Konferencja wolnośĆ, naróD, socjalizm wokół bohaterów trzech wielkich biografii lewicyPobieranie 19.92 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.92 Kb.

W
ydawnictwo Krytyki Politycznej

ul. Nowy Świat 63, 00-042 Warszawa

redakcja@krytykapolityczna.pl

www.krytykapolityczna.pl
Konferencja WOLNOŚĆ, NARÓD, SOCJALIZM

wokół bohaterów trzech wielkich biografii lewicy
19 maja 2011, czwartek

Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat, Nowy Świat 63, Warszawa

wstęp wolny
PROGRAM KONFERENCJI:

godz. 14.30: Myśleć Polskę Marksem

Spotkanie wokół książki Timothy'ego Snydera Nacjonalizm, marksizm i nowoczesna Europa Środkowa. Biografia Kazimierza Kelles-Krauza (1872-1905)
Goście: Timothy Snyder, Małgorzata Kowalska, Andrzej Mencwel

Prowadzenie: Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna


godz. 16.30: Polskość, socjalizm, niepodległość

Spotkanie wokół książki Andrzeja Friszke Adam Ciołkosz. Portret polskiego socjalisty
Goście: Andrzej Friszke, Andrzej Garlicki, Anna Siwik

Prowadzenie: Magdalena Błędowska, Krytyka Polityczna


godz. 18.30: Socjalizm, Ukraina i wolna miłość

Spotkanie wokół książki prof. Jarosława Hrycaka Prorok we własnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886)
Goście: Jarosław Hrycak, Bogumiła Berdychowska, Mirosław Czech

Prowadzenie: Michał Sutowski, Krytyka Polityczna


AUTORZY:
Andrzej Friszke – profesor historii, badacz dziejów najnowszych Polski, w latach 80. redaktor „Tygodnika Solidarność”, członek warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Jeden z najważniejszych znawców epok II RP i PRL, życia politycznego emigracji oraz historii opozycji politycznej w Polsce po roku 1944. Autor m.in. książek O kształt niepodległej (1989), Opozycja polityczna w PRL (1994), Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956–1989 (1997), Życie polityczne Emigracji (1999), Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989 (2003), Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL (2007) oraz Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi (2010). W latach 1999-2006 był członkiem kolegium IPN, obecnie jest pracownikiem naukowym Instytutu Studiów Politycznych PAN, wykłada również w warszawskim Collegium Civitas.
Jarosław Hrycakhistoryk, profesor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, dyrektor Instytutu Badań Historycznych na Uniwersytecie I. Franki we Lwowie. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie (1996–2009), Uniwersytecie Harvarda (2000, 2001) i Uniwersytecie Columbia (1994, 2004). Autor ponad czterystu publikacji poświęconych historii i współczesnej tożsamości Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. opublikowanych po polsku książek Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu oraz Nowa Ukraina. Nowe interpretacje). W Wydawnictwie Krytyki Politycznej ukazał się wywiad-rzeka z Jarosławem Hrycakiem pt. Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej (2009).
Timothy Snyder – amerykański historyk, absolwent Uniwersytetu w Oksfordzie, obecnie profesor Yale University i stały współpracownik Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Wybitny znawca problemów nowożytnego nacjonalizmu, dziejów Europy Środkowej i Wschodniej, badacz ustrojów totalitarnych. Publicysta m.in. „New York Review of Books”, „The Nation”, „International Herald Tribune”, autor takich książek, jak Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999 (2003), Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę (2005), Czerwony książę (2008), Skrwawione kraje (2010).
PANELIŚCI:
Bogumiła Berdychowska - publicystka specjalizująca się w historii Ukrainy w XX wieku i stosunkach polsko-ukraińskich. Sekretarz Forum Polsko-Ukraińskiego, kierownik działu Programów Stypendialnych w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, przydziela stypendia ludziom kultury i nauki z byłego ZSRR, koordynuje polsko-ukraińską wymianę młodzieży. Współpracowniczka Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W latach 1994–2002 była zastępcą dyrektora V programu Polskiego Radia. W latach 1989-1994 kierowała Biurem ds. Mniejszości Narodowych w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Wspólnie z Olą Hnatiuk wydała Bunt Pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi. Jest autorką wielu esejów i tekstów krytyczno-literackich na łamach m.in.: „Tygodnika Powszechnego” i „Więzi”. Autorka m.in. wyboru tekstów Prostir swobody. Ukrajina na szpaltach paryzkoji Kultury (Przestrzeń wolności. Ukraina na kartach „Kultury paryskiej”, 2005).
Mirosław Czech - dziennikarz. W 1987 ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993–2001 sprawował mandat posła II i III kadencji z ramienia Unii Demokratycznej, a następnie Unii Wolności. Pełnił funkcję sekretarza generalnego Unii Wolności w latach 1997–2001 i Partii Demokratycznej – demokraci.pl w latach 2005–2006. W 2005 wycofał się z bieżącej polityki. Komentator polityczny „Gazety Wyborczej” oraz radia Tok FM, zasiada we władzach krajowych Związku Ukraińców w Polsce.
Andrzej Garlicki - historyk, publicysta, profesor w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Wydziału Historycznego UW. Wybitny znawca historii Polski okresu międzywojennego, autor m.in. monumentalnej biografii Józefa Piłsudskiego, licznych książek naukowych i popularyzatorskich. Publicysta tygodnika „Polityka”.
Małgorzata Kowalska – kierowniczka katedry filozofii na Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, uczennica prof. Barbary Skargi, autorka rozpraw i esejów poświęconych francuskiej humanistyce w XX wieku – m.in. Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille’a do Derridy, W poszukiwaniu straconej syntezy. Jean-Paul Sartre i paradygmaty filozoficznego myślenia czy Demokracja w kole krytyki. Zajmuje się przede wszystkim filozofią społeczną i polityczną, niegdyś też angażowała się bezpośrednio w politykę – była jednym z członków-założycieli Unii Pracy, od samego początku obecna jest w zespole Krytyki Politycznej.
Andrzej Mencwel – jeden z najwybitniejszy znawców myśli i biografii Stanisława Brzozowskiego, a także autor poświęconej mu monografii (Stanisław Brzozowski. Kształtowanie myśli krytycznej). Zasłynął jako twórca Instytutu Kultury Polskiej UW, autor i redaktor licznych podręczników, antologii tekstów oraz monografii dotyczących m.in. historii literatury oraz polskiej myśli społecznej, zwłaszcza lewicowej i radykalnej. Do najważniejszych należą Przedwiośnie czy potop, Rodzinna Europa po raz pierwszy, a także Etos lewicy w 2010 roku wznowiony przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Anna Siwik - prof. nadzwyczajna na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, historyczka, autorka książek: PPS na emigracji w latach 1945-1956 oraz Polskie uchodźstwo polityczne. Socjaliści na emigracji w latach 1956-1990.
Organizator: Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego / Krytyka Polityczna
Konferencja jest współfinansowana ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra".
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna