Konkurs wiedzy o janie pawle IIPobieranie 53.87 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar53.87 Kb.
KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II

Opracowanie i przeprowadzenie: Dorota Ostrowska, Ewa Polaszczyk, Anna Wasilak

 1. CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU
  Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem konkursu jest:
  - poznawanie życiorysu i najważniejszych wydarzeń z pontyfikatu Jana Pawła II,
  - uczczenie pamięci Jana Pawła II w rocznicę Jego wyboru na stolicę apostolską,
  - kształcenie szacunku do Patrona placówki,
  - rozwijanie umiejętności partnerskiej rywalizacji,

- integracja dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

 1. METODY: oparte na słowie, obserwacji i na działaniu,

 2. FORMY: indywidualna, grupowa, zbiorowa,

 3. ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE: test, krzyżówka, puzzle obrazkowe, quiz, piosenki, magnetofon, ołówki, dyplomy, nagrody,

 4. PRZEBIEG KONKURSU

Zapoznanie dzieci z życiorysem i przebiegiem pontyfikatu Jana Pawła II na zajęciach w świetlicy. Głośne czytanie książek Joanny Krzyżanek pt. „Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem” i „O tym jak Jan Paweł II kilkadziesiąt razy okrążył kulę ziemską”. Nauka piosenek; „Wadowice, „Barka” i „Abba Ojcze”. Przeprowadzenie pierwszego etapu konkursu w każdej sali świetlicowej. Uczniowie z klasy I, II i III, którzy zdobyli największą ilość punktów będą reprezentować daną salę świetlicową na drugim etapie. Przebieg drugiego etapu konkursu: powitanie przybyłych gości i dzieci z trzech sal świetlicowych, przedstawienie członków jury i drużyn, wykonanie przez drużyny zadań konkursowych, podsumowanie punktacji, wręczenie dyplomów i nagród.

ETAP I

 1. Papież Jan Paweł II pochodził z:

 1. Lublina

 2. Krakowa

 3. Wadowic

 1. Urodził się:

 1. 18 maja 1920

 2. 16 maja 1918

 3. 2 kwietnia 2005

 1. Nazywał się:

 1. Jan Paweł Wojtyła

 2. Karol Wojtyła

 3. Stanisław Wyszyński

 1. Rodzice Jana Pawła II nazywali się:

 1. Emil i Krystyna

 2. Emilia i Karol

 3. Karolina i Emil

 1. Brat papieża nazywał się:

 1. Edmund

 2. Zygmunt

 3. Edward

 1. Brat był z zawodu:

 1. Aktorem

 2. Lekarzem

 3. Żołnierzem

 1. Jako dziecko Jan Paweł II często:

 1. Był bramkarzem

 2. Był sędzią piłkarskim

 3. Puszczał latawce

 1. W młodości interesował się:

 1. Muzyką

 2. Koszykówką

 3. Literaturą i teatrem

 1. Podczas wojny pracował:

 1. W kamieniołomach

 2. W kopalni

 3. W archidiecezji lubelskiej

 1. Młodzież, z którą pracował Karol Wojtyła nazywała go:

 1. Wujek

 2. Brat

 3. Ojciec 1. Z jakim miejscem w Lublinie związany był Ojciec Święty:

 1. Majdanek

 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski

 3. Bazylika Dominikanów

 1. Karol Wojtyła został biskupem w :

 1. 1950r.

 2. 1958r.

 3. 1978r.

 1. Na papieża został wybrany:

 1. 16 października 1978r.

 2. 20 maja 1978r.

 3. 16 października 1979r.

 1. Samochód jakim poruszał się papież podczas pielgrzymek to:

 1. Perpetum mobile

 2. Papa mobile

 3. Alfa romeo

 1. Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który:

 1. Pielgrzymował po całym świecie

 2. Przyjmował pielgrzymów tylko w Watykanie

 3. Odwiedził mieszkańców Antarktydy

 1. W Lublinie jako Ojciec Święty był:

 1. 1 raz

 2. 2 razy

 3. 3 razy

 1. Pielgrzymka Ojca Świętego do Lublina miała miejsce w:

 1. 1981r. i 1995r.

 2. 1987r.

 3. 2002r.

 1. Zamachu na Jana Pawła II dokonał:

 1. Ali Agca

 2. Bin Laden

 3. Adolf Hitler

 1. Słynne okna papieskie znajdują się:

 1. W Watykanie i Krakowie

 2. W Wadowicach i Lublinie

 3. W Rzymie i Watykanie

 1. Jaka była ulubiona modlitwa Jana Pawła II:

 1. Droga Krzyżowa

 2. Różaniec

 3. Anioł Pański

ETAP II

Zadanie I

Drużyna rozwiązuje krzyżówkę.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 1. Kierunek studiów, które Karol Wojtyła rozpoczął po zdaniu matury.

 2. Nazwisko osobistego sekretarza Jana Pawła II.

 3. Zdrobniałe imię, którym nazywali Karola Wojtyłę rodzice i znajomi.

 4. Zawód ojca Karola Wojtyły.

 5. Państwo, w którym mieszka papież.

 6. Ulubione ciastko Karola Wojtyły.

 7. Nazwisko arcybiskupa, który udzielił święceń kapłańskich Karolowi Wojtyle.

Punktacja: drużyna, która wykonała zadanie najszybciej i poprawnie dostaje 5pkt, następne

w kolejności drużyny dostają 3 i 1pkt.Zadanie II

Drużyna odsłania po jednym kawałku zasłonięty obrazek. Zadanie polega na jak najszybszym odgadnięciu, co on przedstawia i jak związany jest z osobą Jana Pawła II.

Punktacja: drużyna, która odgadła po odsłonięciu 1 elementu dostaje 5 pkt., po 2 elementach 4 pkt., po 3 – 3 pkt., po 4 – 2 pkt. i po 5 elementach 1 pkt.

Zadanie III

Drużyny rozwiązują quiz.

A/ Drużyny wybierają balon z pojęciem (konklawe, pontyfikat, Totus Tuus)

do wytłumaczenia. Po przekłuciu balonu odpowiadają, za prawidłową odpowiedź dostają

2 pkt.

B/ Drużyny wybierają balon z pytaniem:- Jakie było nazwisko rodowe matki Jana Pawła II?

- Na jakiej ulicy w Krakowie jest słynne „okno papieskie”?

- W jakiej miejscowości była pierwsza parafia Karola Wojtyły?

Za prawidłową odpowiedź dostają 2 pkt.

C/ Drużyny dostają kartki w 2 kolorach (czerwona – fałsz, zielona – prawda), które podnoszą po wysłuchaniu każdego zdania:

- Papież Jan Paweł II odbył pielgrzymkę na Antarktydę.

- Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski miała miejsce w 1975r.

- Papież Jan Paweł II odwiedził Rosję w 2006r.

Za prawidłową odpowiedź dostają 1 pkt.

D/ Drużyny słuchają zdań i wybierają jedną z trzech podanych odpowiedzi poprzez podniesienie kartki z literą:

- Jan Paweł II znał język: a)Chiński, b)Ukraiński, c)Hiszpański

- Pierwsze studia rozpoczął na kierunku: a)Prawa, b)Polonistyce, c)Medycynie

- Na pierwszą pielgrzymkę papież wybrał się do: a)Polski, b)Francji, c)Dominikany

Za prawidłową odpowiedź dostają 1 pkt.Zadanie IV

Drużyny dopasowują daty i liczby do podanych wydarzeń:

- śmierć matki- 9 lat

- został biskupem- 38 lat

- święcenia kapłańskie- 1. 11. 1946r.

- pielgrzymki do ojczyzny- 8

- zamach na życie- 13.05.1981r.

- śmierć- 2. 04.2005r.

- Światowy Dzień Młodzieży w Polsce- 1991r.

- ostatnia pielgrzymka do Polski- 2002r.

- długość pontyfikatu- 26 lat

- znajomość języków obcych- 8

Za prawidłową odpowiedź (dopasowanie daty i zdarzenia) drużyna dostaje 1pkt.

Zadanie V

Drużyny w określonym czasie wypisują nazwy miast, które odwiedził Jan Paweł II w czasie swoich pielgrzymek do Polski.Punktacja: za każde dobrze wymienione miasto drużyna zdobywa 1 pkt.

Zadanie VI

Zadanie dla uczniów z trzech świetlic siedzących na widowni. Na początku konkursu drużyny losują do wykonania przez widownię jedną z trzech piosenek. W czasie wykonywania przez drużyny zadania I, IV i V grupy świetlicowe śpiewają piosenki. Za ładne wykonanie utworu grupa zdobywa dla swojej drużyny dodatkowo 3 pkt.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna