Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczeniePobieranie 6.36 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar6.36 Kb.
Załącznik nr 3 do Regulaminu

Warszawa, dnia ....................... roku

………………………………………………..

Imię i nazwiskoKonkurs ofert –

Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m. st. Warszawy

z dnia 15.12.2008 roku

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:

  1. nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z biorącymi udział w procedurze konkursowej, który może budzić uzasadnioną wątpliwość, co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert;

  2. przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am) w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcami oraz nie byłem (-am) członkiem władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej.

…….………………………………podpis składającego oświadczenie


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna