Konkurs wiedzy o patronie I historii szkoły część IPobieranie 41.6 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar41.6 Kb.
KONKURS WIEDZY O PATRONIE I HISTORII SZKOŁY

Część I

 1. Która z niżej podanych dat jest datą urodzenia Tomasza Zana?

a) 21 grudnia 1896 r.

b) 11 grudnia 1786 r.

c) 21 grudnia 1796 r.

d) 11 grudnia 1806 r. 1. W którym z podanych niżej miast T.Zan pobierał naukę w gimnazjum?

a) Wilno

b) Mołodeczno

c) Kazimierz Podolski

d) Kowno


 1. Która z podanych poniżej dat to dzień założenia Towarzystwa Filomatów?

a) 1 października 1817 r.

b) 1 września 1815 r.

c) 1 listopada 1825 r.

d)1 października 1819 r. 1. W którym roku Tomasz Zan rozpoczyna studia na Uniwersytecie Wileńskim?

a) 1814

b) 1815


c) 1816

d) 1817


 1. Tomasz Zan był prezesem Towarzystwa Filaretów, które posiadało wydziałów:

a) 2

b) 3


c) 4

d) 5


 1. Filareci skupiali się w czterech wydziałach, z których każdy prowadził działalność w związkach tzw. kolorowych. Każdemu z nich przewodniczył lider. Podaj, do którego wydziału należał Związek Błękitny:

a) Medyczny

b) Prawny

c) Literacki

d) Fizyczno-Matematyczny 1. Tomasz Zan podczas studiów na Uniwersytecie Wileńskim utrzymywał się z:

a) handlu

b) korepetycji

c) bratniej pomocy

d) uprawy ogrodu 1. Który z wymienionych niżej przydomków nie należy to Tomasza Zana:

a) Arcy

b) Mahomet

c) Bazyliszek

d) Gongliś 1. W roku 1821 Tomasz Zan zostaje wprowadzony do Loży Masońskiej przez J.Chodźkę. W jakim stopniu?

a) praktykanta

b) czeladnika

c) mistrza

d) wolnego strzelca 1. Tomasz Zan prowadzi korespondencję z Marylą Puttkamerową, staje się łącznikiem z jej miłością:

a) Janem Czeczotem

b) Dominikiem Chodźko

c) Adamem Mickiewiczem

d) Ignacym Domeyko 1. Swoje zaineresowanie modnym w Wilnie kierunkiem magnetyzmu pogłębiał, czytając popularne wówczas pismo:

a) Okultyzm

b) Pamiętnik magnetyczny

c) Zwierzenia umysłu

d) Poza wiarą i rozsądkiem 1. W latach 1824-1837 przebywa na zesłaniu, wykonując badania meteorologiczne, jako asystent wybitnego uczonego. Czy mowa tu o:

a) Fryderyku Joliot

b) Józefie Giedroyciu

c) Henryku Zamojskim

d) Aleksandrze von Humboldcie. 1. W którym z podanych niżej miast, będąc na zesłaniu, T.Zan wspólnie z Aleksandrem Chodźko zakłada muzeum historyczno-przyrodnicze:

a) Orenburg

b) Jałta


c) Symferopol

d) Kijów


 1. W roku 1837 przenosi się do Petersburga i pracując w Instytucie Geologicznym, pełni funkcję:

a) doradcy dyrektora

b) archiwisty

c) bibliotekarza

d) księgowego 1. W roku 1846 żeni się z Brygidą Świętorzecką, mając lat:

a) 30

b) 40


c) 50

d) 60


 1. Tomasz Zan jest autorem wielu utworów poetyckich i jednego dramatu z życia wileńskich żaków. Jaki tytuł ma ten utwór?

a) Żakowskie facecje

b) Gryczane pierożki

c) Głosy z pensji

d) Parnasu ślady 1. Schorowany Tomasz Zan umiera w roku:

a) 1845

b) 1850


c) 1855

d) 1860


 1. Grób Tomasza Zana znajduje się:

a) w Wilnie

b) w Kownie

c) w Mołodecznie

d) w Smolanach k/Orszy 1. Który z przyjaciół Tomasza Zana napisał wiele utworów, krytykując romanse T.Zana i jego nieporadność w postępowaniu z dziewczętami?

a) Jan Czeczot

b) Ignacy Domeyko

c) Adam Krasiński

d) Józef Jeżowski 1. Przed wielu laty nauczycielka naszego liceum napisała krótką biografię patrona szkoły. Które z podanych poniżej nazwisk dotyczy tej osoby:

a) Walentyna Wojdowska

b) Stanisława Ostrowska

c) Józefa Kowalska

d) Wiktoria MarywilskaCzęść II

 1. Określ pochodzenie społeczne T.Zana?

a) mieszczańskie

b) szlecheckie

c) chłopskie

d) arystokratyczne 1. Z kim T.Zan konkurował, aby uzyskać stypendium od władz uczelni w Wilnie:

a) J.Czeczotem

b) I.Domeyką

c) A.Mickiewiczem

d) F.Malewskim 1. Jak brzmiało hasło Filaretów?

a) Bóg, Ojczyzna, Nauka

b) Bóg, Ojczyzna, Cnoty

c) Bóg, Honor, Ojczyzna

d) Ojczyzna, Nauka, Cnoty 1. Jaki ceremoniał towarzyszył przyjmowaniu nowych członków

a) przepasywanie błękitną wstęgą

b) wręczanie naukowej „ksiEgi”

c) wręczanie pióra

d) wzniesienie toastu 1. Co studiował Zan?

a) medycyjnę, potem literaturę

b) literaturę

c) fizykę

d) najpierw literaturę, potem fizykę 1. Co się stało z archiwum Filaretów:

a) spalono je w związku z wizytą cara w Wilnie w 1822 r.

b) przechowywała je rodzina Zana

c) zaginęło w niewyjaśnionych okolicznościach

d) wywiózł je z Litwy J.Sobolewski 1. W sierpniu 1824 r. zapadł wyrok, w wyniku którego Zan został skazany na:

a) 5 lat twierdzy

b) 1 rok twierdzy i 25 lat zesłania

c) 25 lat zesłania

d) 1 rok twierdzy i bezterminowe zesłanie 1. Jak radził sobie Zan podczas pobytu w twierdzy?

a) korespondował z przyjaciółmi

b) popadł we właściwe sobie „spolanienie”

c) modlił się, uczył i korespondował z przyjaciółmi

d) doskonalił się moralnie, ćwicząc cierpliwość 1. Gdzie Zan odbywał karę więzienia?

a) w Moskwie

b) w Orenburgu

c) w Wołogdnie

d) w Smoleńsku 1. Jakiego typu badaniami zajmował się Zan na zesłaniu?

a) tylko meteorologicznymi

b) biologicznymi

c) chemicznymi

d) meteorologicznymi i geologicznymi 1. W którym roku roku T.Zan wyruszył w drogę powrotną do Ojczyzny?

a) w 1837

b) w 1840

c) w 1857

d) w 1830 1. W którym roku T.Zan pworócił do kraju?

a) w 1840

b) w 1842

c) w 1841

d) w 1838 1. Po ilu latach pobytu w rosyjskich guberniach T.Zan powrócił do kraju?

a) po 20

b) po 17


c) po 15

d) po 25


 1. Jak nazywała się wieś, którą Zan kupił po powrocie na Litwę?

a) Mołodeczno

b) Druskienniki

c) Orsza

d) Kochaczyn 1. Którego z bohaterów historycznych Zan opiewał w swoich młodzieńczych wierszach?

a) Kościuszkę

b) Juliusza Cezara

c) Napoleona

d) Sobieskiego 1. Jaki tytuł nosiła pierwsza ballada, jaką Zan opublikował drukiem?

a) Pan Twardowski

b) Cyganka

c) Arion

d) Neryna 1. Którego z poniższych utworów nie napisał T.Zan?

a) Tabakiera

b) Miód


c) Gryczane pierożki

d) Maria


 1. Jaki tytuł nosiła autobiograficzna powieść Zana?

a) Świat i miłość

b) Rozdziałki

c) O sobie

d) Pożegnanie 1. Który z angielskich pisarzy zrobił na Zanie największe wrażenie?

a) Shelley

b) Byron


c) Stern

d) Scott


Część III

 1. Pierwszą szkołę średnią w Pruszkowie zorganizowano w roku:

a) 1921

b) 1922


c) 1925

 1. Pierwsza siedziba Gimnazjum im. Tomasza Zana to:

a) dom czynszowy przy ul. Narodowej 23

b) dom kultury przy ul. Kościuszki 16

c) budynek szkoły przy ul. Klonowej 4


 1. Pierwsza matura w gimnazjum odbyła się w roku:

a) 1925

b) 1924


c) 1923

 1. Szkoła przenosi swoją siedzibę w roku:

a) 1930

b) 1928


c) 1931

 1. Obecna ulica Daszyńskiego nosiła nazwę:

a) Klonowa

b) Jesionowa

c) Topolowa


 1. Uroczyste otwarcie Sali Pompejańskiej nastąpiło w roku:

a) 1935

b) 1937


c) 1950

 1. W latach 1929-1939 był Dyrektorem Szkoły:

a) Leon Ostrowski

b) Bolesław Woyda

c) Bolesław Jakubowski


 1. Po II wojnie światowej Liceum im. T.Zana zostało otwarte:

a) 2.III.1945

b) 1.IX.1945

c) 28.II.1945


 1. 40-lecie istnienia LO im. T.Zana oraz powołanie do życia Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum T.Zana odbyło się:

a) 19.VI.1961

b) 2.X.1962

c) 14.X.1965


 1. Rok bez matury to:

a) 1970

b) 1971


c) 1973

 1. Telewizja Polska w 1973 roku zorganizowała teleturniej „Dwie szkoły”. Rywalizacja zakończyła się:

a) remisem

b) sukcesem Zana

c) sukcesem Kościuszki


 1. Wymień sławnych absolwentów naszej szkoły.

……………………………………………………………………………………………………

 1. Popiersie patrona Szkoły zostało odsłonięte w roku:

a) 2006

b) 2005


c) 2007

14. Którzy z uczących obecnie nauczycieli naszej szkoły są jej absolwentami?


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna