Koniec mitów i szklanych sufitów: uruchomienie bazy danych kobiet gotowych do objęcia stanowisk w organach spółekPobieranie 27.47 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar27.47 Kb.Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Strasburg, dnia 12 grudnia 2012 r.Koniec mitów i szklanych sufitów: uruchomienie bazy danych kobiet gotowych do objęcia stanowisk w organach spółek

W dniu dzisiejszym europejska inicjatywa – kobiety w organach spółek – przenosi swoją listę 8 000 kobiet gotowych do objęcia stanowisk w organach spółek do bazy danych dostępnej online. Kobiet uwzględnione na tej liście spełniają rygorystyczne kryteria dotyczące ładu korporacyjnego, określone przez spółki notowane na giełdzie, posiadają odpowiednie kwalifikacje i są gotowe z dnia na dzień zająć miejsca w organach spółek. Ta stale powiększająca się lista kobiet gotowych do objęcia stanowisk w organach spółek, która będzie obecnie dostępna online dla korporacji i podmiotów zajmujących się wyszukiwaniem kandydatów na stanowiska kierownicze, pokazuje wyraźnie, że istnieje wystarczająco wiele wysoce wykwalifikowanych kobiet, gotowych pomóc we wprowadzeniu Europy i światowych przedsiębiorstw w XXI wiek, oraz że nadszedł czas, by zlikwidować szklany sufit, który uniemożliwia tym kobietom objęcie stanowisk w organach spółek.

„Musimy wykorzystać wszystkie możliwości naszego społeczeństwa, aby zagwarantować ożywienie europejskiej gospodarki. Dlatego właśnie Komisja Europejska zaproponowała przepisy europejskie na rzecz równowagi płci w organach spółek” - powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Często słyszę argument, że nie ma wystarczającej liczby wykwalifikowanych kobiet do objęcia takich stanowisk. Dzisiaj europejskie szkoły biznesu i ich odpowiedniki na całym świecie obalają te mity i likwidują szklany sufit! Lista ta jest dowodem na to, że wykwalifikowane kobiety istnieją i w samej bazie jest ich 8 000. Przedsiębiorstwa powinny teraz wykorzystać ten potencjał intelektualny.”

Przeszukiwalna międzynarodowa baza danych kobiet gotowych do objęcia stanowisk w organach spółek, obejmująca listę kobiet oraz forum, będzie zarządzana przez organizację dyrektorów niewykonawczych Financial Times (Financial Times Non-Executive Directors’ Club) w oparciu o globalną platformę biznesową - LinkedIn. Wszystkie kobiety wymienione w tej bazie posiadają odpowiednie kwalifikacje do objęcia stanowisk na poziomie rady nadzorczej spółek notowanych na giełdzie i spełniają jasno określone kryteria opracowane i zdefiniowane w ciągu ostatniego półtora roku przez członków europejskich szkół biznesu i inicjatywy kobiety w organach spółek (zob. poniżej).

Każdy wniosek o włączenie do bazy danych jest formalnie oceniany i weryfikowany. Akceptowane są jedynie te kobiety, którzy spełniają kryteria. Uczestniczące w projekcie szkoły biznesu oraz organizacje zawodowe stosują te same kryteria w odniesieniu do swoich absolwentów i członków.

Wszystkie kobiety umieszczone na liście posiadają w szczególności co najmniej pięć lat doświadczenia na jednym z poniżej wymienionych stanowisk:

Prezes lub dyrektor niewykonawczy w spółce prawa prywatnego lub notowanej na giełdzie;

Dyrektor Generalny, dyrektor ds. operacyjnych, dyrektor ds. finansowych lub inne stanowisko na podobnym poziomie w spółce prawa prywatnego lub notowanej na giełdzie;

Członek rodziny i akcjonariusz posiadający pakiet kontrolny w radach nadzorczych dużych spółek rodzinnych;

Dyrektor w organach administracji rządowej;

Dyrektor organizacji pozarządowej;

Inwestor instytucyjny wyższego szczebla;

Starszy partner w spółkach profesjonalnie zajmujących się obsadzaniem organów spółek i ich komisji w imieniu klienta;

Przedsiębiorca;

Osoby pełniące wysokie funkcje akademickie i mające odpowiednie doświadczenie.

Kontekst

W listopadzie 2012 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy w celu zwiększenia równowagi płci w organach spółek. Proponowana dyrektywa ustanawia minimalny cel 40% stanowisk niewykonawczych członków organów spółek notowanych na giełdzie w Europie do roku 2020 dla osób o niedostatecznie reprezentowanej płci, lub do roku 2018 dla notowanych na giełdzie przedsiębiorstw publicznych.

Wniosek obejmuje również, jako środek uzupełniający tzw. „kwotę elastyczną”: obowiązek przyjmowania przez spółki notowane na giełdzie własnych, celów podlegających samoregulacji w zakresie reprezentacji obu płci wśród dyrektorów wykonawczych, które należy osiągnąć do 2020 r. (lub do 2018 r. w przypadku przedsiębiorstw publicznych).

Głównymi kryteriami przyznawania stanowisk w organach spółek pozostaną kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Dyrektywa ustanawia minimalną harmonizację wymogów dotyczących ładu korporacyjnego, ponieważ decyzje o powołaniu na dane stanowiska będą musiały być oparte na obiektywnych kryteriach uwzględniających kwalifikacje. Odpowiednie środki ochronne pozwolą zagwarantować, że nie dojdzie do bezwarunkowego i automatycznego promowania przedstawicieli płci reprezentowanej w niewystarczającym stopniu. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie równości płci, preferencyjnie zostanie potraktowany przedstawiciel płci reprezentowanej w niewystarczającym stopniu posiadający takie same kwalifikacje – o ile obiektywna ocena uwzględniająca wszystkie kryteria obejmująca poszczególnych kandydatów nie przechyli szali na korzyść kandydata przeciwnej płci. Państwa członkowskie będą również musiały ustanowić odpowiednie i odstraszające sankcje, które będą nakładane na spółki naruszające przepisy dyrektywy.

Kompetencje UE w zakresie stanowienia prawa w dziedzinie równouprawnienia płci sięgają roku 1957 (zob. przemówienie/12/702). Z kolei zalecenia Rady w sprawie promowania zrównoważonego uczestnictwa mężczyzn i kobiet w procesie decyzyjnym zostały przyjęte w 1984 i 1996 roku. Również Parlament Europejski w kilku swoich rezolucjach wezwał do wprowadzenia prawnie wiążących kwot w tej dziedzinie na poziomie UE.

Sprawozdanie Komisji z marca 2012 r. wykazało, że organy spółek w całej UE są obecnie zdominowane przez jedną płeć. Istnieją również znaczne różnice między poszczególnymi krajami, np. w dużych spółkach fińskich i łotewskich kobiety stanowią odpowiednio 27 i 26 proc. członków organów spółek, podczas gdy na Malcie i Cyprze − jedynie 3 i 4 proc. Postępy widoczne są tylko w tych państwach, w których wprowadzono prawnie wiążące przepisy dotyczące organów spółek. Ponad 40-procentowa łączna zmiana odnotowana w całej UE w okresie od października 2010 r. do stycznia 2012 r. w całości wynika z przepisów prawnych przewidujących kwoty, jakie wprowadziła Francja w styczniu 2011 r.

Dodatkowe informacje

Wiadomość wideo od Viviane Reding dla kobiet gotowych do objęcia stanowisk w organach spółek:http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075488

Informacje dla prasy – kobiety we władzach spółek:http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Badanie Eurobarometru dotyczące równości płci:http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Informacje na temat równości kobiet i mężczyzn:

Równość kobiet i mężczyzn w Komisji Europejskiej

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

Równość płci w państwach członkowskichhttp://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

Podstawa prawna europejskiej inicjatywyhttp://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

Przesłanki ekonomiczne przepisów prawnych w zakresie równości płcihttp://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, unijnej komisarz ds. sprawiedliwości:http://ec.europa.eu/reding

Baza danych Komisji Europejskiej dotycząca udziału kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym:http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Załącznik 1: Członkowie europejskich szkół biznesu i inicjatywy „Kobiety w organach spółek”

Szkoły biznesu

Bocconi


Cambridge Judge Business School

EADA


EDHEC Business School

EFMD – European Federation of Management Development

ESMT

ESSEC business schoolHR College of Commerce and Economics

IAUW – International Association of University Women

IESE

IFPM Female Board Pool at the University of St.GallenIMD

INSEAD


Kellogg School of Management

London Business School

Oxford

RSM


Sabanci University

Skema


University of Mumbai

Organizacje zawodowe

American Chamber of Commerce France and Spain

Bellisario Foundation

BoardEx


Business and Industry Advisory Council

Canadian Women in Communications

Deutscher Juristinnenbund e.V.

EPWN (European Professional Women’s Network)

Forte Foundation – Major Corporations and Business Schools

The Financial Times Non-Executive Directors’ Club

G16+

GTWN - The Global Telecom Women’s NetworkGGI – Geneva Group International

IFA Institut Francais des Administrateurs

International Corporate Women Directors

TIAW - The International Alliance for Women

WiTT - Women in Telecoms and Technology

WCD - Women Corporate Directors

Women’s Forum of New York

Kobiety mające doświadczenie w korporacjach

Lady Barbara Judge

Bridget Cosgrave

Lori Gonnu

Cristina Vicini

Lesley Stephenson

Brigitte Boone

Candace Johnson

Audrey Mandela

Diane Morgan

Irene Natividad

Anne Negre

Indu Shahani

Susan Ness

Marina Niforos

Ingrid Silver

Susan Stautberg

Myla Villanueva

Inicjatywa europejska przyjęła teraz wymiar międzynarodowy. Wspierają ją szkoły biznesowe i inne grupy zawodowe z całego świata, które dostarczają nowych nazwisk. Pełną listę uczestniczących w inicjatywie szkół i organizacji można znaleźć pod następującym adresem internetowym.
Załącznik 2: List 8 000 kobiet gotowych do objęcia stanowisk w organach spółek oraz związane z nimi szkoły i organizacje

Absolwentki szkół biznesu, wydziały i ich władze

1) London Business School has 330 Alumnae they have identified as Board Ready – 330.

2) Cambridge Judge Business School has identified 160 women from its networks who are either already on boards or board ready according to the criterion provided - 160.

3) EDHEC Business School has 300 Alumnae, Faculty and Board Members they have identified as board Ready – 300.

4) ESMT European School of Management and Technology ‐ Out of 24 women Executive MBA alumni from its three graduated Executive MBA classes, ESMT has identified 6 board ready women - 6.

5) IESE has identified 900 women in top executive positions, 155 of whom are on boards already and 300 of which are board ready currently and the rest will become board ready in the coming years – 455/900.

6) The IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen/Switzerland has identified 526 women who are Board ready (245 from their Female Board Pool Network and 281 women who work at the Board of Directors or Top Management Team level of Swiss companies) - 526.

7) IMD has identified amongst its alumni 348 board-ready women with more than 25 years of experience plus 12 senior Faculty – 360.

8) INSEAD has identified 2000 women - 67 of whom are on boards already 500 of which are currently board ready and the rest will become board ready in the coming years – 670/2000.

9) RSM (Rotterdam School of Management/Erasmus University) has identified 32 board ready women -150.

10) Bocconi Business School, Italy has identified 150 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 150.

11) SKEMA Business School, France has identified 467 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 467.

12) Academic Council of the University of Mumbai, India has identified 20 board-ready women in India – 20.

Organizacje zawodowe dotyczące kobiet i ładu korporacyjnego:

13) IFA (Institut Francais des Administrateurs) has 250 women board-ready or active on boards with readily available biographies - 250.

14) The Financial Times Non-Executive Directors' Club currently have 105 people undertaking the new Financial Times Non-Executive Director's Certificate which provides a formally recognized qualification for non-executive directors, 27 of whom are women - 27.

15) TIAW - The International Alliance for Women has 425 board ready women throughout their 36,000 members worldwide - 425.

16) GTWN - The Global Telecom Women’s Network which has contributed more than 60 names to the names and profiles publicly listed - 60.

17) WiTT - Women in Telecoms and Technology has identified more than 70 individual senior executive women publicly supporting this initiative - 70.

18) WoB – Women on Board has identified 90 Senior Executive board-ready women in Belgium alone - 90.

19) The EPWN (European Professional Women’s Network) has identified 349 members across their networks throughout Europe – 349.

20) Bellisario Foundation, Italy has identified 793 board-Ready women amongst their prize-winners from over 20 years – 793.

21) Woman Corporate Directors has identified 1800 board-ready women from their members around the world including 25 different countries – 1800.

22) Deutscher Juristinnenbund e.V. Vereinigung der Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen has identified 93 board-ready women among their members in Germany – 93.

23) Geneva Group International has identified 20 board-ready women from their members in Bulgaria, Romania, Estonia, and Hungary – 20.

24) Forte Foundation as identified 200 board-ready women from their members which are major Corporations and Business Schools around the world – 200.

25) G16+ Administrateurs au feminine has identified 54 board-ready women from Harvard Business School alumnae in Europe plus France’s top engineering schoos – 54

26) Canadian Women in Communications has identified 100 board-ready women from their membership – 10027) American Chamber of Commerce in France and Spain has identified 47 women from their memberships – 47

IP/12/1358


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna