Sekcja I (Wschód, Grecja))sala 321, III p. Nowej Humanistyki.

Godz. 9.30: przewodniczący: Dr hab. Krzysztof Bielawski ( IFKlas. UJ Kraków).

 1. Dr Agnieszka Wojciechowska, (UWr Wrocław), "Topos przemocy i bezbożności w relacjach o podbojach perskich w Egipcie".

 2. Dr Adam Pałuchowski (UWr, Wrocław): „Kreteńska aberracja? Czyli czy i dlaczego na Krecie w epoce klasycznej nie stosuje się kar cielesnych wobec niewolników?”.

 3. Dr Mary Fragkaki, (Department of Ancient History Faculty of History and Archeology
  National and Kapodistrian University of Athens), “Violence as justice in Cleon's speech (Thuc. 3.37-50)”.

 4. Dr Dominika Grzesik (UWr, Wrocław): „Jak Etolowie zdobyli Delfy – dominacja Związku Etolskiego w Delfach w latach 321-188 p.n.e.”.

 5. Mgr Marek Dobrzański (UWr,Wrocław): „Doświadczenie przemocy w życiu mieszkańców poleis hellenistycznej Tesalii”.

 6. Dr Agata Kubala, (IHist. Sztuki UWr, Wrocław), Przedstawienia przemocy na tle seksualnym w sztuce starożytnej Grecji

Dyskusja

11.30 -12.00 przerwa

12.30-14.30 zwiedzanie Lublina

14.30 Obiad (barek „Bazylia", Wydział Humanistyczny, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4),

15.00 przewodnicząca: Dr hab. Joanna Komorowska, (IFKlas. UKSW Warszawa)

 1. Dr Małgorzata Cieśluk, (USz, Szczecin), „Kobieta jako ofiara i sprawczyni przemocy w antycznej powieści greckiej.”

 2. Mgr Tomasz Chmielewski (KUL, Lublin): „Przemoc w „Agamemnonie” Ajschylosa”.

 3. Mgr Przemysław Biernat, (IFKlas. UJ Kraków): „Perverted sacrifice w „Ajasie” Sofoklesa? Kilka uwag o interpretacji Alberta Henrichsa”.

 4. Mgr Damian Kalinowski, (KUL, Lublin): Przemoc Losu w Sofoklesowej interpretacji dziejów Edypa” .

Dyskusja

Sekcja II ( Republika rzymska), sala 301, III p. Nowej Humanistyki.

Godz. 9.30: przewodniczący: dr hab. Norbert Rogosz (UŚ, Katowice)

 1. Dr hab. Miron Wolny, (UWM Olsztyn): „Przemoc polityczna w Kartaginie po roku 201 p.n.e. a okoliczności wygnania Hannibala”.

 2. Dr hab. Ireneusz Łuć, (UMCS Lublin): „Rzymskie sądownictwo wojskowe”.

 3. Dr Michał Norbert Faszcza, (UW, Warszawa): „Przemoc symboliczna jako forma utrzymywania dyscypliny w republikańskiej armii rzymskiej”.

 4. Dr Maciej Piegdoń (UJ, Kraków): „Chłosta mieszkańca z Como a sprawa statusu tej osady”.

 5. Dr Bronisław Szubelak, (Brzeg): „Miecz lateński w panoplium wojownika celtyckiego (V - I w. p.n.e.)” .

Dyskusja

11.30 -12.00 przerwa

12.30-14.30 zwiedzanie Lublina

14.30 Obiad (barek „Bazylia", Wydział Humanistyczny, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4),

15.00 przewodnicząca: prof. dr hab. Agnieszka Dziuba (KUL, Lublin)

 1. Dr hab. Hanna Appel, (UMK Toruń): „Naruszenie sacrosanctitas tribuni plebis w działaniach Tyberiusza Grakcha”.

 2. Dr Henryk Kowalski, (UMCS, Lublin): „Vis publica w Rzymie w okresie schyłku Republiki. Organizacja i metody”.

 3. Dr Tomasz Ładoń, (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): „Przemoc jako element walki politycznej w Rzymie w okresie pierwszej wojny domowej”.

 4. Mgr Katarzyna Całus, (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno – Historyczny), „Zastosowanie przemocy w czasie wyborów konsularnych w Rzymie w latach 54 – 52”.

Dyskusja

Sekcja III (Cesarstwo Rzymskie) sala 318, III p. Nowej Humanistyki.

9.30 przewodnicząca: prof. dr hab. Danuta Okoń (USz, Szczecin)

 1. Dr hab. Katarzyna Balbuza, (UM Poznań): „Captivi nobiles i triumfator – symboliczna interakcja pomiędzy najważniejszymi aktorami spektaklu triumfalnego”.

 2. Mgr Natalia Gorzkiewicz (Jahołkowska), mgr Daria Chmielowiec (UZiel. Zielona Góra): „Agryppina Młodsza. Portret krwawej władczyni”.

 3. Mgr Mateusz Byra (UMCS Lublin): Wybuch pierwszej wojny dackiej Trajana jako przykład działania mechanizmów rzymskiej agresji

 4. Mgr Justyna Dawidowicz-Polak (UPH Siedlce): „Kommodus – zły cesarz? Obraz przemocy w Historia Augusta na przykładzie biografii cesarza Kommodusa”.

 5. Dr hab. Krzysztof Królczyk (UAM Poznań): „Hic finis Antoninorum nomini in re publica fuit. Śmierć cesarza Heliogabala i potępienie jego pamięci.”.

 6. Dr Daria Janiszewska-Sieńko, (U Ziel., Zielona Góra): „Kary i sankcje polityczne wobec potępionych przeciwników politycznych w czasach Sewerów”.

 7. Mgr Michał Baranowski, (USz, Szczecin): „Nie zostawię psa w tym mieście”, czyli o okrucieństwie Aureliana w Historia Augusta”.

Dyskusja

11.30- 12.00 przerwa

12.30-14.30. zwiedzanie Lublina

14.30 Obiad (barek „Bazylia" - Wydział Humanistyczny, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4)

15.00 przewodnicząca: dr hab. Agata Kluczek (UŚ, Katowice).

 1. Dr Wojciech Bejda (WSZ Słupsk), „Aleksander Jannajos w ujęciu Józefa Flawiusza”.

 2. Dr hab. Robert Suski Robert (UwB, Białystok): „Mezopotamia - Rzymska Lotaryngia i Alzacja? Czy w II poł. IV wieku Rzymianie byli rządni rewanżu na Persach? Rzymska historiografia II poł IV wieku i V wieku (brewiarzyści i Historia Augusta) a Sassanidzi”.

 3. Dr Paulina Komar, dr Wojtek Pietruszka, dr Igor Wypijewski, (UWr,Wrocław): „Rzymska przemoc ekonomiczna?”.

 4. Dr Przemysław Kubiak, (Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UŁ, Łódź): „Porywczy Rzymianie i przypadkowi przestępcy – czyli o przestępstwach popełnionych w afekcie w antycznym Rzymie”.

 5. Prof. dr hab. Juliusz Jundziłł, Przemoc domowa w powieściach czasów rzymskich

 6. Prof. dr hab. Bożena Stawoska- Jundziłł (UKW Bydgoszcz), Argument siły w metodologii kształcenia w kulturze rzymskiej, uwarunkowania, uzasadnienia, wiarygodność przekazów źródłowych

Dyskusja

Sekcja IV (Późne Cesarstwo i Bizancjum) sala 331, III p. Nowej Humanistyki.

9.30 przewodniczący: Prof. dr hab. Marek Wilczyński, (UP Kraków).

 1. Prof. dr hab. Sławomir Bralewski (UŁ Łódź): „Postawa Sokratesa z Konstantynopola i Hermiasza Sozomena wobec różnorakich form przemocy”.

 2. Prof. dr hab. Piotr Kochanek, (KUL, Lublin): „Antyczne synonimy przemocy jako topos w kartografii średniowiecznej”.

 3. Dr Paweł Filipczak, (UŁ Łódź): „Topografia konfliktów społecznych w Antiochii nad Orontesem (IV-VI w. n.e.)”.

 4. Dr Andrzej Kompa, (UŁ Łódź): „Wojsko na ulicach późnoantycznego Konstantynopola”.

 5. Mgr Kamil Biały, (USz, Szczecin): „Jan Ksyfilinos o wojnie domowej Cezara z Pompejuszem w Epitome Historii rzymskiej Kasjusza Diona”.

 6. Mgr Łukasz Krzyszczuk, (UWrocł.), Konflikt pomiędzy Ezawem a Jakubem w egzegezie alegorycznej Hieronima ze Strydonu

Dyskusja

11.30-12.00 przerwa

12.30-14.30. Zwiedzanie Lublina

14.30 Obiad (barek „Bazylia" - Wydział Humanistyczny, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4)

Sekcja V (religia), sala obrad RW Humanistycznego, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4.

15.00. Przewodnicząca: prof. dr hab. Danuta Musiał (UMK Toruń).


 1. Dr hab. Lech Trzcionkowski, (IFKlas. UJ,Kraków): „Przemoc i ofiara krwawa w Iliadzie”.

 2. Dr Antonio Bianco, (University of Naples Frederico II): Human sacrifice at the time of Homeric epic: a case from Eleutherna”.

 3. Dr hab. Andrzej Wypustek, (UWr, Wrocław): „Zmarli jako heroes i jako biaiothanatoi: między heroizacją a demonizacją zmarłych w epoce grecko-rzymskiej”.

 4. Dr Bartłomiej Bednarek, (UJ, Kraków): „Przemoc wobec zwierząt? Semiotyka ofiary w starożytnej Grecji.”.

 5. Maciej H. Dąbrowski, (IFKlas UWr, Wrocław): „Motyw literacki zabójstwa przy ołtarzu w Eneidzie w kontekście ofiary krwawej”.

Dyskusja

30.09.2015 r.

Obrady plenarne (sala obrad RW Humanistycznego, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4)

9.30 przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Kochanek (KUL, Lublin).

 1. Dr Paweł Madejski (UMCS, Lublin): „Agresywność Rzymian jako kategoria historiograficzna”.

 2. Prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk, (UMCS Lublin), Vis - pomiędzy prawem rzymskich deliktów prywatnych a rzymskim prawem karnym publicznym

 3. Dr Andrzej Chmiel, (UMCS Lublin): „Quaestio per tormenta w rzymskim procesie karnym”.

 4. Mgr Damian Pierzak (IFKlas. UŚ,Katowice): Agitatus Orestes. Retoryczna argumentacja na podstawie matkobójstwa w Mowach Cycerona”

 5. Mgr Bartłomiej Proc (KUL Lublin), „Kary perskie (Plu. Art. 14-17) prawda czy fikcja literacka?”.

 6. Mgr Kamila Swinarska (USz, Szczecin): „Niszczenie starożytnych zabytków na Bliskim Wschodzie jako narzędzie działania współczesnych terrorystów”.

Dyskusja

11.30 -12.00 przerwa

12.00 przewodniczący; dr hab. Dariusz Słapek

 1. Dr Wojciech Brillowski, (IH Sztuki UAM, Poznań): ,Krew i piach” – o przemocy w filmowych wizjach walk gladiatorskich

Dyskusja

12.30 Zakończenie obrad (plany Komisji Starożytnej PTH na rok 2017)

12.45. obiad, barek „Bazylia”


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna